Om eksempelvisningen for studenter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om eksempelvisning for studenter.

Du bør forsikre deg om at emnet ditt er godt laget og fungerer som det skal, før studentene ser det. Med eksempelvisningen for studenter kan du gå gjennom emneinnhold fra studentenes perspektiv. Du kan også validere emnefunksjonaliteten, for eksempel betinget publisering av innhold og hvordan vurderinger vises.

Når du er i eksempelvisningen for studenter, kan du gjøre følgende studentaktiviteter:

 • Send oppgaver
 • Ta prøver
 • Opprette blogg- og diskusjonsinnlegg
 • Opprette dagbok- og wikioppføringer
 • Se studentverktøy, for eksempel Mine resultater

Eksempelvisningen for studenter er ikke det samme som Redigeringsmodus. I Redigeringsmodus skjules redigeringskontrollene og innhold under visse omstendigheter, men med eksempelvisningen for studenter kan du oppleve emnet ditt som studentene gjør det.


Start eksempelvisningen for studenter

Du kan starte eksempelvisningen for studenter ved å velge Start eksempelvisningen for studenter-ikonet.

Eksempelvisningen for studenter oppretter en studentkonto som kalles eksempelbruker. Du logges på som eksempelbrukeren og meldes på det aktive emnet. Når du bruker eksempelvisningen for studenter, ser du eksempelvisningsfeltet øverst på alle sider. I dette feltet ser du «Modusen for eksempelvisning for studenter er PÅ» samt Innstillinger- og Avslutt eksempelvisning-funksjonene.

Eksempelvisningen for studenter er bare aktiv i emnene du har aktivert den for. Du er fortsatt underviser i resten av Blackboard Learn. Men den samme brukerkontoen for eksempelvisning brukes når du bruker eksempelvisning for studenter-modusen i mer enn ett emne.


Sånn fungerer eksempelbrukerkontoen

Når du bruker eksempelvisning for studenter-modusen og er logget på emnet ditt med eksempelbrukerkontoen, vises eksempelbrukeren din i deltakerlisten for emnet. Eksempelbrukeren er synlig for alle studenter som er påmeldt emnet. Kontonavnet gjør at det er lett for studentene og administratorene å se at dette er deg. Etternavnet er etternavnet ditt med _PreviewUser lagt til, og brukernavnet er brukernavnet ditt med _previewuser lagt til.

Hvis du underviser i et emne sammen med en annen underviser, har dere hver deres eksempelbruker.

Som eksempelbruker registreres all data tilknyttet aktivitetene dine i Blackboard Learn, for eksempel innsendte oppgaver og diskusjonsinnlegg. Andre studenter kan kommunisere med eksempelbrukeren din. De kan for eksempel svare på innleggene dine som om du var en medstudent.


Avslutt og slett eksempelbrukerkontoen

VelgAvslutt eksempelvisning for å gå ut av eksempelvisningen for studenter. Hvis du forlater emnet uten å gå ut av eksempelvisningen for studenter, er du fortsatt i eksempelvisningen når du kommer tilbake til emnet.

Når du avslutter eksempelvisningen, blir du spurt om du vil beholde eller slette eksempelbrukeren og alle tilknyttede data.

Slett eksempelbrukeren og data

Vi anbefaler at du fjerner eksempelbrukeren og de tilknyttede dataene.

Velg Slett eksempelbrukeren og alle data (anbefalt) i Avslutt eksempelvisning for studenter-vinduet. Alternativt kan du merke av for Ikke spør meg. Emnet velger i så fall et alternativ automatisk hver gang du avslutter eksempelvisningen.

For å endre denne innstillingen kan du velge Innstillinger i eksempelvisningsfeltet.

Når du sletter eksempelbrukeren, blir all aktivitet som er utført eller opprettet av eksempelbrukeren, fjernet fra emnet permanent. Dette omfatter prøveforsøk, innsendte oppgaver, vurderinger og diskusjonsinnlegg. All samhandling påmeldte studenter har hatt med eksempelbrukeren, for eksempel svar på eksempelbrukerens diskusjonsinnlegg, fjernes også. Eksempelbrukerens tilknytning til emnet fjernes. Hvis eksempelbrukeren ikke er tilknyttet noen emner lenger, slettes kontoen.

Du kan fjerne kontoen for eksempelbrukeren fra et emne ved hjelp av de tradisjonelle påmeldingsverktøyene Hvis du gjør det, blir noe av den utførte eller opprettede aktiviteten værende i emnet, men den gjøres anonym. Eksempelvis beholdes diskusjonsinnlegg, men det vises Anonym i stedet for et navn.

