Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

Med oppgaver kan du opprette emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student separat. Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

Når du oppretter en oppgave, opprettes det automatisk en kolonne i vurderingssenteret. I vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden kan du se hvem som har sendt inn arbeidet sitt og begynne å vurdere. Studentene kan se vurderingene sine på Mine resultater-sidene eller på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven.

Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper.

Mer om gruppeoppgaver


Opprett oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

 1. Velg Oppgaver i Oppgave-menyen, og legg inn navn, veiledning og filer studentene trenger. Du kan bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere tekst og legge til filer. Du kan også legge til filer i Oppgavefiler-delen.

  I Blackboard-mobilappen vises oppgaveinstruksjoner for Original-emner etter studenter har startet et forsøk.

  • Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet: Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

   –ELLER–

   Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

   Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

   Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

  • Hvis du vil, kan du velge leveringsfrist. Oppgaver med leveringsfrister vises automatisk i emnekalenderen og Siste endringer-modulen. Innsendinger tas imot etter denne datoen, men merkes som sene. Hvis du ikke vil at studentene skal ha tilgang til en oppgave etter leveringsfristen, kan du velge visningsdatoer.

   Mer om sene oppgaver

  • I Vurdering-delen skriv inn Mulige poeng.

   Hvis du angir mulige poeng til et ikke-heltall, kan det hende bokstavvurderinger ikke tilordnes på riktig måte.

  • Du kan også legge til en vurderingsmatrise. Utvid delene for å gjøre valg, for eksempel bruke anonym vurdering, velge hvordan vurderingen skal vises og velge antall forsøk. Du kan tillate mer enn ett forsøk per oppgave.
  • Gjør oppgaven tilgjengelig når du vil at studentene skal kunne åpne den. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når oppgaven vises – ikke tilgjengeligheten.
  • Velg Send.

  Mer om innstillinger for vurdering av oppgaver

  Mer om hvordan du legger til filer i redigeringsprogrammet

  Mer om Emnefiler i forhold til Mitt innhold


  Sene oppgaver

  Studenter kan fortsatt sende inn forsøk etter fristen når du angir en leveringsfrist for en oppgave. Men innsendinger som kommer etter leveringsfristen, merkes som sene. Hvis du trekker for sen innlevering, bør du informere studentene om det i oppgaveinstruksjonene.

  Her kan du se sen-etiketten:

  • Siden for studentinnsendingen på vurderingspanelet
  • Vurderingsopplysninger-siden for studenten
  • Ikke vurdert-siden

  I vurderingssenteret kan du også se en liste over alle innsendinger for enkeltoppgaver ved å bruke Last ned oppgavefil-alternativet i oppgavemenyen. Der ser du hvem som har sendt inn den aktuelle oppgaven, innsendingsdatoene og vurderingsstatusene. Du kan sortere etter dato for enkelt å se hvem som har sendt inn oppgaven etter leveringsfristen.

  Hvis du ikke vil at studentene skal ha tilgang til en oppgave etter leveringsfristen, kan du velge visningsdatoer. Informer i så fall studentene om at du ikke tar imot innsendinger etter leveringsfristen, og at oppgaven ikke er tilgjengelig lenger etter det.

  Studentene ser sen-etiketten hvis de sender inn oppgaver etter leveringsfristen.


  Bekreftelse på innsending av studentoppgaver

  Når studentenes oppgaver er sendt inn, ser de informasjon om de innsendte oppgavene sammen med et bekreftelsesnummer og en beskjed om at innsendingen var vellykket, på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Studentene kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på at oppgaven er sendt inn, noe som kan være nyttig ved eventuelle tvister. For oppgaver med flere forsøk får studentene forskjellige numre for hver innsending. Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får studentene også en e-post med et bekreftelsesnummer og andre detaljer for hver innsending.

  Du og studentene dine kan ikke se bekreftelsesnumre hvis institusjonen bruker Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller eldre. E-postvarslinger til studenter og studenters tilgang til kvitteringshistorikk ble introdusert i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

  Du og administratorene har nå en oppføring i systemet – selv om forsøk, oppgaver eller studenter senere skulle bli slettet fra emnet. Disse oppføringene blir værende i emnet og kan hentes ut også etter arkiverings- og gjenopprettingsprosessen.

