Retningslinjer for nettleserstøtte

Sånn tester og validerer vi nettlesere

Blackboards metode for å avgjøre testing og validering av nettlesere tar utgangspunkt i to hovedhensyn:

 1. Vi ønsker å teste og validere de nyeste nettleserne – spesielt når automatiske oppdateringer av nettleserne fører til hurtige oppgraderinger hos sluttbrukeren.
 2. Vi ønsker å teste og validere et passende bredt utvalg av nettlesere som brukes blant kundene våre.

Når en nettleser står oppført som testet og validert, jobber Blackboard hardt for å støtte kundenes bruk på to hovedområder:

 1. Før en publisering av Blackboard Learn: ved å teste de tilgjengelige kombinasjonene av nettleser og operativsystem for å forhindre å utløse eventuelle nettleserproblemer.
 2. Etter en publisering av Blackboard Learn: ved å ta raskt tak i kundeproblemer ved gjøre følgende:
  • Ta imot brukerstøttesaker på plattformteknologien, hjelpe til med å finne en løsning og eskalere problemene som skal løses, uavhengig av hvordan nettleseren brukes.
  • Jobbe med å løse alle slags nettleserproblemer i produktlanseringer på lik linje med et hvilket som helst annet problem.

Nettlesere

Blackboard tester og validerer fire vanlige nettlesere for Blackboard Learn-versjoner.

Dette inkluderer to nettlesere som følger en tradisjonell prosess for oppdatering av programvare – det vil si med periodiske utgivelser av nye versjoner som gjøres allment tilgjengelig (vanligvis knyttet til et bestemt operativsystem (OS)):

 • Safari fra Apple

Enkelte konfigurasjonsalternativer i Internet Explorer kan gjøre det vanskelig å bruke noen av funksjonene i Blackboard Learn. Du kan finne ut mer ved å gå til Sikkerhetssoner og kompatibilitetsvisning i Internet Explorer-temaet i denne delen.

Dette omfatter også tre nettlesere som følger en kanalbasert rask prosess for oppdatering av programvaren for alle operativsystemer:

 • Edge fra Microsoft
 • Firefox fra Mozilla
 • Chrome fra Google

Med disse nettleserne tester Blackboard den nyeste, «stabile» utgivelseskanalen ved testingstidspunktet. Dette er kanalen som blir testet mest av nettleserleverandørene selv, før den lanseres til brukerne.

Blackboard tester og validerer dessuten den spesialiserte ESR-kanalen (Extended Support Release) til Firefox – som er en undergruppe av den stabile kanalen de har designet for distribuering i hele bedrifter. Se ESR-siden til Firefox for å finne ut mer.

Hvis du trenger informasjon om de spesifikke versjonene av hver enkelt nettleser som ble testet og validert da en bestemt versjon av Blackboard Learn ble utgitt, kan du gå til versjonsmerknadene for den aktuelle versjonen.


Blackboards tilnærming til gjengivelse i nettlesere

Gjengivelseslaget til Blackboard Learn består av HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) og JavaScript, som alle følger de moderne standardene for disse språkene.

Den universelle designtilnærmingen vår er fokusert på interoperabilitet. Det betyr at når vi har muligheten til det, skriver vi ikke kode som er spesifikk for bestemte nettlesere, eller at vi bruker minimumsmengden av innkapsling for å håndtere variasjoner mellom nettlesere.

 • Gjengivelseslaget i Blackboard Learn kommuniserer med gjengivelsesmotoren i nettleseren, som er den delen som gjengir nettsider i hoveddelen av nettleservinduet.
 • Alle gjengivelsesmotorene for nettlesere er designet til å fungere godt sammen med standardformatering i HTML, CSS og JavaScript. Dette omfatter følgende:
  • WebKit – som driver Safari, Chrome og Opera
  • Blink – en versjon av WebKit som driver de nyeste versjonene av Chrome
  • Trident – som driver Internet Explorer
  • Gecko – som driver Firefox

Med denne designtilnærmingen for gjengivelseslagene til Blackboard Learn kan vi være trygge på at nye nettleserversjoner – når de utgis – fortsetter å fungere med gjeldende versjoner av Blackboard Learn.


