Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Holder du på med å lage en læreplan? Du trenger ikke å gjøre alt fra grunnen av.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Det tar mye tid og planlegging å utvikle innhold til emner. Hvis du underviser i flere emner som bruker lignende innhold, kan du spare tid ved å kopiere innhold og mapper mellom dem. I Ultra-emnevisningen kan du kopiere innhold fra andre emner du underviser i, slik at du ikke trenger å begynne på nytt hver gang.

Du kan raskt lage en liste over innhold du vil kopiere fra et annet emne. Du kan kopiere flere innholdselementer – eller alt innholdet – i emnene dine. Gå til Emneinnhold-siden for å komme i gang.

ULTRA: Innholdstyper som støttes

I Ultra-emnevisningen kan du kopiere disse støttede innholdstypene fra andre emner du underviser i:

 • Mapper
 • Dokumenter
 • Prøver, deriblant gruppeprøver
 • Oppgaver, deriblant gruppeoppgaver
 • Lenker til nettsteder
 • SCORM-pakker

Visse innholdstyper støtttes ikke:

 • LTI-verktøy
 • Diskusjoner

ULTRA: Velg innholdet du vil kopiere

Du kan kopiere alt innholdet eller velge enkeltelementer fra andre Ultra-emner du underviser i. På Emneinnhold-siden kan du velge plussikonet for å åpne menyen. Velg Kopier innhold. Du kan også åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Kopier innhold. Kopier innhold-panelet åpnes.

Kopier innhold-alternativet er ikke tilgjengelig for emner i modusen for forhåndsvisning av Ultra. Det er bare mulig å kopiere innhold fra andre emner i Ultra-emnevisningen.

Deltakelsesdata inkluderes ikke når du kopierer et emne til et nytt eller eksisterende emne.

Mer om deltakelse og kopiering av innhold

 1. Kopier innhold-panelet vises alle emnene dine i Dine emner-listen. Hvis du underviser i mange emner, kan du bruke søkefeltet til å finne emner ved hjelp av navn eller emne-ID-er.
 2. Alle emnene dine vises i Emnene dine-listen. Hvis du underviser i mange emner, kan du bruke søkefeltet til å finne emner ved hjelp av navn eller emne-ID-er.
 3. Lag en liste over innhold du vil kopiere:
  • Merk av for et emne for å kopiere alt innholdet fra det til det gjeldende emnet.
  • Velg et emnenavn for å se innholdet i emnet, og merk av for mapper og elementer du vil kopiere.
  • Gjør begge deler! Du kan kopiere alt innholdet fra ett emne og deler av et annet. Bruk Kopier innhold-alternativet for å kopiere innhold fra mer enn ett emne om gangen.
 4. Du kan gå tilbake til emnelisten og legge til flere elementer i listen ved å velge bokikonet ved siden av emnetittelen og så velge Emnene dine.
 5. Velg Se alle i Valgte elementer-delen nederst på panelet for å redigere og se innholdet du har valgt. Gå gjennom valgene dine, og fjern avmerkingen for eventuelle elementer du ikke vil kopiere.

Avmerkingsbokser ser annerledes ut avhengig av om du velger hele mapper eller bare elementer i mapper. En hake ved siden av en mappe viser at du har valgt å kopiere hele mappen. Det vises en strek når du har valgt noen av elementene i mappen.

Er du klar til å kopiere? Når du er klar, kan du velge Kopier det valgte innholdet for å starte kopieringsprosessen. Statusindikatorene på Emneinnhold-siden viser hvor langt prosessen er kommet. Du ser en melding når prosessen er ferdig. Det kopierte innholdet legges til på slutten av innholdslisten.


ULTRA: Problemer og unntak ved kopiering av innhold

Hvis systemet støter på en feil i løpet av kopieringsprosessen, vises det en feilrapport øverst på Emneinnhold-siden. Velg Se detaljer for å finne ut mer om hvorfor innholdet ikke kunne kopieres.

Kopidetaljer-panelet ser du om problemene er knyttet til servertilkoblingen eller selve innholdet. Velg en oppføring for å se hvorfor elementet ikke ble kopiert.


ULTRA: Synlighetsinnstillinger i innholdskopiering

Når du kopierer alt innholdet i et emne, bevares synlighetsinnstillingene når det legges til i det nye emnet. Hvis du for eksempel kopierer innhold som er skjult i det opprinnelige emnet, er det fortsatt skjult i emnet du kopierer det til. Hvis du kopierer enkeltelementer til emnet, angis synligheten for innholdet som Skjult for studenter.

Se gjennom alle kopierte elementer for å sikre at studentene kan se innholdet du vil vise.