Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Scenarioer med delegert vurdering

Ulike brukere ser forskjellige merknader i dokumenter. Dette fungerer som i Learn og er basert på rollene deres og hva som er konfigurert for anonym og delegert vurdering (såfremt dette er aktivert).

1. Merknader i New Box View; ingen vurderinger

Studenter sender inn dokumenter til New Box View. Lærere og sensorer legger inn merknader, men gir ingen vurderinger. Deretter åpnes dokumentene for visning i New Box View.

Lærere

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

Sensorer

med tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

uten tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan bare se sine egne New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert

2. Vurderinger gis i New Box View

Studenter sender inn dokumenter til New Box View. Lærere og sensorerer legger inn merknader og vurderinger i New Box View.

Lærere

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

Sensorer

med tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan ikke legge til eller redigere New Box View-merknader

uten tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan bare se sine egne New Box View-merknader
 • kan ikke legge til eller redigere New Box View-merknader

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert