Opprett og rediger oppgaver

På denne siden

  Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

  Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold.

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til oppgaver.

  Med oppgaver kan du opprette emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student separat. Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

  Når du oppretter en oppgave, opprettes det automatisk en kolonne i vurderingssenteret. I vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden kan du se hvem som har sendt inn arbeidet sitt og begynne å vurdere. Studentene kan se vurderingene sine på Mine resultater-sidene eller på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven.

  Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper.

  Mer om gruppeoppgaver


  Opprett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

  Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

  1. Velg Oppgaver i Oppgave-menyen, og legg inn navn, veiledning og filer studentene trenger. Du kan bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere tekst og legge til filer. Du kan også legge filer i Oppgavefiler-delen.
  2. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet: Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

   –ELLER–

   Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

   Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

   Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

  3. Hvis du vil, kan du velge leveringsfrist. Oppgaver med leveringsfrist vises automatisk i emnekalenderen.
  4. Skriv inn mulige poeng og legg eventuelt til en vurderingsmatrise i Vurdering-delen. Utvid delene for å gjøre valg, for eksempel bruke anonym vurdering, velge hvordan vurderingen skal vises og velge antall forsøk. Du kan tillate mer enn ett forsøk per oppgave.
  5. Gjør oppgaven tilgjengelig når du vil at studentene skal kunne åpne den. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når oppgaven vises – ikke tilgjengeligheten.
  6. Velg Send.

  Mer om innstillinger for vurdering av oppgaver

  Mer om hvordan du legger til filer i redigeringsprogrammet

  Mer om Emnefiler i forhold til Mitt innhold


  Opprett gruppeoppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager gruppeoppgaver.

  Du kan sørge for at studentene samarbeider og kommuniserer ved å bruke gruppeverktøyet og gruppeoppgaver til å bygge opp et interaktivt miljø på nettet.

  Mer om hvordan du oppretter grupper

  Du kan opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper. Bare du og medlemmene av gruppen har tilgang til oppgaven.

  Før du starter

  • Det må finnes en emnegruppe for at du skal kunne opprette gruppeoppgaver for den.
  • Studenter som er tilknyttet flere grupper som mottar den samme oppgaven, kan sende inn flere forsøk for denne oppgaven. Du må kanskje gi disse studentene en totalvurdering for oppgaven.
  • Studenter som ikke var påmeldt da en gruppeoppgave ble sendt inn, har ikke tilgang til den aktuelle innsendingen. Disse studentene kan bare se at innsendingen er gjort.
  • Studenter du fjerner fra en gruppe, kan ikke se gruppeoppgavene. De kan åpne innsendingene sine i Mine resultater.
  • Hvis du redigerer oppgaven mellom opprettelsen og leveringsfristen, kan hele gruppen miste alt arbeidet de har gjort.
  • Hvis du sletter en gruppe fra oppgaven etter at studentene har begynt et forsøk, men før det er sendt inn, mister de tilgangen til oppgaven og alt arbeidet de har gjort.

  Du oppretter gruppeoppgaver på samme måte som du oppretter oppgaver studentene må gjøre individuelt. Når du oppretter en gruppeoppgave, opprettes et vurderingsbokelement automatisk. Du kan opprette gruppeoppgaver i innholdsområder, læremoduler, læreplaner og mapper. Gruppeoppgaven vises i emneområdet du opprettet det i, og på gruppens startside.

  Gå til Innsendingsdetaljer-delen på Opprett oppgave-siden for å levere oppgaver til grupper.

  1. Velg Gruppeinnsending.
  2. Velg gruppen eller gruppene som skal få denne oppgaven, i Elementer som kan velges-feltet. Velg høyrepilen for å flytte utvalget inn i Valgte elementer-feltet. Du kan velge flere grupper samtidig på en Windows-datamaskin ved å trykke på og holde inne Shift-tasten og velge gruppene. Du kan velge grupper som ikke er oppført etter hverandre, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike gruppene. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Bruk Velg alle-funksjonen hvis du vil velge alle gruppene.
  3. Velg antall forsøk. Du kan tillate mer enn et forsøk for en gruppeoppgave.

