Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til oppgaver.

Med oppgaver kan du opprette emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student separat. Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

Når du oppretter en oppgave, opprettes det automatisk en kolonne i vurderingssenteret. I vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden kan du se hvem som har sendt inn arbeidet sitt og begynne å vurdere. Studentene kan se vurderingene sine på Mine resultater-sidene eller på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven.

Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper.

Mer om gruppeoppgaver


Opprett oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

 1. Velg Oppgaver i Oppgave-menyen, og legg inn navn, veiledning og filer studentene trenger. Du kan bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere tekst og legge til filer. Du kan også legge filer i Oppgavefiler-delen.
 2. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet: Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 3. Hvis du vil, kan du velge leveringsfrist. Oppgaver med leveringsfrist vises automatisk i emnekalenderen.
 4. Skriv inn mulige poeng og legg eventuelt til en vurderingsmatrise i Vurdering-delen. Utvid delene for å gjøre valg, for eksempel bruke anonym vurdering, velge hvordan vurderingen skal vises og velge antall forsøk. Du kan tillate mer enn ett forsøk per oppgave.
 5. Gjør oppgaven tilgjengelig når du vil at studentene skal kunne åpne den. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når oppgaven vises – ikke tilgjengeligheten.
 6. Velg Send.

Mer om innstillinger for vurdering av oppgaver

Mer om hvordan du legger til filer i redigeringsprogrammet

Mer om Emnefiler i forhold til Mitt innhold


Bekreftelse på innsending av studentoppgaver

Når studentenes oppgaver er sendt inn, ser de informasjon om de innsendte oppgavene sammen med et bekreftelsesnummer og en beskjed om at innsendingen var vellykket, på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Studentene kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på at oppgaven er sendt inn, noe som kan være nyttig ved eventuelle tvister. For oppgaver med flere forsøk får studentene forskjellige numre for hver innsending. Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får studentene også en e-post med et bekreftelsesnummer og andre detaljer for hver innsending.

Du og studentene dine kan ikke se bekreftelsesnumre hvis institusjonen bruker Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller eldre. E-postvarslinger til studenter og studenters tilgang til kvitteringshistorikk ble introdusert i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Du og administratorene har nå en oppføring i systemet – selv om forsøk, oppgaver eller studenter senere skulle bli slettet fra emnet. Disse oppføringene blir værende i emnet og kan hentes ut også etter arkiverings- og gjenopprettingsprosessen.

Du kan se alle bekreftelsesnumrene til studentene dine i vurderingssenteret. Åpne Rapporter-menyen, og velg Innsendingskvitteringer.

Du kan se informasjon om alle oppgaver, for eksempel hvem som sendte inn en oppgave og når det ble gjort, på Innsendingskvitteringer-siden. Gruppeoppgaver blir også registrert, og i Innsender-kolonnen er det oppført hvem som sendte inn oppgaven for gruppen. Du kan se om en student har sendt inn en fil eller skrevet innsendingen i oppgavens redigeringsprogram, i Innsendinger-kolonnen.

Bruk menyene øverst på siden til å filtrere elementene. Velg Ikke tom i den andre menyen, og la søkefeltet være tomt for å se alle innsendingskvitteringene. Velg en kolonnetittel for å sortere elementene.


Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du administrerer oppgaver.

Du kan redigere, endre rekkefølgen på og slette oppgavene dine. Bruk dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet til å endre rekkefølgen på oppgavene. Du kan for eksempel endre rekkefølgen på oppgavene for å vise den nåværende øverst.

Velg et alternativ i oppgavens meny.

 • Flytt en oppgave til et annet sted i emnet. Når du har flyttet en oppgave, er den fjernet fra det opprinnelige stedet. Du kan ikke kopiere oppgaver.
 • Rediger en oppgave. Hvis du endrer instruksjonene, får studenter som allerede har sendt inn oppgaven, bare se de nye instruksjonene når de gjør nye forsøk.
 • Bruk publiseringskriterier, sporing, metadata og status for gjennomgang.

Mer om valgene du kan bruke

Slett oppgaver

Hvis du sletter en oppgave fra et emneområde, og det ikke finnes noen innsendinger fra studenter, slettes kolonnen i vurderingssenteret også.

Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

 • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

Hvis du vil ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret, kan du gjøre elementet som kan gis vurdering, utilgjengelig i emnet.


ULTRA: Opprett oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

Oppgaver er alltid tilgjengelige for undervisere i Ultra-emnevisningen.

Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold. Studentene har tilgang til arbeidet sitt ved siden av innholdet de trenger – akkurat når de trenger det. Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

Mer om hvordan du oppretter oppgaver for grupper med studenter

Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør oppgavene synlige.

Mer om hvordan du redigerer eksisterende oppgaver

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en oppgave. Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til oppgaver.

Velg Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Utvid Vurdering-delen, og velg Oppgave. Ny oppgave-siden åpnes.

Når du oppretter oppgaver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

Når du har lagt ut vurderingene for oppgavene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De har også tilgang til oppgaver, innsendinger, tilbakemeldinger, vurderingsmatriser og vurderinger via oppgavelenken på Emneinnhold-siden.

Hvis du oppretter en prøve som bare har spørsmål som gis poeng automatisk, for eksempel Flervalg med ett riktig svar og Sant/usant, ser studentene resultatene automatisk.

 

ULTRA: Ny oppgave-siden

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om grunnleggende informasjon om oppgaver.

Legg til det oppgaver må inneholde. Gi oppgaven en intuitiv tittel, så det blir lett for studentene å finne den blant emneinnholdet. Tittelen vises som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke gir oppgaven noen tittel, vises «Ny oppgave» i innholdslisten.

Legg til tekst, filer og spørsmål. Velg plusstegnet for å åpne menyen, og velg noe. Du kan velge en spørsmålstype eller bruke spørsmål og innhold fra eksisterende oppgaver. Du kan legge til filer og tekst – for eksempel instruksjoner for oppgaven. Du kan også legge til filer fra skylagringstjenester, for eksempel OneDrive® og Google Disk™.

Mer om hvordan du legger til spørsmål

Mer informasjon om gjenbruk av spørsmål

Vis eller skjul oppgaven. Studentene kan ikke se oppgaver før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi betingelser for tilgjengelighet basert på dato, klokkeslett og resultater for andre elementer i vurderingsboken for emnet. Studenter kan se visningsdatoen for oppgaver på Emneinnhold-siden.

Angi oppgaveinnstillinger. Velg Oppgaveinnstillinger-ikonet for å åpne panelet hvor du kan oppgi detaljer og informasjon om oppgaver.

Oppgi en leveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Studentene ser et vindu med en emnevarsling den første gangen de åpner et emne samme dag som en oppgave skal leveres og er sen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

Se tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger og frita studenter fra forskjellige emnekrav, for eksempel leveringsfrister og tidsbegrensninger for oppgaver. Gå til Deltakerliste, og åpne menyen for en student. Hvor mange tilpasninger du har gjort, vises i innstillingsdelen på oppgavesiden i Oppgaveinnstillinger-delen.

Mer om justering av leveringsfrister

Legg til en tidsbegrensning. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Oppgaveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute. Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.

Tillat klassesamtaler. Hva om studentene har spørsmål om en oppgave? Du kan tillate samtaler inne i oppgaver, og alle kan bidra. Samtaler vises bare sammen med de relevante oppgavene.

Mer om samtaler

Samle inn innleveringer utenfor nettet. Du vil kanskje gi vurdering til studentarbeid som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan for eksempel legge til vurderinger i vurderingsboken for muntlige presentasjoner, prosjekter som stilles ut, opptredener og kunstverk som leveres personlig.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

Vis spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge. Du kan vise spørsmål og de tilknyttede svarene i tilfeldig rekkefølge for å bygge opp om øvingsaktiviteter og hjelpe studentene med å unngå juks. Du kan bruke én av eller begge innstillingene for at alle studentene skal se oppgaver forskjellig. Du kan ikke bruke tilfeldig rekkefølge for oppgaver med tekstblokker eller vedlegg.

Du ser spørsmålene i samme rekkefølge hver gang, men studentene ser dem i tilfeldig rekkefølge. For å unngå forvirring bør du ikke bruke numre for å vise til andre spørsmål i oppgaven.

