Innspilte økter lagres som MP4-filer. Innspillinger inkluderer aktivitet i direkteøkten.

 • Lyd
 • Delt innhold eller video fra den som snakker. Hvis begge deles i løpet av økten, blir bare det delte innholdet tatt opp.
 • Teksting som skrives inn i direkteøkter eller legges til senere av moderatorer. Bare ett tekstespor er tilgjengelig. Hvis økten har mer enn ett spor med undertekster, er det bare det første som tas med.
 • Chattemeldinger i Alle-kanalen. Private meldinger samt chattemeldinger i utbrytergrupper inkluderes ikke

Bare moderatorer kan spille inn økter.

Alle kan se innspillingene fra den enheten de vil. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan ses.

Innspillinger må konverteres til et format som kan spilles av, før du kan se dem. Konverteringen begynner den første gangen innspillingen åpnes. Det kan ta noen minutter, men så fort den er ferdig, kan den ses av hvem som helst.


Avspiller

Avspilleren har det samme utseendet som Collaborate-øktene. Det finnes en Opptak-meny som minner om Økt-menyen i direkteøkter, samt kontroller for avspilling av opptaket.

Avspilleren er en HTML5-spiller. Den er for øyeblikket bare tilgjengelig i Session Administrator System (SAS), Learning Tools Interoperability (LTI) og Blackboard Collaborate ULTRA Building Block.

 • Innspillingsmeny: Du åpner innspillingsmenyen øverst til venstre på skjermen. Herfra kan du laste ned den fullstendige innspillingen, laste ned avskrifter av teksting, laste ned chatteavskrifter, få ekstra hjelp eller rapportere et problem hvis du har problemer med innspillingen.
 • Teksting: Undertekster er tilgjengelige hvis de er lagt til av en moderator senere, eller hvis direkteteksting brukes i økten. Undertekster er slått på i innspillingen som standard. Velg Undertekster i avspillingskontrollene for å slå av undertekstene eller justere størrelsen på teksten.

  Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.

 • Avspillingskontroller: De intuitive avspillingskontrollene gjør det mulig å navigere gjennom innspillingen slik du ønsker.
  • Pause: Trykk på mellomromstasten på tastaturet for å sette innspillingen på pause eller spille den av.
  • Spole tilbake/frem: Trykk på venstre og høyre piltast på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Fremdrift: Skyv markøren langs fremdriftslinjen for å forflytte deg gjennom innspillingen. Trykk på skifttasten + venstre pil eller skifttasten + høyre pil på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Volum: Trykk på pil opp eller pil ned på tastaturet for å skru volumet opp eller ned med 5 %.
  • Undertekster: Velg Undertekster for å vise innspillingene med teksting. Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.
 • Chattemeldinger: Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Chattemeldinger i innspillinger.

Ta det rolig, vi skal vise deg hvordan du gjør det. Første gangen du åpner avspilleren, viser vi deg hvor du finner alt du trenger.


Chattemeldinger i innspillinger

Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten.

Bare chattemeldinger i Alle-kanalen tas opp. Private meldinger og chattemeldinger i utbrytergrupper blir ikke spilt inn.

Når innspillingen spilles av, blir chattemeldingene som er lagt ut, uthevet slik at du kan se hva som ble sagt i det øyeblikket. Du kan også navigere til et bestemt sted i innspillingen ved å velge et tidsstempel for en chattemelding. Hvis en melding er nedtonet, har du ikke nådd den delen av innspillingen ennå.

Moderatorer kan også gjøre chattemeldinger i innspillingen anonyme fra øktinnstillingene. Dette må gjøres før direkteøkten startes og spilles inn. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger for moderatorer.

Chatteinnspillinger er kun tilgjengelige i HTML5-avspilleren. Den er for øyeblikket bare tilgjengelig i Session Administrator System (SAS), Learning Tools Interoperability (LTI) og Blackboard Collaborate ULTRA Building Block. Er du ikke sikker på hva emnet ditt er? Gå til Bli med i økter.

Chatteavskrifter

Du kan laste ned chatteavskrifter fra Opptak-menyen. Disse er bare tilgjengelig i avspilleren.


Hvordan finner jeg innspillingene?

Du kan se innspillinger for emner du er tilknyttet. Du kan kanskje laste ned innspillinger. Lærere må tillate nedlasting av innspilte økter for hvert økt.

Gå til Collaborate, åpne menyen og velg Opptak.

Velg Emneverktøy og Collaborate i et Blackboard Learn-emne.

Ser dette ukjent ut? Du er kanskje i et Blackboard Open LMS-emne. Velg Collaborate-aktiviteten for å se opptakene.


Last ned innspillinger og transkripsjoner

Download Collaborate Recording and Transcripts

If the moderator has allowed session recording downloads, you can download recordings and transcripts from the recording player Recording menu.

Open the Recording menu at the top left of your screen.

 • Download the full recording
 • Download caption transcripts
 • Download chat transcripts

You can also download captions from the main Recordings list.

 1. From Recordings find a recording with Closed Captions (CC).
 2. Select the Closed caption options menu and select Download captions.