Hvor kan jeg vurdere arbeidet til studentene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvor du kan vurdere studentarbeid.

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet.

Utvid Vurderingssenter-delen for å vise lenkene til Ikke vurdert-siden, hele vurderingssenteret og smartvisningene.

Du kan vurdere oppgaver, gruppeoppgaver, prøver, blogg- og dagbokinnlegg, wikiside- og diskusjonsinnlegg på Ikke vurdert-siden.

Mer informasjon om navigering i vurderinger


Hvordan gir jeg vurderinger?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om å gi vurderinger.

Nettbaserte prøver og spørreundersøkelser som ikke har spørsmål som krever manuell vurdering, får poengsummer automatisk. Du kan redigere automatiske vurderinger manuelt.

Her ser du hvordan du kan gi vurderinger i vurderingssenteret:

 • Du kan åpne prøvene og oppgavene du skal vurdere, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.
 • Gi vurderinger manuelt i vurderingssenteret. Du kan gi enkelte elementer, for eksempel blogger og diskusjoner som kan gis vurdering, vurderinger med verktøyet.
 • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer (kommaseparerte verdier) eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Mer om vurdering av oppgaver, deriblant om vurdering av forsøk og sletting av vurderinger


ULTRA: Hvor kan jeg jeg vurdere arbeidet til studentene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvor du kan vurdere studentarbeid.

Vil du se hvor mange elementer som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser elementer som er klare for vurdering, samt hvor mange studenter som har elementer som skulle ha vært levert.

Vil du snevre inn visningen? Når du er i et emne, kan du åpne vurderingsboken for det aktuelle emnet i navigasjonsfeltet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

Mer om vurdering i Ultra


ULTRA: Hvordan gir jeg vurderinger?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å gi vurderinger.

Du kan gi, redigere og publisere vurderinger fra de tre følgende stedene:

 1. Siden med listen over innsendinger for et innholdselement
  • Velg et element i vurderingsboken for emnet for å begynne å vurdere det
  • Siden med listen over innsendinger åpnes sammen med en liste over alle tilknyttede studenter
 2. Siden for studentens innsendinger
  • I vurderingsboken for emnet kan du gå til studentinnsendinger via siden med innsendingslisten.
  • Her kan du laste ned dokumentene studentene har sendt inn, eller se dem i nettleseren og skrive merknader
 3. Cellen i rutenettvisningen for studenter
  • I rutenettvisningen for studenter i vurderingsboken for emnet ser du hvilke poengsummer studentene har oppnådd

Mer om hvordan du gir vurderinger i Ultra