Om filer og multimedier

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til filer og multimedier.

Du kan legge til filer, bilder, lyd og video når du oppretter innhold i emnet ditt. I diskusjoner kan du for eksempel bla gjennom for å finne medieklipp på datamaskinen eller i emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Mer om Emnefiler

Mer om Mitt innhold

Basert på innholdstypen kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet for å legge til innhold i teksten. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det hvis du vil.

I noen tilfeller kan du søke etter filer i en egen vedleggsdel. Det kan også hende du kan dra og slippe filer fra datamaskinen din i Vedlegg-området. Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis nettleseren ikke tillater at du sender inn filene etter at du har lastet opp en mappe, velger du Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne dem. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

Du kan også legge til sosiale medier fra andre nettsteder i innholdet ditt. Slike sosiale medieelementer som vises i emner, kalles «nettfletting». Med nettfletting kombineres elementer fra to eller flere kilder. Når du for eksempel viser en YouTube™-video som en del av emneinnhold, regnes dette som nettfletting.

Mer om nettfletting

Du kan også bruke Bygg innhold-menyen for å bygge inn multimedier som egne elementer på innholdslisten.Legg til filer i innholdet ditt

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til filer

Alle steder hvor du kan legge ved filer i emnet ditt, kan du bla gjennom for å finne filer på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold.

Når du bruker Sett inn fil-funksjonen i redigeringsprogrammet, kan du bestemme nøyaktig hvor fillenken skal vises i innholdet ditt. Når du bruker Vedlegg-delen, vises filen du lastet opp, rett etter tittelen på innholdselementet.

Mer om metoder for å legge til filer

Bla gjennom emne- og Bla gjennom Mitt innhold-vinduet inneholder faner og funksjoner, så du enkelt kan bla gjennom og søke etter filer.

 1. Fanene Bla gjennom, Last opp og Avansert søk:
  • Se etter mapper du har tilgang til. Hvis du har Emnefiler, har du bare tilgang til filene for emnet ditt. I Mitt Innhold kan det hende du har tilgang til filer for andre emner og filer som deles med hele institusjonen.
  • Last opp én fil, flere filer eller en zippet pakke.
  • Utfør et avansert søk. Du kan søke etter fil- og mappenavn, metadata, filinnhold, opprettelsesdato og så videre.
 2. Vis liste og Vis miniatyrbilder: Se filer og mapper som en liste med filnavn eller som miniatyrikoner.
 3. Søkebaner: Gå til andre mapper. Bruk Velg for å bruke gjeldende mappeplassering-ikonet for å opprette en lenke til mappen som vises sist i søkebanen i emnet ditt. Vær oppmerksom på at mappen vises i Vis elementer-området.
 4. Søk i innhold: Utfør et enkelt søk etter fil- og mappenavn.
 5. Merk av for filer og mapper du vil ta med i innholdselementet ditt. Du kan merke av for overskriften for å velge alle synlige elementer. Du må være forsiktig når du oppretter lenker til mapper, siden studentene som standard får lesetillatelse for alt innholdet i mappen. Med lesetillatelse kan studentene se alle filene og undermappene i den valgte mappen.
 6. Velg elementer: Filene og mappene du velger, vises i dette området. Velg Vis liste-ikonet for å se valgene dine. Du kan fjerne elementer ved å velge X.

Last opp innhold fra Dropbox

Hvis institusjonen din har aktivert Dropbox Education-integrering, kan du og studentene knytte Dropbox-innholdet deres direkte til nettflettingsverktøyet i Blackboard Learn, som er tilgjengelig i de fleste innholdsområder. Studentene kan også laste opp filer direkte fra Dropbox når de sender inn oppgaver.

Når du bruker Dropbox Education for første gang via Blackboard Learn, blir du bedt om å opprette en konto eller godkjenne kontoen du allerede bruker. Når du har logget på, kan du bla gjennom Dropbox og velge innhold.

Ta en titt på en video om hvordan du bruker redigeringsprogrammet


Legg til bilder i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til bilder i redigeringsprogrammet.

