Varslinger om emneaktivitet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om varslinger.

I Original-emnevisningen ser du varslinger for emnet du er i, på modulsidene. Få automatiske varslinger når det skjer noe i emnene dine:

 • Mitt Blackboard: På Oppdateringer-siden ser du varslinger for alle emnene dine, og på Innlegg-siden ser du nytt innhold i diskusjoner, blogger, dagbøker og wikier.
 • E-post, tekstmeldinger og talemeldinger: Hvis institusjonen din tillater det, kan du motta e-post, tekstmeldinger og talemeldinger.
 • Moduler på emnets startside: I et emne viser moduler varslinger for bare det aktuelle emnet.
 • Push-varslinger i mobilappene: Hvis institusjonen din bruker Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen, kan du få varslinger som dukker opp på skjermen på enheten din.
 • Instrumentbord for varslinger: Instrumentbord for varslinger kan vises på Min institusjon-fanen som en annen metode for å se varslinger for alle emnene dine. Institusjonen kan endre navn på fanene.

Institusjonen bestemmer om varslinger skal aktiveres og hvilke innstillinger brukerne kan kontrollere.


About notification settings

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om varslingsinnstillinger.

Administrer varslingsinnstillingene for alle emnene dine. Fra menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten velger du Innstillinger og deretter Rediger varslingsinnstillinger.

Institusjonen din avgjør om disse alternativene er tilgjengelige. Hvis institusjonen har definert varslingsinnstillinger, brukes disse innstillingene i stedet for de personlige innstillingene dine.

 1. Rediger generelle innstillinger: Velg e-postformat – meldinger for hver varsling eller et daglig sammendrag – og påminnelsesplan for leveringsfrister.
 2. Rediger flere varslingsinnstillinger samtidig: Endre varslingsinnstillingene for alle emnene dine på en gang. Du kan velge hvilke varslinger du vil motta og hvordan du vil ha dem.
 3. Rediger individuelle emneinnstillinger: Endre varslingsinnstillingene for ett enkelt emne.
 4. Rediger individuelle organisasjonsinnstillinger: Endre varslingsinnstillingene for én enkelt organisasjon.

Video: Notifications in the Original Experience (Instructors)


Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.

Generelle varslinger

Med de generelle innstillingene kan du velge om du vil motta varslinger via e-post, samt om du vil motta påminnelser om leveringsfrister.

 1. Fra menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten velger du Innstillinger og deretter Rediger varslingsinnstillinger.
 2. Rediger varslingsinnstillinger-siden velger du Rediger generelle innstillinger.
 3. Generelle innstillinger-siden kan du velge å motta en e-post for hver varsling eller en daglig e-post med et sammendrag over alle dagens varsler.
  • Individuelle meldinger: E-poster sendes for hver varsling. Merk at antallet uleste diskusjonsmeldinger, blogginnlegg og dagbokinnlegg alltid sendes som daglige sammendrag.
  • Daglig e-post med sammendrag: Alle varslinger samles og sendes én gang per dag på et klokkeslett institusjonen din har angitt.
 4. Velg Ja for å angi påminnelser for leveringsfrister, og velg hvor mange dager i forveien du vil motta påminnelsene. Slike påminnelser via e-post sendes som et sammendrag eller som frittstående e-postmeldinger – basert på alternativet du velger.
 5. Velg Send.

Velg hvordan og når du mottar varslinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om valg av varslingsinnstillinger.

Du kan velge hvilke typer varslinger du mottar, og hvordan du mottar dem.

 1. I menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten velger du Innstillinger og deretter Rediger varslingsinnstillinger.
 2. Rediger varslingsinnstillinger-siden velger du lenken for Emner jeg tar eller Emner jeg underviser i i Rediger flere varslingsinnstillinger samtidig-delen for å endre varslingsinnstillinger for alle emner samtidig.

  Eventuelt kan du gjøre endringer for spesifikke emner. Velg et emnenavn i Rediger individuelle emneinnstillinger-delen. Gjeldende varslingsinnstillinger-siden vises med de samme alternativene.

