Hvor finner jeg Blackboard Collaborate?

Gå til Collaborate i emnet ditt. Velg et øktnavn for å bli med den økten.

Alle emner er forskjellige. Hvis du ikke vet hvor du finner Collaborate, kan du spørre underviseren.

Emnerommet er en åpen Collaborate-økt dedikert til det aktuelle emnet. Du kan bli med i denne økten når som helst. Hvis du ikke ser noe emnerom, kan det hende læreren eller administratoren har slått det av.

Velg øktnavnet og alternativet for å delta i økten. Det genereres en unik lenke, så du kan identifiseres i økten.

Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken du ser, bare fungerer for deg i den aktuelle økten. Du kan ikke bruke lenken til å bli med i økten igjen senere, og du kan heller ikke dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.


Filtrer og søk etter økter

Du kan filtrere listen over økter som vises av alle kommende økter, alle tidligere økter og økter i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til økten du leter etter.

Hvis du vet navnet på økten du leter etter, velger du Søk i økter og skriv inn navnet på økten.


Hva er emnerommet?

Emnerommet er en åpen Collaborate-økt dedikert til det aktuelle emnet. Du kan bli med i denne økten når som helst.

Velg øktnavnet og Bli med i emnerommet for å bli med i økten. Det genereres en unik lenke, så du kan identifiseres i økten.

Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken du ser, bare fungerer for deg i den aktuelle økten. Du kan ikke bruke lenken til å bli med i økten igjen senere, og du kan heller ikke dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.

Hvis du ikke ser noe emnerom, kan det hende læreren eller administratoren har slått det av.


Se innspilte økter

Innspilte økter lagres som MP4-filer. Innspillinger inneholder lyd, alt delt innhold eller video av den som snakker, og undertekstene som ble skrevet under økten.

Du kan se innspillinger for emner du er tilknyttet. Du kan kanskje laste ned innspillinger. Undervisere må tillate nedlasting av innspilte økter for hvert økt.

  • Velg verktøymenyen i Blackboard Collaborate Ultra-verktøyet. Velg Innspillinger for å få en liste over alle innspillinger.
  • I Blackboard Collaborate-verktøyet er innspillinger listet opp under emnerommet.

Mer om innspilling av økter


Kan jeg være vert for en økt?

Hvis læreren din har gitt deg moderatortilgang til rommet, kan du koordinere med klassen for å være vert for dine egne økter.

Mer om å være moderator