Typer beholdere

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om de ulike typene innholdsbeholdere.

Du kan opprette fire typer beholdere hvor du kan vise frem innhold på en organisert og engasjerende måte.

  1. Innholdsområder er beholderne på øverste nivå som danner strukturen til emnet ditt. Emner inneholder vanligvis flere innholdsområder.
  2. Mapper kan inneholde innholdselementer og andre beholdere – for eksempel en læreplan eller andre mapper.
  3. Læringsmoduler kan inneholde innholdselementer og andre beholdere. Du kan legge til en innholdsfortegnelse og kreve at innholdet i den blir sett sekvensielt.
  4. Læreplaner kan inneholde leksjonsprofiler, læringsmål og innholdselementene studenter trenger for å gjennomføre en leksjon.

Du oppretter mapper, læringsmoduler og læreplaner i eksisterende innholdsområder eller andre beholdere.

I beholderne kan du legge til materiell og lenker til verktøy med Bygg innhold-, Oppgaver- og Verktøy-menyene.


Planlegg innholdsområdene dine

Innholdsområdene du oppretter, vises i emnemenyen og danner den generelle strukturen til emnet ditt.

Mer om emnemenyen

Planlegg hvordan du skal organisere hele emnet ditt, og se for deg hvordan emnemenyen skal se ut og fungere. Tre vanlige måter å organisere emner på er kronologisk, etter innholdstype og etter emneområde.

Kronologisk: Hvert innholdsområde inneholder lesestoffet, oppgavene, forelesningsnotatene og diskusjonene for én uke.

Etter innholdstype: Hvert innholdsområde inneholder lignende innholdstyper – for eksempel alle forelesninger for hele emnet.

Etter emneområde: Hvert innholdsområde inneholder forelesningsmateriell og lesestoff om et bestemt emne – samt oppgaver, diskusjoner og prøver.


Opprett innholdsområder

Innholdsområder vises bare i emnemenyen, og det er der du oppretter dem, knytter dem sammen og administrerer dem. I innholdsområder kan du legge til innholdselementer, filvedlegg, lenker til nettsteder, prøver, oppgaver og multimedier. Du kan også legge til andre beholdere for å organisere innholdet ditt.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle underviserfunksjonene.

Velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen for å åpne menyen. Velg Innholdsområde, og skriv inn et navn.

Merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise modulsiden til studentene. Du kan opprette innholdsområder på forhånd og gjøre dem utilgjengelige for studenter. Deretter gjør du dem tilgjengelig på et passende tidspunkt.

Når du har sendt det nye innholdsområdet, vises en lenke til det i emnemenyen. Et nyopprettet innholdsområde er en tom beholder. Velg lenken til innholdsområdet for å legge til innhold.

Nye emner inneholder flere standard innholdsområder – for eksempel «Informasjon» og «Innhold». Disse standard innholdsområdene er tomme, og du kan legge til innhold i dem, endre navnet på dem eller slette dem. Slett lenker du ikke vil bruke, sånn at studentene ser en ryddig emnemeny.

Mer om hvordan du legger til innhold

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til

For elementer i emnemenyen som gir gjeste- eller observatørtilgang, må du åpne menyen for de aktuelle elementene og gi tilgang til dem.


Opprett innholdsmapper

Mapper er en type beholder du kan bruke til å organisere innhold. Du oppretter mapper i eksisterende innholdsområder, læringsmoduler eller læreplaner – eller i andre mapper. Når du har opprettet en mappe, kan du legge til innhold og flere undermapper i den. Du kan for eksempel opprette en mappe for hver uke av emnet ditt i et innholdsområde. Deretter kan du legge til innholdselementer, oppgaver, filvedlegg, lenker til nettsteder, prøver, multimedier og flere mapper. Studentene kan velge hvilket som helst av elementene, og de trenger ikke følge en sekvensiell rekkefølge.

Bruk mapper for å redusere behovet for siderulling og hjelpe studentene med lett å finne materiell. Du bør begrense antallet nestede mapper, så studentene kan få tilgang til innhold med så få trinn som mulig.

Du kan legge til en beskrivelse av hva mappen inneholder. Du kan også legge til bilder og punkter i beskrivelsen for å gi variert og visuell hjelp.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle underviserfunksjonene.

Velg Bygg innhold i emnet ditt for å åpne menyen, og velg deretter Innholdsmappe. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse, og velg de riktige alternativene for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når mapper vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt den nye mappen, vises det en lenke til den. En nyopprettet mappe er en tom beholder. Velg mappen for å legge til innhold.


Opprett lenker til beholdere i emnemenyen

Du kan ikke opprette mapper, læreplaner og læringsmoduler i selve emnemenyen. Men du kan opprette interne lenker til beholdere i emnemenyen.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle underviserfunksjonene.

Velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen for å åpne menyen. Velg Intern lenke, og finn beholderen du vil legge til i emnemenyen.

Skriv inn en tittel, og merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise lenken til studentene.

Når du har sendt beholderen, vises det en lenke til den i emnemenyen. Du kan endre rekkefølgen på lenkene samt legge til underoverskrifter og skiller. Du kan også vise eller skjule lenker for studenter.

Mer om hvordan du endrer rekkefølgen på lenkene i emnemenyen


ULTRA: Typer beholdere

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om de ulike typene innholdsbeholdere.

Emneinnhold-siden kan du opprette mapper og læringsmoduler for å vise frem innhold på en organisert og engasjerende måte. Du kan legge til dokumenter, filvedlegg, prøver, oppgaver, multimedieinnhold og lenker til nettsteder, diskusjoner og dagbøker.

Velg plussikonet der du vil legge til beholdere. I menyen velger du Opprett og deretter beholderen du vil legge til.

Emneinnhold-siden vises titlene på mapper og læringsmoduler som lenker studentene velger for å se materiellet i dem. Alternativt kan du legge til beskrivelser for å hjelpe studentene med å forstå hva slags innhold de inneholder.

Organiser med mapper

Du kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Da blir det lettere for studentene å finne det de trenger, og det blir lettere for deg å administrere det. I tillegg blir det lettere for studentene å navigere via små skjermer, siden de ikke trenger å søke etter materiell. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå.

Hvis du ikke legger til en tittel, vises, Ny mappe og datoen i innholdslisten. Hvis du ikke legger til noe innhold, vises det en tom mappe med plassholdertittelen på Emneinnhold-siden.

Organiser med læringsmoduler

Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du går gjennom. Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller annet materiell, er moduler en effektiv og logisk løsning for å gruppere innhold, slik at det følger rytmen i dette materiellet.

Mer om læringsmoduler

Administrer beholdere

Du kan endre rekkefølge på, redigere og slette beholdere og innhold samt kontrollere hva studentene ser på Emneinnhold-siden. Hvis du sletter en mappe eller læringsmodul med innhold, fjernes også det aktuelle innholdet fra Emneinnhold-siden.

Mer om hvordan du administrerer innhold

Mer om hvordan du kontrollerer innholdstilgjengelighet