Hva er fordelene med anonym vurdering?

Du kan aktivere anonym vurdering i opprettingsfasen for å fjerne muligheten for at vurderinger av viktige oppgaver blir påvirket av forutinntatte meninger.

Når det er ekstra viktig at vurderingene dine er rettferdige og upartiske, kan du bruke funksjonen for anonym vurdering. Du får ikke vite hvem som har sendt inn oppgaven, så du blir ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.Aktiver anonym vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du aktiverer anonym vurdering.

Når du vurderer oppgaver, kan du skjule studentnavn når som helst i løpet av vurderingsprosessen. Men hvis du aktiverer anonym vurdering når du oppretter en oppgave, blir studentene varslet når de åpner den. Du kan også be studenter om å la være å ta med informasjon som kan identifisere dem, for eksempel ved ikke å skrive navnet sitt på filene de legger ved oppgaver.

Merk av for Aktiver anonym vurdering i Vurderingsalternativer-delen på Opprett oppgave-siden. Velg deretter når studentene ikke skal være anonyme lenger.

 1. På en bestemt dato: Skriv inn datoen du vil deaktivere anonym vurdering. Systemet begynner automatisk å fjerne anonymiteten før utløpet av den aktuelle datoen.
 2. Etter at alle innsendinger er vurdert: Oppgi en leveringsfrist. Når studentene har har sendt inn forsøkene sine, leveringsfristen er passert og du har vurdert forsøkene, blir studentenes anonymitet fjernet.

Du kan når som helst fjerne avmerkingen for Aktiver anonym vurdering for å deaktivere anonym vurdering. Du kan slå anonym vurdering av og på helt til en student sender inn et forsøk. Etter at den første innsendingen er mottatt, kan du bare slå alternativet av. Hvis du vurderer noen forsøk anonymt og så deaktiverer innstillingen for anonym vurdering, spores ikke elementene du har vurdert med navn, som «Vurdert anonymt».


Varslinger for anonym vurdering

Du blir varslet når det finnes innsendinger for oppgaver som kan vurderes anonymt. Varsler vises i disse områdene:

 • Ikke vurdert-siden – brukernes anonymitet bevares i listen
 • Ikke vurdert- og Varsler-modulene
 • E-postvarslinger som sendes enkeltvis
 • SMS-, tale- og daglig sammendrag-varslinger

Åpne anonyme innsendinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du åpner anonyme innsendinger.

Du kan åpne innsendte oppgaver som skal vurderes anonymt, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.

 1. Vurderingssenter: Når leveringsfristen for en oppgave er passert eller alle forsøk er sendt inn, kan du gå til oppgavekolonnen og velge Vurder forsøk.
 2. Ikke vurdert-siden: Filtrer elementer som må vurderes, så du bare ser oppgaven du vil vurdere. Velg Vurder alle brukere i oppgavemenyen for å begynne vurderingsprosessen.

Begge tilgangsalternativene tar deg til Vurder oppgave-siden, der du kan se innsendinger og vurdere som normalt.

Mens du går fra student til student, blir brukernavn byttet ut med «Anonym student». Du kan også se hvor mange elementer som kan vurderes, køen inneholder. Når anonym vurdering er deaktivert, vises vurderingene i vurderingssenterkolonnen.


Flere anonyme forsøk

Når du tillater flere anonyme forsøk, trenger du kanskje ikke å vurdere alle. Når du velger å vurdere anonymt, skjules forsøk og studentenes navn. Hvis du velger å bruke enten første eller siste forsøk for vurderingen, kan du ikke se hvor mange forsøk studenten har sendt inn. Når du begynner å vurdere fra vurderingskolonnen, kan du enkelt se hvilke forsøk som blir regnet som en del av studentens vurderinger.

Velg Vurder forsøk i menyen for vurderingskolonnen. Gå til forsøk som bare vises med Ikke vurdert-ikonet, ved siden av Anonym student.

Forsøk som ikke er en del av beregningene av en students vurdering, vises med Inngår ikke studentens vurdering-ikonet, og du trenger ikke å vurdere dem.

Hvis du begynner å vurdere på Ikke vurdert-siden, ser du bare forsøk som må vurderes basert på hvilke forsøk du velger å vurdere først og sist.. Du kan velge å se alle forsøk. Studentenes navn og forsøksstatus er skjult.

Mer om ikke vurdert-siden

Flere forsøk med anonym vurdering

Tillat ytterligere forsøk vises bare hvis en student allerede har sendt inn det maksimale antallet forsøk som er tillatt for den oppgaven. Du kan fortsette å gi muligheter til å sende inn forsøk på nytt hver gang en student når det maksimale antallet. Du trenger ikke å vurdere tidligere forsøk for å tillate at en student kan sende inn på nytt.