  Du kan se alle bekreftelsesnumrene til studentene dine i vurderingssenteret. Åpne Rapporter-menyen, og velg Innsendingskvitteringer.

  Du kan se informasjon om alle oppgaver, for eksempel hvem som sendte inn en oppgave og når det ble gjort, på Innsendingskvitteringer-siden. Gruppeoppgaver blir også registrert, og i Innsender-kolonnen er det oppført hvem som sendte inn oppgaven for gruppen. Du kan se om en student har sendt inn en fil eller skrevet innsendingen i oppgavens redigeringsprogram, i Innsendinger-kolonnen.

  Bruk menyene øverst på siden til å filtrere elementene. Velg Ikke tom i den andre menyen, og la søkefeltet være tomt for å se alle innsendingskvitteringene. Velg en kolonnetittel for å sortere elementene.


  Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du administrerer oppgaver.

  Du kan redigere, endre rekkefølgen på og slette oppgavene dine. Bruk dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet til å endre rekkefølgen på oppgavene. Du kan for eksempel endre rekkefølgen på oppgavene for å vise den nåværende øverst.

  Velg et alternativ i oppgavens meny.

  • Flytt en oppgave til et annet sted i emnet. Når du har flyttet en oppgave, er den fjernet fra det opprinnelige stedet. Du kan ikke kopiere oppgaver.
  • Rediger en oppgave. Hvis du endrer instruksjonene, får studenter som allerede har sendt inn oppgaven, bare se de nye instruksjonene når de gjør nye forsøk.
  • Bruk publiseringskriterier, sporing, metadata og status for gjennomgang.

  Mer om valgene du kan bruke

  Slett oppgaver

  Hvis du sletter en oppgave fra et emneområde, og det ikke finnes noen innsendinger fra studenter, slettes kolonnen i vurderingssenteret også.

  Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

  • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
  • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

  Hvis du vil ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret, kan du gjøre elementet som kan gis vurdering, utilgjengelig i emnet.


  ULTRA: Opprett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lager oppgaver.

  Oppgaver er alltid tilgjengelige for undervisere i Ultra-emnevisningen.

  Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold. Studentene har tilgang til arbeidet sitt ved siden av innholdet de trenger – akkurat når de trenger det. Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

  Mer om hvordan du oppretter oppgaver for grupper med studenter

  Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør oppgavene synlige.

  Mer om hvordan du redigerer eksisterende oppgaver

  Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en oppgave. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Oppgave. Ny oppgave-siden åpnes.

  Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til oppgaver.

  Når du oppretter oppgaver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

  Når du har lagt ut vurderingene for oppgavene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De har også tilgang til oppgaver, innsendinger, tilbakemeldinger, vurderingsmatriser og vurderinger via oppgavelenken på Emneinnhold-siden.

   

  ULTRA: Ny oppgave-siden

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om grunnleggende informasjon om oppgaver.

  Gi en beskrivende tittel, så studenter kan lett finne vurderingen blant emneinnholdet ditt. På Emneinnhold-siden vises tittelen som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Ny oppgave» og datoen i innholdslisten. Hvis du ikke legger til noe innhold, vises ikke oppgaven på Emneinnhold-siden.

  Legg til tekst, filer og spørsmål. Velg plusstegnet for å åpne menyen, og velg noe. Du kan velge spørsmålstype, legge til en spørsmålsbank, eller bruke spørsmål og innhold på nytt fra eksisterende oppgaver. Du kan legge til filer og tekst – for eksempel instruksjoner for oppgaven. Du kan også legge til filer fra skylagringstjenester, for eksempel OneDrive® og Google Disk™.

  Mer om hvordan du legger til spørsmål i prøvetemaet

  Mer om å legge til spørsmålsbanker

  Mer informasjon om gjenbruk av spørsmål

  Vis eller skjul oppgaven. Studentene kan ikke se oppgaver før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi betingelser for tilgjengelighet basert på dato, klokkeslett og resultater for andre elementer i vurderingsboken for emnet. Studenter kan se visningsdatoen for oppgaver på Emneinnhold-siden.

