This information applies only to the Original Course View.

The Performance Dashboard provides instructors with a window into all types of user activity in a course or organization. All users enrolled in the course are listed, with pertinent information about each user's progress and activity in the course.

When enabled for a course, the Performance Dashboard appears under Evaluation in the Course Menu. The Performance Dashboard is available in the Original Course View only.

More on how to make the Performance Dashboard available in courses and organizations

How instructors use the Performance Dashboard

Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten viser alle typer brukeraktivitet i emnet ditt eller organisasjonen din. Alle brukere som er påmeldt emnet ditt oppføres, inkludert undervisere, studenter, undervisningsassistenter, vurderere, observatører og gjester. Relevant informasjon om hver brukers fremdrift og aktivitet vises.

Aktivitetsoversikt-siden

Kontrollpanel > Evaluering > Aktivitetsoversikt

Aktivitetsoversikt-siden viser et sammendrag av emneinformasjon:

  • Etternavn, Fornavn og Brukernavn: Viser brukeres navn og brukernavn som de bruker til å logge på Blackboard Learn.
  • Rolle: Viser brukeres definerte roller i emnet ditt. Noen eksempler er underviser, student, vurderer, undervisningsassistent, gjest og observatør. En bruker kan ha èn rolle i emnet ditt og en annen rolle i et annet emne.
  • Sist i emnet: Viser datoen og klokkeslettet da en bruker sist var aktiv emnet ditt.
  • Dager siden sist i emnet: Viser antall dager som er gått siden sist en bruker var aktiv i emnet.
  • Gjennomgangsstatus: Viser hvor mange elementer som er gjennomgått. Hvis du vil se en detaljert visning, velger du nummeret som vises. Hvis verktøyet for gjennomgangsstatus ikke er aktivert for emnet, vises ikke denne kolonnen.
  • Tilpasset visning: Vises bare hvis tilpasset visning er aktivert i emnet. Velg ikonet for å åpne et nytt vindu som viser en trevisning av katalogen over hele emnet tilknyttet bruker og tilgangsstatus.
  • Diskusjonstavle: Vises bare hvis diskusjonstavlen er aktivert i emnet. Velg en nummerlenke for å åpne Diskusjonstavle-siden som viser alle diskusjonsinnleggene fra den valgte brukeren i emnet ditt.
  • Tilpass oppfølgingssenteret: Vises bare hvis Oppfølgingssenter-verktøyet er aktivert i emnet. Denne kolonnen viser antall utløste regler og det totale antallet regler som kan utløse et varsel. 2/6 betyr for eksempel at en bruker har utløst 2 av 6 regler. Velg dataene i denne kolonnen for å se en side som viser Oppfølgingssenter-statusen for brukeren.
  • Vis vurderinger: Vises bare hvis vurderingssenteret er aktivert. I denne kolonnen får du direktelenker til Hele vurderingssenteret.

Du kan velge Skriv ut for å åpne siden i et nytt vindu i et format som kan skrives ut. Du kan sortere kolonner etter behov.


Indikatoren for gjennomgangsstatus

Tallene i Gjennomgangsstatus-kolonnen viser antall elementer som en student har markert som Gjennomgått. Gjennomgangsstatus-kolonnen er bare synlig hvis verktøyet for gjennomgangsstatus er aktivert i emnet.

Når du aktiverer gjennomgangsstatus, oppretter du et spor studentene går gjennom. Hver student kan ha forskjellige krav for å markere bestemte elementer i emnet ditt som Gjennomgått. Elementer i en students spor er kanskje ikke synlig for studenten. På instrumentbordet for varslinger får du en gjeldende visning av elementtilgjengeligheten og studenters fremgang når det gjelder vurderingskrav.

Gjennomgangsstatus-antallet for hver student er knyttet til en liste over elementer som studenter ser som Gjennomgått og Marker som gjennomgått, i emnet ditt.


Tilpasset visning

Når du tilpasser utgivelsen av innhold, oppretter du et emne som er mer interaktivt og tilpasset behovene til hver enkelt student. I Original-emnevisningen kan du bruke tilpasset visning for å vise passende innhold, til bestemte personer, til riktig tid.

Mer om hvordan du publiserer innhold

I aktivitetsoversikten brukes indikatoren for tilpasset visning for hver bruker til å åpne trevisning av emnemenyen og vise alle elementene i emnet. Ikoner viser synligheten for et element til den brukeren. Et ikon viser også gjennomgangsstatusen for alle produkter med gjennomgangskrav, hvis det er aktuelt.

Tilpasset visning-kolonnen er bare synlig hvis tilpasset visning er aktivert for emnet ditt.

Ikoner
Ikoner for tilpasset visning og gjennomgangsstatus  
Synlig: Dette elementet er synlig for brukeren.
Usynlig: Dette elementet er ikke synlig for brukeren.
Gjennomgått: Dette elementet er markert som Gjennomgått av brukeren.
Marker som gjennomgått: Dette elementet vises som Marker som gjennomgått for brukeren, men det er ikke markert som gjennomgått ennå.