Bli med via telefonen

Bli med i Collaborate fra en telefon

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette.

Mobilbrukere som bruker Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen for å koble til økter, kan ikke bruke innringing til telekonferanser samtidig med applyden for kommunikasjon i de aktuelle øktene.

Opptil 25 deltakere kan ringe inn til en økt via telefonen. Hvis maksimumsantallet for deltakere som ringer inn, er nådd, kan ikke andre ringe inn.

Det finnes flere måter å ringe inn til Collaborate-økter med innringing.

 • Fra økten: Hvis du har blitt med i økten fra en nettleser og vil bruke telefonen for lyd, kan du åpne Økt-menyen og velge Bruk telefonen din for lyd. Velg nummeret som er oppgitt, og skriv inn den midlertidige PIN-koden.

  På iPhoner er PIN-koden tastet inn for deg. Du trenger ikke å skrive det først.

  Når du bruker denne personlige PIN-koden, vises du som deg selv i økten. Denne PIN-koden er tilknyttet den personlige kontoen din. Du må ikke dele den med andre.

  In the Session menu the user your phone for audio text changes to the phone number and PIN you need to dial in.
 • Fra listen over økter: Gå til øktlisten din, og velg navnet på økten du vil ringe inn til. Velg informasjonen for Anonym innringing i menyen. Enheten din ringer inn til økten. Andre deltakere i økten ser deg som en anonym innringer. 
  Session information includes a button to join the session on the browser and a button to see the information to dial in.
 • Fra oppringningsinformasjonen sendt til deg: Ring nummeret og angi den tilsendte Anonyme PIN-koden for ringing. Andre deltakere i økten ser deg som en anonym innringer. 

Trenger du et annet nummer enn det som er oppført? Gå til Internasjonale telefonkonferansenumre.


Detaljer for deltakere om telekonferanser i Collaborate

Slå av og på lyden for telefonen din

Velg *6 på tastaturet på enheten din fo rå slå lyden på telefonen av og på.

Dette fungerer også hvis en moderator slår av lyden for enten bare deg eller alle deltakerne i økten. Velg *6 for å la andre høre deg.


Bruk telefonen som lydenhet for økten

Hvis du har blitt med i en Collaborate-økt fra en nettleser, kan du bruke telefonen som lydenhet.

Hvis du vil ringe inn i en økt uten å bli med fra en nettleser, kan du gå til Anonym innringing.

Åpne Økt-menyen, og velg Bruk telefonen din for lyd. Ring det oppførte nummeret og angi midlertidig personlig identifikasjonsnummer (PIN). iPhone-brukere trenger ikke å kopiere PIN-koden siden den angis for deg.

Denne midlertidige PIN-koden er tilknyttet den personlige kontoen din. Og den brukes for å identifisere deg i økten. Når du skriver inn denne PIN-koden, blir lyden fra telefonen knyttet til profilbildet ditt. Da blir det lettere for alle å se hvem som snakker.

Du må ikke dele den personlige PIN-koden med andre. Den fungerer bare for deg og bare i den aktive økten. Du kan ikke bruke PIN-koden i andre økter eller dele den med andre brukere. Personlige PIN-koder slutter å virke når de tilknyttede øktene er over.

Så lenge økten er åpen i nettleseren, har du tilgang til alle øktverktøyene. Mikrofonen endres til en telefon. Andre ser et telefonikon ved siden av navnet ditt på Deltakere-panelet.

Lyden fra telefonen din er ikke dempet når du ringer inn. Alle kan høre deg med en gang. Velg telefonikonet i nettleseren for å slå av eller på lyden.

Trykk på Alt + M på tastaturet for å slå av eller på telefonlyden. Du kan fortsatt dempe lyden på telefonen. Bare sørg for at lyden er slått på i nettleseren hvis du vil at andre skal høre deg. Moderatorer kan også dempe lyden fra deltakere når som helst i løpet av økten. Du blir varslet hvis en moderator har slått av lyden din.

Du kan lukke nettleseren når du har ringt inn, og kan fortsatt høre og snakke i økten. Du kan ikke chatte eller dele noe uten at økten er åpen i en nettleser.