Det er mulig å gi studenter flere forsøk for anonyme oppgaver også. Du kan se studentenes navn, men ikke innsendingene deres eller hvor mange forsøk de har igjen. Forespørselen din ignoreres hvis det er igjen forsøk.

Du kan alternativt velge Ignorer forsøk for å ignorere forsøkets poengsum i vurderingsberegningene og ikke telle den mot det maksimale antallet forsøk.


Send påminnelser for emnearbeid som mangler.

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen. Når e-poste er sendt, ser du en melding øverst på skjermen.

Du kan også sende påminnelser for oppgaver med anonym eller delegert vurdering. For å beskytte studentenes anonymitet er navnene og forsøksstatusene deres skjult.

Du ser ikke dette menyvalget hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Bevis for anonym vurdering

Institusjoner trenger en løsning for å bekrefte at bestemte oppgaver er vurdert anonymt.

Du og administratorene kan bekrefte at anonym vurdering var aktivert da du vurderte oppgavene. Selv etter at anonymitet er deaktivert, vises bekreftelsen på forsøksskjermen for vurderingen samt i loggen i vurderingssenteret.

Studentene blir informert om at oppgavene deres skal vurderes anonymt, på Opplastingsoppgave-siden. De blir bedt om ikke å ta med informasjon som kan identifisere dem, i oppgavene sine.

Gjennomgå innsendingshistorikk-siden eller i Mine resultater ser studentene Vurdert anonymt-ikonet for oppgaver som er vurdert anonymt.


Anonymitet i vurderingssenteret

Studentenes identitet beskyttes når du bruker anonym vurdering:

 • Poengsummer fra anonymt vurderte oppgaver brukes ikke i beregnede kolonner før du deaktiverer anonymiteten.
 • Anonymt vurderte oppgaver vises ikke i rapporter i vurderingssenteret før du deaktiverer anonymiteten.
 • Kolonner for anonymt vurderte oppgaver kan ikke velges når du laster ned data fra vurderingssenteret.

ULTRA: Aktiver anonym vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du aktiverer anonym vurdering.

Du kan aktivere anonym vurdering for oppgaver og prøver som ikke inneholder de innebygde spørsmålstypene. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver og prøver.

Studentenes navn er skjult i løpet av vurderingsprosessen og vises bare når du har publisert alle vurderinger. Det vises ingen indikasjoner på studenter med tilretttelegginger.

Du kan ikke vise eller skjule studentnavn etter at studentene har åpnet en oppgave eller prøve eller sendt inn forsøk.

Innstillinger som er kompatible med anonym vurdering

Disse innstillingene og funksjonene fungerer med anonym vurdering:

 • Leveringsfrist: Anonym vurdering deaktiveres ikke selv om leveringsfristen passeres.
 • Flere
 • Parallellvurdering
 • Legg til tidsbegrensning
 • Legg til vurderingsmatrise
 • Innrett med mål
 • SafeAssign: Resultatene er skjult så lenge anonym vurdering er aktivert. Når du har publisert vurderingene, vises studentenes navn, og du kan se SafeAssign-resultater og originalitetsrapporter.

Innstillinger som ikke er kompatible med anonym vurdering

Disse innstillingene og funksjonene fungerer ikke med anonym vurdering:

 • Tillat klassesamtaler
 • Samle inn innleveringer utenfor nettet
 • Tilordne til grupper
 • Legg til spørsmål, og bruk spørsmål på nytt

Mer om hvordan du oppretter oppgaver

Hvis du oppretter en oppgave med spørsmål, kan du ikke aktivere anonym vurdering. Hvis du velger en spørsmålstype etter å ha skjult studentenes navn, blir du spurt om du vil deaktivere anonym vurdering. Hvis du velger Fortsett, åpnes spørsmålsfeltet, og anonym vurdering deaktiveres.

Studentvisning

Når studenter åpner oppgaven, ser de denne meldingen:

Denne oppgaven blir vurdert anonymt. Ikke ta med personlig informasjon, som for eksempel navnet ditt.


ULTRA: Åpne anonyme innsendinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du åpner anonyme innsendinger.

Vurderingsbok-siden kan du velge tittelen på en oppgave for å begynne å vurdere den. Du kan gjøre det samme for prøver.

Innsendinger-siden vises det en melding om at anonym vurdering brukes.

Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult. En generell silhuett brukes i stedet for studentbilder. Studenter med innsendinger blir tilordnet «Anonym student» og et tall, for eksempel Anonym student 244260. Innsendingene er i vilkårlig rekkefølge – ikke sortert etter innsendingsdato.

Hvor mange innsendinger som er mottatt, vises øverst på siden sammen med det totale antallet innsendinger som kan mottas. Studentene forblir anonyme frem til du publiserer vurderingene. Du kan også se hvor mange innsendinger du har gitt vurdering, under å publisere-overskriften.

