Kommer emneinnholdet mitt til å vises i Blackboard-appen?

Finn ut om emneinnholdet ditt i Blackboard Learn støttes i Blackboard-appen for studenter. Du kan opprette innhold med mobil bruk i tankene, så studentene får best mulig opplevelse på mobil.

Denne informasjonen gjelder også for støtte for emneinnhold i Blackboard Instructor-appen. De fleste funksjonene i listen er inkludert i Blackboard Instructor. Unntaket er push-varslinger og hovedmenyfunksjoner som leveringsfrister og aktivitetsstrømmen.

Innholdstyper

Innholdstyper som har innebygd støtte i Blackboard-appen, vises direkte i appen i stedet for at det åpnes en nettside. Studentene får best opplevelse i Blackboard-appen med funksjoner som har innebygget støtte.

Innholdstyper som ikke har innebygget støtte, åpnes i nettleseren i Blackboard-appen i stedet for i nettleseren på enheten. Dette gjør det enklere for studenter å navigere bakover i appen. Prøver som ikke er mobilkompatible, åpnes for eksempel i nettleservisningen i appen i stedet for i en ekstern ChromeTM- eller Safari®-app.

Innholdstyper som støttes i Blackboard-appene
InnholdstypeStøtte
AktivitetsstrømInnebygd støtte. Aktivitetsstrømmen vises i appen for Blackboard-systemene i både Original- og Ultra-opplevelsen.

Mer om aktivitetsstrømmen i Blackboard-appen

OppslagInnebygd støtte.

Kunngjøringer i Blackboard-appen

 
OppgaverInnebygd støtte.

Oppgaver i Blackboard-appen

 
LydInnebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. 
Tom sideIngen innebygd støtte. Tomme sider åpnes som nettsider. 
BloggerIngen innebygd støtte. Disse verktøyene åpnes som nettsider. 
KalenderDelvis støtte. Blackboard-appen har ikke noen kalenderside, men studentene kan gå til Leveringsfrister og Aktivitetsstrøm i grunnavigeringen for å se samlet informasjon for alle emnene deres.

Innleveringsfrister i Blackboard-appen

 
InnholdsmappeInnebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. 
SamtalerIngen innebygd støtte. Appen har ikke støtte for klassesamtaler om prøver, oppgaver og dokumenter i Ultra-emner. 
Interne lenkerInnebygd støtte. Innholdstyper med innebygd støtte åpnes også i appen når de åpnes via en emnelenke. 
EmnemeldingerIngen innebygd støtte. Emnemeldinger vises ikke i appen eller i appvarslinger. 
Emneverktøy-sidenIngen innebygd støtte. Emneverktøy-siden inneholder lenker til alle verktøytyper som er tilgjengelige i et emne. Emnemenyen har lenker til Emneverktøy-siden som ikke vises i appen. Eventuell emnelenkenavigasjon på Emneverktøy-siden åpnes i nettleseren i appen. 
DiskusjonerInnebygd støtte.

Diskusjoner i Blackboard-appen

 
FilerInnebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. 
VurderingerInnebygd støtte.

Vurderinger i Blackboard-appen

 
GrupperIngen innebygd støtte. Grupper støttes ikke. Dette inkluderer forumer for gruppediskusjoner samt gruppeoppgaver. 
BildeInnebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. 
ElementInnebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. Filvedlegg i elementer støttes, men hvilke typer som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. 
DagbøkerIngen innebygd støtte. Disse verktøyene åpnes som nettsider.
LæremodulerDelvis støtte. Læringsmoduler har begrenset funksjonalitet i mobilappene. Brukerne kan ikke se innholdsfortegnelsene for modulene, som de kan i nettlesere. Innholdet listes opp på samme måte som i innholdsmapper.

Læringsmoduler i Blackboard-appen

 
LæreplanerInnebygd støtte. Innholdet listes opp på samme måte som i innholdsmapper. 
LokaliseringInnebygd støtte.

