Du kan legge til filer og mapper i emner på flere måter – blant annet når du oppretter emneinnholdet ditt. Når du legger til filer i emnet ditt, lagres de i emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Tre vanlige metoder for å legge til filer i emner

Du kan legge til alle slags filer i innholdet ditt. I eksemplene våre legger vi til et dokument på tre måter.

  1. Bruk redigeringsprogrammet til å legge ved filer når du oppretter innhold for å kontrollere hvor fillenker vises i teksten.
  2. Når du oppretter innhold, kan du legge ved en fil i Vedlegg-delen.
  3. Legg til filene i Emnefiler eller Mitt innhold FØR du oppretter innhold.

Du kan kontrollere hvor fillenker skal vises, ved å bruke redigeringsprogrammet til å legge ved filer når du oppretter innhold

Når du bruker Sett inn fil-funksjonen i redigeringsprogrammet, kan du bestemme nøyaktig hvor lenken til filen skal vises i innholdet ditt. Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive de visuelle komponentene for personer som bruker skjermlesere eller besøker nettsider med bilder slått av.

Du kan lenke til filer som allerede finnes i Emnefiler eller Mitt innhold, eller bla gjennom filer på datamaskinen din. Eventuelle filer du laster opp fra datamaskiner, lagres i repositoriet i mappen på øverste nivå. Du kan ikke velge hvilken mappe filene lastes opp til.

Fordel: Du styrer hvordan innholdet ditt vises. Hvis du legger til tre filer i innholdselementet ditt, kan du dele dem opp mellom teksten.

Eksempel: Du gir studentene dine tre kasusstudier. De må velge ett av dem for å undersøke det nærmere. I det samme innholdselementet kan du legge inn en introduksjon og en fillenke for hvert kasusstudium. Du kan bruke filnavnet eller oppgi en lenketittel for hvert av dem.

Files vises: Du bestemmer hvor lenkene til filene vises. Når du finjusterer innholdet ditt eller må oppdatere materiellet, kan du fortsette å legge til filer, bilder og multimedier. Du kan endre rekkefølgen og utseendet når du vil.

Mer informasjon om funksjonene i redigeringsprogrammet


Når du oppretter innhold, legger du ved en fil i Vedlegg-delen.

Mens du oppretter innhold, kan du legge til en fil fra datamaskinen eller fra emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Fordel: Du kan laste opp filer mens du oppretter emnet. Du trenger ikke å laste opp materiell først.

Eksempel: Studentene dine sliter med et gruppeprosjekt. Du kan gi dem flere instruksjoner og be dem om å laste ned en fil med spesifikke eksempler. Når du oppretter det nye innholdselementet, kan du legge ved en fil. Hvis filen er lagret på datamaskinen din, kan du velge hvilken mappe i Emnefiler eller Mitt innhold du vil laste opp filen til.

Velg Bla gjennom emne eller Bla gjennom Mitt innhold for å finne filen på datamaskinen og laste den opp. Eventuelt kan du finne filen i en av mappene i repositoriet ditt.

Fil vises: Filen du har lastet opp, vises umiddelbart etter navnet på innholdselementet i innholdsområdet. Du kan ikke endre hvor lenken vises. Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.


Du bør legge til filer i Emnefiler eller Mitt innhold FØR du oppretter innhold

Last opp filer og mapper i Emnefiler eller Mitt innhold – enten én om gangen eller flere samtidig – med dra-og-slipp- eller bla gjennom-funksjonen.

Fordel: I Emnefiler eller Mitt innhold kan du opprette mapper for å organisere innholdet ditt.

Eksempel: Du bestemmer deg for å legge ut innhold til studentene for hver uke. I emnemenyen legger du lenker for uke 1, uke 2 og uke 3. I Emnefiler eller Mitt innhold oppretter du mapper med de samme navnene og laster opp filene dine. Når du oppretter innhold, kan du navigere til ulike mapper for å finne filene du trenger.


Vanlige spørsmål

Må jeg laste opp alle filene mine i Emnefiler eller Mitt innhold før jeg kan opprette innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du laster opp filer i emner.

Nei. I Original-emnevisningen kan du legge til filer mens du oppretter innhold. Du kan bruke Bla gjennom-funksjonen for å laste opp én eller flere filer. Hvis du laster dem opp i et emneområde, trenger du ikke laste opp de samme filene direkte i repositoriet. Når du har opprettet innholdet ditt, kan du flytte de nye filene til andre mapper i Emnefiler eller Mitt innhold etter behov. Eventuelle lenker til filene i emnet ditt blir ikke brutt.

Mer om måter å legge ved filer på


Hva skjer hvis jeg flytter en fil fra ett innholdselement til et annet?

