Hvor kan jeg vurdere arbeidet til studentene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvor du kan vurdere studentarbeid.

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet.

Utvid Vurderingssenter-delen for å vise lenkene til Ikke vurdert-siden, hele vurderingssenteret og smartvisningene.

Du kan vurdere oppgaver, gruppeoppgaver, prøver, blogg- og dagbokinnlegg, wikiside- og diskusjonsinnlegg på Ikke vurdert-siden.

Mer informasjon om navigering i vurderinger


Hvordan gir jeg vurderinger?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om å gi vurderinger.

Nettbaserte prøver og spørreundersøkelser som ikke har spørsmål som krever manuell vurdering, får poengsummer automatisk. Du kan redigere automatiske vurderinger manuelt.

Her ser du hvordan du kan gi vurderinger i vurderingssenteret:

 • Du kan åpne prøvene og oppgavene du skal vurdere, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.
 • Gi vurderinger manuelt i vurderingssenteret. Du kan gi enkelte elementer, for eksempel blogger og diskusjoner som kan gis vurdering, vurderinger med verktøyet.
 • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer (kommaseparerte verdier) eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Mer om vurdering av oppgaver, deriblant om vurdering av forsøk og sletting av vurderinger

Skjul kolonner for studenter


Kan jeg kontrollere når studentene ser vurderinger og tilbakemeldinger?

Du kan skjule kolonner for studentenes Mine vurderinger-sider mens du tilordner vurderinger og tilbakemeldinger. Du ser fortsatt kolonner i rutenettet i vurderingssenteret selv om du skjuler dem for studentene.

 1. Åpne menyen for en kolonneoverskrift i vurderingssenteret, og velg Rediger kolonneinformasjon.
 2. Rediger kolonne-siden går du til Alternativer-delen.
 3. Velg Nei for Ta med denne kolonnen i beregningene i vurderingssenteret og Vis studentene denne kolonnen.
 4. Velg Send.

Da ser ikke studentene det vurderte arbeidet på Mine vurderinger-sidene. Hvis en student åpner det vurderte arbeidet fra et innholdsområde, vises det ingen vurderinger eller tilbakemelding.

I rutenettet i vurderingssenteret vises kolonnen med Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet ved siden av kolonnetittelen.

Når du er klar til å vise studentene vurderingene og tilbakemeldingene, kan du gå til Rediger kolonne-siden og velge Ja for begge alternativene.


ULTRA: Hvor kan jeg jeg vurdere arbeidet til studentene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvor du kan vurdere studentarbeid.

Vil du se hvor mange elementer som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser elementer som er klare for vurdering, samt hvor mange studenter som har elementer som skulle ha vært levert.

Vil du snevre inn visningen? Når du er i et emne, kan du åpne vurderingsboken for det aktuelle emnet i navigasjonsfeltet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

Mer om vurdering i Ultra


ULTRA: Hvordan gir jeg vurderinger?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å gi vurderinger.

Du kan gi, redigere og publisere vurderinger fra de tre følgende stedene:

 1. Cellen i rutenettvisningen for studenter
  • I rutenettvisningen for studenter i vurderingsboken for emnet ser du hvilke poengsummer studentene har oppnådd.
 2. Siden med listen over innsendinger for et innholdselement
  • Velg et element i vurderingsboken for emnet ditt for å begynne å vurdere det.
  • Siden med listen over innsendinger åpnes sammen med en liste over alle tilknyttede studenter. Du kan søke etter en student eller gruppe og filtrere etter vurderingsstatus.
 3. Siden for studentens innsendinger
  • I vurderingsboken for emnet kan du gå til studentinnsendinger via siden med innsendingslisten..
  • Her kan du laste ned dokumentene studentene har sendt inn, eller se dem i nettleseren og skrive merknader.

Mer om hvordan du gir vurderinger i Ultra