Hva skjer hvis jeg legger på?

Hvis du legger på uten å forlate økten, er du fortsatt koblet til. Telefonen er koblet fra. Hvis du også er i økten i nettleseren, kan du fortsatt høre og snakke via Internett.

Hva skjer hvis jeg lukker nettleseren?

Hvis du lukker nettleseren din, er telefonen fortsatt tilkoblet. Du hører og kan være med i samtalen i økten fra telefonen. Du kan ikke chatte eller dele noe uten at økten er åpen i en nettleser.

Andre ser at du bare er med via telefon, på Deltakere-panelet. Det betyr at andre deltakere ikke kan chatte med deg privat.

Kan jeg fortsatt dele video hvis jeg bruker telefon?

Ja. Hvis nettleseren er åpen, har du tilgang til alle de samme verktøyene i økten. Du kan dele video, delta i chatten, dele innhold (hvis du har tillatelse fra moderatoren) og så videre.

Hvorfor får jeg ikke noe nummer når jeg velger «Bruk telefonen din for lyd»?

Opptil 25 deltakere kan ringe inn til en økt via telefon. Hvis det maksimale antallet deltakere er nådd, får ikke ytterligere deltakere oppgitt noe telefonnummer de kan ringe.


Anonym innringing

Med Anonym innringing kan du bare bli med i økten via telefon. Du trenger ikke å bli med i økten fra en nettleser.

Alle kan bruke samme anonyme innringing. Når du bruker Anonym innringing, blir ikke telefonen din koblet til kontoen din eller profilbildet ditt for økten. Andre i økten ser deg som en anonym innringer.

Det betyr også at deltakelsen din ikke blir registrert i moderatorrapporten om øktdeltakelse. Når du bruker Anonym innringing, vet ikke Collaborate hvem du er, så du kan ikke registreres.

Hvis du vil at det du sier, skal knyttes til profilbildet og videostrømmen din i økten, kan du gå til Bruk telefonen som lydenhet for økten.

Kan jeg bruke øktverktøy, for eksempel chat, når jeg bruker Anonym innringing?

Du må være med i en økt fra en nettleser for å bruke øktverktøyene.

Hvis du bruker Anonym innringing og blir med i en økt fra en nettleser, vises du to ganger i økten: som anonym innringer og som navnet du la inn da du ble med i økten fra nettleseren.

Alle kan bruke samme anonyme innringing, så telefonlyden din blir ikke koblet til kontoen din eller profilbildet ditt for økten. Hvis du vil at det du sier, skal knyttes til profilbildet og videostrømmen din i økten, kan du gå til Bruk telefonen som lydenhet for økten.

Hvorfor fungerer ikke Anonym innringing?

Det er to grunner til at du muligens ikke kan bruke Anonym innringing.

 • Tjenesten for telefonkonferanser er full. Opptil 25 deltakere kan ringe inn til en økt via telefonen. Hvis maksimumsantallet for deltakere som ringer inn, er nådd, kan ikke andre ringe inn. Du må i stedet bli med i økten fra nettleseren.
 • Du er den eneste i økten. Minst én deltaker må være i økten fra en nettleser før du kan ringe inn. Hvis du ikke kan ringe inn, bør du vente noen minutter og så prøve på nytt.

Forlat økten

Når du ringer inn i en økt og vil forlate den, kan du legge på telefonen for å koble den fra økten. Eventuelle ringeminutter eller fjerntakstskostnader stopper når du legger på.

Hvis du også har en økt åpen i en nettleser, er du fortsatt i økten, men telefonen er koblet fra. Velg Forlat økten eller lukk nettleserfanen for å forlate økten i nettleseren.

Hva skjer hvis jeg velger Forlat økt før jeg legger på?

Hvis du velger Forlat økten  i nettleseren din blir telefonen din automatisk koblet fra økten. Du kan ikke høre noe lenger. Det eneste som gjenstår, er å legge på.

Hvis du bruker anonym innringing, må du legge på telefonen din for å koble den fra økten.

