Om Vurdering-delen

Vurdering-delen på Opprett oppgave-siden er delt inn i tre deler:

 1. Innsendingsdetaljer: Velg generelle innstillinger, for eksempel hvem oppgaven er for, og hvor mange studenter som kan sende den inn.
 2. Vurderingsalternativer: Konfigurer anonym eller delegert vurdering.
 3. Visning av vurderinger: Velg innstillinger for kolonnene i vurderingssenteret, for eksempel om vurderingene skal vises til studentene eller ikke.

1. Innsendingsdetaljer

Velg alternativer for studentenes innsendinger:

Oppgavetype: Velg individuell, gruppe eller mappe. Du kan kreve mappe som oppgaveinnsending.

Mer om tilordnede mapper

Antall forsøk: Tillat ett, flere eller ubegrensede forsøk. Hvis du velger mer enn ett forsøk, kan du bestemme hvilket forsøk du skal bruke i vurderingssenteret.

Mer om oppgaver med flere forsøk

Plagiatverktøy: Hvis institusjonen din har aktivert SafeAssign-tjenesten, kan du velge hvilke alternativer for plagiatverktøyet du vil bruke. Hvis SafeAssign ikke er tilgjengelig, vises ikke disse alternativene.

Mer om SafeAssign


2. Vurderingsalternativer

Du kan vurdere oppgaver anonymt samt få andre sensorer til å hjelpe deg med vurderingene dine.

Aktiver anonym vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du aktiverer anonym vurdering.

Du kan aktivere anonym vurdering for å fjerne muligheten for at vurderinger av viktige oppgaver blir påvirket av forutinntatte meninger. Du kan skjule navnene til studentene mens du vurderer oppgaver for å gjøre dem anonyme. Da blir du ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.

Når du har merket av for Aktiver anonym vurdering, kan du velge når studentenes anonymitet skal fjernes:

 • På en bestemt dato: Skriv inn datoen du vil deaktivere anonym vurdering. Systemet begynner automatisk å fjerne anonymiteten før utløpet av den aktuelle datoen.
 • Etter at alle innsendinger er vurdert: Oppgi en leveringsfrist. Når studentene har har sendt inn forsøkene sine, leveringsfristen er passert og du har vurdert forsøkene, blir studentenes anonymitet fjernet.

Du kan deaktivere anonym vurdering manuelt ved å fjerne merket for Aktiver anonym vurdering.

Mer om anonym vurdering

Aktiver delegert vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-temaet om hvordan du aktiverer parallellvurdering.

Vurderinger og tilbakemeldinger fra mer enn én vurderer fremmer pålitelighet og helhet og bidrar til å unngå at forutinntatte meninger påvirker resultatet. Du kan gi spesifikke brukere i emnet oppgaven om å vurdere bestemte sett med studentinnsendinger. I store klasser kan du dele vurderingsoppgaver mellom undervisningsassistenter og andre sensorer.

Velg vurderere og overordnede vurderere som skal hjelpe deg med vurderingsoppgaver, på Opprett oppgave-siden.

 1. Etter at du har merket av for Aktiver delegert vurdering kan du se en liste over potensielle vurderere og overordnede vurderere i Vurderingsalternativer-delen. Bruk Vis-menyen for å filtrere listen.
 2. Bruk menyen ved siden av sensorenes navn for å tildele innsendinger som skal vurderes.
  • Alle innsendinger
  • Tilfeldig sett: Vurder et tilfeldig sett fra det valgte antallet studenter. Hvis du gir flere sensorer i oppgave å vurdere et tilfeldig sett, fordeles studentene jevnt før noen studenter tas med i flere tilfeldige sett.
  • Grupper: Vurder alle studenter som er med i de valgte emnegruppene.
  • Ingen
 3. Alle underviserne i et emne kan se de andre sensorene som er tilordnet. Hvis du vil at andre roller også skal kunne se poengsummer, tilbakemeldinger og private notater andre har lagt til, kan du merke av i avmerkingsboksen i Vis innstillinger-kolonnen. Studentene ser ikke private notater andre legger til.
 4. I Fullfør vurderinger-kolonnen kan du velge hvem som kan bestemme den endelige vurderingen og tilbakemeldingene for de ulike studentene. Alle lærere kan fullføre vurderinger. Undervisere kan gi undervisningsassistenter og vurderere muligheten til å fullføre vurderinger. Brukere som fullfører vurderinger, kalles også overordnede vurderere.

For å hjelpe til med nøyaktig og konsekvent vurdering kan du be alle delegerte sensorer om å bruke en vurderingsmatrise når de gir vurderinger.

Mer om delegert vurdering


3. Visning av vurderinger

Velg hvordan vurderinger skal vises i vurderingssenteret og for studenter i Mine resultater. Studentene ser bare Primær-valget.

Du kan også velge å ta med oppgavenes poengsum i vurderingsberegningen.

Basert på oppgavekravene kan du velge å ikke vise studentene vurderingen og statistikk i Mine resultater.


ULTRA: Aktiver anonym vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du aktiverer anonym vurdering.

Du kan aktivere anonym vurdering for oppgaver og prøver som ikke inneholder de innebygde spørsmålstypene. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver og prøver.

Studentenes navn er skjult i løpet av vurderingsprosessen og vises bare når du har publisert alle vurderinger.

Du kan ikke vise eller skjule studentnavn etter at studentene har åpnet en oppgave eller prøve eller sendt inn forsøk.

Når du skjuler navn, kan du ikke legge til spørsmål, bruke spørsmål på nytt eller velge disse innstillingene:

 • Tillat klassesamtaler
 • Samle inn innleveringer utenfor nettet
 • Tilordne til grupper

Mer om anonym vurdering


ULTRA: Aktiver parallellvurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-temaet om hvordan du aktiverer delegert vurdering.

Du kan be spesifikke brukere i emnene dine om å vurdere bestemte sett med oppgaveinnsendinger. Vurdererne ser ikke andre vurdereres vurderinger, merknader i studentfiler eller vurderingsmatriser. De vurderer parallelt og gir foreløpige vurderinger. Rollene som kan gi vurderinger som standard, er undervisere, vurderere og undervisningsassistenter.

Underviserrollen er som standard overordnet vurderer – eller fullfører. Fullføreren går gjennom de foreløpige vurderingene og bestemmer de endelige vurderingene studentene ser. Du kan gi én eller flere andre brukere med vurderingsrettigheter mulighet til å fullføre vurderinger, og du kan også fjerne din egen mulighet til å gjøre dette.

Mer om parallellvurderere og fullførere

Du kan aktivere parallellvurdering og tilordne vurderere når du oppretter oppgaver. Du kan også aktivere parallellvurdering selv etter at studentene har sendt inn oppgavene sine. Systemet tilordner vurderere du velger, på en vilkårlig måte, slik at alle studentoppgaver blir tilordnet to vurderere. Vurderingsarbeidet distribueres jevnt mellom vurdererne. Vurderere kan bare åpne innsendingene til studentene de er tilordnet.

Studentene varsles ikke om at oppgaver har mer enn én vurderer – med mindre du forteller dem om det. Studentene ser bare den endelige vurderingen og tilbakemeldingen fra fullføreren.

For øyeblikket er det ikke mulig å opprette grupper eller legge til spørsmål når parallellvurdering er aktivert. Vurderere, undervisningsassistenter og emnebyggere kan ikke aktivere eller deaktivere parallellvurdering.

Gå til Oppgaveinnstillinger-panelet, og merk av for To vurderere per student i Parallellvurdering-delen.

Velg Tilordne vurderere-lenken. På Tilordne vurderere-siden kan du velge vurderere og fullførere.