 3. Endre innstillinger-siden må du sørge for at varslingsdestinasjonene er riktige. Du kan gjøre endringer i den personlige informasjonen din.
 4. I Innstillinger-delen velger du hvordan du vil motta varslinger. Merk av i boksen øverst i en kolonne for å motta alle de valgte varslingene på samme måte. Fjern avmerkingen for varslinger du ikke vil motta.
  • Instrumentbord: Som standard vises alle typer varslinger på sidene Oppdateringer og Innlegg i Mitt Blackboard og på emners startsider. De vises også på instrumentbordet for varslinger hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene i fellesengasjement.
  • Mobil: Denne kolonnen vises hvis institusjonen din har aktivert Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen. Velg hvilke push-varslinger du vil skal se på mobilenheten din. Push-varslinger vises på enhetsskjermen selv om du ikke åpner appen. Du kan motta disse varslingene:
   • Kunngjøring tilgjengelig
   • Innholdselement tilgjengelig
   • Emne eller organisasjon tilgjengelig
   • Element er gitt vurdering
   • Prøve tilgjengelig
   • Prøven skal leveres
   • Prøven skulle vært levert
 5. E-post, SMS og tekst-til-tale: Varslingsmeldinger via e-post, SMS og tekst-til-tale sendes ved bruk av informasjonen i den personlige informasjonen din.
 6. Velg Send.

Varsler via e-post, mobil, SMS og tekst-til-tale er slått av som standard. Hvis du ikke ser noen kolonne for en varslingsmetode, er ikke alternativet tilgjengelig ved institusjonen din.

Du må velge Daglig e-post med sammendrag i de generelle varslingsinnstillingene for å velge varsler via e-post for følgende elementer:

 • Antall uleste diskusjonsmeldinger
 • Antall uleste blogginnlegg
 • Antall uleste dagbokinnlegg

Varslinger via SMS (tekst) og tekst-til-tale

Meldinger via SMS (tekst) og tekst-til-tale er kanskje tilgjengelig ved institusjonen din. Blackboard Learn-systemet leverer som standard disse meldingstypene hvert 20. minutt. Institusjonen din kan angi et tidsområde for levering, slik at du ikke sender eller mottar meldinger midt på natten. Meldinger som opprettes utenfor tidsområdet for levering, sendes ikke før neste tidsområde starter.

 • Med SMS kan undervisere sende tekstmeldinger fra et Blackboard Learn-emne til studentenes mobiltelefoner. Du må sende en melding før studentene kan svare.
 • Med Tekst-til-tale blir varslinger på telefonen lest opp høyt. Dette alternativet er bare tilgjengelig når standardspråkpakken for systemet er angitt til engelsk eller spansk.

Hvis institusjonen har konfigurert meldinger via SMS og tekst-til-tale, er funksjonene oppført på Rediger varslingsinnstillinger-siden. Du må legge til et mobilnummer på Personlig informasjon-siden og abonnere på meldinger via SMS og tekst-til-tale i varslingsinnstillingene.


Varslingstyper

I Blackboard Learn blir du varslet når disse aktivitetene forekommer, såfremt du har angitt varslingstypen som i Rediger varslingsinnstillinger-området:

 • Kunngjøring tilgjengelig
 • Oppgave tilgjengelig
 • Oppgave skal leveres eller skulle vært levert
 • Oppgave er ikke vurdert
 • Blogg er ikke vurdert
 • Innholdselement tilgjengelig
 • Emnet er tilgjengelig
 • Emnemelding mottatt
 • Myke grenser for emnekvoten
 • Diskusjonstavleforum er ikke vurdert
 • Diskusjonstavletråd er ikke vurdert
 • Element som kan gis vurdering
 • Dagbok trenger vurdering
 • Vurdering må fullføres
 • Informasjon om oppfølgingssenterregel
 • Spørreundersøkelse tilgjengelig
 • Spørreundersøkelse skal leveres eller skulle vært levert
 • Spørreundersøkelse innsendt
 • Prøve tilgjengelig
 • Prøve skal leveres eller skulle vært levert
 • Ikke vurdert
 • Uleste blogginnlegg
 • Uleste dagbokinnlegg
 • Uleste diskusjonstavlemeldinger
 • Wiki er ikke vurdert

Aktiviteter som fjerner varslinger

Varslinger for elementer slettes når følgende skjer:

 • et emneelement er slettet
 • et emne er gjort utilgjengelig
 • sluttdatoen for et emneelement er nådd
 • en student sender inn prøven, spørreundersøkelsen eller oppgaven som genererte en varsling om at elementet er tilgjengelig
 • en lærer vurderer elementet som genererte en Ikke vurdert-varsling
 • reglene for tilpasset visning for et emneelement ikke lenger overholdes av studenten
 • varslinger om elementers tilgjengelighet slettes når de merkes som gjennomgått – for emneelementer med gjennomgang aktivert
 • uleste diskusjonsinnlegg, blogginnlegg og dagbokinnlegg blir lest
 • en student oppfyller ikke lenger et kriterium for en oppfølgingssenterregel
 • elementers varighet er utgått, som fastsatt i administratorinnstillingene – standardinnstillingen er 120 dager

ULTRA: About notification settings

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om varslinger.

