Om tilknytning av brukere

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du administrerer og tilknytter brukere.

Brukere-siden kan du se alle brukerne som er tilknyttet emnet ditt, samt administrere innstillingene for dem. I mange tilfeller er det institusjonen som håndterer emnetilknytning for registrerte studenter og administrerer kontoene deres.

Hvis institusjonen din tillater det og gir deg de rette tillatelsene, kan du legge til og slette brukere samt endre passord, roller, profilinformasjon og tilgjengelighet i emnet ditt.

Gå til Brukere-siden fra kontrollpanelet i Brukere og grupper-delen.

Du kan tilknytte brukere på tre måter: Disse alternativene er tilgjengelige via Tilknytt brukere -menyen samt Tilknytt flere-alternativet i handlingsfeltet.

 • Opprett bruker: Opprett brukere, og tilknytt dem automatisk.
 • Finn brukere som skal tilknyttes: Tilknytt brukere som allerede har en konto i systemet.
 • Tilknytt flere: Tilknytt flere brukere samtidig, og tildel dem emneroller.

Opprett brukere

Institusjonen din administrerer om lærere kan opprette nye brukere.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Brukere-siden åpner du  Tilknytt bruker-menyen og velger Opprett bruker.
 3. Oppgi den nødvendige informasjonen og eventuelle andre relevante personopplysninger på Opprett bruker-siden.
 4. Velg rolle og tilgjengelighet for brukeren.
 5. Velg Send.

For institusjoner som bruker flere informasjonssystemer, kan det hende du må opprette brukere i et annet informasjonssystem som du får tilgang til via en lenke øverst på denne siden.

Informasjon om brukere lagres i en brukerprofil. Institusjonen din kontrollerer hvilke av datafeltene i brukerprofilen som brukerne kan se, og hvilke de kan redigere.


Finn brukerne du vil tilknytte

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Åpne Tilknytt bruker-menyen på Brukere-siden, og velg Finn brukere som skal tilknyttes.
 3. Skriv inn et navn eller velg Bla gjennom for å søke etter brukere. Når du søker etter brukere, får du bare treff for brukere som ikke allerede er tilknyttet emnet ditt.
 4. Velg eller skriv inn så mange brukernavn du trenger. Bruk semikolon til å skille mellom flere brukernavn.
 5. Velg rolle og tilknytningstilgjengelighet for brukerne.
 6. Velg Send.

Funnet brukere: I søkeresultatene ser du opptil 25 navn per side. I søk som gir treff for flere enn én 25 brukere, vises brukerne på flere sider. Du kan ikke tilknytte flere brukere som vises på forskjellige sider. Velg i stedet brukerne du vil tilknytte fra én side, og velg deretter Send. Gjør samme søk på nytt for å velge flere brukere og tilknytte dem.

Tilgjengelighet: Du kan ikke tilknytte brukere institusjonen din har gjort Utilgjengelig. Brukere som er tilknyttet emnet ditt, men du har gjort Utilgjengelig, kan ikke se emnet ditt i Mine emner-fanen og har ikke tilgang til emnet. Du må angi emnet som Tilgjengelig for disse brukerne, sånn at de kan se at de er tilknyttet emnet ditt.


Tilknytt flere brukere

Med Tilknytt flere brukere kan du legge til flere brukere i emnet ditt og tildele dem emneroller. Brukere som ikke finnes i systemet, blir opprettet i systemet og lagt til i emnet. Brukerdata angis i en satsvis fil som må opprettes utenfor systemet. Noen vanlige opprettelsesverktøy er tekstredigeringsprogrammer og Microsoft Excel.

Institusjonen din administrerer om lærere kan tilknytte flere brukere samtidig.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Velg Tilknytt flere brukereBrukere-siden.
 3. Velg Bla gjennom for å finne den satsvise filen, og velg deretter en skilletegntype hvis det er nødvendig.
 4. Velg Send.

Om satsvise filer

Satsvise filer er TXT-filer som kan inneholde store mengder informasjon du kan laste opp til systemet. Hvert satsverktøy inneholder spesifikke instruksjoner om hvordan du lager den satsvise filen. Disse standardene for satsvise filer er universelle:

 • Hver av filene må være i én av de støttede filtypene: TXT (ren tekst) eller CSV (kommaseparerte verdier).

  Microsoft Excel versjon 2003 og nyere setter automatisk inn doble anførselstegn i hvert enkelt felt hvis regnearket lagres som en CSV-fil.

 • Alle filene må være i DOS-format. Filer i MAC- eller UNIX-formatene må konverteres til DOS.
 • Alle feltene må lukkes med doble anførselstegn. For eksempel: "Jonas"
 • Hvis et felt inneholder anførselstegn, kan du bruke escape-kode for å indikere at det neste tegnet ikke markerer slutten på feltet. Escape-kodetegnet er en omvendt skråstrek (\). For eksempel: ""\"KALLENAVN\""
 • Hvert felt må skilles med ett av de følgende skilletegnene: semikolon, kolon eller tabulator. Når du velger AUTOMATISK, kan du bare bruke én type skilletegn i hver enkelt satsvise fil. For eksempel: "Jonas","Hansen" eller "Jonas":"Hansen"
 • Hver post må stå på en egen rad. For eksempel:

  "Jonas","Hansen"

  "Sandra","Berg"

 • Ikke bruk tomme linjer mellom oppføringer. Den tomme linjen blir behandlet og returnerer en feil.
 • Blackboard anbefaler at satsvise filler ikke overstiger 500 poster, på grunn av tidsavbruddsrestriksjoner som gjelder for de fleste nettlesere.

