Møt læreren og klassekameratene dine på nettet.

Du kan bli med i økter direkte fra nettlenker, fra emner og fra telefonen. Hva som er tilgjengelig, avhenger av økten og moderatoren.

  • Fra nettlenker: Moderatoren sender en lenke for å bli med i økten. Åpne lenken i nettleseren. Blackboard Collaborate er øverst på skjermen. Der nevnes det hvilken økt du er i ferd med å bli med i, og det finnes et sted du kan skrive inn navnet ditt. Velg Bli med i økten etter å ha skrevet navnet ditt.
  • Fra et emne: Åpne Collaborate fra et emne. Det åpnes i læringsplattformen.
  • Fra telefonen: Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette.
  • Fra Blackboard-appen: Du kan bruke Blackboard-appen for å bli med i en økt fra en lenke eller et Blackboard Learn-emne. 

Fra en lenke:

En moderator kan gi deg en lenke for å bli med i en økt. Når du bruker slike lenker, får du deltaker-, presentatør- eller moderatorrettigheter. Hvilken rolle du får i økten, avhenger av øktmoderatoren.

Mer om øktroller

Åpne lenken i nettleseren. Du får best opplevelse ved å bruke ChromeTM eller Firefox®. Du får best opplevelse av Blackboard Collaborate med skjermleser ved å bruke Firefox og JAWS på Windows®. Bruk Safari® og VoiceOver på Mac®.

Når siden er lastet inn, kan du skrive inn navnet ditt og velge Bli med i økten.

Hvis du har Blackboard-appen, kan du åpne lenken på mobilenheten din og følge veiledningen for å bli med i økten fra appen.

Hvis du ikke har blitt med i økten før, må du konfigurere lyden og videoen og legge til et profilbilde. Hvis det er aktivert, kan du også bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere.

Brukere av mobilenheter kan ikke bruke telekonferanser for lydkommunikasjon når de blir med i økter fra appen. Dette er fordi appen bruker øktlyd som standard.


Fra emner

Lærere kan planlegge Collaborate-økter i emnene sine. Det er opp til dem hva øktene skal brukes til. Systemet kan brukes til én-til-en-økter og klasseforelesninger eller som et sted der du kan holde studieøkter for grupper.

Gå til Collaborate i emnet ditt. Velg et øktnavn og så alternativet for å bli med.

Hvis institusjonen tilbyr det, kan du bruke telefonnummeret til å bli med i økten anonymt. Se Bli med i økter fra telefonen for å finne ut mer.

Bli med fra Blackboard Learn-emner

Bli med fra Blackboard Open LMS-emner

Bli med fra andre emner


Fra telefonen

Join Collaborate from a phone

If offered by your institution, you can use the telephony feature to communicate with other users.

Mobile device users, who are using the Blackboard Student or Blackboard Instructor app to connect to a session, can't use the teleconference dial-in simultaneously with the app audio for communication during the session.

Up to 25 attendees can call into a session from the phone. If the maximum number of dial-in attendees has been reached, nobody else can call in.

There is more than one way to call into a Collaborate session with dial-in available.

  • From in the session: If you have joined a session on a browser and want to use your phone for audio, open the Session menu and select User your phone for audio. Call the number listed and enter the temporary personal identification number (PIN). With this personal PIN, you appear as yourself in the session. 

    This PIN is associated with your personal account. Don't share it with anyone.

  • From the list of sessions: Select the name of the session you want to call into. Select the Anonymous dial-in information from the menu. Your device calls into the session. You appear as an anonymous caller to other attendees in the session. 
  • From dial-in information sent to you: Call the number and enter the Anonymous dial-in PIN sent to you. You appear as an anonymous caller to other attendees in the session. 

Trenger du et annet nummer enn det som er oppført? Eller vil du vite mer om funksjonen for telekonferanser i Collaborate? Gå til Telekonferanser med Collaborate.


Fra Blackboard-appen

Blackboard-appen er spesiallaget for at studenter skal kunne se innhold og delta i emner. Appen inkluderer Collaborate med Ultra-opplevelsen og er tilgjengelig på iOS-, Android- og Windows-mobilenheter.

Informasjon om og nedlasting av Blackboard-appen

Du trenger ikke å være påmeldt noe emne for å bli med i Collaborate Ultra-økter med Blackboard-appen. Så lenge du har appen installert og underviseren sender deg en lenke til økten, er alt klart.

Bli med i økter fra lenker