Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Når institusjonen din har aktivert Ultra-emnevisningen, kan du ha emner i både Ultra-emnevisningen og Original-emnevisningen. Velg den emnevisningen som fungerer best for hvert av emnene dine. Begge emnevisningene vises sømløst i emnelisten.

Sammenlign opplevelsene og emnevisningene

Du kan prøve ut Original-emner i Ultra-forhåndsvisningen før du bytter over til Ultra-emnevisningen. I tillegg ser du en liste over funksjoner som endres eller ikke blir tatt med videre hvis du bytter.

Har du Original-emner på CourseSites? Du kan også utforske Original-emner på CourseSites i forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen.

Mer om import av Original-emner i CourseSites


Hvordan fungerer forhåndsvisningen?

Du kan bare bruke forhåndsvisningen med emner som ikke er tilgjengelige for studenter. Men du kan gjøre emnet ditt privat mens du prøver Ultra-forhåndsvisningen. Velg Gjør emnet privat i emnets meny på Emner-siden.

Hvis du prøver å velge Åpne i stedet for Privat for emnet i løpet av forhåndsvisningen, blir du varslet om at du ikke kan gå tilbake til Original-emnevisningen. Emnet konverteres automatisk til Ultra-emnevisningen.

Som navnet tilsier, er forhåndsvisningen bare en forhåndsvisning. Du trenger ikke å gjøre permanente endringer i emnet.

 • Hvis du liker Ultra-emnevisningen, kan du konvertere emnet, men vær obs på at dette er permanent.
 • Hvis du ikke er klar til å bytte ennå, kan du gå tilbake til Original-emnevisningen. Husk at eventuelle endringer du har gjort i forhåndsvisningen, ikke lagres hvis du går tilbake til Original-emnevisningen. Forhåndsvisningen er til for å utforske et nytt grensesnitt, ikke for å lage emner.

Kan studenter se forhåndsvisningen?

Når et emne er i forhåndsvisningsmodus, er det bare lærere og administratorer som kan se det.

Når du har åpnet det for studentene, ser de det i den emnevisningen du velger. Du kan bare åpne emner for studenter hvis de er i Original-emnevisningen eller er permanent konvertert til Ultra-emnevisningen.


Start forhåndsvisningen

Når institusjonen din har aktivert Ultra-opplevelsen, kan du når som helst starte Ultra-forhåndsvisningen fra Original-emnevisningen.

Velg Opplev Learn på en helt ny måte-ikonet øverst til høyre på siden. Start konverteringen til Ultra-emnevisningen i vinduet som åpnes.

Du blir varslet på e-post når emnet er klart. Nå kan du gå til Emner-siden og åpne emnet ditt for å se hvordan innholdet ser ut i Ultra-emnevisningen


Utforsk forhåndsvisningen

I forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen kan du se nøyaktig hvordan innholdet ditt blir seende ut hvis du bytter til Ultra-emnevisningen permanent.

Velg Vis detaljer-lenken på banneret eller Emneunntak-lenken i Detaljer og informasjon-området for å se hvor mange elementer som ikke blir tatt med i Ultra-emnevisningen. Slike elementer kalles unntak. Du kan velge en prioriteringsgruppe på Konverteringsdetaljer-panelet for å se flere detaljer, slik at du kan velge hva som passer best for emnet ditt. Enkelte funksjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelige i Ultra-emnevisningen, for eksempel spørreundersøkelser, studentvurderinger, wikier, blogger og dagbøker.

Mer om konverteringsdetaljene

Forstå unntaksprioriteringer

Det å konvertere et emne til Ultra-emnevisningen permanent er en stor beslutning. For enkelte undervisere er Ultra-emnevisningen en stor forandring fra Original-emnevisningen. Andre undervisere setter pris på det mer moderne grensesnittet og de mer effektive funksjonene. For å gjøre det enklere å forstå hvordan emnemiljøet endres, deler systemet unntakene i tre prioriteringsgrupper, basert på unntakenes potensielle innvirkningsgrad.

 • Lav prioritering: Slike unntak omfatter visuelle endringer, formateringsendringer eller visse begrensninger når det gjelder funksjonalitet.
 • Middels prioritering: Slike unntak omfatter endringer i hvordan funksjoner fungerer, samt fjerning av formatering og innsendinger.
 • Høy prioritering: Slike unntak omfatter fjerning av vurderingsdata og funksjoner som ikke støttes.

Velg Se unntak under en prioriteringsoverskrift for å finne ut mer. Alle unntak i den aktuelle kategorien vises i panelet. Velg et unntak for å se hvilken innvirkning det får på deler av emnet. Listen over påvirket innholdet vises, slik at det blir lett å forstå de spesifikke endringene.

Husk at dette bare er en forhåndsvisning. Du har ikke gjort om emnet ditt permanent ennå.

Eventuelle endringer du gjør i emnet mens du er i forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen, blir ikke lagret hvis du avslutter forhåndsvisningen og fortsetter å bruke Original-emnevisningen. Hvis du konverterer emnet ditt permanent til Ultra, lagres endringene du har gjort i forhåndsvisningen.

