Hvordan gjør jeg emnet mitt tilgjengelig for studenter?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du gjør emner tilgjengelige.

Angi emnetilgjengeligheten: Kontrollpanel > Tilpasning > Egenskaper > Angi tilgjengelighet

 1. Velg Ja eller Nei i Angi tilgjengelighet-delen.
 2. Når du gjør et emne tilgjengelig, kan du velge ett av disse alternativene i Angi emnevarighet-delen:
  • Velg Kontinuerlig (standard) for å gjøre emnet tilgjengelig uten noen bestemt start- eller sluttdato.
  • Velg Velg Datoer for å velge en start- og/eller sluttdato.
  • Velg Dager fra tilknytningsdatoen for å angi hvor lenge brukerne skal ha tilgang til emnet fra datoen de tilknyttes. Dette er det beste alternativet for emner som gjennomføres i eget tempo.
 3. Velg Send.

Du kan kontrollere når emnet skal være privat – eller utilgjengelig – for studentene dine.

Mer om emnetilgjengelighet


Hvordan oppretter jeg innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager innhold.

Er du klar for å legge til innhold i emnet ditt? Du lager de individuelle innholdsdelene dine i innholdsbeholdere: innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper. I innholdsbeholdere kan du opprette innhold fra menyene for innholdselementer, prøver, oppgaver og lenker til verktøy.

Mer om hvordan du oppretter emneinnhold


Kan jeg skjule emneinnhold for studenter til jeg er klar til å vise det?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du skjuler innhold.

Ja. Du kan angi tilgjengeligheten for innhold når du oppretter det. Du kan gjøre innhold utilgjengelig for studenter frem til du er klar til å vise det til dem. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studenter ser, basert på dato, klokkeslett, individuelle brukere, emnegrupper og prestasjonen til studentene i forbindelse med vurderte elementer.


Hvilke typer innhold kan jeg legge til?

Noe avhenger av institusjonens administrative innstillinger, men du kan vanligvis legge til filer, lyd, videoer, emneplaner, lenker og mapper.

Mer om forskjellige typer emneinnhold


Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om tilgjengelig innhold.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Ally skanner emneinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig.

Kom i gang med Ally


Hva er språkpakker?

Språkpakker brukes for å vise Blackboard Learn med språk og kulturelle normer som passer til ulike brukergrupper. Preferansene for språkpakker bestemmes på system-, emne-, organisasjons- og brukernivå.

Tre nivåer av språkpakker

Systemnivå

Institusjonen din angir en språkpakke som systemstandard. Dette er språket som vises hvis ingen andre språkpakker er angitt på emne- eller brukernivå.

Emnenivå

I Original-miljøer kan du angi en annen språkpakke enn standardpakken for at alle brukerne i et emne skal se den samme språkpakken. Hvis du for eksempel underviser i spansk, kan du angi spansk som språket på emnenivå. Det er for øyeblikket ikke mulig å angi emnespesifikke språk i Ultra.

Brukernivå

Brukerne kan selv velge språkpakker – med mindre et språk er angitt som obligatorisk.

Tilpassede navn på innholdsområder og verktøy endres ikke av språkpakken. Disse verdiene forblir like for alle språkpakker. Standardnavnene i systemet er oversatt og vises på forskjellige måter i alle språkpakker.


Hvordan angir jeg språkpakker?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du endrer språkpakke.

 1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Egenskaper.
 2. Velg en pakke i Språkpakke-listen på Egenskaper-siden.
 3. Velg Tving språkpakke for å alltid vise dette emnet med den valgte språkpakken.
 4. VelgSend.

Hvis du ikke velger noen språkpakke for et emne, vises det med brukerens foretrukne språkpakke. Hvis brukeren ikke har angitt noen foretrukket språkpakke, vises den som er standard for systemet.


Hvorfor påvirkes ikke alle emneområder av språkpakkevalg?

Kontrollpanelet vises for det meste med språkpakken som er valgt for det aktuelle emnet, og ikke språkpakken brukeren har valgt. På noen få steder i emner vises siden med standardpakken som er standard for systemet eller valgt av brukeren, i stedet for emnespråkpakken. Disse sidene vises ikke med den valgte emnespråkpakken:

 • Kontrollpanel > Emneinformasjon > Rediger element, Kopier element, Legg til element, Slett element
 • Kontrollpanel > Kopier filer til Mitt innhold
 • Kontrollpanel > Diskusjonstavle > Legg til forum
 • Kontrollpanel > Kunngjøringer > Bekreftelseskvittering

Når du bruker høyre mot venstre-språk, blir ikke engelske tall vendt. For eksempel vil noe som A58B265 forbli den samme som venstre mot høyre og høyre mot venstre. Datoer, skråstreker og mediekontroller endrer ikke retning, men retningslinjer og rullefelt vender eller bytter mellom plasseringer.

Uansett om det er en Hijri-kalender eller den gregorianske kalenderen, viser kalenderen venstre mot høyre hvis den er skrevet på engelsk med engelske tall. Men hvis det er på arabisk, vises kalenderen fra høyre mot venstre.


ULTRA: Hvordan finner jeg emnene mine?

I listen hvor navnet ditt vises, kan du se en liste over emnene dine.

Emner-siden finner du alle emnene dine – uansett hvilken emnevisning som brukes for dem. Ultra-emnevisningen og Original-emnevisningen vises sømløst i listen. Nå vises Original-emnevisningen med et nytt design, og eventuelle tidligere temaer eller fargevalg overstyres. Emnekort har en etikett for Original-emnevisningen når de vises i dette formatet.

Alle emnekort har en oversikt over emnets ID- emnets tittel og underviser. Hvis emnet ditt har flere undervisere, kan du velge Flere undervisere for å se en liste over dem. Velg Mer informasjon for å se beskrivelsen og tidsplanen, hvis den er lagt til.

