I Blackboard-emnene dine kan du legge til en rekke innhold, for eksempel forelesninger på nettet, multimedia, prøver, oppgaver og lenker til nettsteder og sosiale medier.

Menyer for å legge til innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om innholdstyper.

Institusjonen din kontrollerer hvilke funksjoner og verktøy som er tilgjengelige i alle emner. Du kan kontrollere verktøytilgjengeligheten for emnet ditt via Kontrollpanel > Tilpasning > Verktøytilgjengelighet.

Velg en av menyene for å se innholdstypene i et innholdsområde, en læremodul, en leksjonsplan eller en mappe.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle lærerfunksjonene.

I denne tabellen beskrives materiellet du kan legge til fra hver meny. Bruk informasjonen til å bestemme hvilken innholdstype er riktig for hver del av innholdet.

Beskrivelse av innholdstyper i menyene
InnholdstypeBeskrivelse
Menyen for å opprette innhold
ElementDu kan opprette et element for å presentere en kombinasjon av innhold. Du kan bruke redigeringsfunksjonene til å formatere tekst, legge ved filer, bygge inn multimedier og sette inn ligninger, lenker og tabeller. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan når som helst endre rekkefølgen og utseendet på det.

I emnet vises alt materiellet du legger til, samlet på innholdslisten. Studentene må kanskje bla opp og ned for å vise innholdet og innholdslisten.
FilDu kan opprette en lenke til en fil i innholdslisten. Du kan ikke legge inn en beskrivelse med lenken, så du må være sikker på at velger en god tittel. Inkluder for eksempel «Pensum» i tittelen. Du kan velge om studentene skal se filen som en side direkte i emnet eller i et eget vindu eller en egen fane. Studentene må laste ned enkelte filtyper for å se dem, for eksempel Word-dokumenter. Denne innholdstypen tar lite plass i skjermområdet og reduserer behovet for rulling.

Du kan også opprette en HTML-fil i emnet som studentene kan åpne i et nytt nettleservindu eller en ny fane. Eller du kan laste opp en samling av filer, inkludert Cascading Style Sheets (CSS), slik at studentene kan se i riktig rekkefølge og med designet ditt.
Lyd

Bilde

Video
Du kan laste opp multimediefiler fra datamaskinen eller bla gjennom emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Mer informasjon om å legge til bilder, video og lyd

NettlenkeDu kan koble til eksterne nettsteder eller ressurser.
LæremodulEn læremodul er en innholdsbeholder som kan brukes til å la studentene navigere gjennom innhold via en innholdsfortegnelse. Du kan legge til alle typer innhold, for eksempel innholdselementer, filvedlegg, lenker til nettsteder, prøver, oppgaver og multimedia.
LæreplanEn læreplan er en innholdsbeholder som inneholder innholdselementene studentene trenger for å fullføre en leksjon. Du kan også legge til leksjonsprofiler, læremål, påkrevd materiell med mer.
EmneoversiktDu kan legge ved en eksisterende pensumfil eller opprette et emnepensum ved å følge en rekke trinn.
Intern lenkeDu kan opprette en snarvei til et element, verktøy eller emneområde som gir rask tilgang til relevant materiell.
Innholdspakke (SCORM)Du kan legge til nettbasert læringsinnhold som kalles SCO («Shareable Content Object»). Slike SCO-er samles i en komprimert og zippet fil som kalles en innholdspakke. Den zippede filen kan pakkes ut og spilles av med en innholdsavspiller. Vanligvis får du enkeltkomponenter eller hele pakker av skoler, private selskaper, eller andre kilder.

Mer informasjon om innholdspakker

InnholdsmappeDu kan organisere innholdet i mapper og undermapper. Bruk mapper for å redusere behovet for siderulling og hjelpe studentene med lett å finne materiell.
ModulsideEn modulside er en spesialisert innholdsside hvor innhold vises i bokser – for eksempel på emnets startside. Studentene kan holde oversikt over prøver, oppgaver og nytt innhold som opprettes i emnet. Du kan ikke legge til ditt eget innhold på modulsider. Systemet genererer informasjonen i hver modul.
Tom sideDu kan samle filer, bilder og tekst på én side. Med redigeringsprogrammet kan du bestemme hvordan innholdet ditt skal se ut, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det når du vil.

Studentene velger tittelen i innholdslisten for å se innholdet. Ingen beskrivelser vises med tittel, så du bør forsikre deg om at du bruker en meningsfull tittel. Denne innholdstypen tar lite plass i skjermområdet og reduserer behovet for rulling.
NettflettingDu kan bruke nettfletting til å bla gjennom og legge til sosiale medieelementer fra andre nettsteder.
  • Flickr®: Del fotografier.
  • SlideShare: Del lysbildepresentasjoner, dokumenter eller Adobe PDF-mapper.
  • YouTube™: Del videoer på nettet.

