Hvordan gjør jeg emnet mitt tilgjengelig for studenter?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du gjør emner tilgjengelige.

Angi emnetilgjengeligheten: Kontrollpanel > Tilpasning > Egenskaper > Angi tilgjengelighet

 1. Velg Ja eller Nei i Angi tilgjengelighet-delen.
 2. Når du gjør et emne tilgjengelig, kan du velge ett av disse alternativene i Angi emnevarighet-delen:
  • Velg Kontinuerlig (standard) for å gjøre emnet tilgjengelig uten noen bestemt start- eller sluttdato.
  • Velg Velg Datoer for å velge en start- og/eller sluttdato.
  • Velg Dager fra tilknytningsdatoen for å angi hvor lenge brukerne skal ha tilgang til emnet fra datoen de tilknyttes. Dette er det beste alternativet for emner som gjennomføres i eget tempo.
 3. Velg Send.

Du kan kontrollere når emnet skal være privat – eller utilgjengelig – for studentene dine.

Mer om emnetilgjengelighet


Hvordan oppretter jeg innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager innhold.

Er du klar for å legge til innhold i emnet ditt? Du lager de individuelle innholdsdelene dine i innholdsbeholdere: innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper. I innholdsbeholdere kan du opprette innhold fra menyene for innholdselementer, prøver, oppgaver og lenker til verktøy.

Mer om hvordan du oppretter emneinnhold


Kan jeg skjule emneinnhold for studenter til jeg er klar til å vise det?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du skjuler innhold.

Ja. Du kan angi tilgjengeligheten for innhold når du oppretter det. Du kan gjøre innhold utilgjengelig for studenter frem til du er klar til å vise det til dem. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studenter ser, basert på dato, klokkeslett, individuelle brukere, emnegrupper og prestasjonen til studentene i forbindelse med vurderte elementer.


Hvilke typer innhold kan jeg legge til?

Noe avhenger av institusjonens administrative innstillinger, men du kan vanligvis legge til filer, lyd, videoer, emneplaner, lenker og mapper.

Mer om forskjellige typer emneinnhold


Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om tilgjengelig innhold.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Ally skanner emneinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig.

Kom i gang med Ally


Hva er språkpakker?

Språkpakker brukes for å vise Blackboard Learn med språk og kulturelle normer som passer til ulike brukergrupper. Preferansene for språkpakker bestemmes på system-, emne-, organisasjons- og brukernivå.

Tre nivåer av språkpakker

Systemnivå

Institusjonen din angir en språkpakke som systemstandard. Dette er språket som vises hvis ingen andre språkpakker er angitt på emne- eller brukernivå.

Emnenivå

I Original-miljøer kan du angi en annen språkpakke enn standardpakken for at alle brukerne i et emne skal se den samme språkpakken. Hvis du for eksempel underviser i spansk, kan du angi spansk som språket på emnenivå. Det er for øyeblikket ikke mulig å angi emnespesifikke språk i Ultra.

Brukernivå

Brukerne kan selv velge språkpakker – med mindre et språk er angitt som obligatorisk.

Tilpassede navn på innholdsområder og verktøy endres ikke av språkpakken. Disse verdiene forblir like for alle språkpakker. Standardnavnene i systemet er oversatt og vises på forskjellige måter i alle språkpakker.


Hvordan angir jeg språkpakker?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du endrer språkpakke.

 1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Egenskaper.
 2. Velg en pakke i Språkpakke-listen på Egenskaper-siden.
 3. Velg Tving språkpakke for å alltid vise dette emnet med den valgte språkpakken.
 4. Velg Send.

Hvis du ikke velger noen språkpakke for et emne, vises det med brukerens foretrukne språkpakke. Hvis brukeren ikke har angitt noen foretrukket språkpakke, vises den som er standard for systemet.


Hvorfor påvirkes ikke alle emneområder av språkpakkevalg?