Ta vare på eksempelbrukeren og dataene

Velg Ta vare på eksempelbrukeren og dataene hvis du vil ta vare på brukeren og dataene for å se hvordan studentaktiviteter, for eksempel vurderingsberegninger, presenteres for deg som underviser. Hvis du tar vare på dataene, vises kontoen for eksempelbrukeren i emnets deltakerliste, vurderingssenteret og alle andre steder du gjorde noe som den aktuelle brukeren.

Når du lagrer kontoen for eksempelbrukeren, blir prikken i midten av Gå inn i eksempelvisning for studenter-ikonet grønn. Da er kontoen for eksempelbrukeren klar til bruk.

Hvis du kjører rapporter eller samler statistikk fra emnet ditt, blir tallene forskjøvet med én eller mer hvis flere undervisere bruker eksempelvisning for studenter. Eksempelvisningen kan også skape forvirring blant studentene, som kanskje prøver å kommunisere med denne studenten når du ikke er i eksempelvisningen for studenter og dermed ikke kan følge med på interaksjonen.


ULTRA: Om eksempelvisningen for studenter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om eksempelvisning for studenter.

Du bør forsikre deg om at emnet ditt er godt laget og fungerer som det skal, før studentene ser det. Med eksempelvisningen for studenter kan du gå gjennom emneinnhold fra studentenes perspektiv. Du kan også validere emneatferd. Du kan for eksempel gå gjennom den betingede versjonen av innhold og hvordan vurderingene vises.

Når du er i eksempelvisningen for studenter, kan du gjøre følgende studentaktiviteter:

 • Send inn oppgaver
 • Ta prøver
 • Laste ned og laste opp filer
 • Delta i samtaler
 • Delta i diskusjoner og dagbøker
 • Sende emnemeldinger
 • Vise vurderinger som student
 • Opplev gruppemedlemskap

Du kan ikke bruke eksempelvisning for studenter eller foreta andre endringer i et fullført emne.


ULTRA: Start eksempelvisning for studenter

For å starte velger du Gå inn i eksempelvisning for studenterEmneinnhold-siden i panelet Detaljer og handlinger. Velg Start eksempelvisning.

Eksempelvisningen for studenter oppretter en studentkonto som kalles eksempelbruker. Du logges på som eksempelbrukeren og meldes på det aktive emnet. Eksempelvisningsfeltet øverst på alle sider.

Feltet viser Velkommen til eksempelvisning for studenter og inneholder en meny med tre alternativer:

 • Vis vurderingsbok
 • Tilbakestill eksempelvisning
 • Avslutt eksempelvisning

Vis vurderingsbok

Når du har gitt en vurdering av noe av eksempelbrukerens arbeid, kan du åpne vurderingsboken for å vise vurderinger. Når du velger Vis vurderingsbok, lukkes eksempelvisningen for studenter. Velg Eksempelvisning for studenter for å åpne den igjen og fortsette som din eksempelbruker.

Tilbakestill eksempelvisning

Du kan tilbakestille eksempelbrukerens emneaktivitet og starte på nytt. Mesteparten av aktivitetene fjernes, men noen aktiviteter gjenstår. Eksempelbrukeren blir værende i emnet.

Aktivitet fjernet

 • Vurderingsforsøk, poengsummer og tilbakemeldinger fjernes.
 • Vurderte SCORM-poengsummer fjernes.
 • Vurderinger for oppmøte og tilpasninger fjernes.
 • Eksempelbrukerens vurderingsunntak går tilbake til de opprinnelige vurderingsinnstillingene.
 • Vurderte diskusjonspoengsummer og tilbakemeldinger fjernes.
 • Eksempelbrukeren fjernes fra alle grupper.

Noe aktivitet forblir

 • Eksempelbrukerens diskusjonssvar blir værende. Anonym erstatter eksempelbrukerens navn. Du kan slette hvert svar og respons.
 • Eksempelbrukerens samtaler blir værende. Anonym erstatter eksempelbrukerens navn. Du kan slette alle brukeres bidrag.
 • Eksempelbrukerens meldinger blir værende. Du kan slette alle meldinger.
 • Eksempelvisningen vises i den ikke tilordnede listen på siden Tilordne grupper.

