Legg til tabeller

Legg til tabeller i redigeringsprogrammet

Du kan legge til og formatere tabeller i redigeringsprogrammet. Redigeringsprogrammet vises der du kan legge til tekst, for eksempel i oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

For å være sikker på at innholdet ditt er tilgjengelig for alle brukere, bør du bare bruke tabeller til å presentere data – ikke til oppsett- eller presentasjonsformål. Blinde brukere benytter for eksempel skjermlesere for å få tekst på nettet opplest. Tabellinformasjon som leses opp av skjermlesere, kan være vanskelig å forstå for brukerne.

I tekstboksen i redigeringsprogrammet plasserer du musepekeren der du vil legge til en tabell, og velger Sett inn / rediger tabell-ikonet. Du kan også bruke høyreklikkmenyen.

De fleste tabellalternativene er nedtonet og utilgjengelige, med mindre du bruker en eksisterende tabell i tekstområdet.

Du kan endre størrelsen på en tabell ved å trykke på og dra i hjørnene eller kantene på tabellen.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Velg et alternativ med piltastene.


Tabellegenskaper

Når du legger til en tabell, kan du se tabellens grunnleggende egenskaper i Genereltfanen.

Systemet bruker piksler for utfylling, avstand og kantlinjer. Du kan bruke piksler eller en prosentandel av den tilgjengelige skjermen som bredde og høyde for tabellen. Hvis du lar høydeboksen stå tom, blir størrelsen på tabellen justert automatisk for å passe til innholdet.

Hvis du ikke velger noen tabelljustering, brukes de gjeldende avsnittsjusteringene.

Merk av for Tabelloverskrift for å legge til en tittel som vises midtstilt over tabellen.

Avansert-fanen

Avansert-fanen kan du angi flere egenskaper for tabeller fra menyer og fargebokser. Du kan også legge til informasjon om disse egenskapene:

  • ID: Skriv inn tabellidentifikatoren.
  • Sammendrag: Skriv inn en beskrivelse av tabellen.
  • Stil: Tillat at HTML-kode overstyrer plassering, størrelse, utseende og kantlinjer.
  • Språkkode: Skriv inn en standard språkkode hvis innholdet i tabellen er på et annet språk enn resten av siden.

Du kan velge å bruke et bilde som tabellbakgrunn. Skriv inn en nettadresse for å opprette en lenke til en bildefil utenfor systemet. Du må bruke http://-protokollen. Du kan også søke etter et bilde i emnets filrepositorium.


Angi egenskaper for rader og celler i tabellen

Du kan angi formateringsparametere for å kontrollere hvordan innholdet i tabellrader eller -celler vises. Velg en tabell og deretter Egenskaper for tabellrad- eller Egenskaper for tabellcelle-ikonet.

Generelt-fanen kan du angi grunnleggende egenskaper for rader og celler, for eksempel justering. Hvis du ikke angir høyde for en rad, blir størrelsen på raden justert automatisk for å passe til innholdet.

Når du endrer noe, kan du velge radene eller cellene du vil oppdatere, fra menyen nederst i vinduet.

Hvis du vil se en beskrivelse av Avansert-egenskapene, for eksempel Språkkode og Bakgrunnsbilde, kan du gå til Tabellegenskaper-delen.


Rediger tabeller

Velg en tabell i tekstboksen i redigeringsverktøyet for å aktivere funksjonene for tabellredigering.

Alternativer for tabellredigering
AlternativBeskrivelse
Åpne Sett inn / rediger tabell-vinduet. Hvis du velger ikonet mens du har en tabell åpen, opprettes den nye tabellen i den første tabellen.
Åpne Egenskaper for tabellrad-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellcelle-vinduet.
Sett inn en tom rad foran musepekeren.
Sett inn en tom rad etter musepekeren.
Slett den gjeldende raden fra tabellen. Hvis du velger flere rader, blir alle slettet.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til venstre for musepekeren.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til høyre for musepekeren.
Slett den gjeldende kolonnen fra tabellen. Hvis du velger flere kolonner, blir alle slettet.
Slå sammen to eller flere valgte celler til én enkelt celle.
Del tidligere sammenslåtte tabellceller. Hvis cellen eller cellene ikke er cellene du har slått sammen, skjer det ingenting.