  Bekreftelse på innsending av studentoppgaver

  Når studentenes oppgaver er sendt inn, ser de informasjon om de innsendte oppgavene sammen med et bekreftelsesnummer og en beskjed om at innsendingen var vellykket, på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Studentene kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på at oppgaven er sendt inn, noe som kan være nyttig ved eventuelle tvister. For oppgaver med flere forsøk får studentene forskjellige numre for hver innsending. Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får studentene også en e-post med et bekreftelsesnummer og andre detaljer for hver innsending.

  Du og studentene dine kan ikke se bekreftelsesnumre hvis institusjonen bruker Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller eldre. E-postvarslinger til studenter og studenters tilgang til kvitteringshistorikk ble introdusert i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

  Du og administratorene har nå en oppføring i systemet – selv om forsøk, oppgaver eller studenter senere skulle bli slettet fra emnet. Disse oppføringene blir værende i emnet og kan hentes ut også etter arkiverings- og gjenopprettingsprosessen.

  Du kan se alle bekreftelsesnumrene til studentene dine i vurderingssenteret. Åpne Rapporter-menyen, og velg Innsendingskvitteringer.

  Du kan se informasjon om alle oppgaver, for eksempel hvem som sendte inn en oppgave og når det ble gjort, på Innsendingskvitteringer-siden. Gruppeoppgaver blir også registrert, og i Innsender-kolonnen er det oppført hvem som sendte inn oppgaven for gruppen. Du kan se om en student har sendt inn en fil eller skrevet innsendingen i oppgavens redigeringsprogram, i Innsendinger-kolonnen.

  Bruk menyene øverst på siden til å filtrere elementene. Velg Ikke tom i den andre menyen, og la søkefeltet være tomt for å se alle innsendingskvitteringene. Velg en kolonnetittel for å sortere elementene.


  Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du administrerer oppgaver.

  Du kan redigere, endre rekkefølgen på og slette oppgavene dine. Bruk dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet til å endre rekkefølgen på oppgavene. Du kan for eksempel endre rekkefølgen på oppgavene for å vise den nåværende øverst.

  Velg et alternativ i oppgavens meny.

  • Flytt en oppgave til et annet sted i emnet. Når du har flyttet en oppgave, er den fjernet fra det opprinnelige stedet. Du kan ikke kopiere oppgaver.
  • Rediger en oppgave. Hvis du endrer instruksjonene, får studenter som allerede har sendt inn oppgaven, bare se de nye instruksjonene når de gjør nye forsøk.
  • Bruk publiseringskriterier, sporing, metadata og status for gjennomgang.

  Mer om valgene du kan bruke

  Slett oppgaver

  Hvis du sletter en oppgave fra et emneområde, og det ikke finnes noen innsendinger fra studenter, slettes kolonnen i vurderingssenteret også.

  Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

  • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
  • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

  Hvis du vil ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret, kan du gjøre elementet som kan gis vurdering, utilgjengelig i emnet.


  ULTRA: Opprett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

  Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold. Studentene har tilgang til arbeidet sitt ved siden av innholdet de trenger – akkurat når de trenger det. Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

  Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør oppgavene synlige.

  Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en oppgave. Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til oppgaver.

  Velg Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Utvid Vurdering-delen, og velg Oppgave. Ny oppgave-siden åpnes.

  Når du oppretter oppgaver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

  Når du har lagt ut vurderingene for oppgavene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De har også tilgang til oppgaver, innsendinger, tilbakemeldinger, vurderingsmatriser og vurderinger via oppgavelenken på Emneinnhold-siden.

   

  ULTRA: Ny oppgave-siden

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om grunnleggende informasjon om oppgaver.

  Legg til det oppgaver må inneholde. Gi oppgaven en intuitiv tittel, så det er lett for studentene å finne den blant alt det andre emneinnholdet. Tittelen vises som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke gir oppgaven noen tittel, vises «Ny oppgave» i innholdslisten.

