Hva gjør redigeringsprogrammet?

Hvor vises redigeringsprogrammet?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du finner redigeringsverktøyet.

Med redigeringsverktøyet kan du legge til og formatere tekst, legge ved filer og bygge inn multimedier samt sette inn ligninger, lenker og tabeller. Bruk alternativene i redigeringsverktøyet når du jobber med oppgaver, prøver, diskusjoner, dagbøker, blogger, wikier og annet.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + OPT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


Alternativer og ikoner i redigeringsverktøyet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om alternativene i redigeringsverktøyet.

Hvert alternativ i redigeringsverktøyet representeres av et ikon. Noen alternativer har en meny med alternativer.

Velg det treprikkede Mer-ikonet i den høyre enden av den første raden – for å vise bare de mest brukte tekstalternativene. Noen alternativer vises i andre rader når du viser eller skjuler rader i redigeringsverktøyet.

Utilgjengelige alternativer er nedtonet. For eksempel er Fjern lenke -alternativet bare tilgjengelig etter at du velger tekst eller et objekt som allerede inneholder en lenke i tekstboksen. Alternativene for å endre en tabell blir bare aktive når en tabell opprettes og velges.

Institusjoner og undervisere kan deaktivere alternativene for matteredigering og stavekontroll.

Rad 1

Alternativer i rad 1
AlternativerBeskrivelse
Gjør den merkede teksten fet, eller fjern denne stilen.
Gjør den merkede teksten kursiv, eller fjern denne stilen.
Legg til understrek for den merkede teksten, eller fjern denne stilen.
Gjennomstreking: Vis teksten med en vannrett linje gjennom bokstavene.
Velg en avsnittstil for teksten fra denne listen.
Velg en skrifttype for teksten fra listen over tilgjengelige skrifttyper.
Velg størrelsen på teksten fra en liste.
Lag punktlister.
Lag nummererte lister.
Velg tekstfarge fra fargekartboksen.
Velg fargen på tekstfremhevingen. Fargen vises som en bakgrunn.
Fjern all formatering, sånn at bare ren tekst vises.
Klipp ut de merkede elementene.
Kopier de merkede elementene.
Lim inn de sist kopierte eller utklippede elementene.
Søk etter og erstatt tekst.
Angre forrige handling.
Gjør om forrige handling (fungerer bare hvis en handling er angret).
Juster tekst til venstre marg.
Midtstill teksten.
Juster tekst til høyre.
Juster tekst både til venstre og høyre marg.
Øk innrykk: Flytt teksten eller objektet til høyre. Velg ikonet igjen for å gjøre innrykket større.
Reduser innrykk (utrykk): Flytt teksten eller objektet til venstre. Velg ikonet igjen for å gjøre innrykket mindre. Du kan ikke flytte teksten forbi venstre marg.
Vis funksjonene i redigeringsprogrammet: Viser flere eller færre alternativer, avhengig av den nåværende statusen til redigeringspanelet.

Rad 2

Alternativer i rad 2
AlternativerBeskrivelse
Hevet skrift: Gjør at den merkede teksten vises litt ovenfor den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Senket skrift: Gjør at den merkede teksten vises litt under den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Velg tekst eller et objekt, og velg deretter Sett inn/rediger lenke-ikonet for å legge til en ny lenke eller redigere en eksisterende lenke. Du kan spesifisere en lenke til et nettsted, en fil på datamaskinen eller emnets filrepositorium – for eksempel Mitt innhold.
Fjern hyperlenker fra teksten eller objektet du har merket.
Legg til tekst til venstre for markøren.
Legg til tekst til høyre for markøren (standard).
Legg til en tynn vannrett linje ved markøren . Linjen strekker seg over hele bredden på tekstområdet.
Sett inn tegnet for hardt mellomrom ved markøren.
Start den automatiske stavekontrollen. Du kan velge et annet språk fra listen.
Åpne siden for redigeringsprogrammet for visuelle matteligninger.
Vis alle tegn som ikke kan skrives ut. Velg ikonet på nytt for å skjule dem fra visningen.
Formater teksten som et blokksitat.
Åpne Velg spesialtegn-vinduet. Velg et symbol for å sette det inn ved markøren.
Åpne Sett inn uttrykksikon-vinduet. Velg et uttrykksikon for å sette det inn ved markøren.
Bruk ankere til å plassere andre elementer og objekter, for eksempel bilder. Plasser markøren der du vil at ankeret skal vises, og åpne Sett inn / rediger anker-vinduet.
Åpne Sett inn / rediger tabell-vinduet. Hvis du velger ikonet mens du har en tabell åpen, opprettes den nye tabellen i den første tabellen.
Slett tabellen som er valgt.
Åpne Egenskaper for tabell-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellrad-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellcelle-vinduet.
Sett inn en tom rad i tabellen over markøren.
Sett inn en tom rad i tabellen etter markøren.
Slett den gjeldende raden fra tabellen. Hvis du velger flere rader, blir alle slettet.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til venstre for musepekeren.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til høyre for musepekeren.
Slett den gjeldende kolonnen fra tabellen. Hvis du velger flere kolonner, blir alle slettet.
Åpne Kildekode-vinduet for å endre koden direkte. Denne funksjonen er ment for erfarne nettutviklere.
Åpne Tilgjengelighetskontroll -vinduet: vis oppdagede tilgjengelighetsproblemer.
Sett inn/rediger kodeeksempel: Sett inn kode fra ulike programmeringsspråk, inkludert HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C# og C++. Denne funksjonen er ment for erfarne nettutviklere.
Åpne et forhåndsvisningsvindu for å se hvordan innholdet ditt ser ut når du sender det inn.
Åpne et hjelpevindu for redigeringsprogrammet.
Utvid redigeringsprogrammet, så det fyller hele nettleservinduet.