Kontrollpanelet vises for det meste med språkpakken som er valgt for det aktuelle emnet, og ikke språkpakken brukeren har valgt. På noen få steder i emner vises siden med standardpakken som er standard for systemet eller valgt av brukeren, i stedet for emnespråkpakken. Disse sidene vises ikke med den valgte emnespråkpakken:

 • Kontrollpanel > Emneinformasjon > Rediger element, Kopier element, Legg til element, Slett element
 • Kontrollpanel > Kopier filer til Mitt innhold
 • Kontrollpanel > Diskusjonstavle > Legg til forum
 • Kontrollpanel > Kunngjøringer > Bekreftelseskvittering

Når du bruker høyre mot venstre-språk, blir ikke engelske tall vendt. For eksempel vil noe som A58B265 forbli den samme som venstre mot høyre og høyre mot venstre. Datoer, skråstreker og mediekontroller endrer ikke retning, men retningslinjer og rullefelt vender eller bytter mellom plasseringer.

Uansett om det er en Hijri-kalender eller den gregorianske kalenderen, viser kalenderen venstre mot høyre hvis den er skrevet på engelsk med engelske tall. Men hvis det er på arabisk, vises kalenderen fra høyre mot venstre.


ULTRA: Hvordan finner jeg emnene mine?

I listen hvor navnet ditt vises, kan du se en liste over emnene dine.

Emner-siden finner du alle emnene dine – uansett hvilken emnevisning som brukes for dem. Ultra-emnevisningen og Original-emnevisningen vises sømløst i listen. Nå vises Original-emnevisningen med et nytt design, og eventuelle tidligere temaer eller fargevalg overstyres. Emnekort har en etikett for Original-emnevisningen når de vises i dette formatet.

Alle emnekort har en oversikt over emnets ID- emnets tittel og underviser. Hvis emnet ditt har flere undervisere, kan du velge Flere undervisere for å se en liste over dem. Velg Mer informasjon for å se beskrivelsen og tidsplanen, hvis den er lagt til.

Mer om Emner-siden i Ultra


ULTRA: Kan jeg tilpasse emnelisten min?

Nei, du kan ikke endre rekkefølgen på emnene i listen. Emner er oppført i alfabetisk rekkefølge og gruppert etter semester.

Hvis du ofte åpner et emne, kan du velge stjerneikonet for å legge det til som favoritt, slik at det vises øverst på emnelisten din. Null rulling! Du kan velge stjerneikonet på nytt for å fjerne et emne fra favorittlisten når du ikke skal jobbe med det ofte mer.


ULTRA: Hvordan oppretter jeg innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lager innhold.

Opprett innhold

Når du vil lage emner, kan du begynne på Emneinnhold-siden. Det er lett å bli kjent med funksjonene og gjøre ting der.

Legg til innhold Velg plusstegnet der du vil legge til innhold. Du kan også utvide eller opprette en mappe eller læringsmodul og legge til innhold. Opprett nytt innhold, last opp noe du allerede har, eller legg til innhold fra eksterne kilder eller andre emner.

Opprett: Legg til læringsmoduler, dokumenter, lenker, mapper, oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker. Det åpnes et panel, og du kan velge hva slags innhold du vil legge til.

Kopier innhold: Kopier et helt emne eller velg elementer fra Ultra-emnene du underviser i. Vil du kopiere et helt Original-emne eller importere en emnepakke? Åpne menyen på høyre side over innholdslisten og velg alternativet Importer innhold.

Mer om hvordan du eksporterer og arkiverer emner

Last opp: Bla gjennom etter filer på datamaskinen din. Filene vises i innholdslisten. Studenter velger navnet på en fil for å laste den ned. Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.

Innholdsmarkedet: Du kan finne og legge til innhold og verktøy fra eksterne kilder. Du har tilgang til verdifullt opplæringsmateriell fra Blackboards partnerutgivere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett.