  • Legg til spørsmål: Legg til spørsmål av typen Langsvar, Flervalg med ett riktig svar og Sant/usant-spørsmål i oppgaven.
  • Legg til tekst: Legg inn detaljer og instruksjoner om oppgaven. Hvis du klikker utenfor tekstboksen, lagres arbeidet automatisk. Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet.

   Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  • Legg til filer. Det er to måter og legge til filer i oppgaver på.
   • Last opp fra datamaskin: Bla gjennom eller dra filer studentene trenger for å fullføre innsendingene sine, fra datamaskinen. Du kan legge til dokumenter og bilde-, lyd- og videofiler. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefiler vises direkte i nettleseren. Du kan ikke legge til mapper med elementer. Du blir spurt om du vil legge til enkeltelementene i mappen.
   • OneDrive: Microsoft OneDrive er en skybasert lagringsplattform for filer og bilder, som er tilgjengelig på mange enheter. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil i OneDrive, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra OneDrive, vises direkte i nettleseren. Hvis du velger en mappe med filer i OneDrive, fjernes innholdet fra mappen, og så vises det i stedet som enkeltelementer i oppgaven.

    Du kan ikke åpne OneDrive på små enheter.

  Mer om hvordan mediefiler vises

  Vis eller skjul oppgaven. Studentene kan ikke se oppgaver før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi datoer for når en oppgave skal vises og skjules. Studenter kan se visningsdatoen for oppgaver på Emneinnhold-siden.

  Angi oppgaveinnstillinger. Velg Oppgaveinnstillinger-ikonet for å åpne panelet hvor du kan oppgi detaljer og informasjon om oppgaver.

  Oppgi en leveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Studentene ser et vindu med en emnevarsling den første gangen de åpner et emne samme dag som en oppgave skal leveres og er sen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

  Se tilpasninger. Du kan angi tilpasninger og frita studenter fra forskjellige emnekrav, for eksempel tidsfrister for oppgaver. Gå til Deltakerliste, og hold markøren over studentens navn for å velge tilpasninger. Hvor mange tilpasninger du har gjort, vises i innstillingsdelen på oppgavesiden i Oppgaveinnstillinger-delen.

  Mer om justering av leveringsfrister

  Tillat klassesamtaler. Hva om studentene har spørsmål om en oppgave? Du kan tillate samtaler inne i oppgaver, og alle kan bidra. Samtalen vises bare sammen med den relevante oppgaven.

  Tilfeldig rekkefølge. Du kan vise spørsmål i tilfeldig rekkefølge for å støtte oppunder øving og unngå juks. Velg Tilfeldig rekkefølge, så spørsmål vises i en annen rekkefølge hver gang en student starter et forsøk. Husk at du ser spørsmålene i samme rekkefølge hver gang, men studentene ser dem i tilfeldig rekkefølge. For å unngå forvirring bør du ikke bruke numre for å vise til andre spørsmål i slike oppgaver.

  Endre vurderingskategori. Du kan endre vurderingskategorien for oppgaven, for å bruke en egendefinert vurderingsbokkategori du har konfigurert i emnet ditt. Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Egendefinerte kategorier kan være nyttige når du konfigurerer totalvurderinger.

  Bestem antall forsøk. Du kan la studentene dine sende inn mer enn ett forsøk for en oppgave. Når du tillater flere forsøk, kan du også velge hvordan den endelige vurderingen skal beregnes.

  Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

  Legg til en tidsbegrensning. Legg til en tidsbegrensning for å holde studentene fokusert på arbeidet sitt. Oppgaveforsøket blir automatisk sendt når tiden er ute.

  Du kan for øyeblikket ikke legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.

  Legg til en vurderingsmatrise. Du kan opprette en ny vurderingsmatrise eller tilknytte en eksisterende vurderingsmatrise. En vurderingsmatrise er et poengverktøy du kan bruke til å evaluere vurdert arbeid.

  Opprett en gruppeoppgave. Du kan opprette oppgaver for én eller flere grupper med studenter. Som standard tilordner du vurderinger til hver gruppe som et hele, men du kan også endre studenters individuelle vurdering.