Rutenettvisning

I rutenettvisningen viser kolonneoverskriften hvor mange innsendinger du har gitt vurdering. Anonym vises i cellene for alle studentene. Du kan ikke se hvilke studenter som har sendt inn noe. Hvis du holder markøren over en celle, ser du denne meldingen: Fullfør vurderingen for å slå av anonymitet og publisere alle vurderingene.


ULTRA: Gi vurdering til anonyme innsendinger

Når du velger en innsending, ser du Anonym student og et tall. Du kan se vurderingsmatrisen, åpne studentfilene, skrive merknader direkte, gi en vurdering og legge inn tilbakemelding.

Mer om hvordan du vurderer oppgaver

Du kan ikke publisere vurderingen fra innsendingssiden. Øverst på siden kan du gå til andre innsendinger.

Innsendinger-siden ser du Ingenting å gi vurdering som status for innsendinger som har fått vurdering. Det vises ingen vurderinger før du har publisert alle vurderingene.

Publiser alle vurderinger

Når du er ferdig med å gi vurdering, kan du velge Publiser alle vurderinger-lenken i banneret øverst på siden.

Publiser alle vurderinger vises bare for roller som har de nødvendige rettighetene. Eksempel: Vurderere kan ikke publisere alle vurderinger og deaktivere anonym vurdering.

Du blir bedt om bekreftelse hvis du ikke har gitt vurdering til alle forsøk, eller hvis noen studenter fortsatt må sende inn forsøk. Hvis du publiserer alle vurderinger, deaktiveres anonym vurdering, og studentenes navn vises. Denne handlingen kan ikke angres. Du kan senere oppdatere publiserte vurderinger og gi vurdering til sene innsendinger.

Vurderingsbok-siden for emnet kan du se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. Du får også advarsler hvis du prøver å publisere alle vurderinger før vurderingsprosessen er ferdig eller alle forsøk er sendt inn. Du ser også advarsler hvis du velger Publiser vurderinger via Vurderinger i listen der navnet ditt vises.

Når du har publisert alle vurderinger, vises studentenes navn og profilbilder. Alle vurderinger du har tilordnet, publiseres. Fullført indikerer at du ikke har noen flere vurderingsoppgaver for den aktuelle studenten.

For øyeblikket vises det ingen etiketter eller ikoner for å vise at oppgaven er vurdert anonymt når du har publiser alle vurderinger.

Sen levering

Anonym vurdering deaktiveres ikke selv om leveringsfristen passeres. Sene leveringer blir merket.

Slett forsøk

Du kan slette forsøk hvis enkelte studenter for eksempel legger til identifiserende informasjon. Åpne menyen på innsendingssiden, og velg Slett. Forsøket og vurderingen blir fjernet, og studenten kan sende inn et nytt forsøk.

Hva ser studentene?

Studentene ser ingen indikasjoner på anonym vurdering på Vurderinger-siden. Studentene ser Ikke vurdert i Vurdering-kolonnen frem til du publiserer alle vurderinger – selv om du har gitt èn oppgave en vurdering..


ULTRA: Flere anonyme forsøk

Du kan la studentene sende inn flere forsøk når du aktiverer anonym vurdering. Studentenes navn forblir skjult for alle forsøk. I vurderingsboken kan du se hvor mange forsøk hver student har sendt inn, og hvor mange du må vurdere.

Når du er ferdig med å vurdere alle forsøkene for en student, ser du Ingenting å gi vurdering i raden for den aktuelle studenten.

Du ser en advarsel hvis du velger Publiser alle vurderinger når ikke alle studenter har sendt inn alle forsøkene sine. Hvis du publiserer alle vurderinger før alle forsøk er sendt inn, deaktiveres anonym vurdering.

Studentvisningen for flere forsøk

Når studenter ser forsøkene sine, ser deIkke vurdert i vurderingspillen. Når du publiserer alle vurderinger, ser de vurderinger for alle forsøk.


ULTRA: Anonymitet i vurderingsboken

Studentenes identitet beskyttes når du bruker anonym vurdering:

 • Poengsummer fra anonymt vurderte oppgaver brukes ikke i beregnede kolonner før du deaktiverer anonymiteten.
 • Anonymt vurderte oppgaver vises ikke i rapporter i rapportene om studentaktivitet før du deaktiverer anonymiteten.
 • Kolonner for anonymt vurderte oppgaver kan ikke velges når du laster ned data fra vurderingsboken.

ULTRA: Emnekonvertering og anonym vurdering

Når du konverterer Original-emner til Ultra-emner, beholder eksisterende oppgaver uten spørsmål innstillingen for anonym vurdering. Eventuelle oppgavevurderinger fjernes i konverteringen.

Mer om konvertering av emner