Om filer og multimedier

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til filer og multimedieinnhold.

Du kan legge til filer, bilder, lyd og video når du oppretter innhold i emnet ditt. I diskusjoner kan du for eksempel bla gjennom for å finne medieklipp på datamaskinen eller i emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Mer om Emnefiler

Mer om Mitt innhold

Basert på innholdstypen kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet for å legge til innhold i teksten. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det hvis du vil.

I noen tilfeller kan du søke etter filer i en egen vedleggsdel. Det kan også hende du kan dra og slippe filer fra datamaskinen din i Vedlegg-området. Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis nettleseren ikke tillater at du sender inn filene etter at du har lastet opp en mappe, velger du Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne dem. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

De støttede formatene for å bygge inn bilder er PNG, GIF, JPG, SVG, BMP og ICO. For lyd er det mp3 og WAV, og for video er det MP4 og MOV.

Du kan også legge til sosiale medier fra andre nettsteder i innholdet ditt. Slike sosiale medieelementer som vises i emner, kalles «nettfletting». Med nettfletting kombineres elementer fra to eller flere kilder. Når du for eksempel viser en YouTube™-video som en del av emneinnhold regnes dette som nettfletting.

Mer om nettfletting

Du kan også bruke Bygg innhold-menyen for å bygge inn multimedier som egne elementer på innholdslisten.

Legg til filer i innholdet ditt

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til filer

Alle steder hvor du kan legge ved filer i emnet ditt, kan du bla gjennom for å finne filer på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold.

Når du bruker Legg til innhold-funksjonen i redigeringsprogrammet, kan du bestemme nøyaktig hvor fillenken skal vises i innholdet ditt. Når du bruker Vedlegg-delen, vises filen du lastet opp, rett etter tittelen på innholdselementet.

Mer om metoder for å legge til filer

Bla gjennom emne- og Bla gjennom Mitt innhold-vinduet inneholder faner og funksjoner, så du enkelt kan bla gjennom og søke etter filer.

 1. Fanene Bla gjennom, Last opp og Avansert søk:
  • Se etter mapper du har tilgang til. Hvis du har emnefiler, har du bare tilgang til filene for emnet du er i. I Mitt Innhold kan det hende du har tilgang til filer for andre emner og filer som deles med hele institusjonen.
  • Last opp én fil, flere filer eller en zippet pakke.
  • Utfør et avansert søk. Du kan søke etter fil- og mappenavn, metadata, filinnhold, opprettelsesdato og så videre.
 2. Vis liste og Vis miniatyrbilder: Se filer og mapper som en liste med filnavn eller som miniatyrikoner.
 3. Søkebaner: Gå til andre mapper. Bruk Velg for å bruke gjeldende mappeplassering-ikonet for å opprette en lenke til mappen som vises sist i søkebanen i emnet ditt. Vær oppmerksom på at mappen vises i Velg elementer-området.
 4. Søk i innhold: Utfør et enkelt søk etter fil- og mappenavn.
 5. Merk av for filer og mapper du vil ta med i innholdselementet ditt. Du kan merke av for overskriften for å velge alle synlige elementer. Du må være forsiktig når du oppretter lenker til mapper, siden studentene som standard får lesetillatelse for alt innholdet i mappen. Med lesetillatelse kan studentene se alle filene og undermappene i den valgte mappen.
 6. Valgte elementer.

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger & gt; Avansert & gt; Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger & gt; Generelt & gt; Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.

Last opp innhold fra Dropbox

Hvis institusjonen din har aktivert Dropbox Education-integrering, kan du og studentene knytte Dropbox-innholdet deres direkte i de fleste innholdsområder med innholdsredigeringsprogrammet Legg til innhold . Studentene kan også laste opp filer direkte fra Dropbox når de sender inn oppgaver.

Når du bruker Dropbox Education for første gang via Blackboard Learn, blir du bedt om å opprette en konto eller godkjenne kontoen du allerede bruker. Når du har logget på, kan du bla gjennom Dropbox og velge innhold.


Legg til bilder i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til bilder i redigeringsverktøyet.