Hvis du ser en liste med navnet ditt, vises emnene dine i Ultra-opplevelsen. Varslingssystemet er alltid på.

Varslingsinnstillinger-panelet i aktivitetsstrømmen kan du varsler du mottar om aktivitet i alle Original- og Ultra-emnene dine:

 • Aktivitetsstrøm: Velg hvilke aktiviteter som skal vises på Strøm-siden din.
 • E-post: Hvis du vil ha varslinger på e-post, må du legge til en e-postadresse på profilsiden din. Deretter kan du velge hvilke aktiviteter du vil varsles om, samt hvor ofte du vil motta dem.
 • SMS: Hvis du vil ha tekstmeldinger (SMS) på mobiltelefonen, må du legge til et telefonnummer på profilsiden din. Deretter kan du velge hvilke aktiviteter du vil varsles om, samt hvor ofte du vil motta dem.
 • Push-varslinger Hvis du vil ha push-varslinger, må du velge hvilke aktiviteter du vil varsles om, samt hvor ofte du vil bli varslet. Hvis  du har Blackboard Instructor installert, ser du meldinger på mobilenheten din.

Video: Notifications in the Ultra Experience (Instructors)


ULTRA: Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.


ULTRA: Velg hvordan og når du mottar varslinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du velger varslingsinnstillinger.

Du kan velge hvilke typer varslinger du mottar, og hvordan du mottar dem.

Gå til Aktivitetsstrøm-siden, og velg Strøminnstillinger-ikonet for å åpne Varslingsinnstillinger-panelet. Disse innstillingene finnes også på profilsiden din.

Strømvarslinger

Du kan velge hva slags aktivitet du vil se i strømmen. Velg Innstillinger for strømvarslinger-fanen for å åpne panelet.

Varsler om leveringsfrister og elementer som er klare til vurdering, vises alltid i strømmen.

Du kan velge hvilke varslinger du mottar om aktivitet i alle Original- og Ultra-emnene dine:

 • Institusjonskunngjøringer
 • Emneoppslag
 • Nytt innhold
  • Oppgave/prøve lagt til
  • Innhold lagt til
 • Nye elementer som kan gis vurdering
 • Nye emner er tilgjengelige
 • Vurderinger må fullføres
 • Varsler om studentprestasjoner
  • Studenter som deltar eller kanskje trenger hjelp
  • Sammenlign studenters vurderinger med aktivitetsnivåene deres
  • Antall studenter som ikke klarer å holde tritt
  • Antall studenter som ikke klarer å holde tritt og er borte
  • Antall studenter som ikke klarer å holde tritt og stryker
  • Antall studenter som ikke klarer å holde tritt, er borte og stryker
 • Ny diskusjon
 • Ny kalenderaktivitet
 • Nytt emne eller ny organisasjon
 • Bloggaktivitet
  • Blogginnlegg publisert
  • Blogginnlegg redigert
  • Bloggkommentar publisert
 • Dagbokaktivitet
  • Dagbokinnlegg publisert
  • Dagbokinnlegg redigert
  • Dagbokkommentar publisert
 • Wiki-aktivitet
  • Wiki-side opprettet
  • Wiki-side redigert
  • Wiki-kommentar publisert

Du kan velge å motta alle eller noen varslinger for de ulike typene. Det vises en hake når du velger alle varslinger. Det vises en strek når du velger noen varslinger.

E-postvarslinger

Velg Innstillinger for e-postvarslinger-fanen for å åpne panelet.

Hvis du ikke har lagt til noen e-postadresse på Profil-siden, ser du ingen alternativer på Innstillinger for e-postvarslinger-fanen.

Organisasjonsaktiviteter utløser ikke e-postvarslinger.

Du kan velge hvor ofte du mottar e-poster om aktivitet i alle Original- og Ultra-emnene dine:

 • Send meg e-post med en gang: Du mottar egne varslinger for hver aktivitet du velger i listen.
 • Send meg e-post én gang om dagen: Alle varslinger samles og sendes én gang per dag på et klokkeslett institusjonen din har angitt.