  Angi oppgaveinnstillinger. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne panelet hvor du kan oppgi detaljer og informasjon om oppgaver.

  Oppgi en leveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

  Se tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger og frita studenter fra forskjellige emnekrav, for eksempel leveringsfrister og tidsbegrensninger for oppgaver. Du kan velge tilrettelegginger ved å gå til Deltakerliste og åpne menyen for en student. Hvor mange tilpasninger du har gjort, vises i innstillingsdelen på oppgavesiden i Oppgaveinnstillinger-delen.

  Mer om justering av leveringsfrister

  Tillat klassesamtaler. Hva om studentene har spørsmål om en oppgave? Du kan tillate samtaler inne i oppgaver, og alle kan bidra. Samtaler vises bare sammen med de relevante oppgavene.

  Mer om samtaler

  Samle inn innleveringer utenfor nettet. Du vil kanskje gi vurdering til studentarbeid som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan for eksempel legge til vurderinger i vurderingsboken for muntlige presentasjoner, prosjekter som stilles ut, opptredener og kunstverk som leveres personlig.

  Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

  Vis spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge. Du kan vise spørsmål og de tilknyttede svarene i tilfeldig rekkefølge for å bygge opp om øvingsaktiviteter og hjelpe studentene med å unngå juks. Du kan bruke én av eller begge innstillingene for at alle studentene skal se oppgaver forskjellig.

  Du ser spørsmålene i samme rekkefølge hver gang, men studentene ser dem i tilfeldig rekkefølge. For å unngå forvirring bør du ikke bruke numre for å vise til andre spørsmål i oppgaven.

  Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for paring- og flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Hvis du vil ha svar på riktige/falske spørsmål i tilfeldig rekkefølge, kan du bruke Flervalg med ett riktig svar spørsmålstype med sann-og usann-svar-alternativene. Du kan ikke bruke tilfeldig rekkefølge for oppgaver med tekstblokker eller vedlegg.

  Mer om hvordan du viser spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge

  Endre vurderingskategori. Du kan endre vurderingskategorien for oppgaven, for å bruke en egendefinert vurderingsbokkategori du har konfigurert i emnet ditt. Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Egendefinerte kategorier kan være nyttige når du konfigurerer totalvurderinger.

  Bestem antall forsøk. Du kan la studentene dine sende inn mer enn ett forsøk for en oppgave. Når du tillater flere forsøk, kan du også velge hvordan den endelige vurderingen skal beregnes.

  Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

  Aktiver anonym vurdering. Når du oppretter en oppgave uten spørsmål, kan du aktivere anonym vurdering, slik at studentenes navn er skjult mens du vurderer oppgaven. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver.

  Mer om anonym vurdering

  Vise vurderingsresultater. Velg Vis riktige svar-avkryssingsruten for å tillate studentene å se de riktige svarene på automatiske poengsummerte spørsmål etter de har sendt inn. Hvis du ikke legger til spørsmål i oppgaven, velger du avkryssingsruten for Vis riktige svar under oppretting.

  Mer om visning av riktige svar

  Aktiver automatisert tilbakemelding. Gi tilbakemelding til studentene som utgis automatisk, basert på innstillingene dine.

  Mer om automatisert tilbakemelding

  Legg til en tilgangskode. Du kan utstede en tilgangskode for å kontrollere når studenter sender inn en oppgave. For øyeblikket genereres tilgangskodene tilfeldig av systemet. Du kan ikke tilpasse tilgangskodene. Du kan også legge til en tilgangskode i en gruppeoppgave.

  Mer om tilgangskoder

  Aktiver parallellvurdering Du kan aktivere parallellvurdering og tilordne vurderere når du oppretter oppgaver. Du kan også aktivere parallellvurdering selv etter at studentene har sendt inn oppgavene sine. Systemet tilordner vurderere du velger, på en vilkårlig måte, slik at alle studentoppgaver blir tilordnet to vurderere. Vurderingsarbeidet distribueres jevnt mellom vurdererne. Vurderere kan bare åpne oppgavene til de studentene de er tilordnet. Undervisere eller fullførere bestemmer studentenes endelige vurderinger.

