Møt læreren og klassekameratene dine på nettet.

Du kan bli med i økter direkte fra nettlenker, fra emner og fra telefonen. Hva som er tilgjengelig, avhenger av økten og moderatoren.

 • Fra nettlenker: Moderatoren sender en lenke for å bli med i økten. Åpne lenken i nettleseren. Blackboard Collaborate er øverst på skjermen. Der nevnes det hvilken økt du er i ferd med å bli med i, og det finnes et sted du kan skrive inn navnet ditt. Velg Bli med i økten etter å ha skrevet navnet ditt.
 • Fra et emne: Åpne Collaborate fra et emne. Det åpnes i læringsplattformen.
 • Fra telefonen: Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette.
 • Fra Blackboard-appen: Du kan åpne økter fra Blackboard-appen når det finnes lenker i emnene dine.
Collaborate sessions visible on a large monitor, laptop screen, and mobile device.

Fra en lenke:

En moderator kan gi deg en lenke for å bli med i en økt. Når du bruker slike lenker, får du deltaker-, presentatør- eller moderatorrettigheter. Hvilken rolle du får i økten, avhenger av øktmoderatoren.

Mer om øktroller

Join session page has the session name, a place to type your name, and a Join Session button.

Åpne lenken i nettleseren. For å få den beste skjermleseropplevelsen i Blackboard Collaborate bør du bruke ChromeTM og JAWS på et Windows®-system. Bruk Safari® og VoiceOver på Mac®.

Når siden er lastet inn, kan du skrive inn navnet ditt og velge Bli med i økten.

Hvis du ikke har blitt med i økten før, må du konfigurere lyden og videoen og legge til et profilbilde. Hvis det er aktivert, kan du også bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere.

Brukere av mobilenheter kan ikke bruke telekonferanser for lydkommunikasjon når de blir med i økter fra appen. Dette er fordi appen bruker øktlyd som standard.


Fra emner

Collaborate session list inside of a course. The first session is always the course room.

Lærere kan planlegge Collaborate-økter i emnene sine. Det er opp til dem hva øktene skal brukes til. Systemet kan brukes til én-til-en-økter og klasseforelesninger eller som et sted der du kan holde studieøkter for grupper.

Gå til Collaborate i emnet ditt. Velg et øktnavn og så alternativet for å bli med.

Hvis institusjonen tilbyr det, kan du bruke telefonnummeret til å bli med i økten anonymt. Se Bli med i økter fra telefonen for å finne ut mer.

Bli med fra Blackboard Learn-emner

Bli med fra andre emner


Fra telefonen

Bli med i Collaborate fra en telefon

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette.

Mobilbrukere som bruker Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen for å koble til økter, kan ikke bruke innringing til telekonferanser samtidig med applyden for kommunikasjon i de aktuelle øktene.

Opptil 25 deltakere kan ringe inn til en økt via telefonen. Hvis maksimumsantallet for deltakere som ringer inn, er nådd, kan ikke andre ringe inn.

Det finnes flere måter å ringe inn til Collaborate-økter med innringing.

 • Fra økten: Hvis du har blitt med i økten fra en nettleser og vil bruke telefonen for lyd, kan du åpne Økt-menyen og velge Bruk telefonen din for lyd. Velg nummeret som er oppgitt, og skriv inn den midlertidige PIN-koden.

  På iPhoner er PIN-koden tastet inn for deg. Du trenger ikke å skrive det først.

  Når du bruker denne personlige PIN-koden, vises du som deg selv i økten. Denne PIN-koden er tilknyttet den personlige kontoen din. Du må ikke dele den med andre.

  In the Session menu the user your phone for audio text changes to the phone number and PIN you need to dial in.
 • Fra listen over økter: Gå til øktlisten din, og velg navnet på økten du vil ringe inn til. Velg informasjonen for Anonym innringing i menyen. Enheten din ringer inn til økten. Andre deltakere i økten ser deg som en anonym innringer. 
  Session information includes a button to join the session on the browser and a button to see the information to dial in.
 • Fra oppringningsinformasjonen sendt til deg: Ring nummeret og angi den tilsendte Anonyme PIN-koden for ringing. Andre deltakere i økten ser deg som en anonym innringer. 

Trenger du et annet nummer enn det som er oppført? Eller vil du vite mer om funksjonen for telekonferanser i Collaborate? Gå til Telekonferanser med Collaborate.


Fra Blackboard-appen

Blackboard-appen er utviklet spesielt for studenter for å vise innhold og delta i emner og er tilgjengelig på iOS- og Android-mobilenheter. Brukere kan starte Blackboard Collaborate Ultra-økter fra Blackboard-appen hvis en lenke deles ut i et emne. Brukerne blir henvist til en nettleser for å bli med økten.

Informasjon om og nedlasting av Blackboard-appen