Mer om hvordan du viser spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge

Endre vurderingskategori. Du kan endre vurderingskategorien for oppgaven, for å bruke en egendefinert vurderingsbokkategori du har konfigurert i emnet ditt. Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Egendefinerte kategorier kan være nyttige når du konfigurerer totalvurderinger.

Bestem antall forsøk. Du kan la studentene dine sende inn mer enn ett forsøk for en oppgave. Når du tillater flere forsøk, kan du også velge hvordan den endelige vurderingen skal beregnes.

Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

Legg til en vurderingsmatrise. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. Du kan opprette en ny vurderingsmatrise eller tilknytte en eksisterende vurderingsmatrise. En vurderingsmatrise er et poengverktøy du kan bruke til å evaluere vurdert arbeid. For øyeblikket er det bare mulig å legge til vurderingsmatriser i oppgaver uten spørsmål.

Legg til mål og standarder. Du kan tilpasse en oppgave til ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Du kan også innrette spørsmål med mål enkeltvis.

Opprett en gruppeoppgave. Du kan opprette oppgaver for én eller flere grupper med studenter. Som standard tilordner du vurderinger til hver gruppe som et hele, men du kan også endre studenters individuelle vurdering.

Aktiver SafeAssign. Du kan bruke SafeAssign til å sjekke sannsynligheten for plagiat i studentinnsendinger. Du kan aktivere SafeAssign Originality Reports når som helst, selv etter at studentene har startet innsendingene sine, men innsendingene sjekkes bare når SafeAssign er aktivert.

Legg til en valgfri beskrivelse. Beskrivelsen vises sammen med oppgavetittelen på Emneinnhold-siden.


ULTRA: Legg til filer og tekstblokker i oppgaver

Velg plusstegnet for å åpne menyen der du vil legge til spørsmål, tekst eller filer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsverktøyet. Du kan ta med instruksjoner for en del av oppgaven eller introduksjonstekst for lyd- og bildefiler. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter.

Du kan også bruke redigeringsprogrammet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen ned teksten.

Hvis du oppretter en oppgave som bare inneholder tekstblokker, kan du manuelt endre den maksimale poengsummen i Oppgaveinnstillinger.

Legg til filer. Velg Legg til lokal fil for å lete etter filer på datamaskinen. Det er institusjonen som setter grenser for hvor store filer som kan lastes opp. Du kan ikke legge til mapper med filer.

Legg til filer fra skylagringstjenester: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

Mer om skylagring

Visningsalternativer for mediefiler

Hvis nettleseren din tillater det, vises mediefilene du legger til i oppgaver, direkte i nettleseren som standard. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra skylagringstjenester.

Bilder som vises direkte i nettleseren, er plassert i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

Åpne menyen for en mediefil, og velg Rediger. I Rediger filinnstillinger-vinduet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefilen skal vises i oppgaven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise ekstremt store filer som vedlegg studentene kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har studentene alternativer de kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause, justere volumet og laste dem ned. Studentene kan se videofilene i fullskjermmodus.

Se mediefiler som vedlegg

For mediefiler som vises som vedlegg, må studentene velge menyen og så Se en forhåndsvisning av filen eller Last ned filen. Lærere har ekstra funksjoner til å flytte, redigere og slette.

Rediger filer direkte fra spørsmål

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til i spørsmål. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsfunksjoner. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.


ULTRA: Legg til en tidtaker

Du kan legge til en tidsbegrensning for oppgaver i Ultra-emnevisningen. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Oppgaveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Da blir det mulig for studentene å koble seg til igjen hvis tilkoblingen blir brutt mens de holder på med et forsøk. Du kan også tillate ekstra tid for å se om den opprinnelige tiden er nok til at studentene kan fullføre oppgaven. Når du vurderer oppgaver, kan du se hvor mye ekstra tid hver student har brukt. Hvis du har inkludert spørsmål, kan du også se hvilke spørsmål som ble besvart etter at den opprinnelige tiden var ute. Studentene ser den samme informasjonen når de åpner de vurderte oppgavene sine.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.