  Mer om parallellvurdering

  Legg til en tidsbegrensning. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Oppgaveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute. Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.

  Legg til en vurderingsmatrise. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. Du kan opprette en ny vurderingsmatrise eller tilknytte en eksisterende vurderingsmatrise. En vurderingsmatrise er et poengverktøy du kan bruke til å evaluere vurdert arbeid. For øyeblikket er det bare mulig å legge til vurderingsmatriser i oppgaver uten spørsmål.

  Legg til mål og standarder. Du kan tilpasse en oppgave til ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Du kan også innrette spørsmål med mål enkeltvis.

  Opprett en gruppeoppgave. Du kan opprette oppgaver for én eller flere grupper med studenter. Som standard tilordner du vurderinger til hver gruppe som et hele, men du kan også endre studenters individuelle vurdering.

  Aktiver SafeAssign. Du kan bruke SafeAssign til å sjekke sannsynligheten for plagiat i studentinnsendinger. Du kan aktivere SafeAssign-originalitetsrapporter når som helst, selv etter at studentene har startet innsendingene sine, men innsendingene sjekkes bare når SafeAssign er aktivert.

  Legg til en valgfri beskrivelse. Beskrivelsen vises sammen med oppgavetittelen på Emneinnhold-siden.


  ULTRA: Legg til filer og tekstblokker i oppgaver

  Velg plusstegnet for å åpne menyen der du vil legge til spørsmål, tekst eller filer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

  Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsverktøyet. Du kan ta med instruksjoner for en del av oppgaven eller introduksjonstekst for lyd- og bildefiler. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter.

  Du kan også bruke redigeringsprogrammet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen ned teksten.

  Hvis du oppretter en oppgave som bare inneholder tekstblokker, kan du manuelt endre den maksimale poengsummen i Oppgaveinnstillinger.

  Legg til filer. Velg Legg til lokal fil for å lete etter filer på datamaskinen. Det er institusjonen som setter grenser for hvor store filer som kan lastes opp. Du kan ikke legge til mapper med filer.

  Legg til filer fra skylagringstjenester: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

  Mer om skylagring

  Visningsalternativer for mediefiler

  Visningsalternativer for mediefiler

  Hvis det støttes i nettleseren, vises som standard mediefiler du legger til i oppgaver og prøver, direkte i nettleseren. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra skylagringstjenester.

  Bilder som vises direkte i nettleseren, er plassert i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

  Åpne menyen for en mediefil, og velg Rediger.

  For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsverktøyet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.

  I Rediger filattributter-vinduet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefilen skal vises i oppgaven eller prøven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise ekstremt store filer som vedlegg studentene kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

  Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

  For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har studentene alternativer de kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Studentene kan se videofilene i fullskjermmodus.

  Se mediefiler som vedlegg

  For mediefiler som vises som vedlegg, må studentene åpne menyen og så Se en forhåndsvisning av filen eller Last ned opprinnelig fil. Undervisere har også alternativer for å flytte, redigere og slette elementer.

  Mer om hvordan du redigerer filer i spørsmål


  ULTRA: Legg til en tidtaker

  Du kan legge til en tidsbegrensning for oppgaver i Ultra-emnevisningen. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Oppgaveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

  Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Da blir det mulig for studentene å koble seg til igjen hvis tilkoblingen blir brutt mens de holder på med et forsøk. Du kan også tillate ekstra tid for å se om den opprinnelige tiden er nok til at studentene kan fullføre oppgaven. Når du vurderer oppgaver, kan du se hvor mye ekstra tid hver student har brukt. Hvis du har inkludert spørsmål, kan du også se hvilke spørsmål som ble besvart etter at den opprinnelige tiden var ute. Studentene ser den samme informasjonen når de åpner de vurderte oppgavene sine.

  Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.

  Mer om hvordan du legger til tidsbegrensninger. Du finner eksempler i temaet om prøvealternativer.