Du bestemmer hvor bildene vises i tilknytning til teksten din. Du kan plassere markøren der du vil plassere bildet, og deretter velge Legg til innhold-ikonet. I det nye vinduet kan du velge ett av de tilgjengelige fellesverktøyene eller tilleggsverktøyene i henhold til innholdstypen du oppretter, og deretter blar du for å finne bildefilen.

Du kan endre størrelse på et bilde. Når bildet er opprettet, trykk på og dra i hjørnene eller kantene på bildene. Du kan også redigere bilder med høyreklikk-menyen, endre størrelsen manuelt i piksler og legge til en tittel som vises når en bruker peker på det.

Kopiering og innliming av -lenker fra URL til bilder, PDF-filer eller andre filer i Mitt innhold fungerer ikke som det skal. Disse nettadressene er midlertidige og brytes senere.

Du kan legge til følgende bildetyper: PNG, GIF, JPG, SVG, BMP og ICO.


Legg til bilder i Opprett innhold-menyen

Du kan bygge inn bilder, så de vises som egne innholdselementer i innholdslisten.

Gå til et innholdsområde, en læremodul, en leksjonsplan eller en mappe, og velg Bygg innhold for å åpne menyen. Velg deretter Bilde. Skriv inn et navn, en beskrivelse (valgfritt) og en alternativ tekst. Velg egnede alternativer for dimensjoner, tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når bilder vises – ikke tilgjengeligheten.

Alle innsatte filer, lenkebilder eller andre medier settes inn i en «ny linje» for å forhindre at innsatte elementer kolliderer. Linjeskift opprettes når et bilde settes inn i en eksisterende tekstlinje. Hvis du vil at denne teksten skal flyte rundt bildet, sletter du linjeskiftene

Bla gjennom for å finne en bildefil på datamaskinen eller i emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold. Hvis Legg til innhold-funksjonen er tilgjengelig, kan du også se etter bilder fra Flickr. Du kan se en forhåndsvisning av bildet før du sender det inn.

Når du har sendt det, vises tittelen og bildet i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for bildet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor elementet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Legg til lyd- og mediefiler i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til mediefiler i redigeringsverktøyet.

Når du oppretter innhold, kan du bestemme hvor medieklipp vises i tilknytning til teksten din. Velg Legg til innhold-ikonet for å bygge inn medieklipp i tekstområdet eller redigere medieelementer du har valgt. Du kan også bruke høyreklikkmenyen til å redigere noen egenskaper for eksisterende medieklipp du har valgt.

Blackboard Learn har støtte for de følgende mediefiltypene:

 • Lyd: MP3 og WAV
 • Video: MP4 og MOV

Medieinnstillinger

Med høyreklikkmenyen kan du redigere egenskapene for eksisterende medieklipp du har valgt.

I menyen kan du velge generelle innebygde eller avanserte egenskaper. De generelle egenskapene du kan endre, er kilden, og dimensjonene til videoen (bredde og høyde) målt i piksler. Hvis den ikke er angitt, vil den faktiske størrelsen bli brukt. Hvis du velger hengelåsikonet for Lås størrelser og legger til mål, endres filstørrelsen uten horisontal eller vertikal forvrengning.

Alternativet Innebygd egenskaper gir deg et tekstområde hvor du kan skrive eller endre innebygd HTML-kode for videoen som skal vises. Denne funksjonen er bare ment for erfarne webutviklere.

De avanserte egenskapene inkluderer alternative kilde- eller bildenettadresser.


Bildeinnstillinger

De følgende bildeinnstillingene er ikke lenger tilgjengelige i innholdsredigeringsprogrammet. For at du skal vise disse innstillingene, må du legge til bildefilen fra datamaskinen din, for eksempel ved å bruke Vedlegg-avsnittet. Når filen du valgte er lastet opp og synlig, velger du Vis mediafil i -sidealternativet fra Filhandling-menyen.

Du kan legge til alternativ tekst som beskriver bildene, for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av. Du kan også legge til titler som vises når brukere holder musepekeren over bilder.

