Blackboard-apper inkluderer Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen – en synkron nettkonferanseløsning for virtuelle klasser og møter i høy kvalitet. Du kan dele filer og videoer mens du snakker med klassen.

Lærere kan bruke Collaborate i Blackboard Instructor-appen.

For å få tilgang til hele spekteret med moderatorfunksjoner bør lærere bruke Collaborate med Ultra-opplevelsen i en nettleser. Når du er logget på i nettleseren, kan hele klassen bli med i appen.

Collaborate med Original-opplevelsen støttes ikke i Blackboard-appen for studenter eller Blackboard Instructor-appen.


Testøkt

Du kan delta i Collaborate-økter på mobilenheten din for å se hva studentene ser. Åpne deltakerlenken (ikke moderatorlenken) på mobilenheten. Hvis du har Blackboard-appen eller Blackboard Instructor installert, åpnes økten der. Bli samtidig med i økten som moderator via en nettleser, så kan du teste funksjonene.

Mer om Collaborate i Blackboard-appen for øktdeltakere


Inviter deltakere

Studentene ser Collaborate-økter i emnet ditt i Blackboard-appen – akkurat som du ser listen i Blackboard Instructor. Det kan være lurt å bruke kunngjøringer eller andre metoder til å minne studenter på kommende økter.

Du kan også invitere deltakere som ikke er tilknyttet emner, til Collaborate-økter.

Mer om hvordan du blir med i økter via lenker


Store økter

Store Collaborate-økter kan inneholde fra 250 til 500 brukere. Enkelte deltakerfunksjoner deaktiveres for å gjøre det lettere å administrere store økter.

Mer om store Collaborate-økter

Hvis du venter over 250 deltakere i en økt, må du sende inn en forespørsel for store økter til brukerstøtteteamet for Collaborate. Dette må gjøres via Behind the Blackboard FØR økten starter. Økter som ikke er angitt som store aktiviteter, har fortsatt en grense på 250 deltakere.


Legg til rette for gode økter

  • Del inn studentene i utbrytergrupper, slik at de kan samarbeide.
  • Ikke inviter mer enn 500 deltakere til store økter, ettersom dette er det maksimale antall som støttes på dette tidspunktet.