Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan gi spesifikke brukere i emnet oppgaven om å vurdere bestemte sett med studentinnsendinger. Roller som har vurderingsrettigheter som standard, er blant annet lærere, undervisningsassistenter og sensorer. Som en del av arbeidsflyten for delegeringsvurdering kan du gi vurdere muligheten til å fullføre vurderinger.

Brukere som hjelper deg med å vurdere, kalles delegerte vurderere, og de kan gi foreløpige vurderinger. Delegerte vurderere følger de samme trinnene for vurderinger som deg. Hvilke oppgaveforsøk de ser, er imidlertid basert på alternativene du velger. Etter at alle delegerte vurderere har gitt vurderinger og tilbakemeldinger, kan én eller flere overordnede vurderere gå gjennom vurderingene for å bestemme en endelig vurdering eller fullføre den.

Hvorfor bør du bruke delegert vurdering?

Vurderinger og tilbakemeldinger fra mer enn én vurderer fremmer pålitelighet og helhet og bidrar til å unngå at forutinntatte meninger påvirker resultatet. Du kan tilordne blindvurderere, som ikke kan se hverandres vurderinger, for det samme settet med innsendinger. Da får du mer enn én bedømmelse for det samme arbeidet. Du kan bruke alle blindsensorenes vurderinger for å bestemme oppgavens endelige vurdering.

Når rettferdighet og upartiskhet er et institusjonelt krav eller en viktig faktor, kan du bruke blindsensorer for å kontrollere sensorenes forutinntatthet så mye som mulig.

I store klasser kan du dele vurderingsoppgaver mellom undervisningsassistenter og andre sensorer. I sammenslåtte emner kan du tilordne sensorene hver sin klassedel.

Mer om eksempler på delegert vurdering

Bør jeg tillate at sensorer samarbeider?

Du kan tillate at sensorene ser hverandres vurderinger og tilbakemeldinger. Når sensorene er godt kjent med studentene dine, bør fremgangen og de tidligere prestasjonene deres påvirke vurderingene. Samarbeidsorientert vurdering passer også for små klasser der studentene oppmuntres til å diskutere oppgavene i alle stadier. Målet er samarbeid på alle nivåer, deriblant vurdering.


Arbeidsflyt for delegert vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-temaet om parallellvurdering.

Bruk disse trinnene for å aktivere og vurdere med delegert vurdering.

 1. Aktiver delegert vurdering
 2. Se vurderingsvarsler
 3. Åpne og vurder innsendinger
 4. Se Fullfør vurdering-varsler
 5. Fullfør vurdering

Når du oppretter oppgaver, kan du også aktivere anonym vurdering, så vurdererne ikke kan se studentenes identitet. Du kan også aktivere SafeAssign-alternativet for å forhindre plagiat.

Mer om anonym vurdering

Mer om SafeAssign


1. Aktiver delegert vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-temaet om hvordan du aktiverer parallellvurdering.

Velg vurderere og overordnede vurderere som skal hjelpe deg med vurderingsoppgaver, på Opprett oppgave-siden.

 1. Etter at du har merket av for Aktiver delegert vurdering kan du se en liste over potensielle vurderere og overordnede vurderere i Vurderingsalternativer-delen. Bruk Vis-menyen for å filtrere listen.
 2. Bruk menyen ved siden av sensorenes navn for å tildele innsendinger som skal vurderes.
  • Alle innsendinger
  • Tilfeldig sett: Vurder et tilfeldig sett fra det valgte antallet studenter. Hvis du gir flere sensorer i oppgave å vurdere et tilfeldig sett, fordeles studentene jevnt før noen studenter tas med i flere tilfeldige sett.
  • Grupper: Vurder alle studenter som er med i de valgte emnegruppene.
  • Ingen
 3. Alle underviserne i et emne kan se de andre sensorene som er tilordnet. Hvis du vil at andre roller også skal kunne se poengsummer, tilbakemeldinger og private notater andre har lagt til, kan du merke av i avmerkingsboksen i Vis innstillinger-kolonnen. Studentene ser ikke private notater andre legger til.
 4. I Fullfør vurderinger-kolonnen kan du velge hvem som kan bestemme den endelige vurderingen og tilbakemeldingene for de ulike studentene. Alle lærere kan fullføre vurderinger. Undervisere kan gi undervisningsassistenter og vurderere muligheten til å fullføre vurderinger. Brukere som fullfører vurderinger, kalles også overordnede vurderere.

