Avspiller

Avspilleren har det samme utseendet som Collaborate-øktene. Det finnes en Opptak-meny som minner om Økt-menyen i direkteøkter, samt kontroller for avspilling av opptaket.

Avspilleren er en HTML5-spiller. Den er for øyeblikket bare tilgjengelig i Session Administrator System (SAS), Learning Tools Interoperability (LTI) og Blackboard Collaborate ULTRA Building Block.

 • Innspillingsmeny: Du åpner innspillingsmenyen øverst til venstre på skjermen. Herfra kan du laste ned den fullstendige innspillingen, laste ned avskrifter av teksting, laste ned chatteavskrifter, få ekstra hjelp eller rapportere et problem hvis du har problemer med innspillingen.
 • Teksting: Undertekster er tilgjengelige hvis de er lagt til av en moderator senere, eller hvis direkteteksting brukes i økten. Undertekster er slått på i innspillingen som standard. Velg Undertekster i avspillingskontrollene for å slå av undertekstene eller justere størrelsen på teksten.

  Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.

 • Avspillingskontroller: De intuitive avspillingskontrollene gjør det mulig å navigere gjennom innspillingen slik du ønsker.
  • Pause: Trykk på mellomromstasten på tastaturet for å sette innspillingen på pause eller spille den av.
  • Spole tilbake/frem: Trykk på venstre og høyre piltast på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Fremdrift: Skyv markøren langs fremdriftslinjen for å forflytte deg gjennom innspillingen. Trykk på skifttasten + venstre pil eller skifttasten + høyre pil på tastaturet for å hoppe 10 sekunder tilbake eller fremover i innspillingen.
  • Volum: Trykk på pil opp eller pil ned på tastaturet for å skru volumet opp eller ned med 5 %.
  • Undertekster: Velg Undertekster for å vise innspillingene med teksting. Du kan også laste ned en avskrift av tekstingen fra innspillingsmenyen.
 • Chattemeldinger: Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten. Hvis du vil vite mer, kan du se Chattemeldinger i innspillinger.

Ta det rolig, vi skal vise deg hvordan du gjør det. Første gangen du åpner avspilleren, viser vi deg hvor du finner alt du trenger.


Chattemeldinger i innspillinger

Når du åpner chattepanelet nederst til høyre på skjermen, får du se hele chattehistorikken for den innspilte økten.

Bare chattemeldinger i Alle-kanalen tas opp. Private meldinger og chattemeldinger i utbrytergrupper blir ikke spilt inn.

Når innspillingen spilles av, blir chattemeldingene som er lagt ut, uthevet slik at du kan se hva som ble sagt i det øyeblikket. Du kan også navigere til et bestemt sted i innspillingen ved å velge et tidsstempel for en chattemelding. Hvis en melding er nedtonet, har du ikke nådd den delen av innspillingen ennå.

Moderatorer kan også gjøre chattemeldinger i innspillingen anonyme fra øktinnstillingene. Dette må gjøres før direkteøkten startes og spilles inn. Hvis du vil vite mer, kan du se Øktinnstillinger for moderatorer.

Chatteinnspillinger er kun tilgjengelige i HTML5-avspilleren. Den er for øyeblikket bare tilgjengelig i Session Administrator System (SAS), Learning Tools Interoperability (LTI) og Blackboard Collaborate ULTRA Building Block. Er du ikke sikker på hva emnet ditt er? Gå til Bli med i økter.

Chatteavskrifter

Du kan laste ned chatteavskrifter fra Opptak-menyen. Disse er bare tilgjengelig i avspilleren.


Hvordan finner jeg innspillingene?

Du kan se innspillinger for emner du er tilknyttet. Du kan kanskje laste ned innspillinger. Undervisere må tillate nedlasting av innspilte økter for hvert økt.

Gå til Collaborate, åpne menyen og velg Opptak.

Vet du ikke hvor du finner Collaborate-opptak i emnet ditt? Gå til Bli med i økter, og gå til læringsplattformen din for å finne ut mer.


Last ned opptak og transaksjoner

Last ned opptak og transkripsjoner i Collaborate

Hvis moderatoren har tillatt nedlasting av øktopptak, kan du laste ned opptak og transkripsjoner fra Opptak-menyen i avspilleren.

Du finner Opptak-øverst til venstre på skjermen.

 • Last ned hele innspillingen
 • Last ned transkripsjoner av undertekstene
 • Last ned transkripsjoner av chatten

Du kan også laste ned undertekster fra den primære Opptak-listen.

 1. Gå til Opptak, og finn et opptak med undertekster.
 2. Velg Alternativer for undertekster-menyen og så Last ned undertekster.