Det rette digitale innholdet kan bidra til å øke utbyttet studentene får av emnet ditt.

Øk nytteverdien av Blackboard Learn-emnet ditt ved å integrere og lenke til digitalt innhold. Blackboard Learn-administratoren for institusjonen din kan autorisere ressurser med LTI- (Learning Tools Interoperability) og LTI 2.0-teknologi. LTI er et tiltak som administreres av IMS Global Learning Consortium. Formålet er å oppnå sømløst integrering av nettbaserte læringsverktøy som ligger på eksterne servere, i emner.

Det kan også hende du har tilgang til innholdsmarkedet – en omfattende butikk hvor undervisere kan skaffe seg eksternt innhold til bruk i emner. Lærere og emnebyggere har tilgang til ferdiglaget materiale fra lærebokforlag og kan bruke dette til å forbedre pensumene sine og gi studenter ekstra læremateriell.

Med en integrert innholdsløsing kan du gi tilgang til nettprodukter fra markedsledende utgivere i Blackboard Learn-emnene dine. Gi sømløs tilgang til verdifullt innhold du trenger – på din egen måte.

Finn ut mer i senteret vårt for digitalt innhold

Innholdsmarkedet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om innholdsmarkedet.

Med Innholdsmarked-arbeidsflyten er det lettere å finne og legge til innhold og verktøy fra eksterne kilder. Der finner du verdifullt opplæringsmateriell fra Blackboards partnerutgivere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett. Du kan velge blant både kommersielle og ikke-kommersielle ressurser, leksjoner, e-bøker, åpne digitale læringsressurser, verktøy og programmer.

Velg Innholdsmarked fra Partnerinnhold-menyen i et av innholdsområdene for emnet ditt.

Bla gjennom innholdsmarkedet for å finne innhold du kan legge til i emnet. I Tilknyttede partnere-listen ser du utgiverne du har knyttet til emnet ditt. Under Tilgjengelige partnere ser du utgivere som er tilgjengelige, men som du ikke har knyttet til emnet ennå.


Legg til læringsverktøy fra leverandørers nettsteder

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til innhold via leverandørers nettsteder.

Med LTI-teknologien får du tilgang til en rekke innhold fra anerkjente leverandører i emnet ditt, slik at du kan spare tid når du setter sammen læreplanen. LTI-verktøy kan brukes som verktøy for emner eller som en markedsplass der du kan velge og legge til innhold der du vil ha det.

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis institusjonen din har lagt til en leverandør som et emneverktøy, finner du den i Verktøy-menyen der du lager innhold. Finn frem til verktøysleverandøren i listen, og velg den for å starte det aktuelle verktøyet. Hvis verktøysleverandøren tillater det, kan du legge til flere deler av innholdet deres i emnet ditt med bare noen få klikk.

Innhold fra ulike verktøysleverandører konfigureres på forskjellige måter. Du ser kanskje avmerkingsbokser for innholdselementer som du kan velge for å legge til alt innholdet samtidig. Kontakt institusjonen din for å finne ut mer om hvordan du legger til innhold fra tredjeparter i emner.


ULTRA: Innholdsmarkedet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen for innholdsmarkedet.

Innholdsmarkedet er en portal til verdifullt opplæringsmateriell fra innholdsleverandører. Du har også tilgang til verktøy og lenker administratoren har gjort tilgjengelig for hele institusjonen.

Innhold og verktøy du legger til, vises på Emneinnhold-siden sammen med annet emnemateriell.

Innhold fra enkelte innholdsleverandører er for øyeblikket bare tilgjengelig i Original-emnevisningen. Dette inkluderer Cengage Learning MindLinks™, McGraw-Hill Higher Education, Pearson's MyLab & Mastering, Bookshelf by VitalSource Technologies og WileyPLUS.

  1. Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til innhold.
  2. Velg Innholdsmarked i menyen. Her kan du finne og legge til innhold fra innholdsleverandører eller bla gjennom listen over verktøy institusjonen allerede har gjort tilgjengelig.
  3. Velg en utgivers lærebok og elektroniske ressurser. Koble deretter emnet ditt sammen med den aktuelle utgiveren ved å følge autoriseringsprosessen utgiveren krever. Det kan hende du blir bedt om å autorisere at utgiveren får tilgang til spesifikke brukeropplysninger, for eksempel navnet ditt og e-postadressen din.

    Institusjonen kan også velge å dele brukeropplysninger med innholdsleverandører automatisk.

  4. Velg Start.

Når læreboken starter, må du legge inn brukernavnet og passordet for utgiveren for å få tilgang. Deretter kan du bruke materiellet og verktøyene hele semesteret. Når du legger til materiell i emnet ditt, kan du organisere det som du vil, og vise det til studentene når du er klar.