  Legg til mål og standarder. Du kan tilpasse en oppgave til ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner.

  Lukk laget. Oppgaven lagres automatisk mens du skriver. Når du er ferdig, kan du velge X for å lukke oppgavelaget og gå tilbake til Emneinnhold-siden.


  ULTRA: Legg til spørsmål i oppgaver


  ULTRA: Oppfordre til samtaler.

  Hvis du aktiverer klassesamtaler, kan studenter diskutere oppgaven med deg og klassekameratene sine. De kan be om hjelp, dele kilder eller svare på hverandres spørsmål. Samtalen vises bare sammen med den relevante oppgaven. Samtaler vises ikke på diskusjonssiden.

  Hvis du vil se samtalen, kan du velge snakkebobleikonet på raden for oppgaven på Emneinnhold-siden. Du kan også åpne samtalen øverst til høyre på oppgavesiden eller innsendingssiden. Du kan lese hva studentene dine har skrevet, og legge til dine egne tanker. Hvis du vil, kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere teksten.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en punktliste.

  Velg Slett-ikonet for å fjerne bidrag. Studenter kan slette sine egne bidrag, men ingen kan gjøre endringer.


  ULTRA: Legg til en tidtaker

  Du kan legge til en tidtaker for oppgaver i Ultra-emnevisningen. Med tidtakere blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn.

  Gå til Oppgaveinnstillinger-panelet, og velg Legg til tidsbegrensning. Skriv inn en tidsbegrensning, så er du ferdig. Tidsbegrensninger fører til at oppgaver sendes inn automatisk. Hvis en student ikke har sendt inn en oppgave i løpet av tidsbegrensningen, gjør systemet det automatisk,

  Du kan for øyeblikket ikke legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver. Hvis du tillater flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk. Tidsbegrensninger må være heltall mellom 1 og 480. Desimaler støttes ikke.

  Når en student åpner oppgaven, vises tidsbegrensningen. Tidtakeren begynner når studentene starter et forsøk, og hvor mye tid som er igjen, vises mens de jobber med innsendingene sine. Hvis en student går ut av oppgaven, lagrer vedkommendes arbeid som et utkast, men tidtakeren fortsetter nedtellingen.

  Når du oppretter en ny oppgave, kan du velge Legg til spørsmål for å åpne Legg til spørsmål-panelet og velge en spørsmålstype.

  Innhold og innstillinger-området åpnes, hvor du kan skrive inn spørsmål og svar-alternativer, for eksempel for Flervalg med ett riktig svar-spørsmål. Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg poengfeltet for å skrive inn en ny verdi.

  I Langsvar-spørsmål må studentene skrive svaret i et tekstfelt. Disse spørsmålene vurderes manuelt.

  Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Når du har lagt til det første spørsmålet, kan du velge plusstegnet der du vil legge til tekst, en fil eller et nytt spørsmål.

  Mer om hvordan du legger til filer og tekstblokker

  Flervalg med ett riktig svar- / Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

  I Flervalg med ett riktig svar-spørsmål må studentene velge det riktige svaret blant mange alternativer. Du kan også opprette flervalgsspørsmål med flere riktige svar. Flervalg med ett riktig svar- og Flervalg med flere riktige svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en oppgave har denne typen spørsmål, blir poengene automatisk publisert så studentene kan se dem. Hvis du tar med flere riktige svar på et spørsmål, kan du velge om du vil gi delvis eller negativ poengtildeling når du får blandede svar.

  Du kan slette svarfelt du ikke trenger, med knappene ved siden av de fire standardsvarfeltene. Hvis du vil ha mer enn fire svarfelt, kan du velge Legg til alternativ. Du kan legge til så mange svarfelt du vil. Velg Flytt-ikonet for å flytte et svar. Alle flervalgsspørsmål må ha minst to svaralternativer og ett eller flere riktige svar. Du kan velge hvordan du vil tildele poeng for spørsmål med flere riktige svar.

