Del innhold-panelet

 1. Fra Collaborate-panelet gå til Del innhold-fanepanelet.
 2. Mellomrom eller velg Del innhold-fanepanel for å åpne.
 3. Finn Del innhold-overskriften med hurtigtaster, TAB-tasten eller visuelt.
 4. Fortsett å navigere i panelet for å finne følgende funksjoner:
  • Ingenting delt
   • Ingenting deles -overskriften
   • Presentatører og moderatorer kan dele innhold-tekst
  • Tavlen er delt
   • Primært innhold-overskrift
   • Del blank tavle-knapp
   • Deling av tavle-tekst
  • Program/skjerm delt
   • Primært innhold-overskrift
   • Del program/skjerm-knapp
   • [name] deler et program -tekst
  • Fil delt
   • Primært innhold-overskrift
   • Deling av filer-knappen
   • Deling [filnavn] -tekst
  • Avspørring startet
   • Sekundært innhold-overskrift
   • Avspørring-knapp
   • Aktiv: Ja/nei-alternativer tekst eller aktiv: Flervalgtekst med ett riktig svar
  • Tidtaker startet
   • Sekundært innhold-overskrift
   • Tidtaker-knapp
   • Løpende antall gjenstående tid
  • Samarbeidsgruppe startet
   • Interaksjon-overskrift
   • Samarbeidsgrupper-knappen
   • Du er i [gruppenavn]-tekst

Merknadsverktøy med hjelpeteknologi


Merknadsverktøy

Merknader er ikke tilgjengelig for brukere med skjermlesere uten at en person har sanntids forklaring av hva som vises på skjermen.

Når en fil eller tavlen er delt, kan du gå til hovedsiden for å finne følgende funksjoner:

 1. Velg-knapp
 2. Markør-knapp
 3. Blyant-knapp
 4. Former-popup-knapp
  1. Rektangel-knapp
  2. Ellipse-knapp
  3. Linje-knapp
 5. Tekst-knapp
 6. Tøm-knapp
 7. Farger-popup-knapp (vises når Blyant eller Tekst er valgt)
 8. Stopp deling-knapp (roller for presentatør og moderator)
 9. Vis visningskontroller-veksleknapp
  1. Zoom inn -knapp
  2. Zoom ut-knapp
  3. Best passform-knapp
  4. Faktisk størrelse-knapp

Velg en knapp med mellomrom-eller velg-knappen.

Tale-til-tekst-brukere kan bruke ekstra kontroller som muserutenett til å legge til tekst eller tegne på tavlen eller annet delt innhold.