Moderatorer kan gjøre deltakere til presentatører. Det betyr at du kan laste opp, dele, redigere og slutte å dele innhold. Du kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og du kan ta ned hendene.

Du blir automatisk gjort til presentatør i din egen gruppe når moderatorer starter utbrytergrupper. Du kan finne ut mer i Utbrytergrupper.

Mer om de forskjellige rollene i Collaborate


Del innhold

Med Ultra-opplevelsen av Blackboard Collaborate er det enkelt å dele kunnskap. Du kan laste opp innhold, deriblant PowerPoint®-presentasjoner, eller du kan dele skjermbildet ditt for å vise flere detaljer.

Åpne Collaborate-panelet, og velg Del innhold. Velg et av disse delingsalternativene for å begynne å dele og samarbeide med deltakerne.

 • Tavle
 • Applikasjon
 • Kamera
 • Fil

Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.

Du kan laste opp flere presentasjoner i økter så lenge den totale filstørrelsen er maksimalt 125 MB.


Del tavle

Samarbeid på tavlen. Åpne en blank tavle for å tegne eller bare skrive ned notater.

Moderatorer avgjør om deltakere kan bruke tavlen og verktøyene sammen med deg i økter.


Del applikasjon

Del skjermbildet ditt eller en programvareapplikasjon for å lære studentene om bestemte emner. Når du gjøre noe i appen eller skjermbildet, ser studentene automatisk det samme.

Du må bruke ChromeTM eller Firefox® når du deler applikasjoner. 

Mer om hvordan du legger til Desktop Sharing-utvidelsen i Chrome

Når du deler skjermen din eller en applikasjon, kan alle i direkteøkten – samt de som ser på innspillingen senere – se skjermen din. Sørg for at du lukker eventuelle vinduer og apper du ikke vil at de andre skal se, før du begynner å dele.

Blackboard Collaborate har for øyeblikket ikke støtte for applikasjonsdeling for skjermlesere. Hvis du bruker en skjermleser, kan du dele filer og blanke tavler med deltakerne. Du kan ikke dele apper.


Del kamera

Alternativet Del kamera gir deg muligheten til å dele mer enn ett kamera. Del videoen din, og del et annet kamera som er koblet til datamaskinen din. Deltakerne kan se deg og alt annet du vil vise. Du er bare begrenset av antallet kameraer og USB-porter i datamaskinen.


Del filer

Last opp GIF-, JPEG- og PNG-bilder, PDF-filer eller PowerPoint-presentasjoner på maksimalt 60 MB i en økt. Du kan laste opp flere presentasjoner, men totalstørrelsen kan ikke overskride 125 MB per økt.

Brukere av skjermleseren får tilgang til tekst fra PowerPoint- og PDF-filer som deles under økten. Dermed kan de enkelt følge med mens lysbildene veksler. Moderatorer og presentatører må velge Del filer og laste opp filene til Collaborate for at skjermlesere skal ha tilgang til teksten.

Velg Legg til filer her, eller dra en fil inn i boksen for å laste den opp. Velg Del nå når du er klar for at studentene kan se filen. Moderatorer kan velge å bare la deltakere merke den delte filen.

Hvis du tar opp økten, kan det ta rundt 8 sekunder før delte filer tas med i opptaket.


Redigeringsverktøy for innhold

Collaborate-merknadsverktøy

Når filer eller en blank tavle deles i en økt, kan du bruke merknadsverktøy for å redigere og markere dokumentet under den direktesendte økten. Du finner merknadsverktøyene øverst på skjermen. Disse verktøyene er tilgjengelige for både sensor-og deltakerrollene, med mindre sensoren slår det av i Øktinnstillinger.

Sensorer kan dele en fil med merknader i hovedrommet med samarbeidssgrupper. Mer om deling av filer med samarbeidssgrupper.

Innstillinger for dokumentvisning

 • Panorer Flytt tavlen eller den delte filen på siden.
 • Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av siden eller tilpass visningen til siden eller bredden.

Merknader

 • Tegning, Penselog Viskelær: Tegn frihåndsform på siden med forskjellige farger, tykkelse og tetthet. Velg viskelæret for å fjerne merknader. Du kan slette deler av frihåndstegninger med viskelæret eller velge Slette-ikonet for å slette hele tegningen.
 • Tekst: Legg til tekst direkte på siden. Du kan flytte, redigere og endre teksten og velge skrift, størrelse, tilpasning og farge for teksten.
 • Former: Velge Linje, Pilen, Rektangel, Ellipse, PolygonOg Polylinje. Hver figur har egne innstillinger for å endre farge, bredde, tetthet og mer.
 • Fjern merknader: Merknader lagres i økten. Du kan dele noe nytt, gå til et nytt lysbilde eller slutte å dele det. Merknadene blir værende. Sensorer kan bruke Fjern merknader for å slette alle merknader fra alle sider.
 • Merkepenn: Velg områder på delte filer som skal fremheves. Når du uthever tekst på siden, åpnes det en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den uthevede delen. Merkepennen er bare tilgjengelig på delte filer. Den er ikke tilgjengelig på tavlen.

  Last opp en tom fil av flere sider for å bruke en flersiders tavle.

 • Peker: Led deltakernes oppmerksomhet mot hovedpunktene i innholdet ditt. Velg Peker fra verktøylinjen, og begynn å flytte markøren til det du vil fremheve. Alle deltakerne ser bevegelsene dine i sanntid. For å slutte å peke velger  du Peker-knappen igjen eller et annet verktøy.

  Bare moderatorer og presentatører har en peker.

 • Fjern merknader og stopp delingen: Bare moderatorer og presentatører kan fjerne merknader og slutte å dele.

Administrer hender som er rukket opp, i Collaborate


Administrer hender som er rukket opp

Deltakere kan rekke opp hendene når som helst under økten. Dette gjør de for å få oppmerksomheten din eller stille spørsmål. Du kan velge å høre hva de har å si, med en gang eller lukke varslingen og gjøre det senere.

Slå på varslinger for når noen rekker opp hånden sin. Det vises et bilde av en person som rekker opp hånden ved siden av deltakere med hånden i været.Slike deltakere vises også øverst i rollelisten på Deltakere-panelet, slik at det er lett å finne dem og de ikke blir glemt.

Du kan ta ned hendene på Deltakere-panelet. Hold markøren over en deltaker med hånden i været, og velg Deltakerkontroller. Velg Ta ned hånden.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Du blir som standard varslet når noen rekker opp hånden. Hvis du ikke ser eller hører noen varsler om håndsopprekninger når deltakerne rekker opp hånden, bør du sjekke Varslingsinnstillinger i Mine innstillinger.

 • Lydvarslinger: Du hører et varsel som høres ut som «duh da».
 • Collaborate-popup-varsel: Et popup-vindu vises over medieplassen. Velg Ta ned hånden i varslingen for å fjerne hender som er rukket opp. Lukk varslingen for å la en hånd være oppe hvis du vil komme tilbake til deltakeren senere.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Popup-varsel for nettleser: Et popup-vindu vises øverst i nettleservinduet. Nettleservarsler vises bare når du har et annet leservindu, eller en applikasjon, åpent og aktivt. Lukk varslingen for å la en hånd være oppe hvis du vil komme tilbake til deltakeren senere.

Demp deltakere

Bare moderatorer kan dempe deltakere.


Innspillinger

Bare moderatorer kan spille inn økter. Hvis du vil spille inn en økt, må du spørre moderatoren om å starte og stoppe innspillingen.