  Delvis og negativ poengtildeling

  Delvis poengtildeling belønner studenter som med svarene sine viser at de at har en ufullstendig forståelse av materialet. Bruk negativ poengtildeling for å motvirke gjetting. Du kan tillate negative poengsummer for gale svar. Gjør et valg i Alternativer for poengtildeling-menyen:

  • Alle riktige svar må velges for å få full poengsum
  • Gi poeng for riktige svar uten straff for gale svar
  • Gi poeng for riktige svar, men trekk fra poeng for gale svar

  Sant/usant-spørsmål

  For å opprette Sant/usant-spørsmål kan du velge Legg til spørsmål på oppgavelerretet og så Sant eller Usant. Legg til spørsmålstekst, eller last opp en fil. Velg Sant eller Usant som riktig svar, og lagre spørsmålet, så er du ferdig.

  Du kan redigere teksten i alle spørsmål, selv etter at studentene har sendt inn oppgaven. Etter at det har kommet inn innsendinger, kan du ikke legge til nye spørsmål, slette spørsmål, redigere verdier eller endre riktige svar.

  Flervalg med ett riktig svar- og Sant/Usant-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en oppgave bare har disse spørsmålstypene, blir poengene for oppgaven automatisk publisert så studentene kan se dem.

  Rediger og slett spørsmål

  For å endre verdien for eksisterende spørsmål kan du velge poengsumpillen og skrive inn en ny verdi. Du kan også velge Flere valg-ikonet for å se spørsmålsalternativer og velge Rediger eller Slett.

  Du kan redigere teksten i alle spørsmål, selv etter at studentene har sendt inn oppgaven. Etter at det har kommet inn innsendinger, kan du ikke legge til nye spørsmål, slette spørsmål, redigere verdier eller endre riktige svar.

  Hvis du legger til filer i et spørsmål, kan du gå til redigeringsmodus for å redigere eller legge til flere. Du kan velge å vise filen som et vedlegg eller direkte i nettleseren hvis nettleseren din tillater det. Du kan også legge til alternativ tekst for å forbedre tilgjengeligheten.

  Du kan tilpasse mål til individuelle spørsmål for å gjøre det enklere for institusjonen å måle prestasjoner. Velg Flere valg-ikonet ved siden av spørsmålet, og velg Tilpass med mål. Etter at du har gjort oppgaven tilgjengelig, kan studentene se informasjon om målene du har tilpasset med oppgaver og spørsmål, så de vet hva du forventer.

  Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold


  ULTRA: Legg til filer og tekstblokker i oppgaver

  Velg plusstegnet der du vil legge til spørsmål, tekst eller filer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

  Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsprogrammet. Du kan ta med instruksjoner for en del av oppgaven eller introduksjonstekst for lyd- og bildefiler. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter. Hvis du klikker utenfor tekstboksen, lagres arbeidet automatisk.

  Du kan også bruke tekstredigeringsprogrammet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen med teksten.

  Hvis du oppretter en oppgave som bare inneholder tekstblokker, kan du manuelt endre den maksimale poengsummen i oppgaveinnstillingene. Dette er nyttig hvis du vil at studentene skal laste opp innsendinger eller bruke feltene for fritekst.

  Legg til filer. Velg Legg til fil for å se etter filer på datamaskinen din eller OneDrive. Du kan dra filer fra datamaskinen din, for eksempel Word-dokumenter eller lydfiler. Du kan ikke legge til mapper med elementer. Du blir spurt om du vil legge til enkeltelementene i mappen. Det er institusjonen som kontrollerer den maksimale filstørrelsen for opplasting.

  Hvis du oppretter en oppgave på en mobilenhet, vises valget som «Last opp fra enhet».

  Mer om hvordan mediefiler vises

  OneDrive: Microsoft OneDrive er en skybasert lagringsplattform for filer og bilder. Du kan få tilgang til OneDrive fra flere enheter. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil i OneDrive, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra OneDrive, vises direkte i nettleseren. Hvis du velger en mappe med filer i OneDrive, fjernes innholdet fra mappen, og så vises det i stedet som enkeltelementer i dokumentet.

  Du kan ikke åpne OneDrive på små enheter.

