Kopier og lim inn tekst for ikke å miste den

Du kan unngå å miste teksten din hvis Internett-tilkoblingen din blir brutt eller det oppstår programvarefeil mens du legger til tekst i emnet. Du kan skrive teksten i et tekstredigeringsprogram som ikke trenger Internett-tilkobling, f.eks. Notisblokk eller TextEdit, og deretter kopiere og lime inn teksten i emnet.

Alternativt kan du kopiere teksten fra tekstfeltet før du sender eller lagrer den. Merk teksten og høyreklikk for å kopiere den. Du kan kopiere og lime inn med hurtigtaster:

 • Windows: Du kan velge hele teksten med Ctrl + A, kopiere med Ctrl + C og lime inn med Ctrl + V.
 • Mac: Du kan velge hele teksten med Kommando + A, kopiere med Kommando + C og lime inn med Kommando + V.

Kan jeg lime inn tekst fra Microsoft® Word?

Du får best resultat når du skriver inn teksten direkte i redigeringsprogrammet og formaterer den med de tilgjengelige alternativene.

Når du kopierer og limer inn tekst fra et Word-dokument i redigeringsprogrammet, kan det oppstå problemer. Det kan hende at den opprinnelige formateringen ikke vises som du vil. Det kan også hende at du ikke kan fjerne eller legge til formatering når du har limt inn teksten i redigeringsprogrammet. Du kan unngå formateringsproblemene ved å fjerne formateringen og legge til ny formatering med alternativene i redigeringsverktøyet.

Hvis du vil fjerne Word-formateringen etter at du har limt inn teksten i redigeringsprogrammet, må du først velge all teksten og så velge Fjern formatering-ikonet. Du bør bare bruke dette alternativet hvis du er innforstått med at all formatering fjernes. Punktlister, nummererte lister, innrykk, linjeavstand, midtstilling av tekst, skriftformatering samt tekststørrelser fjernes.

Alternativt kan du lime inn teksten i et tekstredigeringsprogram som ikke trenger Internett-tilkobling, f.eks. Notisblokk eller TextEdit, og fjerne formateringen før du legger til teksten i redigeringsprogrammet. Deretter kan du lime inn teksten i redigeringsprogrammet og formatere den som du vil.


Legg til tekst

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til tekst.

Redigeringsprogrammet vises der du kan legge til og formatere tekst – for eksempel i oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker.

Du kan også bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å legge ved filer, bygge inn multimediefiler og sette inn ligninger, lenker og tabeller. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

Standardvisningen er WYSIWYG (What You See Is What You Get – det du ser, er det du får). Du kan velge HTML-kodevisning-ikonet og endre eller legge til kode.

Du kan også høyreklikke på tekst for å se hyppig brukte alternativer. Menyen endres basert på plasseringen av markøren og om du har merket tekst eller ikke.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om hvordan du bruker redigeringsverktøyet.


Juster linjeavstand

Du kan endre en CSS-innstilling for å justere avstanden mellom tekstlinjene i redigeringsprogrammet. Du kan også bruke denne metoden for å justere linjeavstanden mellom elementer i punktlister og nummererte lister.

 1. Merk teksten du vil legge til linjeavstand i.
 2. Velg Rediger CSS-stil-ikonet for å åpne et eget vindu.
 3. For Linjehøyde kan du angi innstillinger i to forskjellige menyer:
  • Velg et alternativ, for eksempel ems, i den andre menyen.
  • Velg (verdi), og skriv inn en verdi, i den første menyen. Du kan for eksempel skrive «2». Da vises teksten med dobbel linjeavstand når verdien brukes i kombinasjon med ems.
 4. Velg Oppdater. Den nye linjeavstanden vises i redigeringsprogrammet.
 5. Velg Send.

Jobb med lister

I redigeringsprogrammet kan du legge til punktlister og nummererte lister i teksten din.

 • Nummerert liste: Velg fra listen over tilgjengelige alternativer:
  • Standard: Tall
  • Alfabetisk
  • Romertall
  • Greske symboler
 • Punktliste: Velg mellom fylt sirkel, åpen sirkel, disk eller firkant.

Juster avstanden mellom elementer i punktlister og nummererte lister

Du kan justere avstanden mellom elementer i punktlister og nummererte lister med Rediger CSS-stil-alternativet. Du kan også justere avstanden mellom elementer i punktlister og nummererte lister i WYSIWYG-visningen (What You See Is What You Get) eller HTML-kodevisningen.

Som standard er det samme avstand mellom elementer i punktlister og nummererte lister som det er mellom linjer i avsnitt. I punktlister og nummererte lister brukes det en <li>-tag for hvert element.

Juster linjeavstand i WYSIWYG-visningen

Når du har opprettet en punktliste eller nummerert liste i WYSIWYG-visningen, plasserer du markøren på slutten av hver linje i listen før du trykker på Shift + Enter. Du legger til en avstand på en linje mellom hvert element på listen. Hvis du fortsetter å trykke på tastekombinasjonen, blir det lagt til flere linjer med avstand. I kodevisningen ser du <br /><br /> for hver slik linje. Denne koden vises inni avslutningstaggen (</li>) for hvert element i punktlister og nummererte lister.

Juster avstand i kodevisningen

Hvis du vil kontrollere avstanden mellom listeelementer, må du bruke kodevisningen. Velg HTML-kodevisning-ikonet for å åpne kodevinduet. Du kan legge til en mengde i taggen for hvert av listeelementene. Avstanden legges til nederst i hvert element i punktlisten eller den nummererte listen, sånn at det blir mellomrom mellom listeelementene.

Du kan justere avsnittavstanden med de samme metodene.


