Hurtigtaster i redigeringsprogrammet

Hurtigtaster i redigeringsprogrammets verktøylinje

Redigeringsprogrammet støtter hurtigtaster for Windows og Mac.

  • Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.
  • Trykk på Enter for å velge et ikon i verktøylinjen. Du flyttes tilbake til redigeringsvinduet.
  • For å gå tilbake til verktøylinjen bruker du de samme hurtigtastene: Alt + F10 eller Fn + ALT + F10 (Mac). Fokuset plasseres på det siste ikonet du trykket på.
  • Bruk Tab-tasten for å gå ut av redigeringsprogrammet og videre til det neste feltet på siden.
  • Bruk Shift + Tab for å gå ut av redigeringsprogrammet og tilbake til det forrige feltet på siden.

Hvis du bruker hurtigtastene som flytter valgte elementer ett tegn til venstre, høyre, opp eller ned, får objektet absolutt plassering. «Absolutt plassering» avgjøres av piksler. Hvis du flytter et objekt opp én gang, flyttes det med én piksel.

Hurtigtaster i redigeringsprogrammet

Merk: På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Disse hurtigtastene er angitt med «Mac» i denne tabellen.

Hurtigtaster
HurtigtasterBeskrivelse
HøyrepilFlytt ett tegn til høyre.
VenstrepilFlytt ett tegn til venstre.
Pil nedFlytt ned én linje.
Pil oppFlytt opp én linje.
Ctrl + høyrepil
Mac: Kommando + høyrepil
Flytt ett ord til høyre.
Ctrl + venstrepil
Mac: Kommando + venstrepil
Flytt ett ord til venstre.
EndFlytt til slutten av linjen.
HomeFlytt til starten av linjen.
Ctrl + pil ned
Mac: Kommando + pil ned
Flytt ned ett avsnitt.
Ctrl + pil opp
Mac: Kommando + pil opp
Flytt opp ett avsnitt.
Side nedFlytt ned én side.
Side oppFlytt opp én side.
Ctrl + Home
Mac: Kommando + Home
Flytt til begynnelsen av teksten.
Ctrl + End
Mac: Kommando + End
Flytt til slutten av teksten.
Markert tekst
Shift + høyrepilUtvid markeringen med ett tegn til høyre.
Shift + venstrepilUtvid markeringen med ett tegn til venstre.
Ctrl + Shift + høyrepil
Mac: Kommando + Shift + høyrepil
Utvid markeringen med ett ord til høyre.
Ctrl + Shift + venstrepil
Mac: Kommando + Shift + venstrepil
Utvid markeringen med ett ord til venstre.
Shift + pil oppUtvid markeringen med linjen over.
Shift + pil nedUtvid markeringen med linjen under.
Shift + EndUtvid markeringen til slutten av linjen.
Shift + HomeUtvid markeringen til starten av linjen.
Shift + side nedUtvid markeringen med én side nedover.
Shift + side oppUtvid markeringen med én side oppover.
Ctrl + Shift + EndUtvid markeringen til slutten av dokumentet.
Ctrl + Shift + Home
Mac: Kommando + Shift + Home
Utvid markeringen til starten av dokumentet.
Ctrl + A
Mac: Kommando + A
Velg alle elementene som vises i tekstboksen.
Redigering
Backspace
Mac: Delete
Slett markeringen. Hvis du ikke har merket noe, slettes tegnet til venstre for markøren.
Ctrl + Backspace
Mac: Shift + Kommando + Delete
Slett hele ordet til venstre for markøren.
Mac: Ordene i linjen til venstre for markøren slettes.
Ctrl + C
Mac: Kommando + C
Kopiér markeringen.
Ctrl + V
Mac: Kommando + V
Lim inn det utklippede eller kopierte innholdet.
Ctrl + X
Mac: Kommando + X
Klipp ut markeringen.
DeleteSlett markeringen.
Sett innBytt mellom å legge til og overskrive tekst.
Ctrl + Z
Mac: Kommando + Z
Angre den siste formateringskommandoen.
Ctrl + Y
Mac: Kommando + Y
Gjør om den siste angringen.
Ctrl + F
Mac: Kommando + F
Finn tekst.
Shift + F10Vis menyen – det samme som å høyreklikke.
Formatering
Ctrl + B
Mac: Kommando + B
Velg eller fjern fet formatering.
Ctrl + I
Mac: Kommando + I
Velg eller fjern kursiv formatering.
Ctrl + U
Mac: Kommando + U
Velg eller fjern understreking.