Mer om nettfletting

Vurderingsmenyen
PrøveDu kan opprette prøver for å vurdere studentenes kunnskap. Du kan legge til spørsmålstyper, for eksempel flervalg med ett riktig svar, sant/usant, paring, beregnet og langsvar.
SpørreundersøkelseSpørreundersøkelser er prøver som ikke gis vurdering. Bruk spørreundersøkelser som en meningsmåling og til å utføre klassevurderinger. Resultatene fra spørreundersøkelser er anonyme.
OppgaveDu kan opprette vurdert emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student eller gruppe.
StudentvurderingerDu kan la studentene gå gjennom arbeidet med klassekameratene sine gjennom kriteriebasert evaluering og konstruktiv tilbakemelding.
McGraw-Hill-oppgaveDu kan opprette tilpassede oppgaver fra McGraw-Hill-lærebøker og -ressurser.
Verktøy-menyen
Lenker til et enkeltverktøyDu kan gi lenker til verktøy i nærheten av relatert innhold. Du kan for eksempel legge til en fil i innholdsområdet som skal studentene skal lese. Så hvis du vil at de skal svare på diskusjoner, kan du legge til en verktøyslenke i innholdsområdet slik at det blir enkelt å delta i diskusjoner.
Lenke til Verktøy-områdetDu kan oppgi en liste over alle tilgjengelige verktøy.
Partnerinnhold-menyen
Søk etter lærebokDu kan inkludere informasjon om lærebøkene som brukes i emnet ditt. Lærebokinformasjonen er også inkludert i emnekatalogen der potensielle studenter får tilgang til den før tilknytning.
Angi lærebok manueltHvis du ikke fikk de søkeresultatene du var ute etter, kan du oppgi informasjonen som trengs.
InnholdsmarkedetHer kan du finne innhold fra tredjepartsleverandører og -utgivere som du kan bruke i emnet ditt, så slipper du å utarbeide alt fra grunnen av.

Mer om innholdsmarkedet

ULTRA: Innholdstyper

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om innholdstyper.

Når du vil lage emner, kan du begynne på Emneinnhold-siden. Det er lett å bli kjent med funksjonene og gjøre ting der.

Velg plusstegnet der du vil legge til innhold. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet.

Mer informasjon om å opprette innhold

I denne tabellen beskrives materiellet du kan legge til.

Beskrivelse av innholdstyper
InnholdstypeBeskrivelse
LæringsmodulMed læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du går gjennom. Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller andre materialer, er moduler en effektiv og logisk metode for å gruppere innhold så det følger rytmen i disse materialene.
MappeDu kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå. Bruk mapper for å redusere behovet for siderulling og hjelpe studentene med lett å finne materiell.
DokumentDu kan lage sider som kalles dokumenter og legge til tekst, lyd, video, filer og bilder.
LenkeDu kan koble til eksterne nettsteder eller ressurser.
Undervisningsverktøy og innholdsmarkedetDu kan inkludere innhold fra Blackboards partnere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett.

LTI er et tiltak som administreres av IMS Global Learning Consortium. Formålet er å oppnå sømløst integrering av nettbaserte læringsverktøy som ligger på eksterne servere, i emner. Verktøyene må autoriseres av institusjonen.

Mer om hvordan du legger til innhold fra eksterne kilder

SCORM-pakker

SCORM-pakker er nettbasert innhold som er samlet i komprimerte ZIP-filer som kan pakkes ut og spilles av ved hjelp av en innholdsavspiller. Du får vanligvis enkeltkomponenter eller hele pakker fra skolen, utgivere, kommersielle selskaper eller andre kilder.

Mer om hvordan du legger til SCORM-innhold

PrøveDu kan opprette prøver for å vurdere studentenes kunnskap. Du kan legge til spørsmålstyper, for eksempel Langsvar, Skriv inn ett manglende ord, Skriv inn flere manglende ord, Pare sammen, Flervalg med ett riktig svar, Flervalg med flere riktige svar og Sant/usant.
OppgaveDu kan opprette vurdert emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student eller gruppe.
DiskusjonDu kan legge inn lenker til diskusjoner i nærheten av relatert innhold. For eksempel kan du legge til en fil studentene bør lese. Og hvis du vil at de skal svare på diskusjoner, kan du legge til en lenke, slik at det blir enkelt å delta.
DagbokDu kan legge inn lenker til en dagbok i nærheten av relatert innhold. Legg til et spørsmål for å sette forventinger og retningslinjer for å gi studenter en god start.
FilVelg Last opp for å finne filer på datamaskinen. Filene vises i innholdslisten. Studenter velger navnet på en fil for å laste den ned. Du kan også utvide eller opprette mapper og laste opp filer. Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.