Deltakelse

Collaborate registrerer hvem som er med i økter, og deler informasjonen med moderatorer og undervisere. Collaborate registrerer når du blir med i og forlater økter. Den registrerer også hvor lenge du i snitt er i øktene. 

Det spiller ingen rolle om du blir med fra et emne, en nettleser, telefonen eller en mobilapp. Deltakelsen din registreres uansett.

Det eneste tilfellet deltakelsen ikke registreres i, er hvis du blir med i en økt via anonym innringing. Når du bruker anonym innringing, blir ikke telefonen din knyttet til kontoen din eller profilbildet ditt for økter. Det betyr at Collaborate ikke vet hvem du er, og ikke kan registrere deg.

Deltakelse i Blackboard Learn-emner

Hvis du har blitt med i en Collaborate-økt via Blackboard Learn-emnet ditt og underviseren har gitt deltakelsesvurderinger, teller deltakelsen din i økten for den overordnede deltakelsesvurderingen.

Er du ikke sikker på om du bruker Blackboard Learn? Gå til Bli med i økter for å finne det ut.


Rekk opp hånden

Rekk opp hånden for å svare på spørsmål eller få en moderators oppmerksomhet. Velg Rekk opp hånden.

Trykk på Alt + H på tastaturet.

Collaborate-status og -tilbakemelding


Status og tilbakemelding

Du kan endre status til borte, eller la andre få vite hva du tenker om noe som blir sagt eller delt i økten.

Velg profilbildet ditt i hoveddelen.

Tilbakemeldinger vises sammen med deltakernes profilbilder i hoveddelen, på Deltakere-panelet og i Chat. Etter 30 sekunder forsvinner tilbakemeldingen.

Borte-statusen blir der til du kommer tilbake og velger Jeg er tilbake!

Et sammendrag av den valgte tilbakemeldingen vises under paneloverskriften. Her ser du den nåværende tilbakemeldingen sammen med en oversikt over hvor mange deltakere som bruker den.

Du kan sortere deltakerne etter tilbakemelding på Deltakere-panelet. Hvis du for eksempel vil se hvem som er fornøyd med det som er sagt, kan du velge Fornøyd under Deltakere-overskriften. Bare de som er fornøyde, vil vises.


Merk delt innhold

Når moderatorer deler tomme tavler, vil de samarbeide med deg. Du kan bruke redigerings- og merkingsverktøyene i Collaborate til å delta.

Moderatorer kan også tillate at deltakere merker delte filer under økter, i øktinnstillingene. Se etter redigeringsverktøyene for å samarbeide

Oppmerkingsverktøy for Collaborate

Se etter verktøy for oppmerking av delte filer og tavle.

 • Velg: Bruk piltastene til å velge noe på tavlen. Når du har valgt noe, kan du endre størrelse, flytte og slette det.
 • Peker: Bruk hånden for å peke på forskjellige områder på lysbildet. Deltakerne ser den samme hånden på skjermen.
 • Blyant: Bruk blyanten for å tegne med frihånd på lysbildet. 
 • Former: Bruk former til å tegne en trekant, elipse eller en rett linje. 
 • Tekst: Bruk tekst til å skrive tekst hvor som helst på lysbildet. 
 • Tøm: Bruk Tøm for å fjerne alt på lysbildet.

  Hvis du bare vil slette én ting fra lysbildet, kan du velge elementet og trykke på Slett på tastaturet.

 • Avslutt deling: Bruk stopp for å fjerne lysbildene eller tavlen fra skjermen.

 • Vis visningskontroller/skjul visningskontroller: Bruk visningskontrollene til å justere lysbildene eller tavlen på skjermen. Du kan zoome inn, zoome ut, se lysbildet i faktisk størrelse eller velge Tilpasset. Disse handlingene er bare synlige for deg. Andre ser for eksempel at du ikke zoomer innholdet inn eller ut, og du ser ikke hva andre zoomer.

  Tilpasset drar nytte av skjermens eiendom. Innholdet justeres så det blir fullt synlig i det tilgjengelige området. Det vises så stort som mulig samtidig som størrelsesforholdet bevares.

 • Neste lysbilde/forrige lysbilde: Flytt til forrige eller neste lysbilde. Velg navnet på lysbildet for å se alle lysbilder.

  Trykk på Alt + Page Down på tastaturet for å gå et lysbilde tilbake og Page Up for å gå et lysbilde frem. På Mac trykker du på Alt + Fn + nedoverpil eller Alt + Fn + oppoverpil.