Hvis du bruker administrert drifting, gjelder ikke dette temaet deg.