Blackboards tilnærming til testing av nettlesere

For å forsikre oss om at vi kan være trygge på kompatibilitet med nye utgivelser, kjører Blackboard et testprogram for nettleserkompatibilitet mot nye nettleserversjoner i flere operativsystemkombinasjoner før vi gir ut en versjon. Denne testingen benytter alle strategiene for automasjon og manuell testing som er tilgjengelige, for å sikre pålitelig testing.


Nyere nettleserversjoner

På grunn av den økte frekvensen av nye nettleserversjoner som utgis av enkelte leverandører, tilsier retningslinjene til Blackboard at vi støtter alle nye nettleserversjoner som lanseres i markedet som generelt tilgjengelige eller via støttede lanseringskanaler – selv hvis nettleseren lanseres etter at testingen har blitt avsluttet for lanseringen. Vi håndterer problemer tilknyttet kritiske nettleserfeil kundene finner, mot en provisorisk støttet nettleser. Vi utfører hyppige testsykluser mot nye nettlesere for å sikre at systemet fortsetter å fungere som forventet, og vi oppdaterer kunderettet dokumentasjon om støttede nettlesere ved behov.


Eldre nettlesere

På samme måte som vi anbefaler at du holder deg oppdatert med den nyeste versjonen av Blackboard Learn for å få den beste opplevelsen, kommer nettleserleverandørene med de samme anbefalingene om programvaren sin. Enkelte eldre nettleserversjoner fra noen leverandører kan ha problemer med å gjengi nyere versjoner av Blackboard Learn, og enkelte nyere nettleserversjoner kan ha problemer med å gjengi eldre versjoner av Blackboard Learn.

Blackboard tar fortsatt imot kundeproblemer som rapporteres til brukerstøtten for disse nettleserne, og vi prøver å gjenskape problemet i en fullstendig støttet nettleser. Hvis vi ikke kan gjenskape problemet, anbefaler Blackboard at kunden bytter til en nettleserversjon som er fullstendig støttet av Blackboard. I noen tilfeller kan vi gi en ytterligere anbefaling om å oppdatere til en mer moderne versjon av Blackboard Learn.


Informasjonskapsler og JavaScript

Uansett hvilken nettleser som brukes, krever Blackboard Learn at informasjonskapsler for økter og JavaScript er aktivert i brukernes nettlesere, så de får en god undervisnings- og læringsopplevelse.

Ytterligere samtykke til vedvarende informasjonskapsler eller tredjeparters informasjonskapsler kan være nødvendig i Blackboard Learn 9.1 for at det skal fungere problemfritt. Inkludert WebDAV-tilgang til emnefiler eller innholdssamlingsfiler.

Blackboard leverer også en Building Block som gjør det mulig for brukerne å godta en erklæring om visning av informasjonskapsler når de logger på Blackboard Learn, ettersom dette er obligatorisk enkelte steder. Hvis du vil vite mer om denne Building Block-en, kan du gå til Sikkerhetsadministrasjon – Vis informasjonskapsler.


Java og andre programtillegg for nettlesere

Noen av funksjonene i Blackboard Learn krever at du installerer ytterligere tilleggsprogramvare. Uten disse fungerer de ikke. Brukerne kan bli bedt om å installere ytterligere programvare når de bruker disse funksjonene, eller de kan – avhengig av sikkerhetsinnstillingene for den enkelte nettleseren – bli bedt om å godta en nettlesermelding om å tillate å kjøre programtillegget på systemet sitt.

Hvis du trenger informasjon om spesifikke funksjoner som krever nettlesertillegg for bestemte Blackboard Learn-versjoner eller versjonsinformasjon for selve programtillegget, kan du se versjonsmerknadene for den aktuelle utgivelsen.

Blackboard Learn kan brukes til å vise medieinnhold eller andre typer spesialisert innhold som krever programtillegg for å gjengi innholdet, for eksempel Java, Flash Player eller Apple QuickTime. I disse tilfellene avgjøres hvilken versjon av programtillegget og nettleserne som er kompatibel med programtillegget – samt installasjons- og konfigurasjonsinstruksjonene for programtillegget – av innholdstypen, og dette kan variere.


Hjelpeprogramvare og tilgjengelighet

For å få den beste skjermleseropplevelsen i Blackboard Learn bør du bruke ChromeTM og Jaws på et Windows®-system. På Mac® bør du bruke Safari® og VoiceOver.

I Blackboard jobber vi med å gjøre alle produktene våre så tilgjengelige som mulig. Du kan finne ut mer om assisterende teknologi, ved å gå til http://access.blackboard.com