Du kan ikke kontrollere bildeplassering og -utseende. Piksler brukes for dimensjoner, rom og rammebredden. Du kan også legge til en målnettadresse for at bildet skal fungere som en lenke og bestemme om målsiden skal åpnes i et nytt vindu.


Legg til et tilbakemeldingsopptak

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemelding.

Du kan legge inn lyd-/videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurdering i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


Legg til lyd og video i Bygg innhold-menyen

Du kan bygge inn lyd- og videoelementer, så de ser ut som egne innholdselementer i innholdslisten.

Velg Opprett innhold i et innholdsområde eller i en læringsmodul, leksjonsplan eller mappe for å tilgang til menyen, og velg Lyd eller Video. Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse, og velg de riktige alternativene for dimensjoner, tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når innholdet vises – ikke tilgjengeligheten.

Bla gjennom for å finne en lyd- eller videofil på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold. Hvis Legg til innhold-funksjonen er tilgjengelig, kan du også se etter en YouTube-video. Du kan forhåndsvise medieklippet før du sender det.

Vi anbefaler at du tar med en transkripsjon, så studenter som ikke kan høre, kan få den samme informasjonen. Bla gjennom datamaskinen for å legge ved din egen transkriptfil. Hvis videofilen er i MPEG-format, kan du bruke Ta med transkript-feltet for å legge ved en SAMI-transkriptfil.

Når du har sendt filene, vises tittelen, transkriptet og medieklippet i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor i listen medieklippet skal vises med dra-og-slipp-funksjonen eller omorganiseringsverktøyet – som du kan bruke med tastaturet.

Hvis en videofiltype ikke støttes og ikke vises som innebygd, kan studentene laste den ned for å se den.


Ally i Learn Original – undervisere

Se og forbedre filers tilgjengelighet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du forbedrer filers tilgjengelighet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Ally skanner emneinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig.

Kom i gang med Ally

 1. Gå til emnet ditt, og finn frem til en fil du vil forbedre.
 2. Ved siden av filnavnet ser du et ikon som raskt viser filens tilgjengelighetsresultat. Hold markøren over ikonet for å se resultatet. Ikonene for filers tilgjengelighet finnes alltid ved siden av filene, men nøyaktig hvor de er, varierer i de ulike emneområdene. I Blackboard Learn pleier tilgjengelighetsikonet å være til venstre for filen.
 3. Du kan velge resultatikonet for å finne ut hvordan du kan gjøre filen mer tilgjengelig.
 4. Ally åpnes, og du ser hva du kan gjøre for å redigere filen for å gjøre den mer tilgjengelig og optimalisere den for alternative formater.

Slik formaterer du tilgjengeligheten for emneinnhold

Studentene ser ikke filens tilgjengelighetsresultat. Men de kan velge blant de alternative formatene Ally generer for filen. Du kan hjelpe Ally med å lage bedre alternative formater ved å følge de anbefale fremgangsmåtene for oppretting av tilgjengelige filer.

Se alternative filformater

Når du legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn frem til en fil i emnet. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold

Video: Add Content to the Course Content Page


ULTRA: Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.


ULTRA: Legg til filer, bilder, lyd og video

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til filer og multimedieinnhold.

Emneinnhold-siden kan du bla gjennom filer på skylagringstjenester eller datamaskinen du bruker. I noen tilfeller må studentene velge filnavnet for å laste ned og åpne filen. Hvis det er tillatt i nettleseren, åpnes enkelte mediefiler i nye vinduer eller faner. Studentene blir varslet i aktivitetstrømmen når du legger til innhold.

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger & gt; Avansert & gt; Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger & gt; Generelt & gt; Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.

Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.

Last opp filer. Velg plusstegnet der du vil laste opp filer. Velg Last opp i menyen for å finne filer på datamaskinen. Filene vises i innholdslisten.

Åpne menyen for en fil for å endre navnet, innrette den med mål, bytte den ut eller legge til en beskrivelse. Du kan også utvide eller opprette mapper eller læringsmoduler og laste opp filer.

Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å være sikker på at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter. Tilgjengelighetsresultat-indikatorer og alternative formater vises ved siden av filer. Du kan finne ut mer om Ally senere i denne delen.

