En emneimportpakke er en ZIP-fil som består av eksportert emneinnhold. Når du importerer emnepakker i eksisterende emner, kopieres innholdet i pakkene til det eksisterende emnet. Importpakker inkluderer ikke studentpåmeldinger eller data, som diskusjonsaktivitet og karakterer.

Du bør ikke laste opp en eksportert emnepakke du har redigert etter at den ble opprettet og nedlastet. Hvis du åpner ZIP-filen og endrer noen av filene i den eksporterte emnepakken, blir resultatet ustabilt og uforutsigbart når emnet importeres.

Importer en emnepakke

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du importerer innhold.

Kontrollpanel > Pakker og hjelpeprogrammer > Importer pakke/vis logger > Importer pakke

Importer pakke-siden kan du bla gjennom for å finne emnepakken på datamaskinen din. Velg emnemateriellet du vil ta med og send.

Om innholdsområder

Innhold fra innholdsområder som kan ses i emnemenyen og har samme navn i pakken som i det eksisterende emnet, blir lagt til i det samme innholdsområdet. Ingenting fjernes fra emnet og erstattes med innhold fra pakken. Importert innhold legges til i eksisterende innhold i det samme innholdsområdet.

Om diskusjonsforumer

Ta med startinnleggene for alle tråder i alle forumer (anonymt) i emnekopien, eller bare ta med forumer uten startinnlegg.

Om emnelenker

Lenker til deler av et emne som ikke importeres, blir brutt når lenkene vises i destinasjonsemnet. Hvis for eksempel en lenke til en prøve vises i et innholdsområde og du velger å ikke kopiere prøver, blir lenken til prøven brutt.

Om delegert vurdering

Når du importer et emne i et eksisterende emne uten å ta med tilknytningene, blir den delegerte innstillingen overført som aktivert for alle eksisterende delegerte vurderingsoppgaver. Alle gjeldende brukere som kan fullføre vurderinger, blir også satt til å vurdere alle innsendinger.

Om deltakelsesdata

Eksport/import oppretter en deltakelseskolonne som du ikke kan slette, men ingen deltakelsesdata blir lagt til.

Mer om deltakelse og eksport/import


Se importlogger

Kontrollpanel > Pakker og hjelpeprogrammer > Importer pakke/vis logger

Velg pakkelenken i Importer loggnavn-kolonnen.

Det finnes alternativer for å laste ned eller sende loggen via e-post. Du kan også utvide alle detaljene om loggen for å se mer informasjon.


Common Cartridge-pakker

Common Cartridge er et initiativ som drives av IMS Global Learning Consortium. Initiativet støtter emnepakker du kan bruke på flere læringsplattformer (LMS) – for eksempel Blackboard Learn.

Mer om Common Cartridge-format


ULTRA: Importer emneinnhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du importerer innhold.

Du kan importere emnepakker fra tidligere emner eller andre lærere. Når du importerer innhold, kommer alt innholdet samtidig. Du kan importere innhold fra Original- eller Ultra-emnevisningen. Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Kopier/importer-alternativet er ikke tilgjengelig for emner i modusen for forhåndsvisning av Ultra. Det er for øyeblikket ikke mulig å importere Common Cartridge-pakker i Ultra-emnevisningen.

Du kan også importere ZIP-filer med spørsmålsutvalg eller andre spørsmålsressurser fra Original-emnevisningen i Ultra-emnet ditt. Spørsmålsbankene fra Original-emnet vises som spørsmålsbanker etter konverteringen.

Eksport/import oppretter en deltakelseskolonne som du ikke kan slette, men ingen deltakelsesdata blir lagt til.

Mer om deltakelse og eksport/import

Importer innhold

Emneinnhold-siden, kan du åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Importer innhold > importer emneinnhold og velg en emnepakke du vil laste opp fra datamaskinen. Alt innholdet fra pakken importeres i emnet ditt. Det nye innholdet legges til på slutten av innholdslisten. Importen omfatter ikke informasjon om studentene som er tilknyttet, eller data som diskusjonsaktiviteter eller vurderinger.

Det er bare mulig å importere komprimerte filer. Filtypene som støttes, er ZIP og IMSCC.

Du kan også importere filer fra skylagringstjenester og legge til innhold fra Mitt innhold.

Når innholdet importeres, vises det en melding i innholdslisten.

Vil du kopiere spesifikke innholdselementer? Mer om hvordan du kopierer innhold mellom Ultra-emner.

Importdetaljer-panelet

Hvis enkelte elementer fra Original-emnevisningen ikke kunne importeres i Ultra-emnevisningen, ser du et tall når prosessen er ferdig.

Du kan velge lenken med tallet nederst på skjermen for å se en liste med innhold som er merket av systemet. Et panel åpnes. Velg et element for mer informasjon. Velg X i den øvre, svarte feltet for å gå tilbake til listen i panelet.