Du kan laste ned innsendte oppgaver for å gå gjennom dem uten nett. Last ned alle eller bare utvalgte innsendinger som én enkelt ZIP-fil. Pakk ut eller åpne filen for å se innholdet. Alle innsendingene lagres som separate filer.

Windows- og Mac-maskiner har innebygde funksjoner for å se og pakke ut komprimerte ZIP-filer. Du kan finne ut mer i hjelpen for operativsystemet på datamaskinen din.

Last ned oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til “Ultra”-hjelp med nedlasting av oppgaver.

 1. Åpne menyen for oppgavekolonnen, og velg Last ned besvarelser i vurderingssenteret.
 2. Last ned oppgave-siden kan du velge studentinnsendingene du vil laste ned, –ELLER– merke av i overskriftsfeltet for å velge alle tilgjengelige innsendinger.
 3. Velg Send.
 4. Velg Last ned oppgaver nå-lenken på den neste Last ned oppgave-siden. Et popup-vindu viser instruksjonene for hva du skal gjøre med filen.
 5. Velg Lagre fil og OK i popup-vinduet.
 6. Bla til stedet du vil laste ned filen til, og velg Lagre.
 7. For å gå tilbake til vurderingssenteret kan du velge OKLast ned oppgave-siden.

Når du bruker nedlastingsfunksjonen, tas brukernavn med i filnavnet automatisk for at det skal være lett å identifisere dem. Men filer som lastes ned enkeltvis fra Vurdering-siden, inneholder ikke brukernavn. For å unngå forvirring kan du spesifisere at studentene må bruke et detaljert filnavn som inneholder etternavnene eller brukernavnene deres, når de sender inn oppgaver.

Hvis en student har lagt ved et vedlegg, kan ZIP-filen du lastet ned, inneholde to filer per student: den vedlagte filen og en TXT-fil generert av vurderingssenteret. TXT-filen inneholder informasjon om innsendingen og studentens kommentarer. Studentens brukernavn er tatt med i begge filnavnene for å gjøre det enkelt å identifisere dem.

Med Rydd opp i oppgavefil-funksjonen kan du velge studenter og slette filer tilknyttet innsendingene deres. Denne funksjonen er tilgjengelig i menyen for oppgavekolonnen i vurderingssenteret.


Vurder nedlastede oppgaver

Når du har gått gjennom innsendinger uten nett og gitt vurderinger, kan du legge inn vurderinger og kommentarer i vurderingssenteret. Åpne menyen for oppgavecellen, og velg Se vurderingsgrunnlag. Velg Rediger vurderingVurderingsopplysninger-siden. Du kan bruke Sett inn fil-funksjonen i redigeringsprogrammet for å legge til filer. Eventuelt kan du velge Vis forsøk for å se studentens arbeid i Innsending- og Kommentarer-delene etter hvert som du legger til vurderinger, kommentarer og filer.

Hvis du vil, kan du også skrive vurderingene direkte i cellene i vurderingssenteret. Hvis du skriver inn en vurdering for første forsøk på en oppgave du har tillat to forsøk på, kalles denne vurderingen en overstyrt vurdering. Hvis du går videre og vurderer det andre forsøket på Vurder oppgave-siden, har den overstyrte vurderingen forrang over vurderingen for det andre forsøket. Så tenk på konsekvensene før du gir oppgaver vurderinger direkte i cellene i vurderingssenteret.

Mer om overstyrte oppgaver

Video: Download Assessment Submissions


ULTRA: Watch a video about downloading assessment submissions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Download assessment submissions explains how to download assessment submissions and what you can and cannot download in the Ultra course view.


ULTRA: Last ned vurderinger

Ser dette ukjent ut? Gå til “Original”-hjelp med nedlasting av oppgaver.

For å akselerere vurderingsprosessen kan du laste ned studentenes oppgaveinnsendinger og se dem i frakoblet modus. Du kan laste ned alle eller en utvalgt innsending som en ZIP-fil. Pakk ut eller åpne filen for å se innholdet. Hver innsending lagres som en separat fil med hver students brukernavn.

Dine UA, tilretteleggere, og vurdere kan også laste ned innsendte oppgaver.

Du kan laste ned innhold og filer som studentene oppretter og legger ved i redigeringsprogrammet for innsendinger.

Du kan ikke laste ned innhold og filer som er vedlagt i oppgavespørsmål. For eksempel, hvis en oppgave kun har Langsvar-spørsmål vil ikke studenters svar bli lastet ned. Du kan heller ikke laste ned diskusjoner, gruppearbeid eller anonyme innsendinger.

Velg Last ned fra disse områdene i vurderingsboken:

 • Listevisning: Elementets Innsendinger side & gt; menyen i overskriftsraden
 • Rutenettvisning: Elementets meny

Last ned Last ned oppgave-/prøvefiler-side

Last ned Last ned oppgave-/prøvefiler-siden velger du Navn- eller Dato-kolonneoverskriften for å sortere innsendingene.

 1. Kryss av ruten ved siden av Navn-kolonnen for å velge alle innsendinger eller velge innsendinger individuelt. Hvis du velger alle, bare innsendinger med filer og tekst fra studenter i redigeringsprogrammet inkluderes i ZIP-filen.

  Hvis du har tillatt flere forsøk, inkluderes filene for alle forsøk for hver student.

 2. Velg Opprett ZIP-fil for å starte prosessen.
 3. I popup-ruten velger du Send. Filen opprettes i bakgrunnen, og du går automatisk tilbake til Innsendinger-listesiden eller -rutenettvisningen. Prosessen tar litt tid basert på filstørrelsen.

Du får en e-post og en emnemelding når ZIP-filen er klar for nedlasting til datamaskinen. På emnet ditt Meldinger-siden eller i e-posten din, velger du Last ned nå-lenken.

Hvis du sletter e-posten og emnemeldingen med lenken for å laste ned filen, må du kjøre nedlastingen på nytt. ZIP-filen blir værende i systemet inntil det utføres en rutinert systemopprydding – hver 90. dag eller mer – eller til en administrator manuelt sletter den. Kontakt administratoren din hvis du trenger mer informasjon.


ULTRA: Se innholdet i ZIP-filer

Windows- og Mac-maskiner har innebygde funksjoner for å se og pakke ut komprimerte ZIP-filer. Du kan finne ut mer i hjelpen for operativsystemet på datamaskinen din.

Når du pakker ut filen, vises det en mappe med filer for hver innsending. For enkel identifisering så er brukernavn inkludert automatisk i filnavnene.

Filer som er inkludert i ZIP-filen

TXT-fil: Hvis en student brukte redigeringsverktøyet for å fullføre vurderingen, vises innsendings teksten i en TXT-fil. Du finner også informasjon om innsendingen, for eksempel dato innsendt. Husk: Innhold og filer som legges ved i vurderingsspørsmål, lastes ikke ned.

Innsendingsfiler: Hvis studenten har lastet opp én eller flere filer som innsending, vises de sammen i listen. En students innsending kan for eksempel inneholde et Word-dokument, en bildefil og en lysbildepresentasjon. Husk: Hvis du har tillatt flere forsøk, inkluderes filene for alle forsøk for hver student.

Kombinasjon: Studenter kan legge inn tekst og legge ved filer i redigeringsverktøyet for å fullføre innsendingen.