Gå til Oppgaveinnstillinger-panelet, og velg Legg til tidsbegrensning i Flere verktøy-delen.

Skriv først inn en tidsbegrensning. Tidsbegrensninger må legges inn som heltall mellom 1 og 480. Desimaltall støttes ikke. Velg deretter ett av to alternativer:

 • Arbeidet blir automatisk lagret og sendt inn når tiden er ute: Hvis en student ikke sender inn oppgave før tiden er ute, gjør systemet det automatisk.
 • Studentene har ekstra tid når tidsbegrensningen er utløpt: Når du velger dette alternativet, vises det en meny, hvor du må velge hvor mye ekstra tid som skal gis:
  • 50 %
  • 100 %
  • Ubegrenset ekstratid

Med alternativene for 50 % og 100 % vises det hvor mye som legges til i tidsbegrensningen før oppgaven lagres og sendes inn automatisk. Hvis du for eksempel angir en tidsbegrensning på 60 minutter og velger 50 % ekstra tid, kan studentene fortsette å jobbe i 30 minutter til. Studentene blir ikke varslet om at det tillates ekstra tid, før den opprinnelige tidsbegrensningen nesten er utløpt. Da ser de en melding om hvor mye mer tid de kan bruke. De kan velge å bruke ekstratiden eller sende inn oppgaven. Studentene blir også informert om at de kan få trekk for arbeid som sendes inn etter tidsbegrensningen.

Hvis du tillater flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Velg X for å gå tilbake til Oppgaveinnstillinger-panelet. Du kan se hva du har angitt som tidsbegrensning. Velg tidsbegrensningen for å gjøre endringer. Men vær oppmerksom på at du ikke kan endre tidsbegrensningen når studentene har sendt inn arbeidet sitt. Hvis du vil fjerne tidsbegrensningen, kan du holde markøren over tidsbegrensningen, så vises Fjern-ikonet. Tidsbegrensningen vises også på Emneinnhold-siden sammen med oppgavedetaljene, men ekstratiden vises ikke.

Tilrettelegging av tidsfrist + tidsbegrensning

Hvis noen studenter har en tilrettelegging av tidsfrist og du gir dem mer tid til å fullføre en oppgave i innstillingene, kombineres tidene.

Mer om tilrettelegging av tidsfrist

Arbeidsflyten for studenter

Studentene ser tidsbegrensningen sammen med de andre oppgavedetaljene på Emneinnhold-siden. Tidsbegrensningen vises også på Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven samt i selve oppgaven mens studentene jobber med den.

Når studentene velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor de må starte tidtakeren, før de får tilgang til oppgaven. Hvis de ikke vil starte ennå, kan de velge Avbryt. Når de har startet, blir oppgaven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Hvis du har tillatt flere forsøk fra hver student, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Hvis du har tillatt ekstra tid, åpnes det et nytt vindu når den opprinnelige tiden er ute, hvor de får informasjon om at de kan sende inn oppgaven nå eller jobbe videre. De får også beskjed om at de kan få trekk for arbeid som sendes inn etter tidsbegrensningen. Studentene blir ikke varslet om at det tillates ekstra tid, før den opprinnelige tidsbegrensningen nesten er utløpt.

Tidtakeren fortsetter å telle ned uansett om studentene aktivt jobber med oppgaven eller ikke. Tidtakeren vises nederst i vinduet, så studentene ser hvor mye tid som er igjen. Hvis de lagrer et utkast eller går ut av oppgavevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet sendes inn når tiden er ute.

Mer om vurdering av oppgaver med tidsbegrensning

Hvis det ikke finnes noen tidsbegrensning, kan studentene se oppgaver uten å måtte sende dem inn. Når studentene velger Se vurderingen, trenger de ikke å gjøre noe annet enn å se på oppgaven eller legge til noe innhold og deretter velge Lagre og lukk på panelet.. Hvis studentene har startet på oppgaven tidligere, er det de har gjort, lagret. De kan velge Se vurderingen for å jobbe videre eller Send inn når de er ferdige.


ULTRA: Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om administrering av oppgaver.