Lokalisering i Blackboard-appen

 
LTI-verktøyDelvis støtte. Lenken åpnes i nettleseren i appen, og det er implementert infrastruktur for å opprettholde brukerens økt når lenken åpnes. Det kan imidlertid hende at nettleseren i appen ikke har støtte for alle teknologier som trengs for å håndtere innholdet som forventet.

Vi gir ingen garanti for at tredjepartsverktøy – inkludert Building Blocks og Blackboard Learn-tilpasninger – fungerer som forventet i Blackboard-appen.

 
ModulsideIngen innebygd støtte. Modulsider åpnes som nettsider. 
Verktøy for partnerskyenIngen innebygd støtte. Integreringsverktøyene for partnerskyen åpnes i nettleseren i appen. Det kan hende funksjonaliteten begrenses av de tekniske kravene til det aktuelle tredjepartsinnholdet samt enhetens operativsystem. 
Push-varslingerInnebygd støtte.

Push-varslinger i Blackboard-appen

 
VurderingsmatriserInnebygd støtte. Studenter kan se vurderingsmatriser i appen for oppgaver og vurderte diskusjoner. Studentene må åpne emner i en nettleser for å se de fullførte vurderingsmatrisene, såfremt underviseren har gjort dem tilgjengelige. Vurderingsmatriser er ikke tilgjengelige i appen for prøvespørsmål eller verktøy det ikke er integrert støtte for, for eksempel blogger, dagbøker og wikier.

Mer informasjon om oppgaver i Blackboard-appen

Mer informasjon om diskusjoner i Blackboard-appen

 
SCORMIngen innebygd støtte. Mobilappene har ikke integrert støtte for SCORM for øyeblikket, så SCORM-pakker åpnes i nettleseren i appene. Den oppdaterte SCORM-avspilleren i Learn Q4 2017-versjonen har imidlertid store forbedringer i SCORM-støtten for mobilappene.

Tips for SCORM-innhold

 
SpørreundersøkelserIngen innebygd støtte. Spørreundersøkelser åpnes som nettsider, men dette er ingen offisielt støttet innleveringsmetode. For spørreundersøkelser som åpnes på nettsider, anbefaler vi at du åpner emnet i en tradisjonell nettleser.
EmneplanIngen innebygd støtte. Innholdstypen Emneplan åpnes som en nettside. 
PrøverInnebygd støtte. Mobilkompatible prøver kan tas og sendes inn i appen. Prøver som inneholder spørsmålstyper eller innstillinger som ikke er mobilkompatible, viser bare prøvedetaljene. Brukerne blir bedt om å ta slike prøver i nettleseren på en datamaskin i stedet.

Prøver som er kompatible med Blackboard-appen

 
VideoInnebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. 
NettlenkerInnebygd støtte. Funksjonaliteten på målnettstedet kan påvirkes av enhetens operativsystem og begrensninger i nettleseren i appen. 
WikierIngen innebygd støtte. Disse verktøyene åpnes som nettsider.

Funksjoner i innholdsredigeringen

Blackboard-appen har støtte for ulike HTML- og CSS-funksjoner fra innholdsredigeringen for Blackboard Learn på både iOS, Android og Windows.

En detaljert liste over HTML-tagger og støttede app-plasseringer

For å være helt sikker på at formateringen ikke endres når den vises i Blackboard-appen, bør du bruke et vedlegg, for eksempel av typen PPT, DOC eller PDF.

Formatering i oppgaveinstruksjoner

Vi anbefaler for øyeblikket at undervisere og emnebyggere bruker ren tekst i instruksjoner for prøver og oppgaver, for å sikre at de ser best mulig ut for studenter i Blackboard-appen. Visse typer formatering som støttes for andre typer innhold, vises ikke for studenter i oppgaveinstruksjoner.


Tilpasset visning og gjennomgangsstatus

Blackboard-appen støtter for øyeblikket ikke Marker som lest-funksjonen. Studentene må åpne emner i en nettleser på en datamaskin for å kunne bruke denne funksjonen – såfremt du har gjort den tilgjengelig for et innholdselement.

Blackboard-appen har støtte for Tilpasset visning av innhold, hvor undervisere kan lansere innhold som bare blir gjort tilgjengelig for studenter som oppfyller visse kriterier. Kriteriene er dato, vurdering eller at studentene er med grupper eller lister læreren har laget.

