Accessibility in the Blackboard Mobile Communications App

Blackboard is invested in the usability and accessibility of all our products and services. In keeping with our strong tradition of leadership around accessibility, our products are generally designed and developed with internationally recognized Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), as well as Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, in mind. Blackboard strives to meet the globally recognized WCAG 2.1 Level AA success criteria and conducts regular third-party accessibility testing of its products to assess conformance with industry standards.

The Blackboard Mobile Communications App is natively designed, so it works with the accessibility features built into iOS and Android devices. These features help make mobile content available for people with physical, visual, and/or hearing impairments.


Apple iOS Accessibility Features

VoiceOver: A screen reader that allows users to navigate their phone with gestures and touch the screen to hear what they’re selecting.

Zoom: A magnifying tool used to enlarge any item on the screen from 100–1,500 percent.

Color filters: Display accommodations that allow the fine-tuning of colors, hues, and tints to support vision impairments and color blindness.

Switch Control: A navigation tool that enables actions through Bluetooth switch hardware for users with physical disabilities and limited motor skills.

AssistiveTouch: An on-screen menu for navigation and functionality instead of more complex actions such as pushing the Home button or tapping two places on the screen simultaneously.

More on Apple's accessibility features


Android Accessibility Features

TalkBack: A screen reader that uses both touch and spoken feedback to help with navigation, alerts, and notifications.

Visual settings: This group of settings allows for adjustments to be made to display and font sizes, colors and contrast, and magnification.

Switch Access: A switch used to control actions in place of using the touchscreen. Switch Access uses external switch devices, keyboards, and alternative buttons built into the device.

More on Android's accessibility features

Lag tilgjengelige meldinger

Visste du at det finnes over en milliard mennesker i verden med en fysisk eller psykisk funksjonshemning? Eller at 12,9 % av alle studenter i Nord-Amerika har en eller annen form for funksjonshemning? Det er viktig å sørge for at kommunikasjon forstås av alle studenter og medlemmer av fellesskapet.

Mer om tilgjengelighet i utdanningssektoren


Gode fremgangsmåter for tilgjengelighet for all kommunikasjon

Uansett om det gjelder e-post eller Facebook, blir det lett å gjøre meldinger tilgjengelige for alle med disse anbefalte fremgangsmåtene.

 • Skriv på en måte det er lett å forstå. Bruk korte setninger. Bruk ord eller ordkombinasjoner med 1–2 stavelser der det er mulig. Bruk sammentrekninger på engelsk. Bruk verktøy som Hemmingway Editor til å måle lesbarheten av teksten din.
 • Ikke bare bruk skriftstiler til å vise hva som er viktig! Hvis du vil gjøre at noe skiller seg ut visuelt, bør du sørge for at du bruker et tilgjengelig alternativ. Bruk for eksempel et utropstegn i slutten av setninger med viktig informasjon. Skjermlesere tar med utropstegn og spørsmålstegn i beregningen. Dette betyr at verktøyet ikke vil lese «spørsmålstegn»—i stedet vil det ha en spørrende tone når det leser et spørsmål høyt.
 • Ta med alternativ tekst for bilder. Du trenger ikke å skrive «bilde av», ettersom hjelpeverktøyene allerede vet at det er snakk om bilder. Legg inn en kortfattet, klar og beskrivende tekst. Ikke bruk samme alt-tekst for alle bilder, for eksempel «Bilde som illustrerer den tilknyttede teksten». Det er meningsløst og rotete.
 • Legg til bildetekst når du ikke kan bruke alternativ tekst. Hvis du ikke kan legge til alternativ tekst for bilder, bør du sørge for at teksten inneholder all informasjon, og at bildene ikke er nødvendige for å forstå innholdet.
 • Gjør lenker beskrivende. Alle lenker bør beskrive hva brukeren kan regne med å finne når han eller hun klikker på dem. Unngå generiske fraser som «klikk her» og «se mer». Nettadresser anses ikke for å være informative og bør ikke brukes. I stedet bør du gjøre slike lenker beskrivende.
 • Gjør vedlegg tilgjengelige. Følg samme anbefalte fremgangsmåter for å gjøre vedlegg tilgjengelige. Du finner mer informasjon under Tilgjengelighet hos Blackboard.
 • Ta med teksting eller transkripsjoner i videoer. Hvis du mangler teksting for en video, bør du ta med en lenke til en transkripsjon.
 • Hør på meldinger for å sikre at de høres riktige ut. De fleste enheter har tekst-til-tale-funksjonalitet, så bruk den for å høre på meldingene dine før du sender dem.

Tilgjengelighet på sosiale medier

Sosiale medier er ikke alltid tilgjengelige for alle brukere. Det er en utfordring for brukere av skjermlesere å navigere i dem, og innhold har ikke alltid overskrifter, alternativ tekst for bilder eller videoteksting. Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan bruke sosiale medier. Det er tross alt ofte der brukerne er. Sørg for at innholdet ditt er så tilgjengelig som mulig, for å nå alle brukerne.

Følg de gode fremgangsmåtene for tilgjengelighet for alt innhold, samt disse tipsene når du bruker Facebook eller Twitter.

Facebook

 • Legg inn et tekstalternativ for bilder du publiserer.
 • Legg til en lenke til transkripsjoner når du publiserer videoer.

Twitter

 • Fortell brukerne hva Twitter-meldingene dine inneholder. Hvis du publiserer en Twitter-melding med bilder, videoer eller lyd, bør du bruke de følgende prefiksene i starten av meldingen.
  • Bilder: [PIC]
  • Videoer: [VIDEO]
  • Lyd: [AUDIO]
 • Plasser eventuelle emneknagger og nevninger i slutten av Twitter-meldingen.
 • Bruk både store og små bokstaver i emneknagger. Bruk stor bokstav i starten av hvert ord i emneknaggene. Eksempel: #BlackboardAccessibility
 • Unngå tekstsjargong som kan høres rar ut når den leses opp av skjermlesere.