Legg til filer fra skylagringstjenester Hvis du allerede har lagret filer i skyen, for eksempel på OneDrive® eller Google Disk™, kan du legge dem til i emnet ditt. Du kan velge flere filer på en skylagringstjeneste for å legge alle til på Emneinnhold-siden samtidig. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt.

Mer om skylagring

Legg til filer fra Mitt innhold. Hvis du allerede har lagret filer i Mitt innhold, kan du legge dem til i emnet ditt.

Kopiering og innliming av -lenker fra URL til bilder, PDF-filer eller andre filer i Mitt innhold fungerer ikke som det skal. Disse nettadressene er midlertidige og brytes senere.

Mer om hvordan du legger til filer fra Mitt innhold

Kontroller hva studentene kan se. Alt innhold er skjult for studentene frem til du bestemmer at det skal vises. For hvert element ser du om det er synlig eller skjult for studentene. Velg synligheten for å endre dette.

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du har lastet opp en fil i emnet ditt, kan du tilpasse ett eller flere mål. Åpne menyen i raden for filen, og velg Rediger. Velg Innrett med mål i panelet for å søke etter tilgjengelige mål du kan innrette med filen.

Studentene kan ikke se målene du innretter med en fil.

Organiser, rediger og slett innhold på en enkel måte. Hold markøren over et element for å se Flytt-ikonet, og dra elementet til et nytt sted i innholdslisten. Åpne menyen, og velg Rediger eller Slett. I panelet kan du for eksempel endre filnavnet, skrive en beskrivelse som vises sammen med filen på Emneinnhold-siden, eller erstatte filen.

Bruk tastaturet for å flytte et element til et nytt sted eller en utvidet mappe eller for å flytte en mappe til en annen utvidet mappe.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til et elements flytteikon.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

ZIP-filer

Du kan laste opp komprimerte filpakker, også kalt ZIP-filer, på Emneinnhold-siden. Studentene velger hvilke ZIP-filer de vil laste ned på datamaskinene sine, og pakker dem ut for å få tilgang til innholdet. Velg Last opp i menyen for å finne filer på datamaskinen.


Ally i Learn Ultra – undervisere

ULTRA: Se og forbedre innholdstilgjengelighet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du forbedrer innholds tilgjengelighet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Indikatorer for tilgjengelighetsresultatet og alternative formater vises ved siden av emnedokumentene og prøvene.

Kom i gang med Ally

 1. Finn innholdet du vil forbedre.
 2. Ved siden av innholdet er det et ikon som viser tilgjengelighetsresultat.
 3. Velg poengsum-ikonet for å finne ut hvordan du kan forbedre tilgjengelighetsresultatet.
 4. Ally åpnes, og du ser hva du kan gjøre for å redigere innholdet ditt for å gjøre det mer tilgjengelig og optimalisere det for alternative formater.

Slik formaterer du tilgjengeligheten for emneinnhold

Studentene ser ikke innholdets tilgjengelighetsresultat. Men de kan velge blant de alternative formatene Ally genererer for innholdet. Du kan hjelpe Ally med å lage bedre alternative formater ved å følge de anbefale fremgangsmåtene for oppretting av tilgjengelig innhold.

Se alternative filformater

Når du legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. For eksempel, hvis det originale innholdet er en PDF, oppretter Ally lyd, elektronisk blindeskrift, og ePub-formater av samme innhold. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

De alternative formatene opprettet avhenger av den originale innholdstypen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke innholdet en innholdstype som støttes.

Finn innhold i emnet ditt. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold


ULTRA: Sett inn filer i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til mediefiler.

Du kan laste opp filer i redigeringsprogrammet i visse deler av Ultra-emner. For eksempel kan du ta med et bilde eller et dokument for å hjelpe studentene forstå instruksjonene dine eller den innledende meldingen.

Redigeringsverktøyet har bare støtte for direktevisning av videoer i MP4-format. Det kan hende du må laste ned videoer som bruker andre filtyper, for eksempel MOV eller MPEG. Du kan ikke legge til vedlegg i redigeringsverktøyet for kalenderaktiviteter.

