I SafeAssign-originalitetsrapporten får du detaljert informasjon om samsvaret mellom studenters stiloppgaver og eksisterende kilder. Både lærere og studenter kan bruke rapporten for å sjekke om oppgaveinnsendinger er originale, samt gjøre det mulig å identifisere hvordan du kan henvise til kilder i stedet for å skrive om innholdet. Når lærere oppretter en oppgave og velger å bruke SafeAssign-tjenesten, må de avgjøre om studentene kan se rapportresultatene eller ikke.

Rapporten identifiserer alle samsvarende tekstblokker. Lærere og studenter må avgjøre om kildehenvisninger er brukt riktig i den samsvarende teksten. Hvis du går nøye gjennom hvert treff, unngår du feil som følge av forskjellige standarder for kildehenvisning.

I Originality Report ser du listen over potensielle kilder, og hver kilde er uthevet i en annen farge. Rapporten kan inneholde opptil 30 farger for å representere 30 ulike kilder.

Informasjonen i originalitetsrapporten justeres i henhold til skjermen du bruker, for eksempel iPad® eller iPhone®.


Åpne rapporten

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om originalitetsrapporter med SafeAssign.

Når en SafeAssign-rapport er ferdigbehandlet, kan du åpne den på Vurder oppgave-siden. Åpne Vurder oppgave-siden i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.

Finn oppgaven du har aktivert SafeAssign-alternativet for, i vurderingssenteret. Når studenten har sendt inn arbeidet sitt, ser du Ikke vurdert-ikonet. Åpne menyen for cellen og velg forsøket.

En SafeAssign-del vises i sidepanelet for vurdering på Grade Assignment-siden. Mens rapporten behandles, ser du følgende erklæring: Rapport pågår…

Når rapporten er klar, ser du en prosentverdi i sidepanelet for vurdering. Velg SafeAssign-lenken og Vis opprinnelig rapport for å se resultatene i et nytt vindu.


Rapportlayout

SafeAssign-originalitetsrapporter er delt inn i tre deler:

 • Rapportinformasjon
 • Kildehenvisninger
 • Manuskripttekst

Hvis du trenger mer plass for å se teksten i stiloppgaven, kan du skjule panelet til høyre med pilen som peker mot høyre. Fremhevingsfargene blir værende i den skjulte visningen.

Rapportinformasjon

Rapportinformasjonen vises i panelet til høyre for rapporten. Når du reduserer bredden på visningsområdet, vises denne informasjonen øverst. Du kan se informasjon om stiloppgaven, for eksempel prosentverdi av samsvarende tekst, antall ord oppgaven inneholder og når den ble sendt inn. Hvis du har lagt ved flere vedlegg, vises de i rapportinformasjonen. Du kan også se en utskriftsvennlig versjon. Den utskriftsvennlige versjonen er den beste visningen for brukere som bruker assisterende teknologi med Blackboard Learn. Velg Skriv ut øverst på siden for å se den utskriftsvennlige versjonen. Last ned PDF-filen for å sende den til andre via e-post.

Kildehenvisninger

Kildene som inneholder teksten som samsvarer med teksten i den innsendte stiloppgaven, er oppført i panelet til høyre i rapporten. Hvis Another student's paper (stiloppgave fra en annen student) er oppført som kilde, er innsendingen knyttet til en annen institusjon, og du kan kanskje ikke se den på grunn av personvernlovgivning.

Manuskripttekst

Den innleverte oppgaven vises i panelet til venstre i rapporten. Alle samsvarende tekstblokker er identifisert. Hver kilde har en farge som er spesifikk for kilden – opptil 30 unike farger for 30 forskjellige kilder. Tekst som samsvarer med en kilde, er markert med kildefargen og et tall. Velg Vis/skjul all fremheving i panelet til høyre for å slå kildefremheving av eller på for alle kilder på en gang. Du kan slå av eller på utheving for én kildehenvisning av gangen. Velg Fjern eller Vis fremheving ved siden av kildehenvisningen.

Velg en tekstblokk med samsvarende tekst for å se informasjon om originalkilden og sannsynligheten for at tekstblokken eller setningen er kopiert fra kilden.


Flere vedlegg og forsøk

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om flere forsøk i SafeAssign.

SafeAssign gjenkjenner flere forsøk for én enkelt oppgave som innsendt av samme student for samme oppgave. SafeAssign sjekker ikke innholdet i det gjeldende forsøket mot innhold i tidligere innsendinger.