Mer om hvordan du publiserer innhold til studenter


Innebygde medier og nettflettingsinnhold

Flickr, Slideshare, YouTube™ og andre nettflettingsverktøy fungerer best når de legges til som innebygd nettfletting i innholdsredigeringen.

 1. Velg Element i Opprett innhold-menyen. Ikke velg noe fra Nettfletting-delen i menyen.
 2. Bruk Nettfletting-funksjonen i innholdsredigeringen.

Disse innholdstypene støttes ikke:

 • Kaltura-medier støttes ikke for øyeblikket.
 • Mediefiler som er innebygd i vedlagte filer, fungerer ikke. MP4-vedlegg fungerer for eksempel fint, og det samme er tilfellet med HTML-vedlegg, men det fungerer ikke å bygge inn MP4-referansen i et HTML-filvedlegg.
 • Andre videotjenester fra tredjeparter skaper ukonsekvente resultater avhengig av formateringen.
 • Filpakker som bruker index.html med en ressursfilsamling, støttes ikke.

SCORM-innhold

Bruk disse tipsene for å få best mulig brukeropplevelse med SCORM-innhold i appene.

 • Rediger de avanserte alternativene for SCORM-avspilleren for å sikre at SCORM-avspilleren for pakken er konfigurert til å gjengi innholdet i rammesettet og ikke i et nytt vindu.
 • Oppdater SCORM-pakken din for å sikre at den har et responsivt design for små enheter og skjermer.
 • Minimer bruken av JavaScript og andre skriptspråk, for å sikre best mulig støtte. Flere grunnleggende SCORM-pakker – med bare HTML og CSS – har større sannsynlighet for å fungere som forventet.
 • Test SCORM-innholdet ditt i appen før du gjør det tilgjengelig for studentene.

Den oppdaterte SCORM-avspilleren i Learn Q4 2017-versjonen har store forbedringer i SCORM-støtten for mobilappene.


Prøver

Prøver støttes som standard i Blackboard-appen. Prøver kan ikke åpnes direkte i Blackboard-appen hvis de inneholder spørsmålstyper og prøveinnstillinger som ikke er kompatible med bruk på mobil. Prøver med spørsmål eller innstillinger som ikke er kompatible med mobil, håndteres forskjellig avhengig av Building Block-versjonen som er installert i Blackboard Learn.

 • Mobile Web Services B2 94.9.11 eller tilsvarende sammen med B2 og høyere: Hvis en prøve ikke er kompatibel med mobil, ser brukerne en melding om at prøven er blokkert fra kjøring i appen, og at den må åpnes via en nettleser på en datamaskin. Denne endringen sikrer en helhetlig og støttet opplevelse av oppgaver og prøver i appen og forhindrer at innhold som ikke støttes, forårsaker uforutsette problemer ved prøveforsøk på mobil.

  Prøver som ikke har innebygd støtte i appen, bør tas i en nettleser på en datamaskin.

 • Tidligere versjoner enn Mobile Web Services B2 94.9.11 eller tilsvarende sammen med B2: Hvis en prøve ikke er kompatibel med mobil, åpnes den i nettleseren i appen på enheten. Det er imidlertid best å ta slike prøver i nettleseren på en datamaskin.

I Blackboard Learn Original-emner kan det hende Vurderinger-menyen i innholdsområdet har et alternativ for Mobilkompatibel prøve. Dette alternativet ble bare laget med tanke på prøver i Mobile Learn-appen, som nå er avviklet. Alternativet for Mobilkompatibel prøve er ikke nødvendig for prøver i Blackboard-appen og Blackboard Instructor-appen. Du kan bruke informasjonen på denne siden for å lage mobilkompatible prøver i de nåværende mobilappene.

Støttede spørsmålstyper

Blackboard-appen har støtte for følgende typer prøvespørsmål som er kompatible med mobil:

 • Sant/usant
 • Flervalg med ett riktig svar
 • Kortsvar
 • Langsvar
 • Enten/eller

Andre spørsmålstyper er tilgjengelige på redigeringslerretet for mobilkompatible prøver i Learn 9.1, men det er bare prøvene som vises her, som har innebygd støtte i Blackboard-appen.