Telefonnumre for telekonferanser i Collaborate

Tjenesten for telefonkonferanser

Med integrert telefoni trenger du ikke å ha noen egen leverandør av telefonkonferanser. Tjenesten for telefonkonferanser leveres av Blackboard Collaborate. Numre og PIN-koder for telefonkonferanser genereres automatisk når økter opprettes. Alle kan ringe inn til økten og starte tilkoblingen mellom økten og telefonkonferansebroen.

Vi har et nummer i Virginia i USA for USA og Canada, et nummer i Storbritannia for Europa og et nummer i Sydney for Australia. Abonnementsavgifter for langdistansesamtaler og internasjonale samtaler kan påløpe.


Telefonkonferansenumre

Det genereres automatisk telefonkonferansenumre når økter opprettes. Alle kan ringe inn til økten og starte tilkoblingen mellom økten og telefonkonferansebroen.

Vi har et nummer i Virginia i USA for USA og Canada, et nummer i Storbritannia for Europa og et nummer i Sydney for Australia.

Administratorer som bruker Collaborate med europeiske eller australske datasentre som verter, kan be om å få ett av de følgende numrene som standard for Collaborate-påloggingsgruppen sin. Hvis dette gjøres, vises det alternative nummeret for alle økter som er tilknyttet den aktuelle påloggingsgruppen.Send en forespørsel til Behind the Blackboard (kun tilgjengelig på engelsk).

Hvis du trenger et annet telefonnummer enn det som er oppført i Collaborate-økten, kan du bruke et av disse alternative telefonnumrene i stedet.

Den personlige PIN-koden din blir ikke endret. Bruk PIN-koden du har fått i økten, sammen med det nye nummeret.

Abonnementsavgifter for langdistansesamtaler og internasjonale samtaler kan påløpe.

Telefonnumre til australske datasentre

Telekonferansenumre til australske datasentre
Land Område/by Nummer
Australia Sydney

Standardnumre for australske datasentre

+61 2 8520 1004
Australia Adelaide +61 8 7100 1859
Australia Brisbane +61 7 3188 2549
Australia Darwin +61 8 7905 7043
Australia Melbourne +61 3 8362 3382
Australia Perth +61 8 6225 2653
Kina Beijing +86 (10) 5822-4426
Japan Tokyo +81 3-4540-0931
Singapore På landsbasis +65 3163 8037
Sør-Korea På landsbasis +82 70 4784 4326
New Zealand Auckland +64 9801 0547

Telefonnumre til europeiske datasentre

Telekonferansenumre til europeiske datasentre
Land Område/by Nummer
Storbritannia På landsbasis

Standardnumre for europeiske datasentre

+44 20 33189610
Finland På landsbasis +358 75325 25 47
Frankrike På landsbasis +33 9 77 55 44 57
Tyskland På landsbasis +49 6980 883466
Italia På landsbasis +39 0694807509
Nederland På landsbasis +31 85 2084955
Spania På landsbasis +34 911 235 756
Sverige På landsbasis +46 108 887 439

Telefonnumre til amerikanske datasentre

Telekonferansenumre til amerikanske datasentre
Land Område/by Nummer
USA Virginia

Standardnumre for amerikanske datasentre

(571) 392-7650
USA USA (San-Francisco) (415) 343-7693

Telefonnumre til canadiske datasentre

Telekonferansenumre til canadiske datasentre
Land Område/by Nummer
Canada USA (Virginia)

Standardnumre for canadiske datasentre

(571) 392-7651
Canada Alberta (587) 5705603
Canada British Columbia (236) 2005296
Canada Manitoba (431) 2440321
Canada New Brunswick (506) 3055847
Canada Newfoundland & amp; Labrador (709) 2000495
Canada Northwest Territories, Nunavut, Yukon (867) 9881610
Canada Northwest Territories, Nunavut, Yukon (867) 9910047
Canada Nova Scotia, PEI (782) 2010210
Canada Nova Scotia, PEI (782) 8234261
Canada Ontario (226) 4085317
Canada Quebec (418) 8870212
Canada Saskatchewan (639) 2990694