Klikk på Sett inn/rediger lokal fil. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen din. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen. Du kan også legge til filer fra skylagringstjenester, for eksempel OneDrive.

Du kan redigere innstillingene for filen, deriblant visningsnavn, alternativ tekst og visningsatferd. Velg om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsprogrammet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsverktøyet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.


ULTRA: Sett inn bilder i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til bilder.

I noen deler av Ultra-emner kan du bruke redigeringsfunksjonene til å legge til bilder sammen med tekstinnhold. Du kan legge til bilder som er lagret på nettet, eller laste opp bilder fra den lokale harddisken.

Hvis du legger til et stort bilde, er det lurt å inkludere det via en egen tekstlenke. Da kan studentene velge lenken for å se bildet for seg selv og på en klarere måte, samtidig som de kan lese teksten.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til bilder i redigeringsprogrammet for kalenderaktiviteter.

Velg Legg til innhold > Sett inn/rediger bilde fra nettet. Skriv eller lim inn nettadressen til et bilde for å bygge inn et bilde fra nettet. Du må bruke http://-protokollen. Ta med en beskrivelse av bildet i Alternativ tekst-boksen, så også brukere som ikke kan se bildet, kan forstå viktigheten av det.

Legg til Office 365-filer. Du kan bygge inn Office365-filer for bedrift direkte i innholdet ditt. Velg Del i Office365-filen for å opprette en lenke til filen. Velg hvilke tillatelser du vil at brukeren skal ha, og velg Kopier lenke. Dette kopierer lenken til utklippstavlen. For å bygge inn innholdet velg Legg til innhold  > Sett inn/rediger medier fra nettet fra redigeringsprogrammet. Lim inn lenken i Medie-URL.Velg Sett inn.

Mer om hvordan mediefiler vises

Hvis du vil endre kilden eller den alternative teksten, kan du velge det aktuelle bildet og deretter Sett inn/rediger bilde fra nettet- på nytt.


ULTRA: Sett inn medie i redigeringsprogrammet

Du kan bruke alternativet Legg til innhold > Sett inn/rediger medier fra nettet for å sette inn medier og Office365-filer for bedrift direkte i redigeringsprogrammet. Redigeringsprogrammet bygger inn innholdet automatisk, slik at det vises med annet innhold du inkluderer. Studentene kan se innholdet, for eksempel videoer, i samme vindu – trenger ikke å navigere til mediets nettsted.

Du kan bygge inn innhold fra disse områdene:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365
 1. I redigeringsprogrammet velger du Legg til innhold > Sett inn/rediger medier fra nettet.
 2. Lim inn kilde-URL fra nettstedet.
 3. Legg til alternativ tekst som beskriver elementet for personer som bruker skjermlesere eller ikke får lastet inn innholdet.
 4. Velg Sett inn. Elementet bygges inn i redigeringsverktøyet automatisk.

ULTRA: Sett inn YouTube-video

Bruk Sett inn YouTube-video-alternativ for å bla gjennom og legge til YouTube- videoer direkte i redigeringsprogrammet. Du trenger ikke å gå ut av emnet for å finne en lenke. Du kan velge om du vil vise videoen som en lenke eller bygge inn videoen, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til. Studentene kan se videoen i samme vindu – trenger ikke å navigere til YouTube.

Mer om hvordan du setter inn YouTube-videoer


ULTRA: Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemeldinger.

Du kan legge inn lyd- og videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


ULTRA: Sett inn filer fra innholdsmarkedet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Innholdsmarkedet er et sted der du finner verdifullt læringsmateriell fra anerkjente innholdsleverandører. Du har også tilgang til verktøy og lenker administratoren har gjort tilgjengelig for hele institusjonen.

Du kan legge til innhold fra innholdsmarkedet direkte i redigeringsprogrammet for oppgaver, prøver og dokumenter i emnet ditt. I redigeringsprogrammet velger du Legg til innhold > Sett inn/rediger LTI-element.

