Moderatorer kan gjøre deltakere til presentatører. Det betyr at du kan laste opp, dele, redigere og slutte å dele innhold. Du kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og du kan ta ned hendene.

Du blir automatisk gjort til presentatør i din egen gruppe når moderatorer starter utbrytergrupper. Du kan finne ut mer i Utbrytergrupper.

Mer om de forskjellige rollene i Collaborate


Del innhold

Med Ultra-opplevelsen av Blackboard Collaborate er det enkelt å dele kunnskap. Du kan laste opp innhold, deriblant PowerPoint®-presentasjoner, eller du kan dele skjermbildet ditt for å vise flere detaljer.

Åpne Collaborate-panelet, og velg Del innhold. Velg et av disse delingsalternativene for å begynne å dele og samarbeide med deltakerne.

  • Tavle
  • Applikasjon
  • Fil

Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.

Du kan laste opp flere presentasjoner i økter så lenge den totale filstørrelsen er maksimalt 125 MB.


Del tavle

Samarbeid på tavlen. Åpne en blank tavle for å tegne eller bare skrive ned notater.

Moderatorer avgjør om deltakere kan bruke tavlen og verktøyene sammen med deg i økter.


Del applikasjon

Del skjermbildet ditt eller en programvareapplikasjon for å lære studentene om bestemte emner. Når du gjøre noe i applikasjonen eller skjermbildet, ser studentene automatisk det samme.

Du må bruke ChromeTM eller Firefox® når du deler applikasjoner. I Chrome må du legge til nettleserutvidelsen for deling av skrivebordet for å dele applikasjoner i Collaborate-økter. Hvis du bruker Firefox, trenger du ikke noen utvidelse for deling av skrivebordet.

Mer om hvordan du legger til Desktop Sharing-utvidelsen i Chrome

Når du deler skjermen din eller en applikasjon, kan alle i direkteøkten – samt de som ser på innspillingen senere – se skjermen din. Sørg for at du lukker eventuelle vinduer og applikasjoner du ikke vil at de andre skal se, før du begynner å dele.

Blackboard Collaborate har for øyeblikket ikke støtte for applikasjonsdeling for skjermlesere. Hvis du bruker en skjermleser, kan du dele filer og blanke tavler med deltakerne. Du kan ikke dele apper.


Del filer

Last opp GIF-, JPEG- og PNG-bilder, PDF-filer eller PowerPoint-presentasjoner på maksimalt 60 MB i en økt. Du kan laste opp flere presentasjoner, men totalstørrelsen kan ikke overskride 125 MB per økt.

Brukere av skjermleseren får tilgang til tekst fra PowerPoint- og PDF-filer som deles under økten. Dermed kan de enkelt følge med mens lysbildene veksler. Moderatorer og presentatører må velge Del filer og laste opp filene til Collaborate for at skjermlesere skal få tilgang til teksten.

Velg Legg til filer her, eller dra en fil inn i boksen for å laste den opp. Velg Del nå når du er klar for at studentene kan se filen. Moderatorer kan velge å bare la deltakere merke den delte filen.

Hvis du tar opp økten, kan det ta rundt 8 sekunder før delte filer tas med i opptaket.


Redigeringsverktøy for innhold

Collaborate Markup Tools

Use these tools to edit and mark up shared files and the whiteboard.

Content editing tools
Tool Description
Select
Use the arrow to select an object on the whiteboard. After you select it you can resize, move, and delete it.
Pointer
Use the hand to point to different areas of the visible slide. Attendees see wherever you are pointing on the slide.
Pencil
Use the pencil to draw free hand on the slide.
Shapes
Use the Shapes icon to draw a rectangle, ellipse, or a straight line. Your choice.
Text
Type text on the slide with the "T".
Clear
Use the eraser to undo everything.
View controls
Show or hide your zoom, fit, and size controls.
View controls opened
Zoom in, Zoom out, Best Fit, Actual size

Best fit takes advantage of your screen real estate. Content adjusts to be completely viewable in the available area. It displays as large as possible while keeping the aspect ratio intact.

Slide navigation controls
Move to the previous our next slide.

With your keyboard, press Alt + Page Down to move back a slide and Alt + Page Up to move forward a slide. On a Mac, press Alt + Fn + Down Arrow or Alt + Fn + Up Arrow.

Select the slide name to view all slides.

Stop
Stop sharing content.

Manage Raised Hands in Collaborate


Manage raised hands

Attendees can raise their hands any time during your session. They do this to get your attention or ask a question. You can choose to call on them now or close the notification and call on them later.

An image of a person raising a hand appears beside attendees with their hand raised. Those attendees are also brought to the top of their role list in the Attendees panel so they aren't forgotten and are easily found.

Select Lower Hand in the notification to remove raised hands. Close the notification to leave the hand raised and come back to later.

You can also lower hands from the Attendees panel. Point to the attendee with their hand raised and select Attendees controls. Select Lower hand.

By default you are notified when someone raises their hand. If you do not see hand raise notifications when attendees raise their hands, check your Notification Settings in My Settings.


Demp deltakere

Bare moderatorer kan dempe deltakere.


Innspillinger

Bare moderatorer kan spille inn økter. Hvis du vil spille inn en økt, må du spørre moderatoren om å starte og stoppe innspillingen.