For å hjelpe til med nøyaktig og konsekvent vurdering kan du be alle delegerte sensorer om å bruke en vurderingsmatrise når de gir vurderinger.

Deaktiver delegert vurdering

Etter at du har opprettet en oppgave med delegert vurdering aktivert, kan du eller andre brukere med rettigheter deaktivere innstillingen.

Vær forsiktig når du deaktiverer denne innstillingen. Når du fjerner avmerkingen i eldre versjoner av Blackboard Learn, kan du ikke ombestemme deg.

Når du fjerner merket i avmerkingsboksen for delegert vurdering, vises det en advarsel. Hvis du velger å fortsette, vises ikke de andre sensorenes tilbakemeldinger og poengsummer for deg, andre sensorer eller studenter. Hvis du vil fortsette med delegert vurdering, kan du velge Avbryt.

Du får ikke denne advarselen hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


2. Se vurderingsvarsler

Eksempel: Du velger to sensorer og tilordner hver sensor et tilfeldig sett med innsendinger. Sensorene ser bare forsøksinnsendingene som er en del av deres egne tilfeldige sett.

Brukerne blir varslet når delegerte oppgaveinnsendinger er klare for vurdering. Varsler vises i disse områdene:

 • Ikke vurdert-siden
 • Rutenettet i vurderingssenteret: Ikke vurdert-ikonet vises bare i cellene sensoren har fått i oppgave å vurdere.
 • Varslingsmoduler
 • Mitt Blackboard > Oppdateringer-siden
 • Individuelle e-postvarsler (hvis det er aktivert)
 • SMS-, tale- og daglig sammendrag-varsler (hvis det er aktivert)

3. Åpne innsendinger og vurder dem.

Du kan åpne oppgavene du skal vurdere, i vurderingssenteret og på Ikke vurdert-siden. Hvis anonym vurdering også er aktivert, skjules studentenes navn. Sensorer kan se hvor mange elementer som kan vurderes, køene deres inneholder.

Begge valgene åpner Vurder oppgave-sidene. Der kan du vurdere innsendingene på vanlig måte.

Alle undervisere og overordnede vurderere kan se poengsummer, tilbakemeldinger og private notater fra andre vurderere. Vurderere og undervisningsassistenter som ikke er overordnede vurderere, ser ikke denne informasjonen, med mindre du har tillatt det. Studentene ser ikke private notater andre legger til. Studentene ser kommentarer i Tilbakemelding til studenten-boksen. Du kan skjule alle vurderernes tilbakemeldinger, legge til nye tilbakemeldinger og bestemme den endelig vurderingen.

Når du har gitt en vurdering, vises Fullfør vurderingen-ikonet i cellen i vurderingssenteret. Det vises ingen poengsummer før den overordnede vurdereren fullfører vurderingen.

Flere forsøk

Når du tillater flere anonyme forsøk, trenger du kanskje ikke å vurdere alle. I menyen for vurderingscellen vises hvert forsøk med ett eller to ikoner. Hvis du velger å vurdere enten det første eller det siste forsøket, vises forsøket du må vurdere, med bare ett ikon – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du har en stor klasse og mye som må vurderes, vet du hvilke forsøk du må fokusere på.

