Bruk læringsmoduler for å integrere relatert innhold og relaterte aktiviteter.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om læringsmoduler.

En læringsmodul er en innholdsbeholder som inneholder en organisert samling av materiell som vises sammen med en innholdsfortegnelse. Vanligvis oppretter du læringsmoduler i innholdsområder. Du kan legge til og administrere innhold i læringsmoduler på samme måte som du gjør det i innholdsområder. Du kan legge til innholdselementer, filvedlegg, lenker til nettsteder, prøver, oppgaver, mapper og multimedieinnhold.

Mer om innholdsområder

Bruk en læringsmodul for å støtte opp under et emneformål, -konsept eller -tema. Du kan for eksempel bruke en læringsmodul til å presentere konseptet bakt magnetiske felt før du beskriver hvordan høyttalere og mikrofoner fungerer. Studentene må forstå det første konseptet for å kunne forstå det andre konseptet.

Du kan eventuelt la studentene utforske innholdet i en læringsmodul i rekkefølgen og tempoet de foretrekker selv. Du kan for eksempel bruke en læringsmodul til å vise frem en serie med bilder og beskrivelser av forskjellige dyr som er i slekt. Studentene kan se bildene og beskrivelsene i rekkefølgen de foretrekker, siden de ikke trenger se dem i noen bestemt rekkefølge for å forstå helheten.


Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om læringsmoduler.

Opprett en læringsmodul, og legg til innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppretter læringsmoduler.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle underviserfunksjonene.

Vanligvis oppretter du læringsmoduler ved å gå til et innholdsområde > Bygg innhold > Læremodul. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse, og velg de riktige alternativene for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når læringsmoduler vises – ikke tilgjengeligheten.

Du kan velge om studentene skal se innholdet i læringsmodulen sekvensielt. Hvis du håndhever sekvensiell visning, må studentene se innholdet i den angitte rekkefølgen. Du bestemmer også om studentene kan se en innholdsfortegnelse. Du kan velge hvilke etiketter som skal brukes for elementer i innholdsfortegnelsen: tall, bokstaver, romertall eller en blanding. Hvis du velger Ingen, blir ikke elementene merket.

En nyopprettet læringsmodul er en tom beholder. Velg læringsmodulen i innholdsområdet for å åpne den og opprette innhold. Du kan endre endre rekkefølgen på elementer med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.

I tillegg til å legge til innholdselementer, filer og prøver kan du legge til aktiviteter og verktøy som fremmer interaktiv læring og samarbeid.

Du kan for eksempel legge til oppgaver eller gruppeprosjekter for å gi studentene muligheten til å bruke det de har studert, i en læringsmodul. Du kan også legge til samarbeidsverktøy, for eksempel chatteøkter og diskusjonstavleforumer hvor studenter kan utveksle ideer om temaene som presenteres.

Mer om hvordan du legger til innhold

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til


Navigering i læringsmoduler

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du navigerer i læringsmoduler.

 1. Bruk pilene til å bla gjennom innholdet sekvensielt.
 2. I innholdsfortegnelsen ser du elementene du har lagt til i læringsmodulen. Bruk ikonene til å flytte innholdsfortegnelsen til bunnen, utvide den, skjule den eller fjerne den fra visningen.
 3. Bruk søkebanene til å gå til emneområder du har besøkt tidligere.
 4. Den gjeldende innholdssiden er fremhevet i innholdsfortegnelsen, og de tilgjengelige sidene er lenker.

Legg til mapper i læringsmoduler

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til mapper i læringsmoduler.

Du kan legge til mapper i en læringsmodul for å organisere innhold i innholdsfortegnelsen.

Hver mappe er en egen side i læringsmodulen. Du kan skrive en mappebeskrivelse, sånn at siden ikke ser tom ut for studenter som blar gjennom læringsmodulen.

Du kan også neste mapper for å vise mange nivåer av innhold. Vær oppmerksom på at studentene må navigere gjennom innholdet i riktig rekkefølge hvis du angir at innhold skal vises sekvensielt. Studentene må navigere gjennom hver mappe og alle nestede mapper samt innholdet i dem før de kan se neste element.

Når du skjuler elementer i en innholdsfortegnelse, skjules alle nestede elementer også. Hvis du for eksempel skjuler en mappe, er ikke noe av innholdet i den synlig.


ULTRA: Om læringsmoduler

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om læringsmoduler.

Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du går gjennom. Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller andre materialer, er moduler en effektiv og logisk metode for å gruppere innhold så det følger rytmen i disse materialene.

Bruk en læringsmodul for å støtte opp under et emneformål, -konsept eller -tema. Du kan for eksempel bruke en læringsmodul til å presentere konseptet bakt magnetiske felt før du beskriver hvordan høyttalere og mikrofoner fungerer. Studentene må forstå det første konseptet for å kunne forstå det andre konseptet.

Du kan også kreve en spesifikk innholdssekvens for å sikre at studentene vet hvilket innhold de kan åpne, og hvilken rekkefølge de kan gjøre det i.