Velg et verktøy for å åpne det og se etter innhold du kan legge til. Eventuelt kan du velge plussikonet på kortet for institusjonsverktøyet for å legge til hele verktøyet i redigeringsprogrammet. Når du legger til et verktøy eller innholdselement i redigeringsprogrammet, vises det som en lenke.

Mer om innholdsmarkedet


ULTRA: Legg til filer fra Mitt innhold

Du kan bruke Mitt innhold til å organisere, dele og gjenbruke innhold fra emner og filer som er delt med hele institusjonen. Du kan legge til filer fra Mitt innhold direkte på Emneinnhold-siden. Velg plusstegnet der du vil legge til filer. Velg Mitt innhold i menyen for å bla gjennom tilgjengelige filer og legge dem til i emnet ditt.

Du finner også Mitt innhold på Importer innhold-panelet. Velg Mitt innhold for å bla gjennom tilgjengelige filer og legge dem til i emnet ditt. Du kan også gjøre prosessen raskere ved å velge og legge til flere filer samtidig.

Velg Bla gjennom Mitt innhold for å komme i gang. Da åpnes Mitt innhold-systemet, hvor du kan finne filer som er lagret fra de andre emnene dine.. Du har også tilgang til filer som er lagt til og delt av institusjonen din. Bruk Bla gjennom-funksjonene for å se dem.

Den første gangen du åpner Mitt innhold i Ultra-emnet ditt, kan du åpne det i enten det gjeldende vinduet eller i et nytt vindu. Velg alternativet som fungerer best for deg. Du kan endre innstillingen senere. Velg Innstillinger for nettleseren-ikonet øverst i vinduet.

Når du finner en fil du vil legge til i emnet ditt, kan du merke av i boksen ved siden av filnavnet. Du kan fortsette å bla gjennom og velge filer. Nederst i vinduet ser du hvor mange filer du har valgt. Er du ferdig med å velge? Velg Send for å se gjennom listen over valgte elementer.

Hvis du vil bla gjennom Mitt innhold uten å legge til innhold i noe emne, kan du åpne Mitt innhold på Verktøy-siden. Du kan også legge til lenker til elementer i Mitt innhold.

Se gjennom listen

Du kan se gjennom listen over valgte filer før du importerer dem i emnet. Sjekk Elementnavn, Endringsdato og Størrelse, for å sikre at du har valgt de riktige filene. Er det noe du har glemt? Du kan legge til flere elementer i listen. Velg Tilbake til Mitt innhold for å fortsette å bla gjennom.

Hvis du vil fjerne eller redigere en fil i listen, må du åpne menyen for det aktuelle elementet. Velg Slett hvis du ikke vil kopiere filen til emnet ditt likevel. Velg Rediger hvis du vil endre navnet eller beskrivelsen til filen.

Velg Lagre hvis du vil legge til innholdet i emnet ditt. Filene er som standard skjult for studentene, så du kan fortsette å bygge opp emneinnholdet.

Sånn fungerer filer i Mitt innhold

Når du legger til filer fra Mitt innhold i et Ultra-emne, beholder filen i emnet en lenke til den opprinnelige plasseringen. Du bør ha disse karakteristikkene i tankene når du legger til Mitt innhold-filer i emnet ditt:

 • Filtillatelser i Mitt innhold har ingen innvirkning på om studenter kan se filene i emnet ditt eller ikke. Du kontrollerer synlighetsinnstillingene for slike filer på samme måte som alt annet innhold i emnet ditt.
 • Hvis du har lagt til en fil i emnet ditt som senere blir oppdatert eller overskrevet i Mitt innhold, reflekteres endringen også i filen i emnet ditt.
 • Hvis du har lagt til en fil i emnet ditt som senere blir slettet fra Mitt innhold, blir filen også utilgjengelig i emnet ditt. Filen vises fortsatt på Emneinnhold-siden, men det vises en feil når en bruker prøver å åpne den. Du kan gå til 360°-visningen før du sletter filer fra Mitt innhold for å få en forståelse av hvilke virkninger det får.
 • Hvis du sletter en emnefil som du har lagt til fra Mitt innhold, blir filen værende i Mitt innhold. Filen fjernes bare fra emnet.