Moderatorer kan ha forskjellige grunner til å bruke avspørringer.

Det kan gjøres for å gi deg muligheten til å bidra og komme med tilbakemeldinger. Eller for å starte diskusjoner. Det kan også gjøres for å se hvor godt du forstår det som ble presentert.

Når en moderator har startet en avspørring, blir du bedt om å velge noe. Valgene blir borte, så de ikke blokkerer noe i hoveddelen. Velg Avspørring for å åpne valgene igjen. Velg noe.

Skjermlesere leser bare opp tallene for de ulike alternativene. Spør moderatoren hva hvert tall representerer.

Du kan bare se det du har valgt. Moderatorer får en oversikt over hva som er valgt. De kan også se hvilket spesifikke alternativ du og andre deltakere velger. I tillegg kan de se hvem som ikke har svart.

Moderatorer kan velge å vise deg en samlet oversikt over svar, men ikke hvordan de andre har svart.