Om Vurdering-delen

Vurdering-delen på Opprett oppgave-siden er delt inn i tre deler:

 1. Innsendingsdetaljer: Velg generelle innstillinger, for eksempel hvem oppgaven er for, og hvor mange studenter som kan sende den inn.
 2. Vurderingsalternativer: Konfigurer anonym eller delegert vurdering.
 3. Visning av vurderinger: Velg innstillinger for kolonnene i vurderingssenteret, for eksempel om vurderingene skal vises til studentene eller ikke.

1. Innsendingsdetaljer

Velg alternativer for studentenes innsendinger:

Oppgavetype: Velg individuell, gruppe eller mappe. Du kan kreve mappe som oppgaveinnsending.

Mer om tilordnede mapper

Antall forsøk: Tillat ett, flere eller ubegrensede forsøk. Hvis du velger mer enn ett forsøk, kan du bestemme hvilket forsøk du skal bruke i vurderingssenteret.

Mer om oppgaver med flere forsøk

Plagiatverktøy: Hvis institusjonen din har aktivert SafeAssign-tjenesten, kan du velge hvilke alternativer for plagiatverktøyet du vil bruke. Hvis SafeAssign ikke er tilgjengelig, vises ikke disse alternativene.

Mer om SafeAssign


2. Vurderingsalternativer

Du kan vurdere oppgaver anonymt samt få andre sensorer til å hjelpe deg med vurderingene dine.

Aktiver anonym vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du aktiverer anonym vurdering.

Du kan aktivere anonym vurdering for å fjerne muligheten for at vurderinger av viktige oppgaver blir påvirket av forutinntatte meninger. Du kan skjule navnene til studentene mens du vurderer oppgaver for å gjøre dem anonyme. Da blir du ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.

Når du har merket av for Aktiver anonym vurdering, kan du velge når studentenes anonymitet skal fjernes:

 • På en bestemt dato: Skriv inn datoen du vil deaktivere anonym vurdering. Systemet begynner automatisk å fjerne anonymiteten før utløpet av den aktuelle datoen.
 • Etter at alle innsendinger er vurdert: Oppgi en leveringsfrist. Når studentene har har sendt inn forsøkene sine, leveringsfristen er passert og du har vurdert forsøkene, blir studentenes anonymitet fjernet.

Du kan deaktivere anonym vurdering manuelt ved å fjerne merket for Aktiver anonym vurdering.

Mer om anonym vurdering

Aktiver delegert vurdering

Vurderinger og tilbakemeldinger fra flere enn én sensor fremmer pålitelighet og bidrar til å unngå at forutintatte meninger påvirker resultatet. Du kan gi spesifikke brukere i emnet oppgaven om å vurdere bestemte sett med studentinnsendinger. I store klasser kan du fordele vurderingsoppgaver mellom undervisningsassistenter og andre sensorer.

Når du har merket av for å aktivere delegert vurdering, kan du se en liste over alle potensielle sensorer. Roller som har vurderingsrettigheter som standard, er blant annet lærere, undervisningsassistenter og sensorer. Bruk menyen ved siden av sensorenes navn for å tildele innsendinger som skal vurderes.

 • Alle innsendinger
 • Tilfeldig sett: Vurder et tilfeldig sett fra det valgte antallet studenter. Hvis du gir flere sensorer i oppgave å vurdere et tilfeldig sett, fordeles studentene jevnt før noen studenter tas med i flere tilfeldige sett.
 • Grupper: Vurder alle studenter som er med i de valgte emnegruppene.
 • Ingen

  Når alle sensorene er ferdig med å tilordne vurderinger, kan personen med lærerrollen se alle vurderinger og tilbakemeldinger på Fullfør vurdering-siden, hvor vedkommende kan bestemme den endelige vurderingen for hver student.

Mer om delegert vurdering


3. Visning av vurderinger

Velg hvordan vurderinger skal vises i vurderingssenteret og for studenter i Mine resultater. Studentene ser bare Primær-valget.

Du kan også velge å ta med oppgavenes poengsum i vurderingsberegningen.

Basert på oppgavekravene kan du velge å ikke vise studentene vurderingen og statistikk i Mine resultater.


ULTRA: Aktiver anonym vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du aktiverer anonym vurdering.

Du kan aktivere anonym vurdering for oppgaver og prøver som ikke inneholder de innebygde spørsmålstypene. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver og prøver.

Studentenes navn er skjult i løpet av vurderingsprosessen og vises bare når du har publisert alle vurderinger.

Du kan ikke vise eller skjule studentnavn etter at studentene har åpnet en oppgave eller prøve eller sendt inn forsøk.

Når du skjuler navn, kan du ikke legge til spørsmål, bruke spørsmål på nytt eller velge disse innstillingene:

 • Tillat klassesamtaler
 • Samle inn innleveringer utenfor nettet
 • Tilordne til grupper

Mer om anonym vurdering