Velg hvilke varslinger du vil motta, i Send meg e-postvarslinger om disse aktivitetene-listen:

 • Nye elementer som kan gis vurdering
 • Nye meldinger
 • Nye diskusjonsmeldinger
 • Nytt innhold er lagt til
 • Nye og kommende leveringsfrister
 • Elementer som skulle vært levert
 • Nye emner er tilgjengelige

Fjern avmerkingen for eventuelle aktiviteter du ikke vil ha e-poster om.

Varslinger om emneaktivitet etter emnevisning
EmneaktivitetOriginal-emnevisningenUltra-emnevisningen
Nye elementer som kan gis vurderingOppgaver og prøver må vurderes

Aktivitet i blogger, dagbøker, wikier eller diskusjoner må vurderes

Spørreundersøkelser er sendt inn
Oppgaver og prøver må vurderes
Nye meldingerJaJa
Nye diskusjonsmeldingerSendes bare i daglige e-posterSendes bare i daglige e-poster
Nytt innhold er lagt tilOppgaver, prøver og spørreundersøkelser er lagt til

Innholdselementer er lagt til
Oppgaver og prøver er lagt til

Innholdselementer er lagt til
Nye og kommende leveringsfrister

Sendes når en oppgave gjøres tilgjengelig og 24 timer før leveringsfristen

Sendes også når du manuelt legger til et element med leveringsfrist
Oppgaver, prøver og spørreundersøkelser skal leveres

Elementer skal leveres: Elementer som er lagt til manuelt i vurderingssenteret
Oppgaver og prøver skal leveres

Elementer skal leveres: Elementer som er lagt til manuelt i vurderingsboken
Elementer som skulle vært levertSene oppgaver og prøver

Sene spørreundersøkelser
Sene oppgaver og prøver
Nye emner er tilgjengeligeJaJa

Gjenopprettede emner

Når en av emnepakkene dine gjenopprettes, får du en e-post med oversikt over antallet nye elementer. Velg lenken for å gå til emnet.

Bare for Original-emner*

Du får alltid disse e-postvarslingene:

 • Kunngjøring tilgjengelig
  • Du kan også velge å sende en kunngjøring når du oppretter nye prøver eller spørreundersøkelser
 • Vurderinger må fullføres for delegert vurdering
 • Emnet ditt nærmer seg størrelsesgrensen institusjonen har angitt

Du får alltid disse e-postvarslingene når du velger å motta daglige e-poster:

 • Informasjon om oppfølgingssenterregler
 • Uleste blogg- og dagbokinnlegg
 • Ulest diskusjonsaktivitet (for både Original- og Ultra-emner)*

Du kan ikke fjerne varslinger fra daglige e-postvarsler.

SMS-varslinger

Velg Innstillinger for SMS-varslinger-fanen for å åpne panelet.

Hvis du ikke har lagt til noe telefonnummer på profilsiden, ser du ingen alternativer på Innstillinger for SMS-varslinger-fanen.

Organisasjonsaktiviteter utløser ikke SMS-varslinger.

Velg hvilke varslinger du vil motta, i Send meg SMS-varslinger om disse aktivitetene-listen:

 • Nye elementer som kan gis vurdering
 • Nye meldinger

Fjern avmerkingen for eventuelle aktiviteter du ikke vil ha SMS om.

Varslinger om emneaktivitet etter emnevisning
EmneaktivitetOriginal-emnevisningenUltra-emnevisningen
Nye elementer som kan gis vurderingOppgaver og prøver må vurderes

Aktivitet i blogger, dagbøker, wikier eller diskusjoner må vurderes

Spørreundersøkelser er sendt inn
Oppgaver og prøver må vurderes
Nye meldingerJaJa

Push-varslinger

Push-varslinger sendes til en mobilenhet hvor du har Blackboard Instructor-appen installert. Du kan administrere hvilke push-varslinger sendes til mobilenheten din, følgende varsler som kan sendes er:

 • Blackboard på nettet: Logg på Blackboard i en nettleser, og naviger til Aktivitetsstrøm. Velg Strøminnstillinger ikonet. Fra Varslingsinnstillinger-panelet, velger du Innstillinger for push-varslinger-fanen.
 • Blackboard Instructor-appen: I appens Hovedmeny kan du trykke på Innstillinger. Administrer push-varslinger i appen.

Du kan velge hvilke push-varslinger du vil motta om aktiviteten i Ultra-emnene dine:

 • Nytt innhold og nye diskusjoner er lagt til
 • Nye diskusjonssvar