Mer om kopiering og import av innhold

Skylagring: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Drive™. Du kan velge flere filer på en skylagringstjeneste for å legge alle til på Emneinnhold-siden samtidig. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt.

Mer om skylagring

Mitt innhold: Legg til filer fra institusjonens delte database. Du kan lagre og finne innhold i personlige, emnespesifikke og institusjonsrelaterte mapper i Mitt innhold. Hvis du har lagret filer fra andre emner i Mitt innhold, kan du enkelt finne og legge dem til.

Mer om hvordan du finner og legger til filer fra Mitt innhold

Kontroller hva studentene kan se. Studentene har ikke tilgang til innhold du lager, før du velger å vise det. Du kan imidlertid alltid se det. Velg synligheten for et element for å endre dette. Du kan for eksempel velge å bare vise innholdet for den første uken og skjule resten mens du jobber med det. Ha det gøy! Eksperimenter! Du kan også lage regler for innholdspublisering basert på dato/klokkeslett eller studentenes resultater for andre elementer i emnet. Når du oppretter slike regler, kan du velge om du vil at studentene skal kunne se elementet før de får tilgang til det.

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Organiser med mapper. Du kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Studenter kan navigere enklere når de ikke må søke etter materialer. Alternativt kan du legge til beskrivelser for å hjelpe studentene med å forstå hva slags innhold de inneholder. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå.

Organiser med læringsmoduler. Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk.

Mer om læringsmoduler

Endre rekkefølgen på innhold på en enkel måte. Hold markøren over et element for å se de tilhørende administreringsfunksjonene. Velg Flytt-ikonet, og dra elementet til et nytt sted i listen.

Bruk tastaturet for å flytte et element til et nytt sted eller en utvidet mappe eller for å flytte en mappe til en annen utvidet mappe.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til et elements flytteikon.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Rediger og slett innhold. Gå til raden for et element, og åpne menyen for å se Rediger- og Slett-funksjonene. Du kan gjøre endringer eller slette elementer fra emnet ditt. Hvis du sletter en mappe eller læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.

Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du har lastet opp en fil i emnet ditt, kan du tilpasse ett eller flere mål. Studentene kan ikke se målene du tilpasser filer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold


ULTRA: Hvordan gjør jeg emnet mitt tilgjengelig for studenter?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du gjør emner tilgjengelige.

Fra listen med navnet ditt kan du velge Emner-lenken for å komme til emnelisten. Åpne et emnekorts -meny for å endre emnetilgjengeligheten.

Du kan gjøre emner private mens du legger til eller eksperimenterer med innhold. Deretter kan du åpne dem for studentene når du er klar. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

Du kan bytte mellom å gjøre emner private eller åpne på Emneinnhold-siden.


ULTRA: Kan jeg skjule emneinnhold for studenter til jeg er klar til å vise det?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du skjuler innhold.

Ja. Du kan angi tilgjengeligheten for innhold når du oppretter det. Du kan gjøre innhold utilgjengelig for studenter frem til du er klar til å vise det til dem. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studentene ser, basert på dato, klokkeslett og prestasjonen til studentene i forbindelse med andre vurderte elementer.

Mer om betinget publisering i Ultra-emner


ULTRA: Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om tilgjengelig innhold.

Ally i Learn Ultra Instructor Overview

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Indikatorer for tilgjengelighetsresultatet og alternative formater vises ved siden av emnedokumentene og prøvene.

Kom i gang med Ally i Ultra


ULTRA: Hvordan angir jeg språkpakker?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du endrer språkpakke.

Du kan angi språket du vil bruke for systemet som et hele. For øyeblikket kan du ikke endre språkpakker på det spesifikke emnenivået i Ultra-opplevelsen. Endring av språk får innvirkning på alle emnene dine. Administratorer kan angi spesifikke emnespråk, og studentene kan velge språkpakkene de foretrekker.

Du kan endre språk på brukernivå:

 1. Velg Språk i profilen din.
 2. Velg en språkpakke i menyen.
 3. Velg Send.