Når du inkluderer spørsmålstyper som ikke er støttet, i en prøve, anser appen prøven for ikke å være kompatibel med mobil og behandler den deretter. Hvordan appen behandler prøven avhenger av hvilken versjon av Mobile Web Services B2 som brukes. Med tidligere versjoner enn Mobile Web Services B2-versjon 94.9.11 åpnes prøven i nettleseren i appen. For Mobile Web Services B2-versjon 94.9.11 og nyere hindres brukeren i å ta prøven. Prøver som ikke har innebygd støtte i appen, bør tas i en nettleser på en datamaskin.

Mer om nettleserstøtte

Mer om Mobile Web Services Building Block

Prøvealternativer

Noen av alternativene som er tilgjengelige ved oppretting av prøver, fungerer bare som de skal, i nettlesere.

Ikke mobilkompatibel – prøven kan ikke tas i appen

Prøver med disse innstillingene er IKKE mobilkompatible og kan ikke tas i appen. Brukerne kan bare se detaljene i appen. Når de prøver å starte eller fortsette et forsøk, åpnes det en forgrunnsmelding hvor brukerne blir bedt om å ta prøven i en nettleser på en datamaskin i stedet.

 • «Ett om gangen»-presentasjon av prøver
 • Oppgaver med tidsbegrensning og automatisk innsending = AV

Mobilkompatibel – kan ikke se forsøket i appen

Brukere kan ta og se poengsummen for prøver med disse innstillingene i appen, men de kan ikke se fullførte forsøk i appen. Når brukerne trykker på innsendte forsøk, åpnes det en forgrunnsmelding hvor de blir bedt om å åpne prøven i en nettleser på en datamaskin i stedet.

 • Tilbakemelding fra sensoren for individuelle prøvespørsmål
 • Vis poengsum per spørsmål er AV
 • Vis feil spørsmål er AV (standard)

Med standardinnstillingene for prøver under Vis prøveresultater og -tilbakemeldinger til studentene kan studentene se oppgaveresultatene i appen, men ikke forsøkene. Bruk disse prøveinnstillingene for å la studentene se forsøkene sine i appen:

 1. Vis poengsum per spørsmål er PÅ (standard).
 2. Vis feil spørsmål er PÅ (ikke standard).

Visning

 • Prøvebeskrivelser og -instruksjoner vises hvis du legger dem inn når du oppretter prøver. Studentene ser prøvebeskrivelser før de starter forsøk og prøveinstruksjoner etter at de har begynt. Vær oppmerksom på at prøver i Ultra-emner bare har beskrivelser, som vises til studentene før de starter forsøk.
 • Visse typer formatering vises ikke for studenter i prøveinstruksjoner. Vi anbefaler for øyeblikket at undervisere og emnebyggere bruker ren tekst i instruksjoner for prøver, for å sikre at de ser best mulig ut for studentene.
 • Bilder i prøvespørsmål vises ikke.

Andre prøvealternativer

 • Spørsmålssett eller tilfeldige blokker: Disse har innebygget støtte i Blackboard-appen så lenge alle spørsmålene i spørsmålsbanken har innebygget støtte i appen. Hvis en spørsmålsbank inneholder en spørsmålstype som ikke støttes, åpnes alle forsøk i nettleseren i appen – selv om spørsmålet som ikke støttes, ikke vises i alle forsøk.
 • IP-filtrering: Trafikk fra Blackboard-appen ser ut til å komme fra IP-adresser i mBaaS-skyen. Du kan lese mer her: Hvitlisting i brannmuren for å tillate mobiltrafikk. Det at denne innstillingen finnes, betyr ikke automatisk at prøven ikke er kompatibel med mobil, men oppgaven kan ikke startes hvis mBaaS-IP-adresser ikke er inkludert i TILLAT-reglene.

Oppgaver

Oppgaver har innebygd støtte i Blackboard-appen.