  ULTRA: Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du administrerer oppgaver.

  Du kan endre eksisterende oppgaver og hvor de vises, på Emneinnhold-siden. Vær oppmerksom på at hvis du endrer en eksisterende oppgave som studentene har tilgang til, kan det hende at noen av dem har begynt på innsendingene sine. Du kan ikke endre vurderingsskjemaet hvis du allerede har begynt å vurdere.

  Trykk på Flytt-ikonet i raden for en oppgave, og flytt den til et nytt sted. Du kan også flytte oppgaver inn i mapper.

  Gå til raden for en oppgave, og åpne den tilknyttede menyen for å velge Rediger- og Slett-funksjonene.

  Du kan bruke tastaturet til å flytte oppgaver.

  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

  Slett oppgaver

  Hvis det ikke finnes noen innsendinger fra studentene når du sletter en oppgave fra emnet, slettes også vurderingsbokelementet. For oppgaver med innsendinger må du bekrefte at du vil slette oppgaven, alle innsendingene og vurderingene fra emnet permanent.

  Eventuelt kan du skjule oppgaven for studentene, for å beholde vurderingene og innsendingene i vurderingsboken. Studenter har ikke tilgang til skjulte oppgaver på Emneinnhold-siden eller vurderingssidene sine – selv ikke hvis du har vurdert innsendingene.


  ULTRA: Oppgaver og aktivitetsstrømmen

  Når du oppretter en oppgave og gjør den synlig for studentene, blir de varslet i aktivitetsstrømmene sine.

  Etter at du har publisert oppgavevurderinger, kan studentene velge Se vurderingen din for å se vurderingene sine. Tilbakemeldingene dine vises etter oppgavetittelen.

  Du ser et varsel i strømmen når du har innsendinger som må vurderes. Velg oppgavetittelen for å begynne å vurdere på siden for oppgaveinnsendinger.

  Mer om aktivitetsstrømmen


  ULTRA: Samle inn innleveringer utenfor nettet

  Du kan opprette vurderinger som vises på Emneinnhold-siden, og som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at studentene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler, men du kan ikke legge til spørsmål eller vurdere anonymt.

  Eksempler på arbeid utenfor nettet:

  • Muntlige presentasjoner
  • Prosjekter som stilles ut
  • Opptredener
  • Kunstverk som leveres personlig
  • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

  Undervisere som underviser i hybridemner, syns ofte denne typen oppgaver/prøver er de nyttigste. Du kan for eksempel bruke en vurderingsmatrise til å gi vurdering til en presentasjon en student holder for klassen. Da er det ikke nødvendig å ta notater eller legge til et resultat senere.

  Når du oppretter en oppgave eller prøve, kan du velge å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, på innstillingspanelet. Når studenter åpner slike oppgaver eller prøver, blir de informert om at de ikke kan sende dem inn via nettet. Hvis du lager grupper for å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan studentene se gruppemedlemmene.

  For innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan du ikke tillate flere forsøk, angi tidsbegrensninger eller bruke SafeAssign.

  For vurderinger som krever at studentene er til stede utenfor timen, for eksempel hvis det kommer en gjesteforeleser eller det er er planlagt en klassetur, kan du legge til møter med deltakelsesfunksjonen.

  Mer om hvordan du legger til møter

  Vurderer innleveringer som ikke er sendt inn via nettet

  Når du er klar til å vurdere innleveringer som ikke er sendt inn via nettet, må du åpne siden for innleveringslisten på oppgavesiden eller i vurderingsboken. Velg navnet på en student for å åpne Opprett forsøk-panelet, legg inn datoen og klokkeslettet for innleveringen, og lagre.

  På siden for studentens innleveringer kan du tilordne en vurdering og bruke en eventuell vurderingsmatrise du har tilordnet.

  Hva ser studentene?

  Studentene kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Studentene informeres om at de ikke kan sende inn arbeid på nettet. De kan se annen informasjon, for eksempel instruksjonene og eventuelt vurderingsmatrisen. Studentene kan delta i samtaler om oppgaven, såfremt dette er aktivert.

  Mer om arbeidsflyten for studenter