Du kan bruke filer i Emnefiler eller Mitt innhold på nytt. Derfor kan du slette lenker til filer i emnet ditt uten at filene slettes fra repositoriet. Deretter kan du opprette nye lenker til filene. Og hvis du endrer filer eller flytter dem til andre mapper etter at du har opprettet lenker dem til emnet ditt, forblir lenkene intakte.


Et nytt semester er i gang, og jeg må oppdatere pensumfilen min. Hva er den beste måten å gjøre det på?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppdaterer emneplaner.

Du kan redigere og overskrive individuelle filer i Emnefiler eller Mitt innhold uten å påvirke de interne lenkene til de aktuelle filene.

Eksempel:

Du oppretter en lenke til pensumfilen din i repositoriet ditt. Senere vil du endre filen. Da redigerer du en kopi av filen på datamaskinen din først. Deretter går du tilbake til repositoriet og åpner menyen for elementet. Så laster du opp den nye versjonen av pensumfilen med Overskriv fil-funksjonen. Lenken til filen i emnet ditt forblir intakt. Når studenter åpner pensumet i emnet ditt, ser de det oppdaterte innholdet.

Mer om hvordan du overskriver filer


Hva skjer når jeg legger ved en fil mens jeg oppretter innhold i dagbøker, blogger eller diskusjoner?

Når du oppretter innhold med de interaktive verktøyene i Original-emnevisningen, kan du bruke Sett inn fil-funksjonen i redigeringsprogrammet til å legge til filer i instruksjonene dine. Systemet laster automatisk opp filene til mappen på øverste nivå i Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan organisere filene dine senere. Du kan også flytte filene til andre mapper i repositoriet uten at lenkene brytes.

Mer om filer som automatisk legges til i repositoriet


Kan jeg opprette flere lenker til samme fil?

Du kan opprette lenker til samme fil så mange ganger du vil. Hvis du må endre filer, vises endringene alle steder hvor det er lenket til filene.


Kan jeg holde oversikt over hvor lenkene er plassert i emnet mitt hvis jeg oppretter flere lenker til samme fil?

Ja. Åpne menyen for filen i Emnefiler eller Mitt innhold, og velg 360°-visning. Du kan se informasjon om elementet og hvor det er lenket til det i emnet ditt.

For mapper kan du se hvor i emnet ditt det er lenket til filene og undermappene i mappen.


ULTRA: Må jeg laste opp alle filene mine i Mitt innhold før jeg kan opprette innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du laster opp filer i emner.

Nei. I Ultra-emnevisningen kan du legge til filer direkte på Emneinnhold-siden. Du kan laste opp én eller flere filer i emnet ditt. De lagres automatisk i Mitt innhold, så det blir lett å finne dem senere.

Filer lagres automatisk i Mitt innhold når du laster dem opp på Emneinnhold-siden eller via redigeringsverktøyet.

Mer om måter å legge ved filer på


ULTRA: Et nytt semester er i gang, og jeg må oppdatere pensumfilen min. Hva er den beste måten å gjøre det på?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppdaterer emneplaner.

Du kan redigere og overskrive enkeltfiler i Mitt innhold uten å påvirke de interne lenkene til de aktuelle filene.

Eksempel:

Du laster opp en fil med emneplanen din på Emneinnhold-siden. Senere vil du endre filen. Da redigerer du en kopi av filen på datamaskinen din først. Gå deretter tilbake til Mitt innhold ved hjelp av Verktøy-menyen i grunnavigasjonen. Finn frem til filen i mappen for emnet, og åpne menyen for elementet. Så laster du opp den nye versjonen av pensumfilen med Overskriv fil-funksjonen. Lenken til filen i emnet ditt forblir intakt. Når studenter åpner pensumet i emnet ditt, ser de det oppdaterte innholdet.

Mer om hvordan du legger til filer i Mitt innhold i Ultra


ULTRA: Kan jeg legge til filer i emnet mitt på andre steder enn på Emneinnhold-siden?

Ja. Du kan legge til filer som vedlegg for annet emneinnhold, for eksempel dokumenter, oppgaver og prøver. Du kan også sette inn filer med redigeringsverktøyet, slik at studenter og andre emnemedlemmer ser filene sammen med annet innhold du legger til. Du kan bruke redigeringsverktøyet til å sette inn filer i diskusjoner eller meldinger.


ULTRA: Hvordan gjør jeg emneinnholdet mitt mer tilgjengelig?

Ally i Learn Ultra Instructor Overview

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Indikatorer for tilgjengelighetsresultatet og alternative formater vises ved siden av filene tilknyttet emnedokumentene og prøvene.

Kom i gang med Ally i Ultra