Visning

 • Oppgaveinstruksjonene du skriver inn i et Original-emne, vises i appen når studentene starter et forsøk.
 • Oppgavebeskrivelsen du skriver inn i et Ultra-emne, vises under Beskrivelse-overskriften i oppgavedetaljene for appen. Studentene kan se beskrivelsen før de starter på oppgaven.
 • Visse typer formatering vises ikke for studenter i oppgaveinstruksjoner. Vi anbefaler for øyeblikket at undervisere og emnebyggere bruker ren tekst i oppgaveinstruksjoner, for å sikre at de ser best mulig ut for studentene.

Filvedlegg støttes. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. Oppgavefiler som sendes inn, kan ikke være større enn 250 MB.

Porteføljeinnsendinger støttes ikke i appen og vises for øyeblikket likt for studenter som innsendinger av vanlige individuelle oppgaver.

Som følge av integrasjonen med skylagringstjenester kan studentene bruke filer fra sine egne skylagringskontoer i oppgaver.

Mer om skyfillagring i appen

Innsendingskvitteringer (Original-emner)

Blackboard-appen registrerer datoen og klokkeslettet for hvert oppgaveforsøk. Studenter kan se en liste over forsøk i appen ved å trykke på Gjeldende vurdering og velge et element med vurdering.

Studenter kan se bekreftelsesnumre for innsendingskvitteringer i Original-emner via en nettleser på en datamaskin. Gå til Mine vurderinger, velg Innsendt-fanen og velg Innsendingskvitteringer. Bekreftelsesnumre genereres for oppgaveforsøk som sendes inn via appen eller en nettleser på en datamaskin. Bekreftelsesnumre og e-postvarslinger for innsendingskvitteringer er ikke tilgjengelig i appen.

Mer om innsendingskvitteringer for oppgaver i Original-emner


Diskusjoner

Diskusjoner støttes som standard i Blackboard-appen. Disse handlingene støttes i Blackboard-appen.

 • Legg til vedlegg i diskusjoner i Original-emnevisningen
 • Forumbeskrivelse
 • Maks. mulig vurdering og vurderingsmatrise for et forum
 • Se og lag tråder *
 • Svar på tråder *
 • Svar på svar *
 • Se tilbakemelding fra lærere og vurderinger for forumer
 • Se filvedlegg i innlegg – hvilke filer som støttes, avhenger av enhetens operativsystem
 • Se rik tekst og medier i innlegg. For øyeblikket er dette bare tilgjengelig for Original-emner
 • Rediger innlegg – hvis underviseren har aktivert dette for forumet
 • Slett innlegg – hvis læreren har aktivert dette for forumet
 • Antall uleste

* Inkludert anonyme innlegg

Disse diskusjonshandlingene støttes ikke i Blackboard-appen for øyeblikket.

 • Legg til vedlegg i diskusjoner i Ultra-emnevisningen
 • Rediger tråder
 • Slett tråder
 • Merk tråder, innlegg og svar som lest
 • Antall uleste (bare Windows-enheter)
 • Legg til tagger eller flagg
 • Oppdateringer vises i aktivitetsstrømmen
 • Leveringsfrister for diskusjoner vises i Leveringsfrister
 • Abonner på en tråd

Push-varslinger

Push-varslinger vises på studenters enheter for følgende aktiviteter.

 • Emnekunngjøringer
 • Prøve tilgjengelig
 • En prøve skal leveres eller skulle ha vært levert
 • Nye vurderinger
 • Nye innholdselementer
 • Nye emner som er tilgjengelige

Push-varslinger genereres for emnekunngjøringer, men ikke for systemkunngjøringer. Systemkunngjøringer vises i appens aktivitetsstrøm. Hvis avsenderen har valgt det, kan systemkunngjøringer også vises i Kunngjøringer i emner.

Hva slags push-varslinger som genereres, avhenger av om du bruker Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen i Blackboard Learn.

Mer om push-varslinger i Blackboard-appen og Ultra- eller Original-opplevelsen

Studentene kan endre varslingene ved å logge på Blackboard-nettkontoen sin på en datamaskin.

I visse tilfeller kan Blackboard-appen for iOS få flere varslingstyper enn de som er oppført. Android viser bare de oppførte varslingstypene.


