Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Når institusjonen din har aktivert Ultra-emnevisningen, kan du ha emner i både Ultra-emnevisningen og Original-emnevisningen. Velg den emnevisningen som fungerer best for hvert av emnene dine. Begge emnevisningene vises sømløst i emnelisten.

Sammenlign opplevelsene og emnevisningene

Du kan prøve ut Original-emner i Ultra-forhåndsvisningen før du bytter over til Ultra-emnevisningen. I tillegg ser du en liste over funksjoner som endres eller ikke blir tatt med videre hvis du bytter.

Har du Original-emner på CourseSites? Du kan også utforske Original-emner på CourseSites i forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen.

Mer om import av Original-emner i CourseSites


Hvordan fungerer forhåndsvisningen?

Du kan bare bruke forhåndsvisningen med emner som ikke er tilgjengelige for studenter. Men du kan gjøre emnet ditt privat mens du prøver Ultra-forhåndsvisningen. Velg Gjør emnet privat i emnets meny på Emner-siden.

Hvis du prøver å velge Åpne i stedet for Privat for emnet i løpet av forhåndsvisningen, blir du varslet om at du ikke kan gå tilbake til Original-emnevisningen. Emnet konverteres automatisk til Ultra-emnevisningen.

Som navnet tilsier, er forhåndsvisningen bare en forhåndsvisning. Du trenger ikke å gjøre permanente endringer i emnet.

 • Hvis du liker Ultra-emnevisningen, kan du konvertere emnet, men vær obs på at dette er permanent.
 • Hvis du ikke er klar til å bytte ennå, kan du gå tilbake til Original-emnevisningen. Husk at eventuelle endringer du har gjort i forhåndsvisningen, ikke lagres hvis du går tilbake til Original-emnevisningen. Forhåndsvisningen er til for å utforske et nytt grensesnitt, ikke for å lage emner.

Kan studenter se forhåndsvisningen?

Når et emne er i forhåndsvisningsmodus, er det bare undervisere og administratorer som kan se det.

Når du har åpnet det for studentene, ser de emnevisningen du har valgt. Du kan bare åpne emner for studenter hvis de er i Original-emnevisningen eller er permanent konvertert til Ultra-emnevisningen.


Start forhåndsvisningen

Når institusjonen din har aktivert Ultra-opplevelsen, kan du når som helst starte Ultra-forhåndsvisningen fra Original-emnevisningen.

Velg Opplev Learn på en helt ny måte-ikonet øverst til høyre på siden. Start konverteringen til Ultra-emnevisningen i vinduet som åpnes.

Du blir varslet på e-post når emnet er klart. Nå kan du gå til Emner-siden og åpne emnet ditt for å se hvordan innholdet ser ut i Ultra-emnevisningen


Utforsk forhåndsvisningen

I forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen kan du se nøyaktig hvordan innholdet ditt blir seende ut hvis du bytter til Ultra-emnevisningen permanent.

Velg Vis detaljer-lenken på banneret eller Emneunntak-lenken i Detaljer og informasjon-området for å se hvor mange elementer som ikke blir tatt med i Ultra-emnevisningen. Slike elementer kalles unntak. Du kan velge en prioriteringsgruppe på Konverteringsdetaljer-panelet for å se flere detaljer, slik at du kan velge hva som passer best for emnet ditt. Enkelte funksjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelige i Ultra-emnevisningen, for eksempel spørreundersøkelser, studentvurderinger, wikier, blogger og dagbøker.

Mer om konverteringsdetaljene

Forstå unntaksprioriteringer

Det å konvertere et emne til Ultra-emnevisningen permanent er en stor beslutning. For enkelte undervisere er Ultra-emnevisningen en stor forandring fra Original-emnevisningen. Andre undervisere setter pris på det mer moderne grensesnittet og de mer effektive funksjonene. For å gjøre det enklere å forstå hvordan emnemiljøet endres, deler systemet unntakene i tre prioriteringsgrupper, basert på unntakenes potensielle innvirkningsgrad.

 • Lav prioritering: Slike unntak omfatter visuelle endringer, formateringsendringer eller visse begrensninger når det gjelder funksjonalitet.
 • Middels prioritering: Slike unntak omfatter endringer i hvordan funksjoner fungerer, samt fjerning av formatering og innsendinger.
 • Høy prioritering: Slike unntak omfatter fjerning av vurderingsdata og funksjoner som ikke støttes.

Velg Se unntak under en prioriteringsoverskrift for å finne ut mer. Alle unntak i den aktuelle kategorien vises i panelet. Velg et unntak for å se hvilken innvirkning det får på deler av emnet. Listen over påvirket innholdet vises, slik at det blir lett å forstå de spesifikke endringene.

Husk at dette bare er en forhåndsvisning. Du har ikke gjort om emnet ditt permanent ennå.

Eventuelle endringer du gjør i emnet mens du er i forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen, blir ikke lagret hvis du avslutter forhåndsvisningen og fortsetter å bruke Original-emnevisningen. Hvis du konverterer emnet ditt permanent til Ultra, lagres endringene du har gjort i forhåndsvisningen.


Innholdstyper som konverteres

Listen over støttet innhold kommer til å bli større etter hvert som vi lanserer nye funksjoner for Ultra-emnevisningen.