Fjern brukere fra emner

Når du fjerner brukere fra emnet ditt, er dette permanent og kan ikke angres. All informasjonen tilknyttet brukeren – for eksempel emnestatistikk, informasjon fra vurderingssenteret samt informasjon om vurderinger og oppgaver – slettes også. Innlegg på diskusjonstavlen, mottatte meldinger og e-postmeldinger slettes ikke. Brukere du sletter, samt informasjonen som er tilknyttet dem, kan ikke gjenopprettes i emnet. Du kan imidlertid knytte slettede brukere til emnet på nytt, men uten tilknyttede data.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Merk av i boksene ved siden av brukerne du vil fjerne fra emnet ditt, på Brukere-siden.
 3. Velg Fjern brukere fra emne.
 4. Du ser et popup-vindu hvor du advares om at handlingen ikke kan angres. Velg OK for å slette brukeren.

Du kan eventuelt slette én bruker om gangen:

 1. Åpne menyen for en bruker på Brukere-siden, og velg Fjern brukere fra emne.
 2. Du ser et popup-vindu hvor du advares om at handlingen ikke kan angres. Velg OK for å slette brukeren.

Administrer innstillinger for brukere

Disse funksjonene finnes i menyen for brukere:

 • Rediger: Oppdater en brukers personlige opplysninger.
 • Endre brukerens passord: Endre et passord. Den aktuelle brukeren mottar en e-postvarsling om endringen.
 • Endre brukerens rolle i emnet: Velg rolle for en bruker. Denne innstillingen påvirker bare emnet du underviser i.

  Mer om emneroller

 • Endre brukerens tilgjengelighet i emnet: Angi en brukers tilgjengelighet som Ja eller Nei. Denne innstillingen påvirker bare emnet du underviser i. Tilgjengelighet vises i høyre kolonne på Brukere-siden.
 • Fjern brukere fra emne: Velg dette alternativet for å slette brukere. Du blir bedt om å bekrefte fjerningen.

ULTRA: Administrer og tilknytt brukere

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du administrerer og tilknytter brukere.

Hold markøren over en person på Deltakerliste-siden, og velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen. Velg Rediger medlemsinformasjonen for å åpne Medlemsinformasjon-panelet. Du kan endre roller, forhindre tilgang til emnet ditt og fjerne folk fra emnet. Institusjonen din kontrollerer hva du kan gjøre.

I panelet kan du også oppdatere personopplysningene dine. Endringene du gjør, reflekteres i profilen din og hele systemet. Studentene kan redigere opplysningene sine på samme måte.

Endre roller. Når du endrer en persons rolle, omplasseres vedkommende på deltakerlisten hvis du bruker rutenettvisning. Roller vises i denne rekkefølgen: lærere, undervisningsassistenter, sensorer, emnebyggere og studenter. I listevisning vises alle medlemmene i alfabetisk rekkefølge.

Nekt tilgang. Fjern avmerkingen for Gi tilgang til dette emnet for å hindre at noen får tilgang til emnet, men likevel beholde vedkommendes emneinformasjon og -aktivitet. Du ser personens status på deltakerlisten med et grått profilbilde med en skråstrek gjennom. Personen kan ikke lenger se emnet ditt på Emner-siden.

Administratorer gjør brukere utilgjengelige på systemnivå. Det er ikke det samme som når du nekter brukere tilgang til emnet ditt fra deltakerlisten. Brukere som er utilgjengelige på systemnivå, kan ikke engang logge på systemet.

Fjern folk. Velg Fjern person-ikonet for å fjerne en person fra emnet ditt. Denne handlingen sletter også alle vurderinger og data som er tilknyttet personen. Du kommer til å se et popup-vindu for bekreftelse. For å beholde dataene kan du avbryte slettingen og i stedet nekte personen tilgang til emnet ditt.

Lukk panelet. Valgene dine lagres automatisk. Velg X for å lukke panelet. Vil du ikke beholde endringene? Da fjerner du dem bare før du lukker panelet.

Tilknytt folk

Hvis institusjonen din tillater det, kan du knytte personer til emnet ditt. Velg Enroll People-ikonet øverst på deltakerlisten for å åpne Enroll People-panelet.

 1. Skriv inn et navn eller brukernavn eller minst to bokstaver i søkefeltet for å se en liste over studenter som stemmer overens med søket. Personer som allerede er tilknyttet emnet ditt, vises ikke i søkeresultatene.
 2. Velg én eller flere personer. De vises umiddelbart på deltakerlisten. For å oppheve valget av en person velger du vedkommendes navn på nytt.
 3. Velg en rolle til hver person.
 4. Velg X for å lukke panelet. Nederst på deltakerlisten vises en melding med navnene til brukerne du la til.

Brukere som er utilgjengelige på systemnivå, kan ikke knyttes til emner og vises ikke i søkeresultatene.

Studenter kan ikke knytte seg selv til emner for øyeblikket.


ULTRA: Tilpasninger

Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt.

Åpne menyen for en student på Deltakerliste-siden, og velg Tilrettelegging.

I panelet velger du tilrettelegginger for den aktuelle studenten:

Tilrettelegging av leveringsfrist: innsendinger for studenter med denne tilretteleggingen blir ikke merket som sene.

Tilrettelegging av tidsfrist: Studenter med tilrettelegging av tidsfrist har mer tid på seg til å fullføre oppgaver som går på tid. Når du har valgt denne tilretteleggingen, må du velge hvor mye ekstra tid studenten skal få.

 • + 50 % mer tid
 • + 100 % mer tid
 • Ubegrenset tid

Studenter med tilretteleggingen Ubegrenset tid ser aldri tidsbegrensningen for oppgaven eller prøven, slik at studenten slipper press eller å føle seg nervøs i forbindelse med emnearbeidet.

Mer om tilrettelegging