Hvis du har inkludert mer enn ett vedlegg i en oppgave, vises de i rapporten. Velg et fillenkenavn for å se filens tekst i panelet til venstre og antall ord i panelet til høyre.


Tolk SafeAssign-poengsummer

Poengsummen for samsvarende innhold representerer sannsynligheten for at to setninger har samme betydning. Denne summen tilsvarer sannsynligheten for at disse to setningene er like ved en tilfeldighet. En poengsum på 90 % betyr for eksempel at det er en 90 % sjanse for at disse to setningene er like. Det er en 10 % sannsynlighet for at dette er en tilfeldighet og ikke fordi den innsendte stiloppgaven inneholder tekst fra den eksisterende kilden – uansett om det er henvist til en kilde eller ikke.

Den samlede SafeAssign-poengsummen representerer sannsynligheten for at den innsendte stiloppgaven har innhold fra eksisterende kilder. Denne poengsummen er bare en varselsindikator. Gå gjennom stiloppgavene for å se om det er henvist til kilder for treffene.

 • Poengsummer under 15 %: Slike oppgaver inneholder vanligvis enkelte sitater og vanlige setninger eller tekstblokker som samsvarer med andre dokumenter. Vanligvis er det ikke nødvendige med videre analyse, ettersom det ikke finnes bevis for plagiat.
 • Poengsummer mellom 15 og 40 %: Slike oppgaver inneholder omfattende bruk av sitert eller omskrevet materiale, eller de kan inneholde plagiat. Gå gjennom disse stiloppgavene for å finne ut om den samsvarende teksten har riktige kildehenvisninger.
 • Poengsummer over 40 %: Det er svært sannsynlig at teksten i disse stiloppgavene er kopiert fra andre kilder. Slike oppgaver inneholder omfattende bruk av sitater eller omskrevet tekst. Gå gjennom oppgavene for å se om de er plagiert.

ULTRA: Åpne rapporten

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om originalitetsrapporter med SafeAssign.

Sjekk SafeAssign-originalitetsrapporten for å forsikre deg om at studentene henviser til kilder på riktig måte.

SafeAssign genererer en originalitetsrapport kort tid etter at en student har sendt inn et forsøk – selv før du publiserer vurderinger. SafeAssign-originalitetsrapporten vises ved siden av innsendingen, så du kan se analysen i riktig kontekst. Dette er en forhåndsvisning av rapportresultatene og inneholder tre deler: Overall Risk, Overall Text Matching og Originality Reports.

 • Overall Risk viser om det er høy, middels eller lav sjanse for at forsøket inneholder plagiat. Risikonivået avgjøres på bakgrunn av det gjennomsnittlige tekstsamsvaret for forsøket.

  Mer om hvordan du tolker SafeAssign-resultater

 • Overall Text Matching viser det høyeste og gjennomsnittlige tekstsamsvaret for de ulike delene av forsøket, inkludert vedlegg. Vil du ha flere detaljer? Velg et av elementene i Originality Reports-delen for å se de fullstendige rapportene.
 • Originality Reports viser prosentandelen av potensielt samsvarende tekst for hver del av innsendingen, inkludert spørsmål og vedlegg. Du kan velge en hvilken som helst oppføring i listen for å se resultatene i et nytt vindu.

ULTRA: Rapportlayout

Originalitetsrapporter for innsendinger i Ultra-emnevisningen ser akkurat ut som de i Original-emnevisningen.

Layout for originalitetsrapporter


ULTRA: Flere vedlegg og forsøk

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om flere forsøk i SafeAssign.

SafeAssign gjenkjenner flere forsøk for én enkelt oppgave som innsendt av samme student for samme oppgave. SafeAssign sjekker ikke innholdet i det gjeldende forsøket mot innhold i tidligere innsendinger. Du kan se hver originalitetsrapport ved siden av det korresponderende forsøket.

Hvis en student har inkludert mer enn ett vedlegg i en oppgave, vises de i Originality Report-delen av SafeAssign-panelet. Velg en filnavnslenke for å se teksten i den aktuelle filen i et nytt vindu, sammen med en detaljert analyse av tekstsamsvaret.


ULTRA: Tolk SafeAssign-resultater

SafeAssign-resultater for innsendinger i Ultra-emnevisningen bruker de samme områdene og definisjonene som de i Original-emnevisningen.

Tolk SafeAssign-resultater