Naviger i Collaborate-panelet

Collaborate-panelet med skjermleser

Når du bruker hurtigtastene i knapp- eller lenkeformat (B i Jaws eller VO + Kommando + L i Voiceover), bør du se etter knappen som heter «Åpne Collaborate-panelet».

Hvis hurtigtasten i lenkeformat i VoiceOver ikke identifiserer handlingen, kan du prøve VO + Kommando + G for å gå til den neste grafikken eller VO + høyrepilen for å lese det neste elementet helt til du finner det. 

Hvis du aktiverer denne knappen, åpnes det en «faneliste» som fungerer på følgende måte:

 1. Som standard er fokuset på den første fanen, «Chat». Bruk Tab-tasten på tastaturet til å samhandle med elementene i chattepanelet, deriblant lese og publisere meldinger.
 2. Bruk høyre- og venstrepilen til å bytte mellom fanene (Chat, Deltakere, Innhold og Innstillinger).
 3. Når du har fokuset på en fane, kan du bruke TAB-tasten til å gå gjennom elementene på siden. Eventuelt kan du gå tilbake til fanelisten.
 4. Flytt fokuset til knappen «Lukk Collaborate-panelet» for å avslutte.

Tastaturkontroller for chatteloggen i Collaborate

Chattelogg

Bruk tastaturkontrollene øverst på chattepanelet til å gå mellom meldinger. Tastaturkontrollene er bare tilgjengelige når det finnes meldinger i chatten og kan bare brukes med tastaturnavigasjon.

Chattelogg i Chrome, Firefox, JAWS og NVDA

 1. Fra redigeringsfeltet «Skriv inn en melding, og trykk på Enter eller Return for å chatte.» med plassholderteksten Si noe, Shift+Tab for å åpne chattenavigasjonen. Fokuset plasseres på Siste chattemelding-knappen.
 2. Shift+Tab for å gå til følgende knapper: 
  • Neste chattemelding-knapp
  • Forrige chattemelding-knapp
  • Første chattemelding-knapp
 3. Fane for å gå fra Første chattemelding-knappen tilbake til Siste chattemelding-knappen.
 4. Mellomrom på chattemelding-knappen for å gå til den tilknyttede meldingen. Tastaturfokuset forblir på Neste og Forrige-knappene før den første chattemeldingen eller den siste chattemeldingen i tråden er nådd. Tastaturfokuset flyttes til Forrige chattemelding-knappen hvis den siste chattemeldingen ble gjengitt eller Neste chattemelding hvis den første chattemeldingen ble gjengitt.
 5. Fanen for å gå ut av chattemeldingsknappene og gå tilbake til redigeringsfeltet «Skriv inn en melding, og trykk på Enter eller Return for å chatte.» med plassholderteksten Si noe.

Chattelogg i Safari på en Mac

VoiceOver-skjermleseren må være aktivert for å kunne navigere i chattemeldinger siden TAB-tasten vanligvis ikke fungerer i Safari-leseren.

 1. Fra redigeringsfeltet «Skriv inn en melding, og trykk på Enter eller Return for å chatte.» med plassholderteksten Si noe, Shift+Tab for å åpne chattenavigasjonen. Fokuset plasseres på Siste chattemelding-knappen.
 2. Bruk VO-tasten + høyre-pilen for å gå til følgende knapper: 
  • Neste chattemelding-knapp
  • Forrige chattemelding-knapp
  • Første chattemelding-knapp
 3. Bruk VO-tasten + venstre pilen for å gå fra Første chattemelding -knappen tilbake til Siste chattemelding for.
 4. Mellomrom på chattemelding-knappen for å gå til den tilknyttede meldingen. Tastaturfokuset forblir på Neste og Forrige-knappene før den første chattemeldingen eller den siste chattemeldingen i tråden er nådd. Tastaturfokuset flyttes til Forrige chattemelding-knappen hvis den siste chattemeldingen ble gjengitt eller Neste chattemelding hvis den første chattemeldingen ble gjengitt.
 5. Fanen for å gå ut av chattemeldingsknappene og gå tilbake til redigeringsfeltet «Skriv inn en melding, og trykk på Enter eller Return for å chatte.» med plassholderteksten Si noe.

Naviger i chattepanelet med talekommandoer

Dragon NaturallySpeaking-brukere kan bruke stemmekommandoene for standardnavigasjon.Du kan for eksempel bruke «Rull ned» og «Rull opp» for å se alle meldingene i Chat-panelet.


Deltakerliste

 1. Før du får tilgang til deltakerlisten, må du hente frem Deltakere-panelet ved å gå til «Åpne Collaborate-panelet»-knappen med TAB-tasten og aktivere den. Hvis knappen er merket «Lukk Collaborate-panelet», er panelet allerede åpent.
 2. Finn frem til og aktiver «Deltakere»-knappen med Enter-tasten. Nå er du på Deltakere-panelet.
 3. Gå til «Åpne deltakerlisten»-knappen med TAB-tasten, og trykk på Enter. Du får kun tilgang til denne knappen ved hjelp av TAB-tasten. Den er kun synlig når den er fokusert.
 4. Trykk på mellomromstasten for å aktivere den. Hvis du er moderator, kan du nå bruke Tab-tasten til å gå mellom kontrollene for de ulike deltakerne.

Avspørringer

Brukere av skjermlesere kan trykke på Tab-tasten for å gå gjennom avspørringer og velge et alternativ fra den tilgjengelige listen. Skjermlesere leser bare opp tallene for de ulike alternativene. Moderatorer må sørge for at deltakerne vet hva de ulike tallene representerer.

Mer om avspørringer for studenter

Mer om avspørringer for undervisere


Del innhold

Blackboard Collaborate har for øyeblikket ikke støtte for applikasjonsdeling for skjermlesere. Hvis du bruker en skjermleser, kan du dele filer og blanke tavler med deltakerne. Du kan ikke dele en applikasjon som er åpen på enheten. Du kan for eksempel ikke dele Microsoft® PowerPoint® hvis programmet er åpent på datamaskinen.

Del filer

Brukere av skjermleseren får tilgang til tekst fra PowerPoint- og PDF-filer som deles under økten. Dermed kan de enkelt følge med mens lysbildene veksler.

Moderatorer og presentatører må velge Del filer og laste opp filene til Collaborate for at skjermlesere skal ha tilgang til teksten.

Naviger lysbilder

 • For å gå til neste lysbilde kan du trykke på Alt + Page Up. På Mac kan du trykke på Option + Fn + oppoverpilen.
 • For å gå tilbake til forrige lysbilde kan du trykke på Alt + Page Down. På Mac kan du trykke på Option + Fn + nedoverpilen.