Når du oppretter innhold, kan du bestemme hvor bilder vises i tilknytning til teksten din. Velg Sett inn / rediger bilde-ikonet for å bygge inn bilder i tekstområdet eller redigere bilder du allerede har valgt. Eventuelt kan du legge til eller redigere bilder via høyreklikkmenyen. Du kan også endre størrelsen på bilder du allerede har lagt til i tekstområdet. Trykk på og dra i hjørnene eller kantene på bildene.

Du kan bla gjennom for å finne bildefiler på datamaskinen din eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold.

Du kan legge til vanlige bildetyper, for eksempel GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG og TIF.

Hvis du ikke vil at bildet skal bygges inn i teksten, kan du velge Sett inn fil-ikonet. Bla gjennom for å finne bildefilen, og opprett en lenke studentene kan velge for å se bildet i et annet vindu eller en annen fane.

Bildeinnstillinger

Generelt-fanen kan du laste opp bildefiler eller opprette lenker til filer utenfor systemet. For å opprette lenker skriver du inn eller limer inn nettadressen i boksen URL-adresse til bilde. Du må bruke http://-protokollen.

Du kan legge til alternativ tekst som beskriver bildene, for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av. Du kan også legge til titler som vises når studentene holder markøren over et bilde.

Utseende-fanen kan du kontrollere bilders plassering og utseende. Du ser et miniatyrbilde som et eksempel på hvordan valgene dine kommer til å se ut. Piksler brukes for dimensjoner, avstand og kantlinjer. Hvis du merker av for Lås størrelsesforhold og endrer dimensjonen, endres bildestørrelsen uten horisontal eller vertikal forvrengning.

Hvis du vil at bildet skal vises til høyre eller venstre for tekst, må du først skrive inn teksten i redigeringsprogrammet. Flytt deretter markøren til begynnelsen av teksten, og sett inn bildet der. Når du har lagt til bildet på Generelt-fanen, kan du gå til Utseende-fanen for å velge tilpasning, dimensjoner og avstand rundt bildet.

Avansert-fanen kan du spesifisere et alternativt bilde basert på museaktivitet. Du kan også angi ytterligere parametere for identifisering, språk og lenker. Vanligvis trenger du ikke å angi eller endre disse innstillingene.


Legg til bilder i Opprett innhold-menyen

Du kan bygge inn bilder, så de vises som egne innholdselementer i innholdslisten.

Gå til et innholdsområde, en læremodul, en leksjonsplan eller en mappe, og velg Bygg innhold for å åpne menyen. Velg deretter Bilde. Skriv inn et navn, en beskrivelse (valgfritt) og en alternativ tekst. Velg egnede alternativer for dimensjoner, tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når bilder vises – ikke tilgjengeligheten.

Bla gjennom for å finne en bildefil på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold. Hvis Nettfletting-funksjonen er tilgjengelig, kan du også se etter bilder fra Flickr. Du kan se en forhåndsvisning av bildet før du sender det inn.

Når du har sendt det, vises tittelen og bildet i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for bildet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor elementet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Legg til lyd- og mediefiler i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til mediefiler i redigeringsprogrammet.

Når du oppretter innhold, kan du bestemme hvor medieklipp vises i tilknytning til teksten din. Velg Sett inn / rediger innebygde medier-ikonet for å bygge inn medieklipp i tekstområdet eller redigere medieelementer du har valgt. Du kan også bruke høyreklikkmenyen til å redigere egenskapene for eksisterende medieklipp du har valgt.

Hvis du ikke vil at medieklippet skal bygges inn i teksten, kan du velge Sett inn fil-ikonet. Søk etter mediefilen, og opprett en lenke studentene må velge for å se filen i et annet vindu eller en annen fane.

Blackboard Learn har støtte for de følgende mediefiltypene:

 • Lyd: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAW og WMA
 • Video: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF og WMV

Medieinnstillinger

Velg medietypene du vil legge til, i menyen. Du kan laste opp mediefiler eller opprette lenker til filer utenfor systemet. For å opprette lenker må du skrive eller lime inn nettadressene i boksen Fil/URL-adresse. Du må bruke http://-protokollen. Du ser en forhåndsvisning av videoen.

