Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Tjenesten Blackboard per i dag bruker for å implementere direkte vurdering, leveres via Crocodoc API, og Box Inc. har bestemt at denne API-en skal avvikles. Crocodoc API avvikles 15. januar 2018.

Derfor har vi oppdatert funksjonen for direkte vurdering, så den bruker New Box View API. New Box View er bedre enn Crocodoc på mange områder, deriblant har den høyere gjengivelseskvalitet og bedre støtte for nye filtyper. Direkte vurdering kommer fortsatt til å fungere i Blackboard Learn-versjoner som gis ut etter 15. Januar 2018.

Det er ikke sikkert at du merker disse endringene. Men det kan hende at institusjonen din velger å gå over til den nye tjenesten før en vurderingsperiode er over. I dette temaet finner du eksempler som gjør det lettere å forstå vurderingsfunksjonaliteten i Crocodoc og New Box View.

Etter overgangen kan du ikke endre tidligere merknader fra Crocodoc, siden alle merknader er skrivebeskyttet i New Box View. Crocodoc-merknadene «brennes fast» i en PDF-fil, og du kan verken fjerne eller endre dem. Du kan legge til nye merknader med merknadsverktøyene i New Box View, men du kan altså ikke gjøre noe med merknader som kommer fra Crocodoc.


Scenarioer med delegert vurdering

Ulike brukere ser forskjellige merknader i dokumenter. Dette fungerer som i Learn og er basert på rollene deres og hva som er konfigurert for anonym og delegert vurdering (hvis dette er aktivert). I overgangsfasen bør du være obs på om dokumenter sendes inn via Crocodoc eller New Box View, og merknadene som er basert på reglene ovenfor, kan fungere noe annerledes i de to tjenestene.

Du kan støte på slike scenarioer hvis du har delegert vurdering aktivert og holder på med å vurdere når merknadstjenesten byttes. Du kan finne ut mer ved å velge eksempelet som passer situasjonen din best.

Sendt inn til Crocodoc

 1. Studentfiler får merknader og vurderinger i Crocodoc, og så vises de i New Box View
 2. Studentfiler får merknader, men ikke vurderinger i Crocodoc, og så vises de i New Box View
 3. Studentfiler får merknader, men ikke vurderinger i Crocodoc, og så får de vurderinger i New Box View

Sendt inn til New Box View

 1. Studentfiler får merknader, men ikke vurderinger i New Box View
 2. Studentfiler får merknader og vurderinger i New Box View

Sendt inn til Crocodoc

1. Merknader og vurderinger i Crocodoc; visning i New Box View

Studenter sender inn dokumenter til Crocodoc. Lærere og sensorer legger inn merknader og gir vurdering. Deretter åpnes dokumentene for visning i New Box View.

Lærere

 • kan se eksisterende merknader som er brent fast i PDF-filer
 • kan se alle merknader fra Crocodoc og New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc-merknader, men kan legge til og redigere egne New Box View-merknader

Sensorer

 • kan se eksisterende merknader som er brent fast i PDF-filer
 • kan se merknader fra Crocodoc og New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc- eller New Box View-merknader

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert

2. Ingen vurderinger i Crocodoc; visning i New Box View

Studenter sender inn dokumenter til Crocodoc. Lærere og sensorer legger inn merknader i Crocodoc. Deretter åpnes dokumentene for visning i New Box View.

Lærere

 • kan se eksisterende merknader som er brent fast i PDF-filer
 • kan se alle merknader fra Crocodoc og New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc-merknader, men kan legge til og redigere egne New Box View-merknader

Sensorer

med tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se eksisterende merknader som er brent fast i PDF-filer
 • kan se alle merknader fra Crocodoc og New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc-merknader, men kan legge til og redigere egne New Box View-merknader

uten tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer*

 • kan se originale dokumenter
 • kan ikke se merknader fra Crocodoc eller New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc- eller New Box View-merknader

I dette scenarioet kan ikke sensorer som burde ha tillatelse til å legge til merknader i New Box View og se sine egne merknader fra Crocodoc, gjøre det.

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert

3. Ingen vurderinger i Crocodoc; vurderinger tilordnes i New Box View

Studenter sender inn dokumenter til Crocodoc. Lærere og sensorer legger inn merknader og vurderinger i New Box View. Deretter åpnes dokumentene for visning i New Box View.

Lærere

 • kan se eksisterende merknader som er brent fast i PDF-filer
 • kan se alle merknader fra Crocodoc og New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc-merknader, men kan legge til og redigere egne New Box View-merknader

Sensorer

 • kan se eksisterende merknader som er brent fast i PDF-filer
 • kan se alle merknader fra Crocodoc og New Box View
 • kan ikke legge til eller redigere Crocodoc- eller New Box View-merknader

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert

Sendt inn til New Box View

4. Merknader i New Box View; ingen vurderinger

Studenter sender inn dokumenter til New Box View. Lærere og sensorer legger inn merknader, men gir ingen vurderinger. Deretter åpnes dokumentene for visning i New Box View.

Lærere

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

Sensorer

med tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

uten tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan bare se sine egne New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert

5. Vurderinger gis i New Box View

Studenter sender inn dokumenter til New Box View. Lærere og sensorerer legger inn merknader og vurderinger i New Box View.

Lærere

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan legge til og redigere New Box View-merknader

Sensorer

med tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan se alle New Box View-merknader
 • kan ikke legge til eller redigere New Box View-merknader

uten tillatelse til å se merknader fra andre lærere og sensorer

 • kan se originale dokumenter
 • kan bare se sine egne New Box View-merknader
 • kan ikke legge til eller redigere New Box View-merknader

Studenter

 • kan bare se merknader når lærerne er ferdig med å gi vurdering
 • kan ikke se merknader når anonym vurdering er aktivert