De andre forsøkene i menyen for vurderingscellen vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet og Ikke vurdert-ikonet.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

Du kan også bruke Filter-funksjonen for å kontrollere hvilke forsøk som skal vises i menyen for hver av vurderingscellene. Med standardvisningen vises alle forsøk. Åpne Filter-feltet, og fjern avmerkingen for Vis forsøk som ikke gjelder for brukerens vurdering. Da ser du bare forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

Viktig: Hvis du tillater fire forsøk og velger å bruke det siste forsøket for vurderingen, vises bare Ikke vurdert-ikonet for forsøket som ble sendt inn sist. Så hvis en student har gjort tre forsøk, vises det bare ett ikon for det tredje forsøket – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du vurderer det forsøket, kan studenten likevel gjøre et fjerde forsøk. Det neste forsøket vises bare med Ikke vurdert-ikonet fordi det er det fjerde og siste forsøket.

For enkelte elementer som kan vurderes, for eksempel oppgaver, kan du også velge Vurder forsøk i menyen for en vurderingskolonne og begynne å vurdere. Forsøk som ikke er en del beregningen for brukeres vurdering, vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet. Du kan navigere til forsøket som vises med bare Ikke vurdert-ikonet.

Du kan også filtrere det som skal vurderes for flere forsøk, på Ikke vurdert-siden, og du kan se forsøk på Vurderingsgrunnlag-siden. Hvis du har aktivert anonym vurdering for en oppgave, håndteres flere forsøk på samme måte. For å beskytte studentenes anonymitet er navnene og forsøksstatusene deres skjult.

Mer om flere forsøk og anonym vurdering


4. Se fullfør vurdering-varsler

Når de delegerte vurdererne begynner å gi vurderinger, blir de overordnede vurdererne varslet om at det finnes vurderinger som må fullføres. Disse varslene vises i følgende områder:

 • Ikke vurdert-siden: Vurdering må fullføres øverst i tabellen
 • Mitt Blackboard > Oppdateringer-siden
 • Rutenettet i vurderingssenteret: Vurdering må fullføres-ikonet vises i cellene
 • Varslingsmoduler
 • Individuelle e-postvarsler (hvis det er aktivert)
 • SMS-, tale- og daglig sammendrag-varsler (hvis det er aktivert)

Du kan også gå til Fullfør vurderinger-siden via studenters cellemeny og Se vurderingsgrunnlag-siden.


5. Fullfør vurderinger

Den overordnede vurdereren går gjennom alle vurderinger og tilbakemeldinger og bestemmer de endelige vurderingene. Alle lærere kan fullføre vurderinger uansett hvor mange studentforsøk en lærerrolle er tilordnet – også hvis ingen er tilordnet i det hele tatt.

Administratoren din kan tilordne fullføringsprivilegiet for andre roller ved behov.

Du kan gå til Fullfør vurderinger-siden fra disse områdene:

 • Ikke vurdert-siden > Fullfør vurderingen-fanen øverst på siden
 • Kolonneoverskriftsmenyen i vurderingssenteret
 • En students Vurder oppgave-side

Den overordnede vurdereren velger Fullfør vurderinger på ett av disse stedene, for eksempel på studentens Vurder oppgave-side. Andre sensorroller som har vurdert forsøk, kan se Vurdering må fullføres-ikonet i vurderingssenteret, men har ikke tilgang til Fullfør vurdering-siden.

Fullfør vurderinger-siden kan den overordnede vurdereren se alle vurderinger og tilbakemeldinger alle vurderere har lagt inn, samt se hvem som ikke er ferdig med å vurdere. For store klasser kan du filtrere listen etter status og sensor. På denne siden kan du godta andres vurderinger –ELLER– gå gjennom flere sensorers vurderinger og bestemme endelig vurdering.

