SafeAssign sammenligner innleverte oppgaver med et utvalg akademiske artikler for å finne områder som overlapper med den innleverte oppgaven og eksisterende verk.

SafeAssign er både avskrekkende og et pedagogisk verktøy. Bruk SafeAssign til å gå gjennom originalitet i oppgaveinnsendinger og opprette muligheter for å hjelpe studenter med å identifisere hvordan de kan henvise til kilder på riktig måte i stedet for å omskrive.

SafeAssign er basert på en unik teksttilpasningsalgoritme som kan påvise eksakt og ueksakt samsvar mellom artikler og kildemateriell. Innsendinger jevnføres med flere databaser:

 • Institusjonens dokumentarkiver: Inneholder alle oppgaver brukere sender til SafeAssign av i sine respektive institusjoner.
 • Global Reference-databasen: Inneholder oppgaver som studenter har sendt inn frivillig fra institusjoner som bruker Blackboard, for å hindre plagiat på tvers av institusjoner.
 • ProQuest Journal-databasen: Mer enn 3000 publikasjoner, 4,5 millioner dokumenter og over 200 topiske kategorier fra 1970-tallet til i dag, om alt fra markedsføring til kvinneforskning.
 • Internett: SafeAssign søker etter samsvarende tekst på Internett ved å bruke en intern søketjeneste.

Bruk SafeAssign i oppgavene dine

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du bruker SafeAssign i oppgaver.

Du kan bruke SafeAssign til å se etter plagiat i oppgavene dine.

 1. Opprett oppgave-siden kan du utvide Innsendingsdetaljer.
 2. Velg Bruk SafeAssign til å se etter plagiat i innsendte oppgaver.
 3. Du kan også velge ett av eller begge alternativene:
  1. La studentene se SafeAssign-originalitetsrapportene for innsendingene sine.
  2. Ekskluder alle studentinnsendinger for denne oppgaven fra de institusjonelle eller globale referansedatabasene.
 4. Fullfør Opprett oppgave-siden.
 5. Velg Send.

Når du oppretter et SafeAssignment, opprettes det automatisk en vurderingskolonne i vurderingssenteret. Når et SafeAssignment er klart for vurdering, vises Ikke vurdert-ikonet i cellen i vurderingssenteret. Gi SafeAssignments vurderinger i vurderingssenteret, eller åpne dem på Ikke vurdert-siden.

Ser dette ukjent ut? Gå til Ultra-videoen om hvordan du bruker SafeAssign i oppgaver og prøver.


Om alternativet for å ekskludere innsendinger

Innstillingene for SafeAssign kommer med muligheten for å «ekskludere innleveringer» når du oppretter oppgaver. Med dette alternativet kan lærere opprette oppgaver som ikke inneholder noen studentinnleveringer i institusjonens database eller Global reference-databasen. Som med andre alternativer for Blackboard-oppgaver, er dette alternativet tilgjengelig på bestemte tidspunkt og kan redigeres etter oppgaven er opprettet. Hvis du endrer alternativet senere, brukes endringen for nye innsendinger. Et eksempelbrukstilfelle:

En lærer vil at en enkeltoppgave skal tillate både uferdige innsendinger og en endelig «ferdig» innsending. SafeAssign skal bare legge inn den ferdige innsendingen i institusjonsdatabasen, og senere innsendinger skal bare sammenlignes med den.

Dette kan du oppnå på denne måten:

 1. Opprett en oppgave med flere forsøk, SafeAssign og «ekskluder innsendinger»-alternativet aktivert.
 2. Studentene sender inn «utkastene» sine, og disse innsendingene inkluderes ikke i Institutional eller Global Databases.
 3. Når den endelige innsendingen er forventet, deaktiverer du «ekskluder innsendinger»-alternativet.
 4. Studentene sender inn oppgavene sine, og innleveringene blir da inkludert i institusjonens database eller de globale databasene.

Filer som støttes

SafeAssign støtter bare filtyper som kan konverteres til vanlig tekst, deriblant disse: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML og HTM. Regneark støttes ikke.

SafeAssign godtar også ZIP-filer og behandler filer som samsvarer med disse filtypene.