Du kan eventuelt la studentene utforske innholdet i en læringsmodul i rekkefølgen og tempoet de foretrekker selv. Du kan for eksempel bruke en læringsmodul til å vise frem en serie med bilder og beskrivelser av forskjellige dyr som er i slekt. Studentene kan se bildene og beskrivelsene i rekkefølgen de foretrekker, siden de ikke trenger se dem i noen bestemt rekkefølge for å forstå helheten.

Video: Create Learning Modules in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about learning modules

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about learning modules.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create learning modules explains how to create a learning module and set its visibility in the Ultra Course view.


ULTRA: Opprett en læringsmodul, og legg til innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter læringsmoduler.

Legg til læringsmoduler direkte på Emneinnhold-siden. Dra og slipp eksisterende innhold i moduler, eller bruk plussikonet for å legge til nytt innhold direkte.

Du kan legge til disse elementene i en læringsmodul:

 • Dokumenter
 • Filer
 • Prøver og oppgaver
 • Mapper
 • Multimedier
 • Lenker til nettsteder, diskusjoner og dagbøker

Velg plussikonet der du vil legge til en læringsmodul. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Læringsmodul.

Læringsmoduler vises i nye emner. Hvis du ikke ser noe alternativ for å legge til læringsmoduler, ble emnet ditt opprettet før denne funksjonen ble gjort tilgjengelig.

Skriv et navn og eventuelt en beskrivelse, og velg synligheten for modulen.

Du kan velge om studentene skal se innholdet i læringsmodulen i en viss sekvens, ved å velge Betinget tilgjengelighet i synlighetsmenyen for modulen.

Mer om publisering av modulinnhold i sekvenser

Du kan legge til aktiviteter og verktøy som fremmer interaktiv læring og samarbeid – i tillegg til innholdselementer, filer og prøver.

Du kan for eksempel legge til oppgaver eller gruppeprosjekter for å gi studenter en mulighet til å bruke det de har studert, i en læringsmodul. Du kan også se samarbeidsverktøy, for eksempel diskusjoner, der du kan snakke med andre og dele ideer om temaene som blir presentert.

Mer om hvordan du legger til innhold

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til


ULTRA: Navigering i læringsmoduler

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du navigerer i læringsmoduler.

 • Rediger modulers tittel og beskrivelse. Hold markøren over en tittel eller beskrivelse for å redigere den. Lag en engasjerende beskrivelse, slik at studentene vet hva de lærer i den aktuelle modulen.
 • Endre modulers synlighet. Du kan gjøre moduler synlige eller skjulte for studenter. Du kan også velge betingelse for tilgjengelighet. Du kan sette modulens tilgjengelighet til en bestemt dato, etter hvert som studentene oppnår en valgt vurdering, eller i en innholdssekvens.
 • Legg til og opprett modulinnhold. Dra innhold fra Emneinnhold-siden til modulen, eller opprett innhold direkte i den.
 • Se og organiser innhold. Velg pilen for å åpne en modul og se alt innholdet i den. Endre rekkefølgen etter hvordan du vil at studenter skal ha tilgang til den. Vil du gjøre rekkefølgen obligatorisk? Du kan tvinge en innholdssekvens.
 • Endre synlighet for innhold, eller legg til betingelser. Du kan velge synligheten for enkeltelementer i læringsmoduler. Du kan også legge til betingelser som må oppfylles for at innholdet skal gjøres tilgjengelig.

Hvis du sletter en læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.


ULTRA: Legg til mapper i læringsmoduler

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til mapper i læringsmoduler.

Du kan legge til mapper i læringsmoduler for å organisere innhold. Mapper i læringsmoduler kan bare inneholde innholdselementer og ikke andre mapper.

Studentene navigerer gjennom innholdet i mapper på samme måte som alt annet innhold i modulen. Du kan imidlertid tvinge frem en innholdsekvens. Studenter må åpne og fullføre innholdet inni mappen før de kan gå over til neste innholdselement i modulen.


ULTRA: Hva ser studentene?

Når en modul er synlig, kan studentene se alt synlig innhold i modulen – inkludert leveringsfrister. Studentene kan åpne og se innholdet i en hvilken som helst rekkefølge.

En melding vises hvis du tvinger en innholdsekvens. Studenter blir informert om at de må åpne og fullføre innholdet i riktig rekkefølge, sammen med andre betingelser du har satt.

Etter studenter har åpnet et innholdselement, kan de navigere gjennom modulen med pilene på toppen av nettleservinduet. Hvis det kreves en spesifikk rekkefølge for åpning av innhold, ser studentene en lås ved siden av pilen.

Studenter kan avslutte modulen før de er ferdig. Hvis sekvensen er tvunget når studentene returnerer, vil ikonene vises ved siden av modulinnholdet. Disse ikonene informerer om hvilket innhold som er ferdig, hvilket innhold som er påbegynt, men ikke ferdig, og hvilket innhold som ikke er startet ennå. Dermed blir det lett å fortsette der de slapp.

En grønn sirkel med hake betyr at innholdet er ferdig. En delvis fylt grønn sirkel betyr at innholdet er påbegynt, men ikke ferdig. Et låsikon betyr at innholdet ikke er startet.