Kunngjøringer

Emnekunngjøringer fra undervisere er tilgjengelige i appen og i enkeltemner.

Studenter kan se varsler fra skolen i emner i appen hvis avsenderen har valgt et alternativ om å vise kunngjøringen i emner og organisasjoner.

Alle emne- og systemkunngjøringer samles i Strøm-delen av Blackboard-appen. Systemkunngjøringer merkes med Varsler.

Når en student fjerner emnekunngjøringer i aktivitetsstrømmen, er de ikke tilgjengelige i appen på noen enheter lenger. Når en student fjerner systemkunngjøringer, er de ikke tilgjengelige i appen på den spesifikke enheten de ble fjernet på.

Kunngjøringer har støtte for visning av rik tekst og medier i appen. Men undervisere kan for øyeblikket bare opprette kunngjøringer med rik tekst og medier i nettversjonen. I appen kan de opprette kunngjøringer i ren tekst.

Kunngjøringer er en funksjon i Original-emnevisningen. Kunngjøringer er ikke tilgjengelige i appen for Ultra-emnevisningen.


Læringsmoduler

Læringsmoduler har begrenset funksjonalitet i mobilappene for både Ultra- og Original-emner. Brukerne kan ikke se innholdsfortegnelsene for modulene, som de kan i nettlesere. Innholdet listes opp på samme måte som i innholdsmapper.

I Ultra-emner bør du være oppmerksom på denne funksjonaliteten i læringsmoduler:

 • Appene viser ikke elementer som er synlige for brukere før de har tilgang. Når du åpner emnet ditt i en nettleser, kan det hende du ser elementer i læringsmoduler, men at du ikke har tilgang til disse elementene på grunn av regler for tilpasset visning. I mobilappene vises ikke elementene før de er tilgjengelige.
 • Elementer med tvunget sekvens som vises i mobilappene, oppfyller ikke betingelsene. Du må åpne emnet i en nettleser for at elementer med tvunget sekvens skal oppfylle betingelsene. Vi planlegger å utvide støtten for dette aspektet ved læringsmoduler sommeren 2019*.

Innleveringsfrister

Leveringsfrister-siden i grunnavigeringen i Blackboard finnes bare i appen. Den inneholder en samlet oversikt over leveringsfrister for prøver og oppgaver i alle studentenes emner.

Innholdselementer med leveringsfrister som vises på Leveringsfrister-siden:

 • Prøver
 • Oppgaver

Innholdselementer med leveringsfrister som ikke visesLeveringsfrister-siden:

 • Diskusjonsforumer
 • Blogger/dagbøker/wikier
 • SCORM
 • LTI-verktøy (fra tredjeparter)
 • Spørreundersøkelser

Leveringsfrister-funksjonen henter informasjon fra kalenderverktøyet i Blackboard Learn, så skolen må ha Calendar Building Block installert.


Vurderinger

Vurderinger støttes som standard i Blackboard-appen. Studentene kan se både samlede emnevurderinger og vurderinger for enkeltelementer med tilbakemelding fra læreren.

Skjulte vurderingskolonner støttes. Studentene ser ikke Vurderingssenter-kolonner som skjules fra dem, i verken nettlesere eller Blackboard-appen.

Følgende vurderingsinformasjon er ikke tilgjengelig i Blackboard-appen for øyeblikket.

 • Filer som er knyttet til tilbakemeldinger
 • Kommentarer for direktevurdering (New Box View-merknader)
 • Svartilbakemelding for enkeltsvar på spørsmål er ikke synlige i appen. Dette er tilbakemeldingen du legger inn når du oppretter spørsmål eller lager langsvarspørsmål i Original-emner. Du kan velge alternativer for å vise denne typen tilbakemelding til studenter automatisk når de ser forsøk, men studentene må åpne emnet i en nettleser på en datamaskin for å se den.

*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre (inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger), oppdateringer eller forbedringer representerer de nåværende intensjonene våre, men kan endres, bli forsinket eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli tilgjengelig, med mindre og inntil dette er allment tilgjengelig for kundene våre.