Du kan endre eksisterende oppgaver og hvor de vises, på Emneinnhold-siden. Trykk på Flytt-ikonet i raden for en oppgave, og flytt den til et nytt sted. Du kan også flytte oppgaver inn i mapper.

Du kan bruke tastaturet til å flytte oppgaver.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Gå til raden for en oppgave, og åpne den tilknyttede menyen for å velge Rediger- og Slett-funksjonene.

Slett oppgaver

Hvis det ikke finnes noen innsendinger fra studentene når du sletter en oppgave fra emnet, slettes også vurderingsbokelementet. For oppgaver med innsendinger må du bekrefte at du vil slette oppgaven, alle innsendingene og vurderingene fra emnet permanent.

Eventuelt kan du skjule oppgaven for studentene, for å beholde vurderingene og innsendingene i vurderingsboken. Studenter har ikke tilgang til skjulte oppgaver på Emneinnhold-siden eller vurderingssidene sine – selv ikke hvis du har vurdert innsendingene.

Rediger oppgaver og mediefiler

Vær oppmerksom på at hvis du endrer en eksisterende oppgave som studentene har tilgang til, kan det hende at noen av dem har begynt på innsendingene sine. Du kan ikke endre vurderingsskjemaet hvis du allerede har begynt å vurdere.

Om du kan flytte, redigere eller laste ned en oppgave avhenger av oppgaveelementet og -innstillingene. Velg menyen for å se de tilgjengelige alternativene. Trykk på Flytt-ikonet for å flytte et element til et nytt sted på oppgavesiden.


ULTRA: Oppgaver og aktivitetsstrømmen

Når du oppretter en oppgave og gjør den synlig for studentene, blir de varslet i aktivitetsstrømmene sine.

Etter at du har publisert oppgavevurderinger, kan studentene velge Se vurderingen din for å se vurderingene sine. Tilbakemeldingene dine vises etter oppgavetittelen.

Du ser et varsel i strømmen når du har innsendinger som må vurderes. Velg oppgavetittelen for å begynne å vurdere på siden for oppgaveinnsendinger.

Mer om aktivitetsstrømmen


ULTRA: Samle inn innleveringer utenfor nettet

Du kan opprette vurderinger som vises på Emneinnhold-siden, og som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at studentene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler, men du kan ikke legge til spørsmål.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

 • Muntlige presentasjoner
 • Prosjekter som stilles ut
 • Opptredener
 • Kunstverk som leveres personlig
 • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Undervisere som underviser i hybridemner, syns ofte denne typen oppgaver/prøver er de nyttigste. Du kan for eksempel bruke en vurderingsmatrise til å gi vurdering til en presentasjon en student holder for klassen. Da er det ikke nødvendig å ta notater eller legge til et resultat senere.

Når du oppretter en oppgave eller prøve, kan du velge å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, på innstillingspanelet. Når studenter åpner slike oppgaver eller prøver, blir de informert om at de ikke kan sende dem inn via nettet. Hvis du lager grupper for å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan studentene se gruppemedlemmene.

For innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan du ikke tillate flere forsøk, angi tidsbegrensninger eller bruke SafeAssign.

For vurderinger som krever at studentene er til stede utenfor timen, for eksempel hvis det kommer en gjesteforeleser eller det er er planlagt en klassetur, kan du legge til møter med deltakelsesfunksjonen.

Mer om hvordan du legger til møter

Vurderer innleveringer som ikke er sendt inn via nettet

Når du er klar til å vurdere innleveringer som ikke er sendt inn via nettet, må du åpne siden for innleveringslisten på oppgavesiden eller i vurderingsboken. Velg navnet på en student for å åpne Opprett forsøk-panelet, legg inn datoen og klokkeslettet for innleveringen, og lagre.

På siden for studentens innleveringer kan du tilordne en vurdering og bruke en eventuell vurderingsmatrise du har tilordnet.

Hva ser studentene?

Studentene kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Når studenter åpner oppgaven eller prøven fra disse emneområdene, blir de informert om at de ikke kan sende dem inn via nettet. De kan se annen informasjon, for eksempel instruksjonene og eventuelt vurderingsmatrisen.

Når du tilordner en vurdering,varsles studentene i aktivitetsstrømmen sin.