Opprett innholdsbeholdere og innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager innhold.

Er du klar for å legge til innhold i emnet ditt? Du lager de individuelle innholdsdelene dine i innholdsbeholdere: innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper. I innholdsbeholdere kan du opprette innhold fra menyene for innholdselementer, prøver, oppgaver og lenker til verktøy.

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til

Når du oppretter innhold, kan du angi alternativer for det – for eksempel tilgjengeligheten. Du kan opprette innhold og gjøre det utilgjengelig for studenter frem til du er klar for at de kan se det. Du kan også begrense hvilke innholdselementer studenter ser, basert på dato, klokkeslett, individuelle brukere, emnegrupper og prestasjonen til studentene i forbindelse med vurderte elementer.

Eksempel: Publiser en oppgave etter at en prøve er fullført

Du kan begrense tilgangen til neste oppgave frem til alle studentene fullfører en prøve. Du kan også kreve at oppgaven ikke vises før studentene fullfører prøven og får en poengsum på minst 70 %.

Mer om hvordan du angir publiseringsalternativer


ULTRA: Opprett innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lager innhold.

Når du vil lage emner, kan du begynne på Emneinnhold-siden. Det er lett å bli kjent med funksjonene og gjøre ting der.

Legg til innhold Velg plusstegnet der du vil legge til innhold. Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til innhold. Opprett nytt innhold, last opp noe du allerede har, eller legg til innhold fra eksterne kilder eller andre emner.

Opprett: Legg til læringsmoduler, dokumenter, lenker, mapper, diskusjoner, oppgaver og prøver. Det åpnes et panel, og du kan velge hva slags innhold du vil legge til.

Last opp: Velg Last opp for å bla gjennom datamaskinen etter filer, eller dra filer fra skrivebordet til Last opp. Filene vises i innholdslisten. Studenter velger navnet på en fil for å laste den ned. Du kan også utvide eller opprette mapper og laste opp filer. Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.

Kopier innhold: Velg Kopier innhold for å kopiere et helt emne eller velge elementer fra Ultra-emnene du underviser i. Vil du kopiere et helt Original-emne eller importere en emnepakke? Velg Flere alternativer-ikonet ved siden av Bøker og verktøy-lenken for å se Importer innhold-alternativet.

Mer om hvordan du eksporterer og arkiverer emner

Innholdsmarkedet Du kan finne og legge til innhold og verktøy fra eksterne kilder. Du har tilgang til verdifullt opplæringsmateriell fra Blackboards partnerutgivere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett.

Mer om kopiering og import av innhold

Skylagring Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Du kan velge flere filer på en skylagringstjeneste for å legge alle til på Emneinnhold-siden samtidig. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt.

Mer om skylagring

Mitt innhold: Legg til filer fra institusjonens delte database. Du kan lagre og finne innhold i personlige, emnespesifikke og institusjonsrelaterte mapper i Mitt innhold. Hvis du har lagret filer fra andre emner i Mitt innhold, kan du enkelt finne og legge dem til.

Mer om hvordan du finner og legger til filer fra Mitt innhold

Kontroller hva studentene kan se. Studentene har ikke tilgang til innhold du lager, før du velger å vise det. Du kan imidlertid alltid se det. Velg synligheten for et element for å endre dette. Du kan for eksempel velge å bare vise innholdet for den første uken og skjule resten mens du jobber med det. Ha det gøy! Eksperimenter! Du kan også lage regler for innholdspublisering basert på dato/klokkeslett eller studentenes resultater for andre elementer i emnet. Når du oppretter slike regler, kan du velge om du vil at studentene skal kunne se elementet før de får tilgang til det.

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Organiser med mapper. Du kan opprette to mappenivåer for å organisere innhold. Da blir det lettere for studentene å finne det de trenger, og det blir lettere for deg å administrere det. I tillegg blir det lettere for studentene å navigere via små skjermer, siden de ikke trenger å søke etter materiell. Alternativt kan du legge til mappebeskrivelser for å hjelpe studentene med å forstå hva slags innhold som ligger i mappene. Vær oppmerksom på at når du allerede har to mappenivåer, kan du ikke opprette flere nivåer eller laste opp mapper i mapper på andre nivå.

Organiser med læringsmoduler. Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som beholdere for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk.

Mer om læringsmoduler

Endre rekkefølgen på innhold på en enkel måte. Hold markøren over et element for å se de tilhørende administreringsfunksjonene. Velg Flytt-ikonet, og dra elementet til et nytt sted i listen.

Bruk tastaturet for å flytte et element til et nytt sted eller en utvidet mappe eller for å flytte en mappe til en annen utvidet mappe.

  1. Trykk på Tab-tasten for å gå til et elements flytteikon, og trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  2. Bruk piltastene til å velge en plassering, og trykk på Enter for å slippe elementet der.

Rediger og slett innhold. Gå til raden for et element, og velg menyen for å se Rediger- og Slett-funksjonene. Du kan gjøre endringer eller slette elementer fra emnet ditt. Hvis du sletter en mappe med innhold, fjernes også innholdet fra Emneinnhold-siden.

Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du har lastet opp en fil i emnet ditt, kan du tilpasse ett eller flere mål. Studentene kan ikke se målene du tilpasser filer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold