Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Holder du på med å lage en læreplan? Du trenger ikke å gjøre alt fra grunnen av.

Det tar mye tid og planlegging å utvikle innhold til emner. Hvis du underviser i flere emner som bruker lignende innhold, kan du spare tid ved å kopiere innhold og mapper mellom dem. I Ultra-emnevisningen kan du kopiere innhold fra andre emner du underviser i, slik at du ikke trenger å begynne på nytt hver gang.

Du kan raskt lage en liste over innhold du vil kopiere fra et annet emne. Du kan kopiere flere innholdselementer – eller alt innholdet – i emnene dine. Gå til Emneinnhold-siden for å komme i gang.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

ULTRA: Innholdstyper som støttes

I Ultra-emnevisningen kan du kopiere disse støttede innholdstypene fra andre emner du underviser i:

 • Mapper
 • Dokumenter
 • Prøver, deriblant gruppeprøver
 • Oppgaver, deriblant gruppeoppgaver
 • Lenker til nettsteder
 • SCORM-pakker
 • Diskusjoner og dagbøker

LTI-verktøy støttes ikke.


ULTRA: Velg innholdet du vil kopiere

Du kan kopiere alt innholdet eller velge enkeltelementer fra andre Ultra-emner du underviser i. På Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet for å åpne menyen og velge Kopier innhold. Du kan også åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Kopier innhold. Kopier innhold-panelet åpnes.

Kopier innhold-alternativet er ikke tilgjengelig for emner i modusen for forhåndsvisning av Ultra. Det er bare mulig å kopiere innhold fra andre emner i Ultra-emnevisningen.

Deltakelsesdata inkluderes ikke når du kopierer et emne til et nytt eller eksisterende emne.

Mer om deltakelse og kopiering av innhold

 1. Kopier innhold-panelet vises alle emnene dine i Dine emner og organisasjoner-listen. Hvis du underviser i mange emner, kan du søke for å finne emner ved hjelp av navn eller emne-ID-er.
 2. Lag en liste over innhold du vil kopiere:
  • Merk av for et emne for å kopiere alt innholdet fra det til det gjeldende emnet.
  • Velg et emnenavn for å se innholdet i emnet, og merk av for mapper og elementer du vil kopiere.
  • Gjør begge deler! Du kan kopiere alt innholdet fra ett emne og deler av et annet. Bruk Kopier innhold-alternativet for å kopiere innhold fra mer enn ett emne om gangen.
 3. I Valgte elementer -delen nederst på panelet, kan du velge Se alle for å gå gjennom valgene dine og fjerne avmerkingen for eventuelle elementer du ikke vil kopiere.
 4. For å gå tilbake til listen over emner og organisasjoner kan du velge X ved siden av Valgte elementer i det svarte feltet øverst på panelet.

Avmerkingsruter vises annerledes når du velger hele emner eller ett eller flere elementer i et emne. En hake viser at du har valgt å kopiere hele emnet. En strek viser at du har valgt noen innholdsdeler i et emne. Når du ser elementene i et emne, kan du velge bok-ikonet for å åpne en meny for å navigere tilbake til emner og organisasjoner-listen.

Er du klar til å kopiere? Når du er klar, kan du velge Kopier det valgte innholdet for å starte kopieringsprosessen. Statusindikatorene på Emneinnhold-siden viser hvor langt prosessen er kommet. Du ser en melding når prosessen er ferdig. Det kopierte innholdet legges til på slutten av innholdslisten.


ULTRA: Problemer og unntak ved kopiering av innhold

Hvis systemet støter på en feil i løpet av kopieringsprosessen, vises det en feilrapport øverst på Emneinnhold-siden. Velg Se detaljer for å finne ut mer om hvorfor innholdet ikke kunne kopieres.

Kopidetaljer-panelet ser du om problemene er knyttet til servertilkoblingen eller selve innholdet. Velg en oppføring for å se hvorfor elementet ikke ble kopiert.


ULTRA: Synlighetsinnstillinger i innholdskopiering

Når du kopierer alt innholdet i et emne, bevares synlighetsinnstillingene når det legges til i det nye emnet. Hvis du for eksempel kopierer innhold som er skjult i det opprinnelige emnet, er det fortsatt skjult i emnet du kopierer det til. Hvis du kopierer enkeltelementer til emnet, angis synligheten for innholdet som Skjult for studenter.

Se gjennom alle kopierte elementer for å sikre at studentene kan se innholdet du vil vise.