Du kan også legge til innhold fra innholdsmarkedet direkte i redigeringsverktøyet for oppgaver, prøver og dokumenter i emnet ditt. Velg Sett inn innhold > Sett inn/rediger LTI-element i redigeringsverktøyet.

Mer om hvordan du legger til filer fra innholdsmarkedet i redigeringsverktøyet

Institusjonsverktøy

Det kan også hende du har tilgang til innhold og verktøy institusjonen har lagt til.

Administratoren kan autorisere ressurser med LTI-teknologi (Learning Tools Interoperability). LTI er et tiltak som administreres av IMS Global Learning Consortium. Formålet er å oppnå sømløst integrering av nettbaserte læringsverktøy som ligger på eksterne servere, i emner.

Innholdsmarked-siden kan du velge øktadministratoren for Blackboard Collaborate Ultra ved institusjonen – hvis den vises. I panelet kan du administrere visning, gi verktøyet et nytt navn og legge inn en beskrivelse som vises på Emneinnhold-siden.

Legg til læringsverktøy fra leverandørers nettsteder

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til innhold via leverandørers nettsteder.

Hvis verktøysleverandøren tillater det, kan du legge til flere deler av innholdet deres i emnet ditt med bare noen få klikk.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til innhold. Velg Innholdsmarked i menyen. Finn frem til den aktuelle verktøysleverandøren, start verktøyet og se etter innhold.

Innhold fra ulike verktøysleverandører konfigureres på forskjellige måter. Det kan hende du ser en avkrysningsboks ved siden av innholdselementene. Velg alle for å legge til alle i én handling. Kontakt institusjonen din for å finne ut mer om hvordan du legger til innhold fra tredjeparter i emner.


ULTRA: Bøker og verktøy

Emneinnhold-siden i Detaljer og handlinger-panelet velger du Bøker og verktøy. Du kan se utgiverinnhold du allerede har brukt i emnet ditt, samt verktøy du kanskje er interessert i.

Listen over foreslåtte verktøy inneholder de autoriserte verktøyene for institusjonen din, for eksempel Blackboard Collaborate Ultra. Velg plusstegnet for å bruke et verktøy i emnet ditt.

Du kan for eksempel sette opp en delt notatbok for klassen. Du kan også vurdere bidrag og angi en innleveringsfrist, så arbeidet som må gjøres, vises i studentenes kalendere. Bare legg det til på Emneinnhold-siden, og konfigurer det i samsvar med instruksjonene fra verktøysleverandøren.


ULTRA: Legg til undervisningsverktøy med LTI-tilkoblingen

Du kan også konfigurere verktøy institusjonen ikke har autorisert ennå. For verktøy som er integrert med LTI-standarden, kan du legge til informasjonen om LTI-tilkoblingen: Emneinnhold > Opprett > Opprett element > Undervisningsverktøy med LTI-tilkobling.

På panelet for ny LTI-lenke kan du gi verktøyet en tittel og skrive eller lime inn nettadressen for konfigurering. Hvis det er nødvendig med en nøkkel eller delt hemmelighet for LTI-tilkoblingen, vises disse feltene etter at du har lagt inn nettadressen. Du kan også velge at lenken skal åpnes i et nytt vindu, samt tillate klassesamtaler, muliggjøre vurdering og skrive en beskrivelse som vises sammen med verktøyet på Emneinnhold-siden. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises Ny LTI-lenke og datoen i innholdslisten.

Det er institusjonen din som avgjør hvilke LTI-leverandører som er akseptable, og institusjonen kan også begrense eksterne tilkoblinger.

Når studenter velger lenken på Emneinnhold-siden, kommer de til innholdet.

Hvis konfigurasjonen er ugyldig eller krever godkjenning fra institusjonen, blir du varslet, og lenken skjules for studentene.

Juster LTI-undervisningsverktøyet med et mål

Du kan innrette LTI-lenker med ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Du må lagre LTI-lenken før du kan innrette mål.

Åpne menyen for LTI-lenken på Emneinnhold-siden. Velg Rediger og deretter Innrett med mål for å søke etter tilgjengelige mål som kan innrettes med dette elementet. Studentene kan ikke se målene du innretter med LTI-lenker.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Legg til LTI-undervisningsverktøyet i vurderingsboken

Du kan legge til LTI-lenke i vurderingsboken. Når studentene har fullført en innsending og får en vurdering i LIT-undervisningsverktøyet, oppdateres vurderingsboken.

  1. I  LTI-lenkedetaljer, merker du av i  Opprett en oppføring i vurderingsboken for dette elementet -avmerkingsboksen.
  2. Legg til en Innleveringsfrist sånn at nødvendig arbeid vises på studentenes kalender.
  3. Alternativt kan du angi  Gi vurdering medMaksimalt antall poeng, og Vurderingskategori.