Mer om Emner-siden i Ultra


ULTRA: Kan jeg tilpasse emnelisten min?

Nei, du kan ikke endre rekkefølgen på emnene i listen. Emner er oppført i alfabetisk rekkefølge og gruppert etter semester.

Hvis du ofte åpner et emne, kan du velge stjerneikonet for å legge det til som favoritt, slik at det vises øverst på emnelisten din. Null rulling! Du kan velge stjerneikonet på nytt for å fjerne et emne fra favorittlisten når du ikke skal jobbe med det ofte mer.


ULTRA: Hvordan oppretter jeg innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lager innhold.

Create Content

Your course creation starts on the Course Content page. You'll find it's easy to discover features and complete actions.

Add content. Select the plus sign wherever you want to add content. You can also expand or create a folder or learning module and add content. Create new content, upload something you already have, or add content from external sources or from another course.

Create: Add learning modules, documents, links, folders, discussions, assignments, and tests. A panel opens and you can choose the content type you want to add.

Copy Content: Copy an entire course or select items from the Ultra courses you teach. Want to copy an entire Original course or import a course package? Open the menu on the right side above the content list and select the Import Content option.

More on exporting and archiving your course

Upload: Browse for files on your computer. They will appear in the content list. Students select a file title to download it. Supported file types include DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, and most image types.

Content Market: Discover and add content and tools from external sources. Access valuable learning materials from Blackboard's partner publishers, such as Macmillan and Jones & Bartlett.

More on copying and importing content

Cloud Storage: Instantly connect to multiple web apps where you store files, such as OneDrive® and Google Drive™. You may choose multiple files from cloud storage to add to your Course Content page in one action. The files you add are copies. If you make a change to a file in cloud storage, you need to upload a new copy in your course.

More on cloud storage

Content Collection: Add files from your institution's shared repository. You can store and find content in personal, course, and institution folders in the Content Collection. If you stored files from other courses in the Content Collection, you'll be able to easily find and add them.

More on browsing and adding files from the Content Collection

Control what students see. Students can't access your content until you decide to show it, but you can always see it. Select an item's visibility to change it. You might show only the first week of content—and keep the rest hidden as you refine it. Have fun! Experiment! You can also create rules to release content based on date, time, or how a student performs on other items in your course. When you create these rules, you can choose whether the item is visible to students before they have access.

With your keyboard, tab to the visibility list and press Enter to open the menu. Use Alt/Option + the up and down arrows to select an option.

Organize with folders. You can create two levels of folders to organize your content. Students can navigate easier when they don't have to search for materials. Optionally, add folder descriptions to help students understand what content you've included in them. After you already have two levels of folders, you can't create a third level or upload a folder into the second-level folder.

Organize with learning modules. You can use learning modules in your course as containers for organized collections of content. Modules let students navigate from one content item to the next without distractions or extra clicks.

More on learning modules

Reorder content easily. Point to an item to reveal its management functions. Select the Move icon and drag the item to a new location in the list.

With your keyboard, you can move an item to a new location, move an item into an expanded folder, and move a folder into another expanded folder.

 1. Tab to an item's move icon.
 2. Press Enter to activate move mode.
 3. Use the arrow keys to choose a location.
 4. Press Enter to drop the item in the new location.

Edit and delete content. In an item's row, open the menu to access the Edit and Delete functions. You can make changes or delete an item from your course. If you delete a folder or learning module that has content, the content is also removed from the Course Content page.

Add goals and standards. You and your institution can use goals to measure student achievement across programs and curriculums. After you successfully upload a file to your course, you can align one or multiple goals. Students won't be able to see the goals you align with a file.

More on how to align goals with course content


ULTRA: Hvordan gjør jeg emnet mitt tilgjengelig for studenter?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du gjør emner tilgjengelige.

Fra listen med navnet ditt kan du velge Emner-lenken for å komme til emnelisten. Åpne et emnekorts -meny for å endre emnetilgjengeligheten.

Du kan gjøre emner private mens du legger til eller eksperimenterer med innhold. Deretter kan du åpne dem for studentene når du er klar. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

Du kan bytte mellom å gjøre emner private eller åpne på Emneinnhold-siden.


ULTRA: Kan jeg skjule emneinnhold for studenter til jeg er klar til å vise det?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du skjuler innhold.

Ja. Du kan angi tilgjengeligheten for innhold når du oppretter det. Du kan gjøre innhold utilgjengelig for studenter frem til du er klar til å vise det til dem. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studentene ser, basert på dato, klokkeslett og prestasjonen til studentene i forbindelse med andre vurderte elementer.

Mer om betinget publisering i Ultra-emner


ULTRA: Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om tilgjengelig innhold.

Ally in Learn Ultra Instructor Overview

Your class is full of diverse students with unique learning abilities. Providing students with more accessible content means each individual can choose formats that work best for them. If your institution uses Blackboard Ally, you can use the tool to help ensure your course content is accessible to every student.

Accessibility score indicators and alternative formats appear next to files attached to course documents and tests.

Get started with Ally in Ultra


ULTRA: Hvordan angir jeg språkpakker?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du endrer språkpakke.

Du kan angi språket du vil bruke for systemet som et hele. For øyeblikket kan du ikke endre språkpakker på det spesifikke emnenivået i Ultra-opplevelsen. Endring av språk får innvirkning på alle emnene dine. Administratorer kan angi spesifikke emnespråk, og studentene kan velge språkpakkene de foretrekker.

Du kan endre språk på brukernivå:

 1. Velg Språk i profilen din.
 2. Velg en språkpakke i menyen.
 3. VelgSend.