  Studentene ser innholdet akkurat som du ser det, men uten redigeringsmulighetene.

  Visningsalternativer for medier

  Hvis nettleseren din tillater det, vises mediefilene du legger til i oppgaver, direkte i nettleseren som standard. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra OneDrive.

  Bilder som vises direkte i nettleseren, er bygget inn i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

  Hold markøren over en mediefil for å åpne menyen, og velg Rediger fil-ikonet. I panelet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefiler skal vises i oppgaven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise ekstremt store filer som vedlegg studentene kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

  Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst leses høyt av skjermlesere og hjelper til med å beskrive det enkelte brukere ikke kan se. Alternativ tekst kan ikke bestå av mer enn 100 tegn.

  For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan studentene velge et bilde og se det separat.

  For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har studentene alternativer de kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Studentene kan se videofilene i fullskjermmodus.

  Se mediefiler som vedlegg

  Studentene må bruke menyen for mediefiler som vises som vedlegg, for å se dem. Velg Last ned fil for å åpne en fil i et nytt vindu eller en ny fane. Velg Vis fil for å åpne filen på oppgavesiden. Lærere har ekstra funksjoner til å flytte, redigere og slette.

  Legg til filer i spørsmål

  For å bidra til å holde oppgaveinnholdet organisert kan du også legge til filer inne i individuelle spørsmål. Flytt markøren til området under spørsmålsteksten. Velg plusstegnet for å legge til mer tekst, laste opp en fil fra datamaskinen eller velge en fil fra OneDrive. Gå til redigeringsmodus for å redigere filene du har lagt til. Bruk den samme prosessen som er beskrevet ovenfor, for å redigere filene.


  ULTRA: Oppgaver og aktivitetsstrømmen

  Når du oppretter en oppgave og gjør den synlig for studentene, blir de varslet i aktivitetsstrømmene sine.

  Etter at du har publisert oppgavevurderinger, kan studentene velge Se vurderingen din for å se vurderingene sine. Tilbakemeldingene dine vises etter oppgavetittelen.

  Du ser et varsel i strømmen når du har innsendinger som må vurderes. Velg oppgavetittelen for å begynne å vurdere på siden for oppgaveinnsendinger.

  Mer om aktivitetsstrømmen


  ULTRA: Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om administrering av oppgaver.

  Du kan endre eksisterende oppgaver og hvor de vises, på Emneinnhold-siden. Trykk på Flytt-ikonet i raden for en oppgave, og flytt den til et nytt sted. Du kan også flytte oppgaver inn i mapper.

  Du kan bruke tastaturet til å flytte oppgaver.

  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

  Velg Flere valg-ikonet i raden for en oppgave for å få tilgang til Rediger- og Slett-funksjonene.

  Slett oppgaver

  Hvis det ikke finnes noen innsendinger fra studentene når du sletter en oppgave fra emnet, slettes også vurderingsbokelementet. For oppgaver med innsendinger må du bekrefte at du vil slette oppgaven, alle innsendingene og vurderingene fra emnet permanent.

  Hvis du vil ta vare på innsendingene og poengsummene i vurderingsboken, kan du skjule oppgaven for studentene. Studenter har ikke tilgang til skjulte oppgaver på Emneinnhold-siden eller vurderingssidene sine – selv ikke hvis du har vurdert innsendingene.

  Rediger oppgaver og mediefiler

  Vær oppmerksom på at hvis du endrer en eksisterende oppgave som studentene har tilgang til, kan det hende at noen av dem har begynt på innsendingene sine. Du kan ikke endre vurderingsskjemaet hvis du allerede har begynt å vurdere.

  Om du kan flytte, redigere eller laste ned en oppgave avhenger av oppgaveelementet og -innstillingene. Hold markøren over et element for å åpne de tilgjengelige alternativene. Trykk på Flytt-ikonet for å flytte et element til et nytt sted på oppgavesiden.

  Velg plusstegnet mellom oppgaveelementene for å legge til en fil til.

  Mer om hvordan du legger til filer og multimedier i oppgaver