Dette er noen kjente nettlesere som bruker Flash®:

 • Firefox® 48 og eldre
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Problemer med applikasjonsdeling

Applikasjonsdeling er ikke tilgjengelige i nettlesere som bruker Flash. Du må bruke ChromeTM eller Firefox med WebRTC hvis du vil dele apper.

Mer om nettleserstøtte

Mer om Chrome-støtte

Mer om Firefox WebRTC-støtte


Problemer med lyd og video

Hvis du har problemer med lyd og video, bør du sjekke følgende:

 • Kontroller at nettleseren har tillatelse til å bruke kameraet ditt og mikrofonen din.
 • Kontroller at lyd- og videokontrollene er aktivert. En strek gjennom ikonene betyr at enheten ikke er aktivert.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du konfigurere kamera- og mikrofoninnstillingene per nettsted i enhetens kontrollpanel.

 1. Åpne Kontrollpanel i Windows®. Åpne Systemvalg på Mac®.
 2. Velg Flash®-avspilleren.
 3. Velg Kamera og mikrofon.
 4. Velg Camera and Microphone Settings by Site.
 5. Velg Legg til og skriv inn Collaborate-domenet.

  Du finner domenet i nettleserens nettadressefelt mellom «https://" og «/collab/ui/...». Det ser ut som noe som dette: «us.bbcollab.com».

 6. Velg Tillat og Legg til.

Når du legger til dette domenet i Flash-avspilleren, får alle Collaborate-applikasjonene som kjøres på det domenet, tilgang til mikrofonen og kameraet.


Konfigurering av lyd med JAWS

Hvis du har problemer med å konfigurere lyd og bilde med JAWS, kan du bruke ChromeTM-nettleseren til konfigurasjon.

Mer om hvordan du konfigurerer lyd med JAWS i Chrome


Konfigurering av lyd med VoiceOver

Bruk Tab-tasten eller VoiceOver-markørens navigasjonstaster for å fokusere Del lyd-knappen. Trykk på mellomromstasten for å aktivere den. VoiceOver skal annonsere at lyden deles.

Hvis du har problemer med å konfigurere lyd og video med VoiceOver, kan du gjøre følgende:

 1. Finn veksleknappen «Mine innstillinger» og trykk på mellomromstasten for å velge den.
 2. Finn fanen «Innstillinger for lyd og video» og trykk på VO + mellomromstasten der for å velge den.
 3. Bruk Tab-tasten og trykk på mellomromstasten på knappen «Konfigurer kameraet og mikrofonen».
 4. Trykk på pilene opp og ned for å velge mikrofonen du vil bruke.
 5. VoiceOver varsler at du høres bra ut når Collaborate mottar lyd. Trykk på piltastene for å gå til «Ja – det funker» og trykk på Enter.
 6. Trykk på pilene opp og ned for å velge kameraet du vil bruke.
 7. VoiceOver sier at du ser bra ut når Collaborate mottar videoen. Trykk på piltastene for å gå til «Ja – det funker» og trykk på Enter.
 8. Trykk på VO + mellomromstasten på «Lukk»-knappen for å lukke dialogboksen.

Trenger du hjelp?

Søk i kunnskapsbasen (bare tilgjengelig på engelsk)

Send en sak til Behind the Blackboard (bare tilgjengelig på engelsk)