Legg til innhold: Legg til og sett inn forskjellige innholdstyper, inkludert innhold fra Content Collection, Blackboard Collaborate, Digication, Flickr, SlideShares og YouTube.

ULTRA: Hvor vises redigeringsverktøyet?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du finner redigeringsverktøyet.

Redigeringsverktøyet vises på de fleste steder hvor du kan legge inn tekst. Du kan bruke det til å legge til og formatere tekst, bygge inn bilder, tilknytte filerog sette inn ligninger, lenker og tabeller.

Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du finner for eksempel alternativet for å legge ved en fil.

Bruk alternativene i redigeringsverktøyet når du jobber med oppgaver, prøver, diskusjoner, meldinger, samtaler, dagbøker, og så videre.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


ULTRA: Alternativer og ikoner i redigeringsverktøyet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om ikoner i redigeringsverktøyet.

Hvert alternativ i redigeringsverktøyet representeres av et ikon. Noen alternativer har en meny med alternativer. Når du åpner redigeringsverktøyet på en liten skjerm, samles alternativene i menyer, så det blir lettere å bruke dem.

Ikoner og alternativer i redigeringsverktøyet
IkonerAlternativerBeskrivelse
Menyen for tekststil:
Tittel
Overskrift
Underoverskrift
Avsnitt
Velg en forhåndsformatert avsnittstil i listen for den merkede teksten.
FetGjør den merkede teksten fet, eller fjern denne stilen.
KursivGjør den merkede teksten kursiv, eller fjern denne stilen.
UnderstrekingLegg til understrek for den merkede teksten, eller fjern denne stilen.
Formatstil: Hevet skriftGjør at den merkede teksten vises litt ovenfor den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Formatstil: Senket skriftGjør at den merkede teksten vises litt under den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Formatstil: GjennomstrekingVis teksten med en vannrett linje gjennom bokstavene.
Listestil: Nummerert listeLag nummererte lister.
Listestil: PunktlisteLag en punktliste.
Sett inn/rediger opptakTa opp og sett inn en fil med kameraet og mikrofonen på enheten din.

Dette er bare tilgjengelig for undervisere i Tilbakemelding-området av oppgaver. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Sett inn / rediger matteformelÅpne siden for visuelle matteligninger i redigeringsverktøyet, eller rediger den merkede ligningen.
Sett inn/rediger lenkeLegg til eller rediger en URL lenke til et nettsted, en side eller en fil.
Sett inn / rediger bilde fra nettetBygg inn bilder i tekstboksen, eller endre valgte eksisterende bilder. Du kan legge til bilder fra nettadresser.
Sett inn/rediger video fra nettetLegg til eller rediger en URL for en video fra en YouTube™- eller Vimeo™-kanal, bygg inn Office365-filer for bedrift.
Sett inn lokale filerLast opp en fil fra datamaskinen eller enheten din, for å bygge den inn i redigeringsverktøyet. Du kan vise den som et filvedlegg eller direkte sammen med annen tekst, såfremt nettleseren støtter det.
Sett inn/rediger LTI-elementDu kan legge til filer eller verktøy som institusjonen din godkjenner fra Content Market.
Sett inn fra skylagringBla gjennom og legg til innhold fra nettskylagringskontoene dine.
Sett inn YouTube-videoBla gjennom og legg til innhold som er lagret hos den eksterne innholdsleverandøren YouTube.