For dimensjonene kan du legge til en størrelse i piksler. Hvis du ikke oppgir noe annet, blir den faktiske størrelsen lagt inn i boksene.

Hvis du merker av for Lås størrelser og legger til mål, endres filstørrelsen uten horisontal eller vertikal forvrengning. Du kan se en forhåndsvisning av filen i vinduet.

Avansert-fanen kan du angi avanserte visningsparametere. Du kan for eksempel angi V- og H-avstanden – de vertikale og horisontale margene for ledig plass rundt den innebygde mediefilen.

Du kan også angi alternativer som bare gjelder Flash-medier, deriblant følgende:

 • Automatisk avspilling: Spilles av automatisk
 • Løkke: Spilles av på nytt automatisk

Kilde-fanen kan du oppgi tilpasset HTML-kode for medier. Denne funksjonen er bare ment for erfarne webutviklere.


Legg til lyd og video i Opprett innhold-menyen

Du kan bygge inn lyd- og videoelementer, så de ser ut som egne innholdsdeler i innholdslisten.

Velg Opprett innhold i et innholdsområde eller i en læringsmodul, leksjonsplan eller mappe for å tilgang til menyen, og velg Lyd eller Video. Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse, og velg de riktige alternativene for dimensjoner, tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når innholdet vises – ikke tilgjengeligheten.

Bla gjennom for å finne en lyd- eller videofil på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold. Hvis Nettfletting-funksjonen er tilgjengelig, kan du også bla gjennom for å finne en YouTube-video. Du kan forhåndsvise medieklippet før du sender det.

Vi anbefaler at du tar med et transkript, så studenter som ikke kan høre, kan få den samme informasjonen. Bla gjennom datamaskinen for å legge ved din egen transkriptfil. Hvis videofilen er i MPEG-format, kan du bruke Ta med transkript-feltet for å legge ved en SAMI-transkriptfil.

Når du har sendt filene, vises tittelen, transkriptet og medieklippet i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor i listen medieklippet skal vises med dra-og-slipp-funksjonen eller omorganiseringsverktøyet – som du kan bruke med tastaturet.

Hvis en videofiltype ikke støttes og ikke vises som innebygd, kan studentene laste den ned for å se den.


ULTRA: Legg til filer, bilder, lyd og video

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen for meldingsvarsler.

Emneinnhold-siden kan du bla gjennom filer i OneDrive eller på datamaskinen du bruker. I noen tilfeller må studentene velge filnavnet for å laste ned og åpne filen. Hvis det er tillatt i nettleseren, åpnes enkelte mediefiler i nye vinduer eller faner. Studentene blir varslet i aktivitetstrømmen når du legger til innhold.

Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.

Last opp filer. Velg plusstegnet der du vil laste opp filer. Du kan utvide eller opprette mapper og deretter laste opp filer. Velg Last opp for å bla gjennom datamaskinen etter filer, eller dra filer fra skrivebordet til Last opp. Filene vises i innholdslisten.

Legg til filer fra Mitt innhold. Hvis du allerede har lagret filer i Mitt innhold, kan du legge dem til i emnet ditt.

Mer om hvordan du legger til filer fra Mitt innhold

Kontroller hva studentene kan se. Alt innhold er skjult for studentene frem til du bestemmer at det skal vises. For hvert element ser du om det er synlig eller skjult for studentene. Velg synligheten for å endre dette.

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du har lastet opp en fil i emnet ditt, kan du tilpasse ett eller flere mål. Velg Flere alternativer-ikonet i raden for filen for å åpne menyen, og velg Rediger. Velg Innrett med mål i panelet for å søke etter tilgjengelige mål du kan innrette med filen.

Studentene kan ikke se målene du tilpasser filer.

Organiser, rediger og slett innhold på en enkel måte. Hold markøren over et element for å se Flytt-ikonet, og dra elementet til et nytt sted i innholdslisten. Velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen, og velg deretter Rediger eller Slett. I panelet kan du for eksempel endre filnavnet, skrive en beskrivelse som vises sammen med filen på Emneinnhold-siden, eller erstatte filen.

