Collaborate overvåker og justerer seg etter tilkoblingshastigheten. Det betyr at du kan være med i økter selv når du har en treg tilkobling eller et dårlig nettverk.


Tilkoblingsstatus

Du kan sjekke tilkoblingsstatusen for alle i økten – også deg selv. Det er to steder du kan se statusen for nettverkstilkoblingene på.

 • Deltakere-panelet
 • På profilbildet ditt på hovedscenen

Se etter indikatoren for tilkoblingsstatus, og hold markøren over den. På detaljene som vises, kan du se om tilkoblingen er bra, ok eller dårlig. Du finner mer informasjon om hva dette betyr, i detaljene for tilkoblingsstatus.

Hvis du navigerer med tastaturet, bruker du tastaturet for å åpne deltakerlisten på Deltakere-panelet. Naviger til en deltaker. Tilkoblingsdetaljene for den aktuelle deltakeren vises. Brukere med skjermlesere kan gå til dette innholdet ved å bruke standardkommandoene for tastaturnavigasjon.

Hvis du har en dårlig tilkobling, vises det en indikator for tilkoblingsstatus over profilbildet ditt. Hold markøren over den for å se detaljer om tilkoblingen.

Denne informasjonen oppdateres hele tiden. Collaborate justerer kvaliteten basert på tilkoblingen din.

Mer om dynamiske justeringer


Detaljer om tilkoblingsstatusen

Detaljene om tilkoblingsstatusen inneholder mye informasjon. Men hva betyr det?

Deltakeres nettverkstilkobling er enten utmerket, bra, OK eller dårlig.

 • Utmerket: Deltakerne kan dele, se og høre alt uten problemer.
 • Bra: Deltakerne kan dele, se og høre alt med få eller ingen problemer.
 • OK: Deltakernes opplevelse kan endres noe.
 • Dårlig: Det kan være vanskelig for deltakerne å høre, se eller dele ting.

Opp og ned

Opp og Ned viser om deltakerne kan laste opp og ned informasjon på det aktuelle tidspunktet. Dette omfatter om de kan dele eller se lyd, video og innhold.

Hvis Opp-kvaliteten er dårlig, kan det være vanskelig for deltakeren å dele video. Hvis Opp-kvaliteten er god, bør det ikke være noe problem. Hvis Ned-kvaliteten er god, bør ikke deltakeren ha problemer med å se og høre alt. Hvis Ned-kvaliteten er dårlig, kan deltakeren ha vanskeligheter.

Bit-hastighet

Bit-hastigheten er et mål på hvor mye lyd- og videodata som leveres. Generelt er kvaliteten bedre jo høyere tallet er. Men innholdet som deles, har også innvirkning på dette tallet. Hvis du for eksempel bare deler lyd, er tallet lite – rett og slett fordi lyd ikke har spesielt høy bit-hastighet. Dette er noen eksempler på hvor mye ulike funksjoner bidrar til bit-hastigheten:

 • Lyd bruker alltid 48 kbps.
 • Videoer bruker vanligvis 360 kbps, men dette kan falle helt til 20 kbps avhengig av nettverkstilstanden.
 • Applikasjonsdeling bruker mellom 70 kbps og 500 kbps avhengig av innholdet som deles, og nettverkstilstanden.

Heldigvis er det ikke nødvendig å bruke disse talene for å beregne hvordan deltakernes opplevelser er. Det tar Collaborate seg av. Indikatoren for tilkoblingsstatus viser deg hvordan de ulike deltakernes opplevelser mest sannsynlig er (utmerket, bra, OK eller dårlig).

Tap (lyd)

Noe informasjon kan gå tapt når lyd og video strømmes via nettverket. Videotap er vanligvis ikke viktig, men det er lydtap. Tap (lyd)-raden indikerer hvilken prosentandel av lyddata som blir borte i opp- og nedtilkoblingen. Dette er terskelverdiene Collaborate bruker for å avgjøre deltakernes opplevelser:

 • 10 % og lavere: Bra eller utmerket Deltakerne bør ikke ha problemer med å høre noe.  
 • Mellom 10 og 20 %: OK. Det kan være vanskelig for deltakerne å høre det som blir sagt. Men lyden er vanligvis veldig god selv på dette nivået. Det kan oppstå problemer hvis tapet er konsentrert på spesifikke tidspunkter.
 • 20 % eller høyere: Dårlig. Deltakerne merker sannsynligvis at lyden til tider blir borte eller høres robotisk ut.

Blackboards algoritmer for lydbehandling kan ofte mildne selv svært høye verdier for datatap. Lyden kan fortsatt være brukbar ved tap på 20–30 % – såfremt tapet er jevnt over tid. Det kan fortsatt være mulig å kommunisere med personer som har tap på det nivået, men det kan ikke garanteres.

Forsinkelse

Forsinkelse-verdien indikerer hvor lang tid det tar før lyddata fra deltakerens maskin når Blackboard-serverne.

Svar fra deltakere som har svært høy forsinkelse (på 1 sekund eller mer), kommer gjerne sent. Du bør gi dem tid til å svare før du antar at de ikke svarer.


Gode fremgangsmåter for gode opplevelser

Alle deltakere

 • Lukk alle programmer på datamaskinen, unntatt nettleseren du bruker til Collaborate-økten.
 • Bruk en kablet tilkobling (Ethernet), såfremt det er mulig. Hvis det ikke er mulig, bør du bruke Wi-Fi.
 • Du bør bare bruke oppdaterte nettlesere som støttes av Blackboard Collaborate.  
 • Ikke bruk video i økter hvis det ikke er nødvendig.

