Del innhold-panelet

 1. Fra Collaborate-panelet gå til Del innhold-fanepanelet.
 2. Mellomrom eller velg Del innhold-fanepanel for å åpne.
 3. Finn Del innhold-overskriften med hurtigtaster, TAB-tasten eller visuelt.
 4. Fortsett å navigere i panelet for å finne følgende funksjoner:
  • Ingenting delt
   • Ingenting deles -overskriften
   • Presentatører og moderatorer kan dele innhold-tekst
  • Tavlen er delt
   • Primært innhold-overskrift
   • Del blank tavle-knapp
   • Deling av tavle-tekst
  • Program/skjerm delt
   • Primært innhold-overskrift
   • Del program/skjerm-knapp
   • [name] deler et program -tekst
  • Fil delt
   • Primært innhold-overskrift
   • Deling av filer-knappen
   • Deling [filnavn] -tekst
  • Avspørring startet
   • Sekundært innhold-overskrift
   • Avspørring-knapp
   • Aktiv: Ja/nei-alternativer tekst eller aktiv: Flervalgtekst med ett riktig svar
  • Tidtaker startet
   • Sekundært innhold-overskrift
   • Tidtaker-knapp
   • Løpende antall gjenstående tid
  • Samarbeidsgruppe startet
   • Interaksjon-overskrift
   • Samarbeidsgrupper-knappen
   • Du er i [gruppenavn]-tekst

Merknadsverktøy med hjelpeteknologi


Merknadsverktøy

Merknader er ikke tilgjengelig for brukere med skjermlesere uten at en person har sanntids forklaring av hva som vises på skjermen.

Når en fil eller tavlen er delt, kan du gå til hovedsiden for å finne følgende funksjoner:

 1. Velg-knapp
 2. Markør-knapp
 3. Blyant-knapp
 4. Former-popup-knapp
  1. Rektangel-knapp
  2. Ellipse-knapp
  3. Linje-knapp
 5. Tekst-knapp
 6. Tøm-knapp
 7. Farger-popup-knapp (vises når Blyant eller Tekst er valgt)
 8. Stopp deling-knapp (roller for presentatør og moderator)
 9. Vis visningskontroller-veksleknapp
  1. Zoom inn -knapp
  2. Zoom ut-knapp
  3. Best passform-knapp
  4. Faktisk størrelse-knapp

Velg en knapp med mellomrom-eller velg-knappen.

Tale-til-tekst-brukere kan bruke ekstra kontroller som muserutenett til å legge til tekst eller tegne på tavlen eller annet delt innhold.

Tidtaker med hjelpeteknologi


Tidsur

Etter en  sensor starter tidtakeren, oppstår et varsel for å gi skjermleserebruker informasjon om hvor mye tid de har. Når tidtakeren teller ned, viser den uttrykkelig statusen når det er ett minutt, og da blir det 30 sekunder igjen.

Etter tidtakeren er ferdig vises et varsel øverst til høyre på siden med teksten "Tiden har utløpt".Tidtaker-knappen viser teksten "Ferdig", og skjermleserbrukere hører lyden "Time is up" (Tiden har utløpt".

Tidtakerdetaljer

 1. For å høre antall timer i sanntid går du til Tidtaker: Aktiv popup-knapp.
 2. Trykk mellomrom eller velg Tidtaker: Aktiv -popup-knapp for å åpne tidtakerområdet.
  • Tidtakerdetaljer åpnes med den gjeldende tiden som gjenstår i et stort, fet hvitt tall i MM:SS-format. Den totale tiden vises i en mindre hvit skrift under, også i formatet MM:SS. 
  • Skjermleserbrukere hører «MM: SS igjen av MM: SS».

Når tidtakerområdet er åpent, kan den ikke lukkes før tiden er ute. På dette tidspunktet går du tilFerdig-knappen.Trykk mellomrom eller klikk på Ferdig-knappen for å fjerne tidtakeren fra siden, hvis sensoren ikke gjør det.