Bruk tastaturet for å flytte et element til et nytt sted eller en utvidet mappe eller for å flytte en mappe til en annen utvidet mappe.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til et elements flytteikon.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

ZIP-filer

Du kan laste opp komprimerte filpakker, også kalt ZIP-filer, på Emneinnhold-siden. Studentene velger hvilke ZIP-filer de vil laste ned på datamaskinene sine, og pakker dem ut for å få tilgang til innholdet. Velg Last opp for å bla gjennom datamaskinen etter filer, eller dra filer fra skrivebordet til Last opp.

Velg Flere alternativer-ikonet for elementet og deretter Rediger for å endre elementets navn, skrive en beskrivelse eller instruksjoner eller erstatte filen.


ULTRA: Legg til filer fra Mitt innhold

Du kan bruke Mitt innhold til å organisere, dele og bruke innhold flere ganger i emner og organisasjoner. Du kan legge til innhold fra Mitt innhold rett på Emneinnhold-siden.

Velg plusstegnet der du vil legge til innhold. Du finner også Mitt innhold i Importer innhold-menyen. Velg Mitt innhold for å bla gjennom tilgjengelige filer og legge dem til i emnet ditt. Du kan også gjøre prosessen raskere ved å velge og legge til flere filer samtidig.

Velg Bla gjennom Mitt innhold for å komme i gang. Da åpnes Mitt innhold-systemet, hvor du kan finne filer som er lagret fra de andre emnene dine.. Du har også tilgang til filer som er lagt til og delt av institusjonen din. Bruk Bla gjennom-funksjonene for å se hva som er tilgjengelig.

Den første gangen du åpner Mitt innhold i Ultra-emnet ditt, kan du åpne det i enten det gjeldende vinduet eller i et nytt vindu. Velg det som fungerer best for deg. Du kan alltids endre det senere. Velg Innstillinger for nettleseren-ikonet øverst i vinduet.

Når du finner en fil du vil legge til i emnet ditt, kan du merke av i boksen ved siden av filnavnet. Du kan fortsette å bla gjennom og velge filer. Nederst i vinduet ser du hvor mange filer du har valgt. Er du ferdig med å velge? Velg Send for å se gjennom listen over valgte elementer.

Hvis du vil bla gjennom Mitt innhold uten å legge til innhold i noe emne, kan du åpne det på Verktøy-siden. Du kan også legge til lenker til elementer i Mitt innhold.

Se gjennom listen

Du kan se gjennom listen over valgte filer før du importerer dem i emnet. Sjekk Elementnavn, Endringsdato og Størrelse, for å sikre at du har valgt de riktige filene. Er det noe du har glemt? Du kan legge til flere elementer i listen. Velg Tilbake til Mitt innhold for å fortsette å bla gjennom.

Hvis du vil fjerne eller redigere en fil i listen, må du åpne Flere alternativer-menyen for det aktuelle elementet. Velg Slett hvis du ikke vil kopiere filen til emnet ditt likevel. Velg Rediger hvis du vil endre navnet eller beskrivelsen til filen.

Velg Lagre hvis du vil legge til innholdet i emnet ditt. Filene er som standard skjult for studentene, så du kan fortsette å bygge opp emneinnholdet.

Sånn fungerer filer i Mitt innhold

Når du legger til filer fra Mitt innhold i et Ultra-emne, beholder filen i emnet en lenke til den opprinnelige plasseringen. Du bør ha disse karakteristikkene i tankene når du legger til Mitt innhold-filer i emnet ditt:

 • Filtillatelser i Mitt innhold har ingen innvirkning på om studenter kan se filene i emnet ditt eller ikke. Du kontrollerer synlighetsinnstillingene for slike filer på samme måte som alt annet innhold i emnet ditt.
 • Hvis du har lagt til en fil i emnet ditt som senere blir oppdatert eller overskrevet i Mitt innhold, reflekteres endringen også i filen i emnet ditt.
 • Hvis du har lagt til en fil i emnet ditt som senere blir slettet fra Mitt innhold, blir filen også utilgjengelig i emnet ditt. Filen vises fortsatt på Emneinnhold-siden, men det vises en feil når en bruker prøver å åpne den. Du kan gå til 360°-visningen før du sletter filer fra Mitt innhold for å få en forståelse av hvilke virkninger det får.
 • Hvis du sletter en emnefil som du har lagt til fra Mitt innhold, blir filen værende i Mitt innhold. Filen fjernes bare fra emnet.