Sett inn linjer og egendefinerte linjer

Du kan legge til linjer og egendefinerte linjer i innhold du oppretter i innholdsredigeringen.

Velg Linje-ikonet for å legge til en tynn vannrett linje ved markøren. Linjen strekker seg over hele bredden på tekstområdet.

Velg Egendefinert linje-ikonet for å legge til en tynn midtstilt linje. Du kan angi disse alternativene:

 • Bredde i piksler eller som en prosent av den totale tilgjengelige bredden i tekstområdet
 • Høyden på linjen i forhold til den gjeldende posisjonen
 • Skygge eller ikke (med skygge er standard)

Bruk Bredde-menyen for å velge piksler eller prosent. Bruk Høyde-menyen for å velge Normal eller en høydeøkning fra 1 til 5. Velg Sett inn for å legge til linjen.


Kontroller staving

Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet skal være tilgjengelig.

Velg Stavekontroll på/av-ikonet for å slå alternativet for automatisk stavekontroll av eller på. Du kan endre ordlisten for språket i menyen. Institusjoner og lærere kan deaktivere stavekontroll. Institusjonen din kontrollerer hvilke ordbøker som lastes inn.

Du ser en rød bølgeformet understrek under ord som kan være feilstavet, eller som ikke blir funnet i den innlastede ordlisten. Hvis du fortsetter å skrive, blir alternativet for stavekontroll slått av.

Høyreklikk på et understreket ord for å se en meny:

 • Du ser en liste med foreslåtte rettinger.
 • Ignorer ett tilfelle.
 • Ignorer alle tilfeller av det angitte ordet.

Legg til lenker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til lenker.

Du kan spesifisere lenker til et nettsted, en fil fra datamaskinen eller emnets filrepositorium – for eksempel Mitt innhold, hvis institusjonen din har tilgang til det.

Velg tekst eller et objekt, og velg deretter Sett inn/rediger lenke-ikonet for å legge til en ny lenke eller redigere en eksisterende lenke. For å fjerne lenker velger du først en lenke og deretter Fjern lenke-ikonet. Du kan også opprette og fjerne lenker via høyreklikkmenyen. Du må bruke http://-protokollen når du skriver eller limer inn en adresse for lenken.

Med mindre du velger tekst eller et objekt, er både Sett inn/rediger lenke- og Fjern lenke-ikonet grått og utilgjengelig.

Velg hvor lenken skal åpnes – for eksempel i et nytt vindu – i Mål-menyen.

Valgfritt: Skriv en tittel som vises for vinduet eller rammen når brukere velger lenken. Hvis du vil, kan du velge en lenkekategori. Hvis ingen andre alternativer er tilgjengelig, kan det hende bare Ikke angitt vises i menyen.


Finn og erstatt tekst

Velg Søk-ikonet for å søke etter samsvarende tekst og eventuelt erstatte den med annen tekst.

Finn tekst

Velg Søk-fanen i popup-vinduet, og skriv inn teksten du vil finne.

For Retning kan du velge om du vil søke oppover eller nedover fra posisjonen til markøren. Merk av for Skill mellom store og små bokstaver for å skille mellom store og små bokstaver. Fjern avmerkingen for ikke å gjøre det. Hvis teksten blir funnet, blir den fremhevet i boksen.

Velg Finn neste for å finne neste treff eller Lukk for å lukke vinduet.

Du kan også velge Erstatt-fanen for å bytte til alternativet for erstatting av tekst.

Erstatt tekst

I Erstatt med-boksen må du skrive inn teksten du vil bruke i stedet for teksten du har funnet, og velge en handling:

 • Erstatt: Erstatt det neste tilfellet som blir funnet.
 • Erstatt alle: Erstatt alle treff.
 • Finn neste: Finn og fremhev det neste treffet uten å endre teksten.

Du kan også velge Søk-fanen for å bytte til alternativet for bare søking.


ULTRA: Legg til tekst

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til tekst.

Redigeringsverktøyet vises alle steder hvor du kan formatere tekst – for eksempel i oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker.

Du kan legge til punktlister, nummererte lister, fet skrift og kursiv. Bruk Tekststil-menyen til å lage overskrifter.

Du kan også oppnå matteredigeringen for å legge inn matematiske formler i teksten din. WIRIS-redigeringsprogrammet åpnes i et nytt vindu.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.


ULTRA: Legg til lenker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til lenker.

Du kan legge til lenker i tekst når du jobber i redigeringsprogrammet. Bare velg Sett inn / rediger lenke-ikonet (kjedesymbolet) for å sette inn en lenke. Skriv eller lim inn lenkenettadressen og lenketeksten. Du må bruke http://-protokollen. Velg Sett inn for å lagre lenken.

Du kan også legge til lenker i tekst du allerede har skrevet. Merk teksten og velg Sett inn / rediger lenke-ikonet. Lenketeksten genereres automatisk basert på teksten du har merket i redigeringsprogrammet.


ULTRA: Sett inn filer fra innholdsmarkedet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Innholdsmarkedet er et sted der du finner verdifullt læringsmateriell fra anerkjente innholdsleverandører. Du har også tilgang til verktøy og lenker administratoren har gjort tilgjengelig for hele institusjonen.

Du kan legge til innhold fra innholdsmarkedet direkte i redigeringsverktøyet for oppgaver, prøver og dokumenter i emnet ditt. Velg Sett inn / rediger LTI fra element i redigeringsverktøyet.

Velg et verktøy for å åpne det og se etter innhold du kan legge til. Eventuelt kan du velge plussikonet på kortet for institusjonsverktøyet for å legge til hele verktøyet i redigeringsprogrammet. Når du legger til et verktøy eller innholdselement i redigeringsprogrammet, vises det som en lenke.

Mer om innholdsmarkedet