Innholdstyper som konverteres

Listen over støttet innhold kommer til å bli større etter hvert som vi lanserer nye funksjoner for Ultra-emnevisningen.

 • Innholdselementer: Konverteres til Ultra-dokumenter. Det kan hende noe av formateringen for tekst og filer du har lagt til i redigeringsprogrammet, går tapt.
 • Mapper: Begrenses til to undernivåer.
 • Filvedlegg: Vedlegg grupperes i alfabetisk rekkefølge i slutten av innholdet.
 • Oppgaver, deriblant gruppeoppgaver: Konverteres til Ultra-oppgaver. Forsøksdata, innsendinger og vurderinger fjernes under konverteringen. Oppgaver med en maksimal poengsum som inneholder desimaler: Verdien for den maksimale poengsummen avkortes og rundes ned til nærmeste heltall.
 • Oppgaver og prøver som bruker SafeAssign
 • Prøver: Konverteres til Ultra-prøver. For øyeblikket støttes bare spørsmålstypene Langsvar, Pare sammen, Skriv inn ett manglende ord, Skriv inn flere manglende ord, Flervalg med flere riktige svar, Flervalg med ett riktig svar og Sant/usant-spørsmål.
  • Spørsmålstyper som ikke støttes, blir fjernet.
  • Forsøksdata og innsendinger fjernes ved konvertering
  • Prøvealternativer som ikke støttes, blir fjernet.
  • Verdiene for den maksimale poengsummen eller poengverdiene for spørsmålene avkortes og rundes ned til nærmeste heltall.
 • Original-spørsmålsbanker konverteres til Ultra-spørsmålsbanker og vises på Bruk spørsmål på nytt-siden
  • Eksisterende tagger som er lagt til spørsmål i Original-emnevisningen, vises på Bruk spørsmål på nytt-siden
 • Vurderingsmatriser: Vurderingsmatriser med prosentområder og prosentverdier konverteres uten beskrivelser. Alle andre typer vurderingsmatriser – for eksempel poeng- og poengområdebaserte – konverteres til vurderingsmatriser med prosentverdier. Alle innstillinger for Original-vurderingsmatriser forandres til standardene for vurderingsmatriser i Ultra, for eksempel når det gjelder visning for studenter.
 • Leveringsfrister i kalenderen
 • Diskusjoner: Gjøres om til maks. fire trådnivåer (mulighet for å se svar på svar), og enkelte innstillinger fjernes.
 • Emnekunngjøringer: Konverteres til Ultra-emnekunngjøringer, men med visse begrensninger:
  • Kunngjøringer i rik tekst konverteres til ren tekst
  • Noen innebygde bilder kan vises
  • Ingen vedlegg eller datobegrensninger inkluderes
  • Emnelenker kan vises, men leder ikke til noen innholdselementer
 • Vurderingsboken: Med enkelte begrensninger.
 • Leksjonsplaner og læringsmoduler: Innhold organiseres i mapper med to undernivåer uten tvungne innstillinger for sekvensiell visning for læringsmoduler.
 • Nettfletting: Det vises om mulig lenker til det originale innholdet.
 • Nettlenker
 • Interne lenker: Bare til oppgaver og diskusjoner med begrensninger.
 • Tilpasninger av mål: Konverteres for støttede elementer i Ultra-emnevisningen og gjøres synlig for studenter.
 • Deltakelse
 • SCORM-pakker Forsøksdata konverteres til Ultra, men går tapt hvis du går tilbake til Original-emnevisningen.
 • Læringsmoduler Innhold organiseres i mapper med to undernivåer uten tvungne innstillinger for sekvensiell visning.

Innholdstyper og innstillinger som IKKE konverteres

Disse elementene fjernes fra emnet når du konverterer til Ultra-emnevisningen permanent:

 • Tom side-innholdstypen
 • Wikier, blogger og dagbøker
 • Pensum-innholdstypen
 • Modulsider
 • Læreplaner
 • Spørreundersøkelser
 • Prøvealternativer som ikke støttes
 • Spørsmålstyper som ikke støttes
 • Studentvurderinger
 • Oppgaveverktøy
 • Grupper og tilknyttede oppgaver, innleveringer og diskusjoner
 • Prestasjoner
 • Lærebok-innholdstypen
 • Interne lenker til verktøy og innhold, med unntak av oppgaver og diskusjoner med begrensninger
 • Regler for tilpasset visning: Regler og innstillinger fjernes fra eventuelle innholdselementer som har dem
 • Gjestetilgang
 • Emnebannere
 • Emnemeldinger

Velg emnevisning

Når du er ferdig med forhåndsvisningen, er det på tide å ta en avgjørelse.

Du kan enten konvertere emnet til Ultra permanent eller beholde Original-versjonen. Velg emnevisningen du vil bruke, i feltet nederst på skjermen.

Gå tilbake til Original-emnevisningen: Emnet blir konvertert tilbake til slik det var før forhåndsvisningen. Husk at eventuelle endringer du har gjort i løpet av forhåndsvisningen med Ultra-emnevisningen, ikke lagres hvis du går tilbake til Original-emnevisningen.

Bruk Ultra-emnevisningen: Når du har gjort konverteringen permanent og er klar, kan du gi studentene tilgang.