For å legge til rette for at små grupper skal kunne samarbeide, kan moderatorer opprette utbrytergrupper – som er atskilt fra hovedrommet – og legge til deltakere i disse rommene.

Du bør bruke ChromeTM (versjon 52 eller nyere) eller Firefox® med WebRTC for å få den beste opplevelsen i utbrytergrupper.

Utbrytergrupper har privat lyd, video, tavle, applikasjonsdeling og chat. Samarbeidet som skjer i grupper, skjer uavhengig av hovedrommet (og andre grupper).

Det som sies eller vises i grupperom, kommer ikke med i innspillinger.


Hva kan du gjøre i utbrytergrupper?

Utbrytergrupper er designet for gruppearbeid. Alle deltakerne i gruppen er presentatører. Det betyr at alle i gruppen deler tavlen, filer og applikasjoner med resten av gruppen.

Gruppechat og innholdet som deles, er privat for gruppen. Alle-chatterommet er åpent for alle, uansett hvilken gruppe de er i.

Mer om hvordan du presenterer


Gå til andre grupper

Moderatorer kan gå til andre grupper når som helst. Moderatorer må gi deg tillatelse før du kan gå til andre grupper på egen hånd.

Hvis du kan gå til andre grupper, kan du åpne Deltakere-panelet og velge Bli med i gruppen ved siden av gruppen du vil være med i.