Hvis institusjonen har tilgang til innholdstyring, kan du lagre, dele og publisere innhold. Du kan lagre og finne innhold i personlige mapper, institusjonsmapper og emnemapper i Mitt innhold, og du kan opprette lenker til disse filene i forskjellige områder av emnet ditt. Du kan lagre filer du laster opp til emnet ditt, i Mitt innhold og opprette lenker til dem igjen.

Original-opplevelsen: En Mitt innhold-fane vises i sidetoppteksten hvis denne funksjonen er tilgjengelig for deg.

Ultra-opplevelsen: Mitt innhold vises i på Verktøy-siden hvis funksjonen er tilgjengelig for deg.

Emnefiler kontra Mitt innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du åpner Mitt innhold.

Emnefiler er filrepositoriet som er tilgjengelig for alle Blackboard Learn-emner. Men hvis institusjonen din har tilgang til innholdsstyring, brukes Mitt Innhold som filrepositorium. Du kan enkelt finne ut hvilket av dem institusjonen din bruker, ved å se på kontrollpanelet i et emne. Hvis det første menyelementet er Filer, bruker institusjonen din Emnefiler. Hvis det er Mitt innhold, bruker institusjonen din Mitt innhold som filrepositorium.

Emnefiler

  • Innhold lagres bare for ett enkelt emne.
  • Du kan ikke dele innhold mellom emner.
  • Studenter kan ikke lagre eller dele filer.

Mer om hvordan du bruker Emnefiler

Mitt innhold

  • Du kan lagre innhold for flere emner du underviser i.
  • Du kan dele innhold på tvers av emner og med andre brukere.
  • Studenter kan få tilgang til å lagre og dele filer.

ULTRA: Åpne Mitt innhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du åpner Mitt innhold.

Velg Verktøy i listen med navnet ditt for å åpne de globale funksjonene utenfor emnene.

Verktøy-siden finner du de kjente og kjære Blackboard-verktøyene som fungerer for alle emner, deriblant Mitt innhold.

I Mitt innhold kan du laste opp filer du vil bruke i emner. Du har også tilgang til filer du legger til i emner når du oppretter innhold.