Bli kjent med Collaborate. Vi har organisert alt i tre praktiske områder: et medieområde, øktmenyen og et Collaborate-panel.


Medieområdet

Medieområdet – eller hovedscenen – i Collaborate er stedet der øktens innhold vises. Størrelsen på dette området er maksimert for å lage en naturlig fullskjermopplevelse for alle skjermstørrelser.

Velg bilde-i-bilde-vinduet for å bytte fokus. Hovedskjermen blir bildet-i-bildet, og bildet-i-bildet blir hovedskjermen.

Hvis det ikke finnes noe delt innhold, ser du deltakernes profiler og video i en rutenettvisning. Du kan bytte mellom rutenettvisning og en visning som følger den som snakker.

I følg-den-som-snakker-visningen er fokuset alltid på den som snakker.

Med Ultra-opplevelsen byttes det automatisk til følg-den-som-snakker-visningen når det er flere enn fem deltakere.


Verktøy for medieområdet

Verktøy som vises i medieområdet, har direkte sammenheng med det som skjer i økten akkurat da. Verktøyene avhenger også av tillatelsene moderatorene angir.

Verktøy for medieområdet
VerktøyBeskrivelse
Lyd Slå på lyden din. Streker over mikrofonikonet betyr at mikrofonen er slått av. Velg Del Lyd for å slå den på.

Trykk på Alt + M på tastaturet for å slå mikrofonen av eller på.

Video Slå på videoen din. Streker over kameraikonet betyr at den er slått av. Velg Del video for å slå den på.

Trykk på Alt + C på tastaturet for å slå kameraet av eller på.

Håndsopprekninger Rekk opp hånden for å svare på spørsmål eller få en moderators oppmerksomhet. Velg Rekk opp hånden.

Trykk på Alt + H på tastaturet.

Collaborate-panelet Åpne Collaborate-panelet.
Øktmenyen Åpne øktmenyen.
Følg-den-som-snakker-visning Bytt til følg-den-som-snakker-visning.
Rutenettvisning Bytt til rutenettvisning.
Bilde-i-bilde Endre fokuset på skjermen. Hvis delt innhold vises på hovedskjermen, kan du bytte til å se den som snakker. Velg bilde-i-bilde for å se det innholdet på hovedskjermen.
Status Angi status til «borte». Pek på det grønne avkrysningsmerket ved siden av avatarbildet ditt, og velg Still som borte. Velg Jeg er tilbake! når du kommer tilbake.

Du kan også oppdatere statusen din for å gi tilbakemelding under økten.


Øktmenyen

Med øktmenyen kan du åpne en samling økthandlinger og informasjon. Bruk øktmenyknappen øverst til venstre for å åpne den.


Verktøy på øktmenyen

Verktøy og funksjoner du bare bruker én eller to ganger i løpet av en økt, er gruppert her.

Verktøy på øktmenyen
VerktøyBeskrivelse
Start en innspilling Moderatorer kan begynne å spille inn økten fra øktmenyen.
Bruk telefonen Du kan få et nummer å ringe og en unik PIN-kode for å bruke telefonen til lyd i en økt.
Rapporter et problem Rapporter et problem med økten.
Hjelp Gå til brukerstøtten for Blackboard Collaborate på help.blackboard.com.
Lær hvordan du bruker Collaborate Åpne opplæringer i bruk av Collaborate.
Forlat økten Avslutt økten, og svar på en kjapp spørreundersøkelse for å fortelle oss om opplevelsen din.
Lukk Lukk øktmenyen.

Collaborate-panelet

Med Collaborate-panelet tas brukeropplevelsen i økten til et nytt nivå. Nå har du et sentralt sted hvor du finner alle samarbeidsverktøyene du kan bruke til å kommunisere med andre deltakere


Verktøy på Collaborate-panelet

Verktøy på Collaborate-panelet
VerktøyBeskrivelse
Chat Chat med alle i økten. Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne chat.

Moderatoren kan slå av chattefunksjonen.