Avslutt eksempelvisning

Du kan når som helst gå tilbake til instruktørvisningen. Du kan for eksempel finne noe innhold som må oppdateres. Eksempelbrukeren og aktiviteten blir værende i emnet. Eksempelbrukeren fjernes IKKE fra emnet ditt med mindre du fjerner brukeren fra deltakerlisten.


ULTRA: Eksempelbruker

Etter at du har aktivert Eksempelvisning for studenter, vises eksempelbrukeren i deltakerlisten. Eksempelbrukeren er synlig for alle studenter som er påmeldt emnet. Alle kan identifisere eksempelbrukeren etter navnet. Etternavnet er ditt etternavnet ditt med _PreviewUser lagt til. Brukernavnet er brukernavnet ditt med _previewuser lagt til.

Hvis du underviser i et emne sammen med en annen underviser, har dere hver deres eksempelbruker. Eksempelbrukeren blir værende i emnet ditt til du sletter brukeren fra deltakerlisten.

Som eksempelbruker blir alle aktivitetene dine fanget opp av Blackboard Learn. Eksempelbrukerens aktivitet er ikke inkludert i analyser og emnerapporter. Andre studenter kan kommunisere med eksempelbrukeren din.

Du kan forårsake forvirring hvis du legger til en eksempelbruker i en gruppe med andre studenter. Hvis du legger til eksempelbrukeren, anbefaler vi at du ikke sender inn en gruppeoppgave som eksempelbruker. Når du har tilbakestilt eksempelet, kan det hende at du ikke får tilgang til gruppeoppgaven fordi eksempelbrukeren ble fjernet fra gruppen. Hvis du oppretter emnegrupper for egenpåmelding, blir eksempelbrukeren din registrert automatisk på slutten av den valgfrie påmeldingsperioden.

Eksempel: Diskusjoner

Eksempelbrukeren vises i emneområdet og i Deltakere-listen. Hvis du oppretter et svar, kan en annen student svare.

Hvis du tilbakestiller eksempelet, vil eksempelbrukerens diskusjonsaktivitet bli værende, men Anonym vises som eksempelbrukerens navn. Du kan slette alle diskusjonssvar.


ULTRA: Avslutt eksempelet, og fjern eksempelbrukeren

VelgAvslutt eksempelvisning for å gå ut av eksempelvisningen for studenter. Eksempelbrukeren blir værende i emnet. Hvis du forlater emnet uten å gå ut av eksempelvisningen for studenter, vil du ikke være i eksempelvisningen når du går tilbake. Velg Eksempelvisning for studenter for å fortsette.

Hvis du avslutter eksempelvisningen for studenter, men blir værende i emnet, kan du gå tilbake til eksempelvisningen for studenter. Eksempelbrukeren starter i det samme området som du gikk ut av.

Fjern eksempelbrukeren og aktiviteten

Vi anbefaler at du fjerner eksempelbrukeren fra deltakerlisten. Etter fjerning, blir noe emneaktivitet værende. Eksempelbrukerens navn i diskusjonsinnlegg og samtaler endres til Anonym. Eksempelbrukerens meldinger blir værende i emnet. Du kan slette all denne aktiviteten.

Hvis du beholder eksempelbrukeren og aktiviteten, vises eksempelbrukeren i deltakerlisten, vurderingsboken og alle steder du har hatt noen interaksjon som denne brukeren.

Husk: Eksempelstudenten kan forvirre studenter som ser denne studenten på emneområder, for eksempel i diskusjoner eller samtaler.

Fjern bruker fra deltakerlisten

På siden Deltakerliste går du inn i eksempelbrukermenyen. Velg Rediger medlemsinformasjonen for å åpne Medlemsinformasjon-panelet. Velg Fjern person-ikonet for å fjerne eksempelbrukeren fra emnet ditt. Institusjonen din kontrollerer om du kan fjerne personer.

Når du har fjernet eksempelbrukeren, kan du starte eksempelvisning for studenter på nytt. Det opprettes en ny forekomst av eksempelbrukeren.


ULTRA: Arkiver og gjenopprett emner med en eksempelbruker

Hvis du arkiverer et emne med en eksempelbruker og aktivitet, vil det gjenopprettede emnet ikke inkludere eksempelbrukeren eller vurderinger og forsøk. Eksempelbrukerens diskusjoner, meldinger og samtaler blir værende. Hvis du inkluderte eksempelbrukeren i grupper, fjernes medlemskapet, men eksempelbrukerens samtaler blir værende.