Collaborate-opptak av innhold

Innspilte økter komprimeres og lagres som MP4-filer. Innspillinger inkluderer aktivitet i direkteøkten.

 • Lyd
 • Delt innhold eller video fra den som snakker. Hvis begge deles i løpet av økten, blir bare det delte innholdet tatt opp.
 • Teksting som skrives inn i direkteøkter eller legges til senere av moderatorer. Bare ett tekstespor er tilgjengelig. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.
 • Chattemeldinger i Alle-kanalen. Private meldinger samt chattemeldinger i utbrytergrupper inkluderes ikke.

Bare moderatorer kan slå på opptak i økter.

Alle kan se innspillingene fra den enheten de vil. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan ses.

Innspillinger må konverteres til et format som kan spilles av, før du kan se dem. Konverteringen begynner den første gangen innspillingen åpnes. Det kan ta noen minutter, men så fort den er ferdig, kan den ses av hvem som helst.

Slik finner du Collab-opptak


Hvordan finner jeg innspillingene?

Du kan se innspillinger for emner du er tilknyttet. Du kan kanskje laste ned innspillinger. Moderatorer må tillate nedlasting av hver enkelt økt.

Gå til Collaborate, åpne Meny, og velg Opptak eller Vis alle opptak.

Ikke sikker på hvor du finner Collaborate-opptakene i emnet ditt? Gå til Bli med i økter, og gå til læringsplattformen din for å finne ut mer.

Avspiller


Avspiller

Avspilleren har det samme utseendet som Collaborate-øktene. Det finnes en Opptak-meny som minner om Økt-menyen i direkteøkter, samt kontroller for avspilling av opptaket.

 • Opptak-menyen: Åpne Opptak-menyen øverst til venstre på skjermen. Herfra kan du laste ned den fullstendige innspillingen, laste ned avskrifter av teksting, laste ned chatteavskrifter, få ekstra hjelp eller rapportere et problem hvis du har problemer med innspillingen.
 • Undertekster:Undertekster er tilgjengelige hvis de er lagt til av en sensor senere, eller hvis direkteteksting brukes i økten. Undertekster er slått på i innspillingen som standard. Velg Undertekster i avspillingskontrollene for å slå av undertekstene eller justere størrelsen på teksten.

  Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.

 • Avspillingskontrollere: De intuitive avspillingskontrollene gjør det mulig å navigere gjennom innspillingen slik du ønsker.
  Recording playback controls
  • Pause: Trykk på mellomromstasten på tastaturet for å sette innspillingen på pause eller spille den av.
  • Gjenta/Fremover: Trykk på venstre og høyre piltast på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Fremdrift: Skyv markøren langs fremdriftslinjen for å forflytte deg gjennom innspillingen. Trykk på skifttasten + venstre pil eller skifttasten + høyre pil på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Volum: Trykk på pil opp eller pil ned på tastaturet for å skru volumet opp eller ned med 5 %.
  • Avspillingshastighet: Velg mellom en rekke hastigheter for avspilling av opptaket: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25, 1.5, 2x.
   Playback speed option is located between the volume and closed caption options on the recording playback controls.
  • Undertekster: Velg Undertekster for å vise innspillingene med teksting. Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.
 • Chattemeldinger: Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Chattemeldinger i innspillinger.

Ta det rolig, vi skal vise deg hvordan du gjør det. Første gangen du åpner avspilleren, viser vi deg hvor du finner alt du trenger.

Collab-cattemeldinger i innspillinger


Chattemeldinger i innspillinger

Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten.

Bare chattemeldinger i Alle-kanalen tas opp. Private meldinger og chattemeldinger i utbrytergrupper blir ikke spilt inn.

Når innspillingen spilles av, blir chattemeldingene som er lagt ut, uthevet slik at du kan se hva som ble sagt i det øyeblikket. Du kan også navigere til et bestemt sted i innspillingen ved å velge et tidsstempel for en chattemelding. Hvis en melding er nedtonet, har du ikke nådd den delen av innspillingen ennå.

Du kan laste ned chatteavskrifter fra Opptak-menyen.

Chatteopptak og -avskrifter er kun tilgjengelige i HTML5-avspilleren.


Last ned opptak og transaksjoner

Last ned opptak og transkripsjoner i Collaborate

Hvis moderatoren har tillatt nedlasting av øktopptak, kan du laste ned opptak og transkripsjoner fra Opptak-menyen i avspilleren.

Du finner Opptak-øverst til venstre på skjermen.

 • Last ned hele innspillingen
 • Last ned transkripsjoner av undertekstene
 • Last ned transkripsjoner av chatten

Du kan også laste ned undertekster fra den primære Opptak-listen.

 1. Gå til Opptak, og finn et opptak med undertekster.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Last ned undertekster.

Hvordan ser jeg undertekster i innspillingen jeg lastet ned?

Åpne den nedlastede MP4-filen i avspilleren. Velg tekstings- eller tekstingssporet i avspilleren, så den vises. Noen avspillerne har teksting aktivert som standard. Andre har det ikke.