 • Innholdselementer: Konverteres til Ultra-dokumenter. Det kan hende noe av formateringen for tekst og filer du har lagt til i redigeringsprogrammet, går tapt.
 • Mapper: Begrenses til to undernivåer.
 • Filvedlegg: Vedlegg grupperes i alfabetisk rekkefølge i slutten av innholdet.
 • Oppgaver, deriblant gruppeoppgaver: Konverteres til Ultra-oppgaver. Forsøksdata, innsendinger og vurderinger fjernes under konverteringen. Oppgaver med en maksimal poengsum som inneholder desimaler: Verdien for den maksimale poengsummen avkortes og rundes ned til nærmeste heltall.
 • Oppgaver og prøver som bruker SafeAssign
 • Prøver: Konverteres til Ultra-prøver. For øyeblikket støttes bare spørsmålstypene Langsvar, Pare sammen, Skriv inn ett manglende ord, Skriv inn flere manglende ord, Flervalg med flere riktige svar, Flervalg med ett riktig svar og Sant/usant-spørsmål.
  • Spørsmålstyper som ikke støttes, blir fjernet.
  • Forsøksdata og innsendinger fjernes ved konvertering
  • Prøvealternativer som ikke støttes, blir fjernet.
  • Verdiene for den maksimale poengsummen eller poengverdiene for spørsmålene avkortes og rundes ned til nærmeste heltall.
 • Original-spørsmålsbanker konverteres til Ultra-spørsmålsbanker og vises på Bruk spørsmål på nytt-siden
  • Eksisterende tagger som er lagt til spørsmål i Original-emnevisningen, vises på Bruk spørsmål på nytt-siden
 • Original-spørsmålsett og de tilfeldig sammensatte blokker fra spørsmålsbanker konverteres til Ultra-spørsmålsbanker.
 • Vurderingsmatriser: Vurderingsmatriser med prosentområder og prosentverdier konverteres uten beskrivelser. Alle andre typer vurderingsmatriser – for eksempel poeng- og poengområdebaserte – konverteres til vurderingsmatriser med prosentverdier. Alle innstillinger for Original-vurderingsmatriser forandres til standardene for vurderingsmatriser i Ultra, for eksempel når det gjelder visning for studenter.
 • Leveringsfrister i kalenderen
 • Diskusjoner: Gjøres om til maks. fire trådnivåer (mulighet for å se svar på svar), og enkelte innstillinger fjernes.
 • Emnekunngjøringer: Konverteres til Ultra-emnekunngjøringer, men med visse begrensninger:
  • Kunngjøringer i rik tekst konverteres til ren tekst
  • Noen innebygde bilder kan vises
  • Ingen vedlegg eller datobegrensninger inkluderes
  • Emnelenker kan vises, men leder ikke til noen innholdselementer
 • Vurderingsboken: Med enkelte begrensninger.
 • Leksjonsplaner og læringsmoduler: Innhold organiseres i mapper med to undernivåer uten tvungne innstillinger for sekvensiell visning for læringsmoduler.
 • Nettfletting: Det vises om mulig lenker til det originale innholdet.
 • Nettlenker
 • Interne lenker: Bare til oppgaver og diskusjoner med begrensninger.
 • Tilpasninger av mål: Konverteres for støttede elementer i Ultra-emnevisningen og gjøres synlig for studenter.
 • Deltakelse
 • SCORM-pakker Forsøksdata konverteres til Ultra, men går tapt hvis du går tilbake til Original-emnevisningen.
 • Læringsmoduler Innhold organiseres i mapper med to undernivåer uten tvungne innstillinger for sekvensiell visning.

Innholdstyper og innstillinger som IKKE konverteres

Disse elementene fjernes fra emnet når du konverterer til Ultra-emnevisningen permanent:

 • Tom side-innholdstypen
 • Wikier, blogger og dagbøker
 • Pensum-innholdstypen
 • Modulsider
 • Læreplaner
 • Spørreundersøkelser
 • Prøvealternativer som ikke støttes
 • Spørsmålstyper som ikke støttes
 • Innstillinger for delegert vurdering
 • Studentvurderinger
 • Oppgaveverktøy
 • Grupper og tilknyttede oppgaver, innleveringer og diskusjoner
 • Prestasjoner
 • Lærebok-innholdstypen
 • Interne lenker til verktøy og innhold, med unntak av oppgaver og diskusjoner med begrensninger
 • Regler for tilpasset visning: Regler og innstillinger fjernes fra eventuelle innholdselementer som har dem
 • Gjestetilgang
 • Emnebannere
 • Emnemeldinger

Velg emnevisning

Når du er ferdig med forhåndsvisningen av Ultra-emnevisningen, kan du enten konvertere emnet til Ultra permanent eller beholde Original-versjonen.

Velg emnevisningen du vil bruke, i feltet nederst på skjermen.

Gå tilbake til Original-emnevisningen: Emnet blir konvertert tilbake til slik det var før forhåndsvisningen. Husk at eventuelle endringer du har gjort i løpet av forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen, ikke lagres hvis du går tilbake til Original-emnevisningen.

Bruk Ultra-emnevisningen: Når du har gjort konverteringen permanent og er klar, kan du gi studentene tilgang.