Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hva betyr massesletting?

Det kan hende at du synes det er mest nyttig å masseslette emnemateriell på slutten av et emne. Du kan velge materiellet du vil slette, og beholde resten for fremtidig bruk. Du kan for eksempel slette studenter og vurderinger fra emnet, men beholde innholdet.

Du kan ikke gjenopprette materiell du velger å masseslette.

Når du sletter «Brukere», fjerner masseslettingen alle brukere med rolle som student fra emnet ditt. Lærerassistenter, sensorer og emnebyggere blir ikke slettet.

Du kan arkivere emnet ditt først, sånn at du kan gjenopprette det til samme tilstand som det var i før masseslettingen.


Prosessen for massesletting

Kontrollpanel > Pakker og hjelpeprogrammer > Slett flere samtidig

  1. I Velg innholdsmaterialer som skal slettes-delen velger du avmerkingsboksene for innholdsmateriellet i emnet du vil slette. Hvis du for eksempel velger Stabinformasjon, slettes alle dataene tilknyttet stabinformasjon.
  2. I Velg annet materiale som skal slettes-delen velger du avmerkingsboksene for innhold i andre områder av emnet som du vil slette. Hvis du for eksempel velger Blogger, slettes alle bloggene i emnet.
  3. Skriv inn «Slett» i boksen i Bekreftelse-delen for å bekrefte sletting av flere filer.
  4. Velg Send.