SafeAssign teller og viser det totale antallet av vedlegg i en innsending, i tillegg til antallet vedlegg som behandles av SafeAssign. SafeAssign behandler og oppretter bare Originality Reports for vedlegg som bruker støttede filtyper. For ustøttede filtyper utelates den samsvarende poengsummen fra SafeAssign Originality Report.


SafeAssign Originality Reports

Etter at en oppgave er behandlet, genereres det en rapport med detaljer om prosentverdien av tekst i den innsendte oppgaven som samsvarer med eksisterende kilder. Rapporten viser mistenkelige kilder for hver del av den innsendte oppgaven der det finnes samsvar. Hvis oppgaven er en fortsettelse av noe studenten har sendt inn tidligere, kan du slette kilder det gis treff i, fra rapporten og kjøre den på nytt.

Les rapporten nøye, og undersøk om det er henvist til kilder for hver tekstblokk.

Mer om SafeAssign-originalitetsrapporter


Foreslå en ny nettadresse

Hvis det er andre nettsider og nettsteder du vil ha med i SafeAssign, og som ikke er flagget eller vist til i originalitetsrapportene, kan du foreslå dem med URL Adder-verktøyet.

URL Adder-verktøyet er tilgjengelig for undervisere via Emneverktøy > SafeAssign > URL Adder. Velg Foreslå nettadresseSafeAssign-siden for å sende inn nettadresser.

Hvis en bruker foreslår en spesifikk nettside, prøver SafeAssign å inkludere alle nettsider som er tilgjengelige på nettstedets domene. Hvis du for eksempel foreslår http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx, prøver SafeAssign å finne alle nettsider som er tilknyttet http://www.blackboard.com-domenet.

Eventuelle nettadresser som inkluderes via URL Adder-verktøyet, blir gjort tilgjengelig for alle SafeAssign-brukere og -institusjoner, noe som betyr at alle som bruker SafeAssign, kan ha nytte av dem.


Global Reference-databasen

Blackboards Global reference-database er en egen database der studenter frivillig kan donere kopier av oppgavene sine for å fremme originalt arbeid. Den er atskilt fra hver institusjons interne database – der alle oppgaver lagres av selve institusjonene. Studentene står fritt til å velge alternativet for å sjekke oppgavene sine uten å sende dem til Global reference-databasen. Studenter sender inn oppgavene sine til databasen frivillig, og de godtar å ikke slette oppgavene i fremtiden. Innsendinger til Global reference-databasen er ekstra kopier som er gitt frivillig for å fremme originalt arbeid. Blackboard hevder ikke eierskap for innsendte oppgaver.


ULTRA: Bruk SafeAssign i oppgavene dine

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du bruker SafeAssign i oppgaver.

Du kan bruke SafeAssign til å sjekke sannsynligheten for plagiat i studentinnsendinger.

 1. Åpne Oppgaveinnstillinger i en ny eller eksisterende oppgave.
 2. Gå til SafeAssign, og velg Aktiver plagiatrapporter.
 3. Velg Bruk SafeAssign til å se etter plagiat i innsendte oppgaver.
  • Når du aktiverer SafeAssign for en oppgave, kan du også la studentene se originalitetsrapporten. Hvis du tillater flere forsøk for en oppgave, genereres det en originalitetsrapport for hvert forsøk en student sender inn.
  • Velg om du vil ekskludere innsendinger fra institusjonens database og Global Reference-databasen.
 4. Lukk laget. Endringene lagres.

Når du aktiverer originalitetsrapporten for en oppgave, legges det til en Originalitet-kolonne på Innsendinger-siden. Se gjennom listen for raskt å se hvilke innsendinger som kan inneholde plagiat.

Du kan aktivere SafeAssign Originality Reports når som helst, selv etter at studentene har startet innsendingene sine, men innsendingene sjekkes bare når SafeAssign er aktivert. Innsendinger som mottas før du aktiverer innstillingen, sjekkes ikke med SafeAssign.

SafeAssign er drevet av samme teknologi i både Original- og Ultra-emnevisningen. Du finner mer informasjon om SafeAssign i de forrige delene.

Ekskluder innsendinger fra Global Reference-databasen

Filer som støttes i SafeAssign

Hva er Global Reference-databasen?