 1. Vis sensorfremdrift: Se fremdriften til alle sensorer, hvilken gjennomsnittsvurdering sensoren har gitt for oppgaven, og antall forsøk.
 2. Vis detaljert visning-ikonet: Se eksisterende vurderinger, tilbakemeldinger og en valgfri vurderingsmatrise. Du kan skjule alle sensorenes tilbakemeldinger, legge til nye tilbakemeldinger og bestemme endelig vurdering. Du finner mer informasjon i neste del.
 3. Legg til sensor-ikon: Åpne et vindu for å legge til én eller flere sensorer for denne studenten.
 4. Endelig vurdering-kolonne: Bruk menyen for studenten for å tilordne den endelige vurderingen. Eller du kan bruke Endelig vurdering-menyen i kolonneoverskriften for å fullføre mange vurderinger samtidig og finne den høyeste og laveste poengsummen samt gjennomsnittet.

Den overordnede vurdereren kan velge å ikke fullføre vurderingen og kan også sette den tilbake til Ikke vurdert-status. Delegerte vurderere kan gi forsøk vurdering på nytt når forsøket har Ikke vurdert-statusen.

Om Vis detaljert visning-vinduet

Du kan holde markøren over navnet til de ulike studentene for å se Vis detaljert visning-ikonet. Dette åpner et vindu med spesifikke detaljer om den aktuelle studentens evalueringer. Når du fullfører vurderinger fra vinduene for spesifikke studenter, gjelder fullføringen bare for de aktuelle studentene.

Fjern avmerkingen for Vis vurdereres tilbakemelding og vurderingsmatriser (om nødvendig) til studenten hvis du vil .skjule evalueringene fra vurdererne. Velg Legg til tilbakemelding for å legge til dine egne kommentarer til studenten.

Hvis du legger til tilbakemelding som overordnet vurderer, er tilbakemeldingen din den eneste du ser på Vurderingshistorikk-fanen. På Gjennomgå innsendingshistorikk-sidene ser studentene tilbakemelding fra vurdererne (hvis dette er tillatt), samt tilbakemeldingen din som overordnet vurderer.

Husk: Kommentarer i Kommentarer (ikke synlig for studenten)-boksen vises ikke til studentene.


Fullførte vurderinger vises

Når du har fullført vurderinger, erstattes Vurdering må fullføres-ikonene med poengsummene du ga. Du kan se sensorenes poengsummer og tilbakemeldinger under Vurderingshistorikk-fanen på studentens Vurderingsgrunnlag-side.

Studentene kan se de fullførte poengsummene og tilbakemeldingene sine i Mine resultater. De kan også velge navnet på oppgaven for å se alle sensorenes tilbakemeldinger på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Husk: Når du fullfører vurderinger, kan overordnede vurderere velge å ikke vise studentene de delegerte vurderernes tilbakemeldinger og i stedet legge inn sine egne.


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen. Når e-poste er sendt, ser du en melding øverst på skjermen.

Du kan også sende påminnelser for oppgaver med anonym eller delegert vurdering. For å beskytte studentenes anonymitet er navnene og forsøksstatusene deres skjult.

Du ser ikke dette menyvalget hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Delegert vurdering og innholdsutveksling

Delegerte sensorer og innstillinger overføres til et nytt emne når du bruker disse funksjonene for innholdsutveksling:

 • Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi)
 • Velg Kopier emnematerialer til et nytt emne, og merk av for Inkluder tilknytninger i kopien.
 • Arkiver/gjenopprett – brukere og innstillinger er en del av et arkivert emne

Uten tilknytninger

Når du kopierer et emne til et nytt emne uten å ta med tilknytningene, blir den delegerte innstillingen overført som aktivert for alle eksisterende delegerte vurderingsoppgaver. Læreren som kopierer emnet, blir satt til å vurdere alle innsendinger og fullføre vurderinger.

Når du kopierer eller importer et emne til et eksisterende emne uten å ta med tilknytningene, blir den delegerte innstillingen overført som aktivert for alle eksisterende delegerte vurderingsoppgaver. Alle gjeldende brukere som kan fullføre vurderinger, blir også satt til å vurdere alle innsendinger.