Søk etter brukere

På denne siden

  I Blackboard Learn finnes det flere steder hvor du kan søke etter brukere.

  I Original-emnevisningen må du ha tilgang til kontrollpanelet for å kunne søke etter brukere. I tillegg er slike søk bare tilgjengelige for personer med en av disse emnerollene:

  • Lærer
  • Undervisningsassistent
  • Sensor
  • Emnebygger
  • Administrator

  Mer om emneroller


  Søk etter brukere med fornavn, etternavn, e-post eller brukernavn

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du søker etter brukere.

  1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
  2. Brukere-siden kan du velge fornavn, etternavn, e-postadresse eller brukernavn.
  3. Velg ett alternativ: Inneholder, Er lik eller Starter med.
  4. Skriv inn enten fornavn, etternavn, e-postadresse eller brukernavn.
  5. Velg . Alle treff vises.

  Søk med en verdi i brukerens navn

  1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
  2. Skriv inn en verdi i Søk-feltet på Brukere-siden.
  3. Velg . Alle treff vises.

  Se en liste over alle brukere i et emne

  1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
  2. Velg SøkBrukere-siden. Alle brukerne vises.

   Du kan laste ned listen i regnearkformat. For å finne ut mer kan du se Arbeid med vurderingsdata i frakoblet modus.

  3. Utvid Vurderingssenter-delen i kontrollpanelet, og velg Hele vurderingssenteret.
  4. Hold markøren over Arbeid i frakoblet modus på handlingsfeltet, og velg Last ned.
  5. Velg kolonnene du vil laste ned. Listen over studenter tas med automatisk.
  6. Velg Send, og lagre filen.

  ULTRA: Søk etter brukere

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du søker etter brukere.

  Bruk Deltakerliste-lenken på Emneinnhold-siden for å se klasselisten din og kommunisere med studentene dine. Du kan se grunnleggende profilkort og knytte ansikter til navn. Du kan også sende meldinger til alle som har med emnet ditt å gjøre.

  Velg Søk i deltakerlisten-ikonet. Skriv inn et navn eller brukernavn eller minst to bokstaver i søkefeltet for å se en liste over studenter som stemmer overens med søket. Eventuelle filtre du har valgt tidligere, fjernes når du gjør nye søk.

  Mer om deltakerlisten