Moderatorer kan gjøre deltakere til presentatører. Det betyr at du kan laste opp, dele, redigere og slutte å dele innhold. Du kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og du kan ta ned hendene.

Du blir automatisk gjort til presentatør i din egen gruppe når moderatorer starter utbrytergrupper. Du kan finne ut mer i Utbrytergrupper.

Mer om de forskjellige rollene i Collaborate


Del innhold

Med Ultra-opplevelsen av Blackboard Collaborate er det enkelt å dele kunnskap. Du kan laste opp innhold, deriblant PowerPoint®-presentasjoner, eller du kan dele skjermbildet ditt for å vise flere detaljer.

Åpne Collaborate-panelet, og velg Del innhold. Velg et av disse delingsalternativene for å begynne å dele og samarbeide med deltakerne.

  • Tavle
  • Applikasjon
  • Fil

Er du usikker på hvor Collaborate-panelet er? Gå til Bli kjent.

Du kan laste opp flere presentasjoner i økter så lenge den totale filstørrelsen er maksimalt 125 MB.


Del tavle

Samarbeid på tavlen. Åpne en blank tavle for å tegne eller bare skrive ned notater.

Moderatorer avgjør om deltakere kan bruke tavlen og verktøyene sammen med deg i økter.


Del applikasjon

Del skjermbildet ditt eller en programvareapplikasjon for å lære studentene om bestemte emner. Når du gjøre noe i applikasjonen eller skjermbildet, ser studentene automatisk det samme.

Du må bruke ChromeTM eller Firefox® når du deler applikasjoner. I Chrome må du legge til nettleserutvidelsen for deling av skrivebordet for å dele applikasjoner i Collaborate-økter. Hvis du bruker Firefox, trenger du ikke noen utvidelse for deling av skrivebordet.

Mer om hvordan du legger til Desktop Sharing-utvidelsen i Chrome

Når du deler skjermen din eller en applikasjon, kan alle i direkteøkten – samt de som ser på innspillingen senere – se skjermen din. Sørg for at du lukker eventuelle vinduer og applikasjoner du ikke vil at de andre skal se, før du begynner å dele.

Blackboard Collaborate har for øyeblikket ikke støtte for applikasjonsdeling for skjermlesere. Hvis du bruker en skjermleser, kan du dele filer og blanke tavler med deltakerne. Du kan ikke dele apper.


Del filer

Last opp GIF-, JPEG- og PNG-bilder, PDF-filer eller PowerPoint-presentasjoner på maksimalt 60 MB i en økt. Du kan laste opp flere presentasjoner, men totalstørrelsen kan ikke overskride 125 MB per økt.

Brukere av skjermleseren får tilgang til tekst fra PowerPoint- og PDF-filer som deles under økten. Dermed kan de enkelt følge med mens lysbildene veksler. Moderatorer og presentatører må velge Del filer og laste opp filene til Collaborate for at skjermlesere skal få tilgang til teksten.

Velg Legg til filer her, eller dra en fil inn i boksen for å laste den opp. Velg Del nå når du er klar for at studentene kan se filen. Moderatorer kan velge å bare la deltakere merke den delte filen.

Hvis du tar opp økten, kan det ta rundt 8 sekunder før delte filer tas med i opptaket.


Redigeringsverktøy for innhold

Oppmerkingsverktøy for Collaborate

Bruk disse verktøyene for å redigere og merke delte filer og tavlen.

Redigeringsverktøy for innhold
VerktøyBeskrivelse
Velg Bruk piltastene til å velge noe på tavlen. Når du har valgt noe, kan du endre størrelse, flytte og slette det.
Markør Bruk hånden for å peke på forskjellige områder på lysbildet. Deltakere kan se hvor på lysbildet du peker.
Blyant Bruk blyanten til å tegne for frihånd på lysbildet.
Former Bruk Former-ikonet til å tegne rektangler, ellipser eller rette linjer. Det er du som velger.
Tekst Skriv tekst på lysbildet med «T»-en.
Fjern Bruk viskelæret for å fjerne alt.
Se kontroller Vis, eller skjul zoom-, tilpasnings- og størrelseskontroller.
Se åpne kontroller Zoom inn, zoom ut, tilpasset, faktisk størrelse

Med tilpasset utnytter du skjermområdet på beste måte. Innholdet justeres så det blir fullt synlig i det tilgjengelige området. Det vises så stort som mulig samtidig som størrelsesforholdet bevares.

Navigasjonskontroller for lysbilder Gå til forrige eller neste lysbilde.

Trykk på Alt + Page Down på tastaturet for å gå et lysbilde tilbake og Page Up for å gå et lysbilde frem. På Mac trykker du på Alt + Fn + nedoverpil eller Alt + Fn + oppoverpil.

Velg navnet på lysbildet for å se alle lysbilder.

Stopp Slutt å dele innhold.

Administrer hender som er rukket opp, i Collaborate


Administrer hender som er rukket opp

Deltakere kan rekke opp hendene når som helst under økten. Dette gjør de for å få oppmerksomheten din eller stille spørsmål. Du kan velge å høre hva de har å si, med en gang eller lukke varslingen og gjøre det senere.

Det vises et bilde av en person som rekker opp hånden, ved siden av deltakere med hånden i været. Slike deltakere vises også øverst i rollelisten på Deltakere-panelet, slik at det er lett å finne dem og de ikke blir glemt.

Velg Ta ned hånden i varslingen for å fjerne hender som er rukket opp. Lukk varslingen for å la en hånd være oppe hvis du vil komme tilbake til deltakeren senere.

Du kan også ta ned hendene på Deltakere-panelet. Hold markøren over en deltaker med hånden i været, og velg Deltakerkontroller. Velg Ta ned hånden.

Du blir som standard varslet når noen rekker opp hånden. Hvis du ikke ser noen varsler om håndsopprekninger når deltakerne rekker opp hånden, bør du sjekke Varslingsinnstillinger i Mine innstillinger.


Demp deltakere

Bare moderatorer kan dempe deltakere.


Innspillinger

Bare moderatorer kan spille inn økter. Hvis du vil spille inn en økt, må du spørre moderatoren om å starte og stoppe innspillingen.