Emoji-pakken for Collaborate med Ultra-opplevelsen har støtte for varierte emojier og Unicode 8-tegn.

Du kan velge mellom fem hudfarger for alle menneskeemojier. Legg til understreking, farge og tallet for den støttede fargen (1–5) i emojien din når du skriver. Ikke glem å bruke kolon i begge ender av emoji-teksten.

Eksempel: :wave_tone5:

Chatteloggen for Collaborate kan ikke vise mer enn 50 meldinger om gangen.

Deltakere-panelet Se listen over deltakere. Åpne Collaborate-panelet og velg Åpne deltakerlisten.
Del innhold Moderatorer og presentatører kan dele tomme tavler, applikasjoner, PDF-er, PowerPoint®-presentasjoner og bilder i GIF-, JPEG- og PNG-format.
Mine innstillinger Legg til et profilbilde, og konfigurer lyd, video og varslinger.. Åpne Collaborate-panelet, og velg Mine innstillinger.
Lukk Lukk Collaborate-panelet
Del tavle Moderatorer og presentatører kan dele tomme tavler fra Del innhold-panelet.
Del applikasjon Moderatorer og presentatører kan dele hele skjermbildet sitt eller én åpen applikasjon fra Del innhold-panelet.
Del filer Moderatorer og presentatører kan dele PDF-er, PowerPoint®-presentasjoner og bilder i GIF-, JPEG- og PNG-format.
Avspørringer Moderatorer kan starte og kjøre avspørringer under en økt.
Utbrytergrupper Moderatorer kan starte og kjøre utbrytergrupper.
Tidsur Moderatorer kan starte tidsur.
Alternativer Åpne alternativsmenyen for deltakere.

Collaborate-panelet med en skjermleser

Collaborate-panelet med skjermleser

Når du bruker hurtigtastene i knapp- eller lenkeformat (B i Jaws eller VO + Kommando + L i Voiceover), bør du se etter knappen som heter «Åpne Collaborate-panelet».

Hvis hurtigtasten i lenkeformat i VoiceOver ikke identifiserer handlingen, kan du prøve VO + Kommando + G for å gå til den neste grafikken eller VO + høyrepilen for å lese det neste elementet helt til du finner det. 

Hvis du aktiverer denne knappen, åpnes det en «faneliste» som fungerer på følgende måte:

  1. Som standard er fokuset på den første fanen, «Chat». Bruk Tab-tasten på tastaturet til å samhandle med elementene i chattepanelet, deriblant lese og publisere meldinger.
  2. Bruk høyre- og venstrepilen til å bytte mellom fanene (Chat, Deltakere, Innhold og Innstillinger).
  3. Når du har fokuset på en fane, kan du bruke TAB-tasten til å gå gjennom elementene på siden. Eventuelt kan du gå tilbake til fanelisten.
  4. Flytt fokuset til knappen «Lukk Collaborate-panelet» for å avslutte.

Tastaturkontroller for chatteloggen

Tastaturkontroller for chatteloggen i Collaborate

Bruk tastaturkontrollene øverst på chattepanelet til å gå mellom meldinger. Tastaturkontrollene er bare tilgjengelige når det finnes meldinger i chatten og kan bare brukes med tastaturnavigasjon.

  1. Trykk på Shift + Tab i tekstfeltet i chattepanelet for å åpne tastaturkontrollene. Eventuelt kan du trykke på Tab i Chat med-menyen øverst på panelet.
  2. Som standard er fokuset på Neste chattemelding-kontrollen. Trykk på Shift + Tab for å finne Forrige chattemelding- og Første chattemelding-kontrollene. Trykk på Tab for å finne Siste chattemelding-kontrollen. Chatteloggen for Collaborate kan ikke vise mer enn 50 meldinger om gangen.
  3. Trykk på mellomromstasten for å aktivere kontrollen og høre meldingen.
  4. Trykk på Tab for å gå gjennom kontrollene og gå tilbake til tekstfeltet for chatten.