Moderatorer

Hvis du er redd for at deltakerne går glipp av noe på grunn av dårlige nettverkstilkoblinger, kan du også prøve det følgende.

 • Ta opp økter, så deltakerne kan se hva de eventuelt har gått glipp av.
 • Last opp presentasjoner og skript der deltakerne kan finne dem.
 • Kutt lyden for deltakere i store økter. Hvis det er behov for det, kan du også hindre at deltakerne deler video. Det kan du angi i øktinnstillingene.
 • Følg med på deltakernes tilkoblingsstatus for å se om noen kanskje ikke får med seg alt. For å gjøre dette lettere bør du la Deltakere-panelet være åpent.

Du finner flere anbefalte fremgangsmåter på Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk)


Deltakelse og ny tilkobling

Med Collaborate får du også vite når deltakere er i ferd med å bli med i eller kobler til økten på nytt.

 • Hvis en deltaker er i ferd med å bli med, ser du Blir med … sammen med navnet til vedkommende. På Deltaker-panelet er det en lilla og deretter grønn ring rundt deltakerens avatar. Når vedkommende har blitt med, vises avataren som normalt.
 • Hvis en deltaker kobler til på nytt, ser du Kobler til på nytt … sammen med navnet til vedkommende. Det er en rød ring rundt deltakerens avatar på Deltaker-panelet. Når vedkommende har koblet til på nytt, vises avataren som normalt.
 • Hvis du kobler til på nytt, endres statusen din for å indikere at du kobler til på nytt, og hovedverktøyene, for eksempel lyd og video, deaktiveres.

Du kan slå på visuelle og lydbaserte varslinger for å få vite det når noen blir med i eller kobler til økten på nytt. Gå til Mine innstillinger, og velg Varslingsinnstillinger. Velg varslingen du vil ha.

Collaborate Dynamic Adjustments


Dynamic adjustments

Collaborate dynamically adjusts to sending and receiving connection bandwidth changes in the quality of your internet connection. As your connection improves or degrades, the bandwidth use for video is adjusted up and down.

Some situations may require additional adjustment. Collaborate adds explicit experience changes to accommodate a wider range of connectivity blips.

When the experience changes, you are notified and told why.

Endringer i brukeropplevelsen på grunn av nedlastingsforhold

Når nettverkstilkoblingen din ikke takler nedlastingsmengden, endres applikasjonsdelings- og videoopplevelsen.

Endringer i brukeropplevelsen på grunn av nedlastingsforhold
NettleserOptimal båndbreddeRedusert båndbreddeHvorfor endres det?
AlleDet vises video for én som snakker. Lyden er på for alle deltakerne.Videoen av den som snakker, erstattes med vedkommendes profilbilde.

Det gjøres ingen endringer med lyden.

Tilkoblingen takler ikke nedlasting av video.
AlleDet vises video for én som snakker, mens en applikasjon deles. Lyden er på for alle deltakerne.Videoen av den som snakker, erstattes med vedkommendes profilbilde.

Det gjøres ingen endringer med lyden og applikasjonsdelingen.

Tilkoblingen takler ikke nedlasting av video og applikasjonsdeling.
AlleProfilbildet til den som snakker, vises mens en applikasjon deles. Lyden er på for alle deltakerne.Det gjøres ingen endringer i profilbildet eller lyden til den som snakker.

Hvis det er nok båndbredde, sendes applikasjonsdelingen med redusert kvalitet. Det vises i så fall et merke for brutt deling. Hvis det ikke er nok båndbredde, stoppes applikasjonsdelingen.

Tilkoblingen takler ikke nedlasting for applikasjonsdeling.
Chrome og FirefoxDet vises video av flere som snakker. Lyden er på for alle deltakerne.Det vises bare video av den som snakker.

Det gjøres ingen endringer med lyden.

Tilkoblingen takler ikke nedlasting av flere videoer.

Endringer i brukeropplevelsen på grunn av opplastingsforhold

Når nettverkstilkoblingen din ikke takler opplastingsmengden, endres applikasjonsdelings- og videoopplevelsen.

Endringer i brukeropplevelsen på grunn av opplastingsforhold
NettleserOptimal båndbreddeRedusert båndbreddeHvorfor endres det?
AlleEn bruker deler en høykvalitetsvideo. Dette kan være video fra vedkommendes kamera eller delt videoinnhold.Videoen endres til en videostrøm av lavere kvalitet.Tilkoblingen takler ikke opplasting av høykvalitetsvideoer.
AlleEn bruker deler en høykvalitetsvideo. Dette kan være video fra vedkommendes kamera eller delt videoinnhold.Kameraet deaktiveres, og video sendes ikke lenger.

Lyden sendes fortsatt.

Andre ser i stedet deltakerens profilbilde.

Tilkoblingen takler ikke opplasting av video.
Chrome og FirefoxEn moderater med deaktivert video deler en applikasjon.Lyd kan fortsatt sendes. Hvis det er nok båndbredde, vises applikasjonsdelingen med redusert kvalitet. Hvis det ikke er nok båndbredde, kan du ikke se applikasjonsdelingen lenger.Tilkoblingen takler ikke opplasting for applikasjonsdeling.