ULTRA: Ta en titt på en video om hvordan du legger til innhold


ULTRA: Sett inn bilder i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til bilder.

I noen deler av Ultra-emner kan du bruke redigeringsfunksjonene til å legge til bilder sammen med tekstinnhold. Du kan legge til bilder som er lagret på nettet, eller laste opp bilder fra den lokale harddisken.

Hvis du vil legge til et stort bilde, er det lurt å inkludere det via en egen tekstlenke. Da kan studentene velge lenken for å se bildet for seg selv og på en klarere måte, samtidig som de kan lese teksten.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til bilder i redigeringsprogrammet i meldinger eller kalenderaktiviteter.

Velg Sett inn / rediger bilde fra nettet-ikonet. Skriv eller lim inn nettadressen til et bilde for å bygge inn et bilde fra nettet. Du må bruke http://-protokollen. Ta med en beskrivelse av bildet i Alternativ tekst-boksen, så også brukere som ikke kan se bildet, kan forstå viktigheten av det.

Hvis du vil endre kilden eller den alternative teksten for et bilde, kan du velge det aktuelle bildet og deretter Sett inn / rediger bilde fra nettet-ikonet på nytt.


ULTRA: Sett inn mediefiler i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til mediefiler.

Du kan laste opp filer i redigeringsprogrammet i visse deler av Ultra-emner. Filvedlegg kan supplere teksten du legger inn. Det kan for eksempel hende du vil ta med et bilde eller et dokument i en diskusjon, for å gjøre det lettere for studentene å forstå instruksjonene eller den innledende meldingen.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til vedlegg i redigeringsprogrammet i meldinger eller kalenderaktiviteter.

Velg Sett inn innhold > Sett inn lokal fil. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen.

Du kan redigere innstillingene for filen, deriblant visningsnavn, alternativ tekst og visningsatferd. Velg om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsprogrammet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsprogrammet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.

Mer om hva slags filer du kan legge til


ULTRA: Sett inn filer fra innholdsmarkedet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Innholdsmarkedet er et sted der du finner verdifullt læringsmateriell fra anerkjente innholdsleverandører. Du har også tilgang til verktøy og lenker administratoren har gjort tilgjengelig for hele institusjonen.

Du kan legge til innhold fra innholdsmarkedet direkte i redigeringsprogrammet for oppgaver, prøver og dokumenter i emnet ditt. Velg Sett inn innhold > Sett inn fil fra innholdsmarkedet.

Velg et verktøy for å åpne det og se etter innhold du kan legge til. Eventuelt kan du velge plussikonet på kortet for institusjonsverktøyet for å legge til hele verktøyet i redigeringsprogrammet. Når du legger til et verktøy eller innholdselement i redigeringsprogrammet, vises det som en lenke.

Mer om innholdsmarkedet


ULTRA: Sett inn videoer i redigeringsverktøyet

Du kan bruke alternativet Sett inn / rediger video fra nettet for å sette inn en video direkte i redigeringsverktøyet. Redigeringsverktøyet bygger inn videoen automatisk, slik at den vises ved siden av annet innhold du inkluderer. Studenter kan se videoen i samme vindu – uten å måtte navigere til nettstedet videoen ligger på.

For øyeblikket er det bare mulig å sette inn videoer fra YouTube og Vimeo.

 1. Velg Sett inn / rediger video fra nettet i redigeringsverktøyet.
 2. Lim inn nettadressen til videokilden.
 3. Legg til alternativ tekst som beskriver videoen for personer som bruker skjermlesere eller ikke får lastet inn videoen.
 4. Velg Sett inn. Videoen bygges inn i redigeringsverktøyet automatisk.