Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hva er WebDAV?

Du kan bruke WebDAV til å dele filer via Internett. WebDAV er kompatibelt med de fleste operativsystemer. Når du konfigurer WebDav – også kalt en «nettmappe» – kan du administrere alle filene for emnet ditt.

På Mac konfigurer du en delt plassering i stedet for en nettmappe.

Du kan bruke nettmapper til følgende:

 • Opprette mapper og enkelt flytte elementer mellom mapper.
 • Endre navn på og fjerne filer og mapper.
 • Dra innhold fra flere stasjoner og mapper til nettmappen eller den delte plasseringen.
 • Enkelt se og redigere filer i nettmapper. Du trenger ikke å laste ned filen, redigere den og deretter laste den opp igjen.

Om filnavn

Du kan bruke disse tegnene i filnavn:

 • a–z
 • 0–9
 • punktum: «.»
 • understrek: «_»

Alle standard ISO 8859-tegn støttes også. Ikke-engelske tegn og symboler er ikke tillatt.

Alle mellomrom i navnet på filen blir gjort om til understreker («_») når den lastes opp. Spesialtegn støttes ikke i filnavn.


Konfigurer nettmapper for Microsoft Windows©

For å opprette en nettmappe må du bruke nettadressen til Emnefiler-mappen og et gyldig brukernavn og passord.

 1. Velg Sett opp webmappe for mappen på øverste nivå i Emnefiler. Når du starter herfra, er du sikret WebDAV-tilgang til alle mapper lagret i Emnefiler. Du kan velge blant alle mapper i Emnefiler, men banen til nettmappen må inneholde færre enn 240 tegn. Hver mappe du velger, har en egen adresse.
 2. Høyreklikk på og kopier nettadressen som vises for Gjeldende webadresseBruke webmapper-siden. Du limer inn adressen i senere trinn.
 3. Velg Dokumenter fra Start-menyen i Windows > Mine dokumenter. Velg Mine nettverkssteder i venstre ramme.
 4. Velg Legg til et nettverkssted i Nettverksoppgaver-menyen.
 5. Velg Velg en annen nettverksplassering i Legg til nettverkssted-veiviseren for å opprette en snarvei.
 6. Lim inn nettadressen til nettmappen du kopierte, og velg Neste.
 7. Skriv inn Blackboard Learn-brukernavnet og passordet ditt hvis du blir bedt om det. Skriv inn et navn for nettverksstedet, og velg Neste. Velg Ferdig for å lukke veiviseren. Du kan bli bedt om å oppgi brukernavnet og passordet ditt igjen.
 8. Nettmappen åpnes og viser filene og mappene i Mitt innhold-mappen.

Flytt filer til nettmappen

 1. Mens du har nettmappen åpen, går du til mappen du vil legge til filer eller mapper i.
 2. I et eget vindu går du til mappen på datamaskinen som inneholder filene og mappene du vil overføre.
 3. Mens både nettmappen og den andre mappen er åpne, kan du dra og slippe filer eller mapper for å flytte elementer mellom dem. Velg et element, og dra det til målmappen. Legg elementet i mappen ved å slippe museknappen. Filene og mappene du flytter til nettmappen, blir kopiert til Emnefiler.
 4. Hvis du foretrekker det, kan du også kopiere og lime inn filer for å flytte dem mellom nettmappen og et sted på datamaskinen.
 5. Velg Oppdater i Emnefiler for å se filene du har lastet opp.

Når du er ferdig med å kopiere filer og mapper, bør du koble fra nettmappen. Hvis du ikke kobler fra, er servertilkoblingen aktiv frem til du slår av datamaskinen. Hvis du bruker en datamaskin andre også bruker, har de da tilgang til alt i Emnefiler.

Når du må bruke nettmappen senere, går du til Mine nettverkssteder og velger snarveien du opprettet til nettmappen.


Konfigurer delte plasseringer for Mac©

For å koble til en nettmappe – som kalles en «delt plassering» for Mac – må du bruke nettadressen til Mitt innhold-mappen og et gyldig brukernavn og passord.

 1. Velg Sett opp delt plassering for mappen på øverste nivå i Emnefiler. Når du starter herfra, er du sikret WebDAV-tilgang til alle mapper lagret i Emnefiler. Du kan velge blant alle mapper i Emnefiler, men banen til den delte plasseringen må inneholde færre enn 240 tegn. Hver mappe har en egen adresse.
 2. Kopiér nettadressen som vises for Gjeldende webadresseBruke delte plasseringer-siden. Du limer inn adressen i senere trinn.
 3. Velg i Finder-feltet > Koble til tjener.
 4. Lim inn nettadressen du kopierte i trinn 2, i Tjeneradresse-boksen i Koble til tjener-vinduet. Velg Koble til.

  Velg plusstegnet ved siden av adressen du limte inn, for å legge den til i Favorittjenere-boksen. Når du lagrer adressen som en favorittserver, trenger du ikke å kopiere og lime den inn hver gang. Neste gang du skal koble til denne delte plasseringen, kan du starte fra trinn 3.

 5. Hvis det vises et vindu for autentisering av WebDAV-filsystemet, må du skrive inn brukernavnet og passordet ditt for Blackboard Learn. Velg OK.
 6. Når du har koblet til den delte plasseringen, vises Mac-nettverksikonet på skrivebordet. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne den delte plasseringen. I den delte plasseringen ser du filene og mappene i Emnefiler.

Flytt filer til den delte plasseringen

 1. Mens du har den delte plasseringen åpen, går du til mappen du vil legge til filer eller mapper i.
 2. I et eget vindu går du til mappen på datamaskinen som inneholder filene og mappene du vil overføre.
 3. Mens både mappen og den delte plasseringen er åpne, kan du dra og slippe filer eller mapper for å flytte elementer mellom dem. Velg et element, og dra det til målmappen. Legg elementet i mappen ved å slippe museknappen. Filene og mappene du flytter til den delte plasseringen, blir kopiert til Emnefiler.
 4. Hvis du foretrekker det, kan du også kopiere og lime inn filer for å flytte dem mellom den delte plasseringen og et sted på datamaskinen.
 5. Velg Oppdater i handlingsfeltet i Emnefiler for å se filene du har lastet opp.

Når du har brukt den delte plasseringen, kan det hende noen filer vises med et duplikat filnavn som begynner på «._» eller «.DS Store.» Du kan trygt slette dem fra Emnefiler.

Når du er ferdig med å kopiere filer og mapper, lukker du vinduet og drar Mac-nettverksikonet til papirkurven for å koble fra den delte plasseringen. Hvis du ikke kobler fra, er ikonet og servertilkoblingen aktive frem til du slår av datamaskinen. Hvis du bruker en datamaskin andre også bruker, har de da tilgang til alt i Emnefiler.